Prospekti Sistemi ravnih streh - Pregled proizvodov

Transcription

Prospekti Sistemi ravnih streh - Pregled proizvodov
Sistemi ravnih streh
Pregled proizvodov
Stanje: dezember 2011
Z izidom tega
pregleda proizvodov postanejo vse
prejšnje izdaje brezpredmetne.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
2
Pregled vsebine
Sistemi ravnih streh
Bitumenske strešne folije
FI Sistemske nadgradnje za ravne strehe (primeri)
Sistemske nadgradnje iz bitumna - novogradnja ... 4
Sistemske nadgradnje iz bitumna - sanacija . ........ 6
Plast za plastjo najvišja kakovost (izbira)
Zgornje plasti
BauderKARAT .................................................... 8
BauderSMARAGD ............................................. 8
BauderPRO F...................................................... 9
BauderTEC KSO SN . ........................................ 9
Prva plast zatesnitve
BauderTEC KSA DUO ..................................... 10
BauderTEC ELWS DUO . ................................. 10
BauderTHERM UL 50 ...................................... 11
BauderFLEX G 4 E............................................ 11
Parne zapore
BauderTEC KSD DUO .....................................
BauderTEC DBR . ............................................
BauderTHERM DS 1 DUO . .............................
BauderTHERM DS 2 . ......................................
12
12
13
13
Zgornje plasti ...................................................
Prve plasti zatesnitve . .....................................
Parne zapore in posebne folije . ......................
Varilne folije, strešne in tesnilne folije ...............
Zapiralne folije za zidovje ................................
Strešne folije iz umetnih snovi FPO
Sistemske nadgradnje FPO (primeri) . .............
BauderTHERMOPLAN . ...................................
BauderTHERMOFIN ........................................
Pregled - tehnični podatki ...............................
Pribor za strešne folije iz umetnih snovi FPO .
24
26
28
30
32
Strešne folije iz umetnih snovi PVC-P
BauderTHERMOFOL ....................................... 38
Pregled - tehnični podatki ............................... 40
Pribor za strešne folije iz umetnih snovi PVC . 42
Pribor za strešne folije iz umetnih snovi, splošno
Parne ovire ...................................................... 48
Lepilni trakovi .................................................. 48
Ločevalne / zaščitne plasti .............................. 48
Izolacijski materiali iz poliuretana-BauderPIR
Izolacijske plošče s sekundarno folijo
BauderPIR M/MF ............................................. 54
BauderPIR FA .................................................. 54
Pregled bitumenskih folij - tehnični podatki
Strešne folije iz umetnih snovi
14
16
18
20
21
Izolacijske plošče brez sekundarne folije
BauderPIR T naklonske / ravne plošče............ 54
BauderPIR KOMPAKT
BauderPIR KOMPAKT naklonske / ravne plošče.55
Izolacijske plošče za terase/tla
BauderPIR FA TE . ........................................... 55
BauderVIP TE .................................................. 55
BauderPIR B .................................................... 55
3
Sistemske nadgradnje za ravne strehe - bitumen
Novogradnja - primeri*
Dvoslojni sistemi
Bitumen, dvoslojni na betonu, BROOF (t1)*
1
2
Dvoslojni, visokokakovostni bitumenski sistem zatesnitve
na PIR-izolacijskem materialu.
1
Zatesnitvena zgornja
plast
BauderKARAT
2
1. Zatesnitvena plast
BauderTEC KSA DUO
3
Izolacijski material
BauderPIR FA
4
Parna zapora
BauderTHERM DS 2
5
5
Predpremaz
Burkolit V
6
6
Podkonstrukcija
Beton
3
4
1
Bitumen, dvoslojni na betonu, z naklonom,
BROOF (t1)*
Dvoslojni, visokokakovostni bitumenski sistem zatesnitve
na PIR-naklonu.
2
1
Zatesnitvena zgornja
plast
Baukubit K5K
2
1. Zatesnitvena plast
BauderTHERM UL 50
3
Izolacijski material
Izolacija z naklonom BauderPIR T
4
Parna zapora
BauderTHERM DS 2
5
5
Predpremaz
Burkolit V
6
6
Podkonstrukcija
Beton
3
4
Dvoslojni bitumen na betonu, z zazelenitvijo
1
4
Dvoslojni, visokokakovostni bitumenski zatesnitveni sistem
preprečuje vraščanje korenin v primeru ozelenitve strehe.
2
1
Zazelenitev
Sistem zelene strehe Bauder
3
2
Zatesnitvena zgornja
plast
BauderSMARAGD
3
1. Zatesnitvena plast
BauderTHERM UL 50
4
4
Izolacijski material
BauderPIR M / MF
5
5
Parna zapora
BauderTHERM DS 2
6
6
Predpremaz
Burkolit V
7
7
Podkonstrukcija
Beton
Sistemske nadgradnje za ravne strehe - bitumen
Novogradnja - primeri*
Enoslojni sistemi
1
Industrijske lahke strehe po DIN 18234,
BROOF (t1)*
2
Enoslojni, visokokakovostni bitumenski zatesnitveni sistem
na PIR-izolacijskem materialu, mehansko pritrjen z najmanj 2%
naklona, skladno s smernico za industrijsko gradnjo.
3
1
Zatesnitvena zgornja
plast
BauderPRO F
4
2
Izolacijski material
BauderPIR FA
3
Parna zapora
BauderTEC DBR
4
Podkonstrukcija
Trapezna pločevina
*BROOF (t3) Zahteva na področju prebojev je doseženaz dodatno plastjo koprene iz
steklenih vlaken 120 gr.
1
2
3
4
5
Industrijske lahke strehe po DIN 18234,
BROOF (t3)
Enoslojni, visokokakovostni bitumenski sistem zatesnitve
na PIR-izolacijskem materialu, mehansko pritrjen z najmanj 2%
naklona, skladno s smernico za industrijsko gradnjo.
1
Zatesnitvena zgornja
plast
BauderPRO F
2
Ločilna plast
Bauder koprena iz steklenih vlaken 120
3
Izolacijski material
BauderPIR FA
4
Parna zapora
BauderTEC DBR
5
Podkonstrukcija
Trapezna pločevina
*Ob velikem številu Bauder-sistemskih zasnov za novogradnje in sanacijo ni
možno, da bi tukaj prikazali vse možnosti. Vse prikazane sistemske nadgradnje
izpolnjujejo zahteve "Odpornost na leteče iskre" v smislu OIB direktive,
ÖNORM B 3806 in zadevnih strokovnih pravil. Ostale kombinacije sistemskih
nadgradenj vam bodo z veseljem razložili strokovni svetovalci podjetja Bauder.
5
Sistemske nadgradnje za ravne strehe - bitumen
Sanacija - primeri*
Nefunkcionalna starogradnja
1
Sanacija z bitumnom, dvoslojno, naklon,
BROOF (t1)*
2
Dvoslojno zvarjen, visokokakovosten bitumenski sanacijski sistem
na PIR s tehnično neuporabno starogradnjo
3
4
5
6
1
2
1
Zgornja plast
zatesnitve
BauderKARAT
2
1. Zatesnitvena plast
BauderTHERM UL 50
3
Izolacijski material
Izolacija z naklonom BauderPIR T
4
Lepilo za izolacijski
material
Vroč bitumen (na predpremaz Burkolit V)
5
Starogradnja
ni več funkcionalna,
suha toplotna izolacija
6
Podkonstrukcija
Beton / trapezna pločevina / les
Sanacija z bitumnom, dvoslojno, BROOF (t1)*
Dvoslojno zvarjen, visokokakovosten bitumenski sanacijski sistem
na PIR s kaširanim aluminijem s starogradnjo, ki ni več
funkcionalna
3
4
5
6
1)
1
Zgornja plast
zatesnitve
Baukubit K5K
2
1. Zatesnitvena plast
BauderTEC KSA DUO
3
Izolacijski material
BauderPIR FA
4
Lepilo za izolacijski
material
Bauder lepilo za industrijske strehe1)
5
Starogradnja
ni več funkcionalna,
suha toplotna izolacija
6
Podkonstrukcija
Beton / trapezna pločevina / les
če je treba, predpremaz Burkolit V
*Ob velikem številu Bauder-sistemskih zasnov za novogradnje in sanacijo ni
možno, da bi tukaj prikazali vse možnosti. Vse prikazane sistemske nadgradnje
izpolnjujejo zahteve "Odpornost na leteče iskre" v smislu OIB direktive,
ÖNORM B 3806 in zadevnih strokovnih pravil. Ostale kombinacije sistemskih
nadgradenj vam bodo z veseljem razložili strokovni svetovalci podjetja Bauder.
6
Sistemske nadgradnje za ravne strehe - bitumen
Sanacija - primeri*
Funkcionalna starogradnja
Sanacija z bitumnom, enoslojno, BROOF (t1)*
1
2
3
4
Enoslojno zvarjen, visokokakovosten bitumenski sanacijski sistem
s še vedno tehnično uporabno starogradnjo pri min. naklonu 2 %
1
Zgornja plast
zatesnitve-/sanacije
BauderTHERM SL 500
2
Predpremaz
Burkolit V
3
Starogradnja
tehnično uporabna
4
Podkonstrukcija
Beton / trapezna pločevina / les
Sanacija ali novogradnja na lesu - primer*
1
2
3
Dvoslojna zatesnitev na lesu,
BROOF (t1)*
Dvoslojni, visokokakovosten bitumenski sistem zatesnitve
na lesen opaž, npr. Carport
1
Zgornja plast
zatesnitve-/sanacije
BauderSMARAGD
2
1. Zatesnitvena plast/
Ločilna plast
BauderTEC ELWS DUO
3
Podkonstrukcija
Les
7
Bitumenske strešne folije
Zgornje plasti (izbor)
Plast za plastjo najvišja kakovost
BauderKARAT
Odlična zatesnitev z dolgoročno varnostjo
Varilni trak iz polimernega bitumna z mehansko izjemno obremenljivim
poliestrskim sovprežnim nosilcem v povezavi z bitumensko recepturo
najvišje kakovosti. Posip s skrilavcem v zeleno beli barvi kakor tudi v
dizajnerskem granitno črnem odtenku. Granitno črna je naravna barva, ki
se ne razbarva, pa vendar vsebuje želene variacije barvnih odtenkov.
Področja uporabe:
Top- polimerni bitumenski varilni trakovi kot zgornja plast v primeru, da je
konstrukcija ravne strehe zatesnjena z večslojnimi bitumenskimi folijami.
Posebne lastnosti:
n Lastnosti upogibanja pri nizkih temperaturah pod pokrivno maso -40 °C,
obstojnost proti visokim temperaturam zgornje pokrivne mase
do +150 °C
n 1450 N Najvišja natezna sila: pri priključkih in robovih prenese
BauderKARAT tudi največje mehanske obremenitve.
Dobavljive barve:
granitno črna
BauderSMARAGD
zeleno-bela
Struktura strehe odporne na korenine
Varilni trak iz polimernega bitumna. Mehansko izjemno obremenljiv
poliestrski sovprežni nosilec v povezavi z bitumensko recepturo najvišje
kakovosti in vgrajeno protikoreninsko zaščito.
Področja uporabe:
BauderSMARAGD se uporablja kot trak za zgornjo plast, za
dolgotrajno zatesnitev in dolgotrajno protikoreninsko zaščito pod
ozelenjenimi strehami.
Posebne lastnosti:
n protikoreninska zaščita po direktivah FLL
n lastnosti upogibanja pri nizkih temperaturah pod pokrivno maso -40 °C,
obstojnost proti visokim temperaturam zgornje pokrivne mase
do +150 °C
n 1450 N Najvišja natezna sila
Dobavljive barve:
zeleno bela
8
Bauder BAUKUBIT K5K
Vsestranska zatesnitev z bitumnom
Bauder BAUKUBIT K5K je visokokakovosten, s skrilavcem obdan
elastomerni bitumenski trak za zatesnitev. Pokrivanje s skrilavcem v
naravni, rdeči in jesensko rjavi barvi.
Področja uporabe:
elastomerni bitumenski trak, kot zgornji sloj toplotne in mehansko zelo
obremenjene zatesnitve strehe.
Posebne lastnosti:
n veliko temperaturno okno:
Lastnosti upogibanja pri nizkih temperaturah pokrivne mase -36 °C
Obstojnost proti visokim temperaturam +120° C
n 1000 N Najvišja natezna sila
Dobavljive barve:
rdeč skrilavec
BauderTEC KSO SN
naravni skrilavec
jesensko rjava
granitno črna
Hladno samolepilna zgornja plast z zvarom
Kot hladno samolepilna zgornja plast z dodatnim zvarom za varno zaporo
robov, je ta trak mehansko odporen in optično
privlačen.
Področja uporabe:
Hladno samolepilni polimerni bitumenski trak kot zgornja plast pri
konstrukcijah ravnih streh, ki so večplastno zatesnjeni z bitumenskimi trakovi.
Posebne lastnosti:
n po površini hladno lepljen
n varnejša vroča zapora zvarov
n odpornost na vremenske vplive in temperaturna gibanja, dolga
življenjska doba, visoka obremenljivost
n zelo lep videz
n 1000 N Najvišja natezna sila
Dobavljive barve:
naravni skrilavec
9
Bitumenske strešne folije
Prva zatesnitvena plast (izbor)
Plast za plastjo najvišja kakovost
BauderTEC KSA DUO
Prva plast zatesnitve s "pravim načinom"
Hladno samolepilna prva zatesnitvena plast iz posebnega elastomernega
bitumna z variabilnim lepljenjem robov: Hladno lepljenje v območju robov
in na površini ali hladno lepljenje na površini in varjenje vzdolžnih in prečnih
robov. Želen način povezave robov se lahko določi kadarkoli in se spet
spremeni na kraju samem.
Področja uporabe:
Kot hladna samolepilna podložna folija v primeru, da je konstrukcija ravne
strehe zatesnjena z večslojnimi bitumenskimi trakovi. Na primer pri toplotni
izolaciji, ki je občutljiva na vročino ali v primeru požarno ogrožene podlage.
Posebne lastnosti:
n uporablja se lahko po vsej površini kot hladno zlepljena 1. plast z vroče
ali hladno zlepljenimi zvari
n varno zasilno tesnjenje v primeru vročega zapiranja robov
n zelo hitro in preprosto polaganje
n manjša debelina trakov
n dobra obdelava podrobnosti
BauderTEC KSA DUO
Prva plast zatesnitve, ločilna plast in plast izravnave parnega tlaka
Hladno samolepilna prva zatesnitvena plast iz posebnega elastomernega
bitumna z variabilnim lepljenjem robov: Hladno lepljenje v območju robov
in na površini ali hladno lepljenje na površini in varjenje vzdolžnih in prečnih
robov. Želen način povezave robov se lahko določi kadarkoli in se spet
spremeni na kraju samem.
Področja uporabe:
Kot hladna samolepilna podložna folija v primeru, da je konstrukcija ravne
strehe zatesnjena z večslojnimi bitumenskimi trakovi. Na primer pri toplotni
izolaciji, ki je občutljiva na vročino ali v primeru požarno ogrožene podlage.
V kolikor se spodnja snemljiva folija odstrani le v območju robov, je
namenjena
kot dodatna ločilna plast - z delno odstranitvijo spodnje zaščitne folije tudi kot plast za izravnavo parnega tlaka.
Posebne lastnosti:
n šestkrat perforirana spodnja snemljiva folija
n ni potrebna dodatna ločilna plast na lesenih opažih
n varno zasilno tesnjenje v primeru vročega zapiranja robov
n manjša debelina trakov
n dobra obdelava podrobnosti
n poenostavljeno skladiščenje zaradi širokega spektra uporabe
10
BauderTHERM UL 50
Prva zatesnitvena plast za hitro varjenje
Ti trakovi iz posebnega elastomernega bitumna prepričajo z minimalnim
časom segrevanja, ki ga omogočajo THERM-trakovi na spodnji strani.
Zaradi neznatnega razvoja vročine se izolacijski materiali BauderPIR ne
poškodujejo. Poleg tega prihranijo energijo, material in čas. Posute cone
med THERM-trakovi skrbijo za kontrolirano sprostitev parnega tlaka,
v primeru nehoteno zaprte vlage. Na ta način se prepreči nastajanje
mehurčkov.
Področja uporabe:
Kot prva plast zatesnitve pri konstrukcijah ravnih streh z
večslojnimi bitumenskimi trakovi, vključno s postopkom hitrega varjenja
in plastjo za izravnavo parnega tlaka.
Posebne lastnosti:
n postopek hitrega varjenja zaradi posebnega bitumna
n THERM-trakovi na spodnji strani, kot plast za izravnavo parnega tlaka.
n 1000 N Najvišja natezna sila
BauderFLEX G 4 E
Bitumenski varilni trak
Posebni elastomerni bitumenski trak z visoko zmogljivostjo kot normiran
standard.
Področja uporabe:
Kot prva plast zatesnitve v primeru, da je konstrukcija ravne strehe
zatesnjena z večslojnimi bitumenskimi trakovi.
Posebne lastnosti:
n 1200 N Najvišja natezna sila
11
Bitumenske strešne folije
Parne zapore (izbor)
Plast za plastjo najvišja kakovost
BauderTEC KSD DUO
Parna zapora z variabilnim lepljenjem robov
Hladni samolepilni elastomerni bitumenski trakovi za parno zaporo z
variabilnim lepljenjem robov. Pri polaganju teh parnih zapor ne pride do
nikakršne termične obremenitve podkonstrukcije. Neznatni zamiki višine v
območju robov in spojev izboljšajo stabilnost upogibno togih izolacijskih
materialov.
Področja uporabe:
Parna zapora s posebno aluminijasto folijo na zgornji strani. Spodaj hladno
samolepilna s perforirano snemljivo folijo, uporabna kot ločilna plast na
lesu.
Posebne lastnosti:
n dvakrat perforirana spodnja snemljiva folija
n možno zlepljenje po vsej površini ali čisto lepljenje zvarov
n ni potrebna dodatna ločilna plast na lesenih opažih
n varno zasilno tesnjenje pri vročem zapiranju robov
n debelina le 1,5 mm, zato skoraj ni zamika višine v območju zvara
n mehansko obremenljiva in varna pred pretrganjem
n sd vrednost ≥ 1500 m
n zvitek s 15 metri
BauderTEC DBR
Bitumenska parna zapora za lahke strehe po DIN 18234
Visokokakovostni, samolepilni in za zrak nepropustni bitumenski trakovi kot
parna zapora,
ki izpolnjujejo vse zahteve požarne varnosti po DIN 18234. S svojo širino
1,25 m so izdelani za polaganje na trapezno pločevino.
Področja uporabe:
ravne strehe skladno z gradbeno smernico za industrijo, idealna za
konstrukcije iz trapezne pločevine.
Posebne lastnosti:
n zmanjšana požarna obremenitev
n grelna vrednost <10,5 MJ/m2
n gospodarni 60-metrski zvitek, ki ga lahko predelat hitro in brez zastojev
n samolepilna s spodnje strani
n lepljenje vzdolžnega roba masa v maso
n sd vrednost ≥ 1500 m
12
BauderTHERM DS1 DUO
Hladno samolepilen trak kot parna zapora s THERM-trakovi
BauderTHERM DS 1 DUO je hladna samolepilna parna zapora, primerna
za polaganje na trapezno pločevino. Na zgornji strani ima trak THERMtrakove, spodaj pa je hladno samolepilen. Prednost: potreben je majhen
plamen, polaganje je čisto, hitro in enostavneje.
Področja uporabe:
Parna zapora za trapezno pločevino s posebno aluminijasto folijo. Spodaj
hladno samolepilna s perforirano snemljivo folijo, uporabna kot ločilna
plast na lesu. Zgoraj s THERM-trakovi za lepljenje BauderPIR toplotno
izolacijskih elementov.
Posebne lastnosti:
n dvakrat perforirana spodnja snemljiva folija
n možno zlepljenje po vsej površini ali čisto lepljenje zvarov
n ni potrebna dodatna ločilna plast na lesenih opažih
n varno zasilno tesnjenje pri vročem zapiranju robov
n mehansko obremenljiva in varna pred pretrganjem
n sd vrednost ≥ 1500 m
BauderTHERM DS2
Parna zapora THERM-trakovi za hitro varjenje
BauderTHERM DS 2 lahko z obojestranskimi THERM-trakovi - v primerjavi
z običajnimi varilnimi trakovi za parno zaporo nanesete občutneje lažje in
bistveno hitreje. Izolacijo lahko položite hitreje in lažje, ker ni dodatnega
nanosa lepila. Tako prihranite čas in material. Lepilne lastnosti posebnega
bitumna THERM-trakov se lahko aktivirajo takoj, brez časovno intenzivnega
taljenja bitumenske mase. To pomeni: aktiviranj, vstavi, pritisni, konec!
Področja uporabe:
Parna zapora za polaganje na beton s posebno aluminijasto folijo in
THERM-trakovi zgoraj in spodaj
Posebne lastnosti:
n THERM-trakovi zgoraj in spodaj
n trak za hitro varjenje
n sd vrednost ≥ 1500 m
13
Bitumenske strešne folije
Zgornje plasti
Tehnični podatki - pregled
Zgornje plasti
Bauder
KARAT
Baukubit
K5K
Bauder
SMARAGD
Bauder
PLANT E
Bauder
FLEX K5E
Bauder
FLEX K4E
Elastomerni
bitumenski
varilni trak
Elastomerni
bitumenski
varilni trak
Protikoreninska zaščita
Opis
Obdelava
postopek
varjenja
postopek
varjenja
postopek
varjenja
postopek
varjenja
postopek
varjenja
postopek
varjenja
Zgornja stran
Skrilavec
Skrilavec
Skrilavec
Skrilavec
Skrilavec
Skrilavec
Spodnja stran
Folija
Folija
Folija
Folija
Folija
Folija
Nosilni vstavek
Poliesterski
kompozitni
material
300 g/m²
Poliestrska
koprena
250 g/m²
Poliesterski
kompozitni
material
300 g/m²
Poliestrska
koprena
250 g/m²
Poliestrska
koprena
250 g/m²
Poliestrska
koprena
250 g/m²
Dolžina (m)
ÖNORM EN 1848-1
5
5
5
5
5
7,5
Širina (m)
ÖNORM EN 1848-1
1
1
1
1
1
1
Debelina (mm)
ÖNORM EN 1849-1
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
4,2
Lastnosti upogibanja pri
nizkih temperaturah (°C)
ÖNORM EN 1109
-25 zgoraj
-40 spodaj
≤-36
-25 zgoraj
-40 spodaj
≤-36
≤-30
≤-30
Obstojnost proti visokim
temperaturam (°C)
ÖNORM EN 1110
+150 zgoraj
+120 spodaj
≥+120
+150 zgoraj
+120 spodaj
≥+120
≥+110
≥+110
1450
1000
1450
1000
800
800
30
45
30
45
40
35
granitno črna
1716 0000
zeleno bela
1717 0000
granitno črna
1718 0000
jesensko rjav
1719 0000
naravni
skrilavec
1721 2000
rdeči skrilavec
1722 0000
zeleno bela
1715 0000
zeleni skrilavec
1724 0000
naravni
skrilavec
1772 2000
naravni
skrilavec
1763 0000
Natezne lastnosti:
maks. nateznost (N / 50 mm)
ÖNORM EN 12311-1
Natezne lastnosti:
raztezek (%)
ÖNORM EN 12311-1
Številka izdelka
14
Top polimerni
bitumenski
varilni trak
Top polimerni
Elastomerni
bitumenski
bitumenski
Top elastomerni
varilni trak, s
varilni trak s
bitumenski
protikoreninsko protikoreninsko
varilni trak
zaščito po
zaščito po
smernicah FLL
smernicah FLL
Teža: glede na mm debeline strešne folije se lahko na m2 folije računa gramatura pribl. 1,1 kg.
Bauder
THERM SL 500
Bauder
PRO F
Bauder
E-KV-5 S
Bauder
E-KV-4 S
Bauder
PYP PV 200
S5 EN
Elastomerni
Elastomerna
bitumenski hladno
bitumenska hladno
samolepilni trak z
samolepilna folija
varilnim robom
Top sanacijski
trak, enoslojen
Top elastomerni
bitumenski,
enoslojni trak za
zatesnitev
Elastomerni
bitumenski
varilni trak
Elastomerni
bitumenski
varilni trak
Plastomerni
bitumenski
varilni trak
Hladno
samolepilen,
postopek varjenja
(zvar)
Hladno
samolepilni
Postopek
hitrega varjenja
Skrilavec
Skrilavec
Skrilavec
Skrilavec
Skrilavec
Skrilavec
Skrilavec
folija, Thermtrakovi
Folija
Folija
Folija
Folija
Bauder
TEC KSO SN
Bauder
TEC KSO
Snemljiva
Snemljiva
folija, hladno
folija, hladno
samolepilna masa
samolepilna masa
+ zvar
Mehansko
pritrjen,
postopek varjenja postopek varjenja postopek varjenja
postopek varjenja
(zvar)
Mreža
Mreža
Poliestrska
koprena
250 g/m²
Posebni
poliesterski
nosilci
Poliestrska
koprena
250 g/m²
Poliestrska
koprena
250 g/m²
Poliestrska
koprena
250 g/m²
5
5
5
7,5
(zeleno bela: 5)
5
7,5
5
1
1
1
1,1
1
1
1
4,0
4,0
5,2
5,2
5,2
4,2
5,2
≤-30
≤-30
≤-30
≤-36
≤-25
≤-25
≤-15
≥+100
≥+100
≥+105
≥+120
≥+100
≥+100
≥+140
≥1000
≥1000
1000
1000
≥800
≥800
≥800
≥2
≥2
45
45
≥35
≥35
≥35
naravni skrilavec
1618 2000
naravni skrilavec
1603 2000
naravni skrilavec
1635 2000
rdeči skrilavec
1731 0000
naravni skrilavec
1732 2000
zeleno bela
1733 0000
naravni skrilavec
1773 2000
naravni skrilavec
1765 2000
naravni skrilavec
1842 2000
15
Bitumenske strešne folije
Prve plasti zatesnitve
Tehnični podatki - pregled
Bauder
TEC KSA
DUO
Bauder
TEC KSA
Bauder
TEC ELWS
DUO
Bauder
THERM UL
50
Bauder
THERM UL
30
Bauder
FLEX K 5 E
Elastomerni
bitumenski
hladno
samolepilni trak
z variabilnim
lepljenjem
zvarov
Elastomerni
bitumenski
hladno
samolepilni trak
El. bit-KSKtrak z var.
lepljenjem zvara
in izravnalno
plastjo parnega
tlaka
Elastomerni
bitumenski trak
za hitro varjenje
Elastomerni
bitumenski trak
za hitro varjenje
Elastomerni
bitumenski
varilni trak
Hladno
samolepilni,
postopek
varjenja (zvar)
Hladno
samolepilni
Hladno
samolepilni,
postopek
varjenja (zvar)
Postopek
hitrega varjenja
Hitri
postopek
varjenja
postopek
varjenja
Zgornja stran
Folija
Folija
Folija
kaširano s
kopreno, pesek
kaširano s
kopreno, pesek
fino potroseno
Spodnja stran
Snemljiva
folija, hladno
samolepilna
masa
Snemljiva
folija, hladno
samolepilna
masa
Večkrat
perforirana
snemljiva
folija, hladno
samolepilna
masa
Folija,
Therm-trakovi
Folija,
Therm-trakovi
Folija
Prve
plasti zatesnitve
Opis
Obdelava
Nosilni vstavek
Poliestrska
koprena
250 g/m²
Dolžina (m)
ÖNORM EN 1848-1
7,5
10
7,5
7,5
7,5
5
Širina (m)
ÖNORM EN 1848-1
1
1
1
1
1
1
Debelina (mm)
ÖNORM EN 1849-1
3
3
3
4,2
4
5
Lastnosti upogibanja pri
nizkih temperaturah (°C)
ÖNORM EN 1109
≤-30
≤-30
≤-30
≤-30
≤-15
≤-30
Obstojnost proti visokim
temperaturam (°C)
ÖNORM EN 1110
≥+100
≥+100
≥+100
≥+100
≥+100
≥+110
Natezne lastnosti:
maks. nateznost (N / 50 mm)
ÖNORM EN 12311-1
≥1000
≥1000
≥1000
≥1000
≥1000
800
≥2
≥2
≥2
≥20
≥2
40
1606 0000
1602 0000
1617 0000
1633 0000
1632 0000
1760 0000
Natezne lastnosti:
raztezek (%)
ÖNORM EN 12311-1
Številka izdelka
16
Poliestrska
Mreža
Mreža
Mreža
tkanina s
Mreža
s kopreno iz
s kopreno iz
s kopreno iz
kopreno iz
s kopreno iz
steklenih vlaken steklenih vlaken steklenih vlaken steklenih vlaken steklenih vlaken
180 g/m²
Teža: glede na mm debeline strešne folije se lahko na m2 folije računa gramatura pribl. 1,1 kg.
Bauder
FLEX G 4 E
Bauder
KOMPAKT
ULK
Bauder
E-KV-5
Bauder
E-KV-4
Bauder
E-GG-4
Bauder
PYE PV 200
DD
Bauder
PYP PV 200
S5
Elastomerni
bitumenski
varilni trak
Elastomerni
bitumenski
varilni trak
Elastomerni
bitumenski
tesnilni strešni
trak za sistem
Bauder
KOMPAKT
Elastomerni
bitumenski
varilni trak
Elastomerni
bitumenski
varilni trak
Elastomerni
bitumenski trak
Elastomerni
bitumenski
tesnilni trak za
strehe
Plastomerni
bitumenski trak
postopek
varjenja
postopek
varjenja
Postopek
vlivanja in
uvijanja
postopek
varjenja
postopek
varjenja
postopek
varjenja
Postopek
vlivanja in
uvijanja
postopek
varjenja
fino razpršeno
fino razpršeno
kaširan s folijo,
Vzdolžni zvar
popeskan
fino razpršeno
fino razpršeno
fino razpršeno
popeskan
fino razpršeno
Folija
Folija
popeskan
Folija
Folija
Folija
popeskan
Folija
Poliestrska
koprena
250 g/m²
Tkanina iz
steklenih
vlaken
200 g/m²
Poliestrska
koprena
250 g/m²
Poliestrska
koprena
250 g/m²
Poliestrska
koprena
250 g/m²
Tkanina iz
steklenih
vlaken
200 g/m²
Poliestrska
koprena
250 g/m²
Poliestrska
koprena
250 g/m²
7,5
5
10
5
10
5
10
5
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
-
5
4
4
-
5
≤-30
≤-30
≤-30
≤-15
≤-15
≤-25
≤-25
≤-15
≥+110
≥+110
≥+100
≥+100
≥+100
≥+100
≥+100
≥+140
800
≥1200
≥800
≥700
≥700
≥1000
≥800
≥800
35
≥2
≥35
≥35
≥35
≥2
≥35
≥35
1776 0000
1740 0000
1785 0000
1762 0008
1754 0007
1745 0000
1783 0000
1840 0000
Bauder
FLEX K 4 E
17
Bitumenske strešne folije
Parne zapore
Tehnični podatki - pregled
Parne zapore in
posebni trakovi
Opis
Hladni samolepilni
elastomerni
bitumenski trakovi
za parno zaporo
z var. lepljenjem
zvarov
Bauder
TEC KSD
Bauder
TEC KSD DUO
fino potroseno
Bauder
TEC DBR
Bauder
THERM DS1
DUO
Hladno samolepilni Hladno samolepilen
Hladno samolepilni
Hladno lepilni
elastomerni
elastomerni
elastomerni
elastomerni
bitumenski trak, kot
bitumenski trak
bitumenski trak, kot bitumenski trak, kot
parna zapora
kot parna zapora
parna zapora
parna zapora
(zmanjšana požarna
s Therm-trakovi
obremenitev)
zgoraj
Hladno samolepilni, varjenje (zvar)
Hladno
samolepilno
Hladno
samolepilno
Hladno
samolepilno
Hladno
samolepilni,
postopek varjenja
(zvar)
Zgornja stran
Posebna
aluminijasta folija
Posebna
aluminijasta folija
fino potroseno
Posebna
aluminijasta folija
Folija,
Therm-trakovi
Spodnja stran
Perforirana
snemljiva
folija, hladno
samolepilna masa
Snemljiva
folija, hladno
samolepilna masa
Perforirana
snemljiva
folija, hladno
samolepilna masa
Snemljiva
folija, hladno
samolepilna masa
Perforirana
snemljiva folija,
hladno samolepilna masa
Nosilni vstavek
Kombinacija
aluminija in
poliestra ter
koprene iz
steklenih vlaken
60 g/m²
Kombinacija
aluminija in
poliestra ter
koprene iz
steklenih vlaken
60 g/m²
Kombinacija
aluminija in
poliestra ter
koprene iz
steklenih vlaken
60 g/m²
Kombinacija
aluminija in
poliestra +
posebnih mrež
50 g/m²
Kombinacija
aluminija in
poliestra ter
koprene iz
steklenih vlaken
60 g/m²
Dolžina (m)
ÖNORM EN 1848-1
15
15
10
60
7,5
Širina (m)
ÖNORM EN 1848-1
1
1
1,08
1,25
1,08
Debelina (mm)
ÖNORM EN 1849-1
1,5
1,5
2,5
pribl. 0,4
4
≤-30
≤-30
≤-25
≤-40
≤-25
≥+100
≥+100
≥+70
≥+110
≥+70
vzdolžna ≥400
prečna ≥400
vzdolžna ≥400
prečna ≥300
vzdolžna ≥400
prečna ≥300
vzdolžna ≥950
prečna ≥750
vzdolžna ≥400
prečna ≥300
≥4
≥4
≥2
4
≥2
≥1000
≥1000
≥1000
≥1500
≥1000
1619 0000
1601 0000
1597 0000
1661 0000
Obdelava
Lastnosti upogibanja pri nizkih
temperaturah (°C)
ÖNORM EN 1109
Obstojnost proti visokim
temperaturam (°C)
ÖNORM EN 1110
Natezne lastnosti:
maks. nateznost (N / 50 mm)
ÖNORM EN 12311-1
Natezne lastnosti:
raztezek (%)
ÖNORM EN 12311-1
Prepustnost vodne pare:
sd-vrednost (m)
ÖNORM EN 1931
Številka izdelka
18
Bauder
TEC KSD DUO
Teža: glede na mm debeline strešne folije se lahko na m2 folije računa gramatura pribl. 1,1 kg.
Bauder
THERM DS2
Bauder
Super AL-E
Bauder
KOMPAKT DSK
Bauder
VA 4
posebni trakovi
Bauder
PONT EP 5 GA
Bauder
FLEX TA 600
(ALGV-4)
Elastomerni bitumenski
trakovi kot parna zapora
s Therm-trakovi na obeh
straneh za hitro varjenje
Posebni elastomerni
bitumenski varilni trak
kot parna zapora
Posebni elastomerni
bitumenski
trak kot parna
zapora za sistem
BauderKOMPAKT
Bitumenski
parozaporna
folija v svitku
Elastomerni
bitumenski varilni
trak pod litim
asfaltom
Elastomerni
bitumenski trak kot
ločilna in izravnalna
plast
Hitri
postopek varjenja
postopek varjenja
Postopek vlivanja in
uvijanja
postopek
varjenja
postopek varjenja
ohlapna položitev
Folija,
Therm-trakovi
fino potroseno
fino potroseno
fino
potroseno
popeskan
Folija
Folija,
Therm-trakovi
Folija
fino potroseno
Folija
Folija
Poliestrska
koprena
Kombinacija
aluminija in poliestra
ter koprene iz
steklenih vlaken
60 g/m²
Kombinacija
aluminija in poliestra
ter koprene iz
steklenih vlaken
60 g/m²
Kombinacija
aluminija in poliestra
ter koprene iz
steklenih vlaken
60 g/m²
Kombinacija
aluminija
in poliestra
ter koprene
iz steklenih
vlaken
60 g/m²
Poliestrska
koprena
250 g/m²
Poliestrska
koprena
180 g/m²
7,5
7,5
10
5
8
15
1,08
1
1
1
1
1
4
3,5
2,5
4
5
2
≤-6
≤-25
≤-25
≤0
≤-20
≤-20
≥+70
≥+70
≥+70
≥+70
≥+110
≥+100
vzdolžna ≥400
prečna ≥300
vzdolžna ≥400
prečna ≥400
vzdolžna ≥400
prečna ≥400
vzdolžna
≥400
prečna ≥400
800
vzdolžna 550
prečna 400
≥2
≥2
≥2
≥2
35
20
≥1000
≥1500
≥1500
≥1500
-
-
1760 0000
1329 0000
1330 0000
1331 0000
1704 0000
1794 0000
19
Bitumenske strešne folije
Varilne folije, strešne in tesnilne folije
Tehnični podatki - pregled
Bauder
V 60 S 4
(GV 45)
BauderBIT
R 333
Zapiralni trakovi
za zidovje
Bitumenski
varilni trak
Bitumenski trak z
vložkom iz surove
klobučevine
Bitumenski trak z
vložkom iz surove
klobučevine
postopek varjenja
-
-
Zgornja stran
fino potroseno
popeskan
popeskan
Spodnja stran
Folija
popeskan
popeskan
Nosilni vstavek
Koprena iz
steklenih vlaken
60 g/m²
Vložek iz surove
klobučevine
333 g/m²
Vložek iz surove
klobučevine
500 g/m²
Dolžina (m)
ÖNORM EN 1848-1
5
10
10
Širina (m)
ÖNORM EN 1848-1
1
1
različne širine
Debelina (mm)
ÖNORM EN 1849-1
4
-
5
Lastnosti upogibanja pri nizkih
temperaturah (°C)
ÖNORM EN 1109
≤0
≤0
0
≥+70
+70
+70
vzdolžna ≥400
prečna ≥300
vzdolžna 250
prečna 150
vzdolžna 300
prečna 200
≥2
2
2
1412 0000
7831 0000
Varilne folije, strešne in
tesnilne folije
Opis
Obdelava
Obstojnost proti visokim
temperaturam (°C)
ÖNORM EN 1110
Natezne lastnosti:
maks. nateznost (N / 50 mm)
ÖNORM EN 12311-1
Natezne lastnosti:
raztezek (%)
ÖNORM EN 12311-1
Številka izdelka
20
11,5 cm: 0431 0000
17,5 cm: 0432 0000
24 cm: 0434 0000
30 cm: 0435 0000
36,5 cm: 0438 0000
50 cm: 0437 0000
Teža: glede na mm debeline strešne folije se lahko na m2 folije računa gramatura pribl. 1,1 kg.
21
22
Strešne folije iz umetnih snovi
FPO: BauderTHERMOPLAN / BauderTHERMOFIN
PVC: BauderTHERMOFOL
Strešne folije iz umetnih snovi FPO
FI Sistemske nadgradnje za ravne strehe (primeri)
Sistemske nadgradnje - pritrjene mehansko . ...... 24
Sistemske nadgradnje - zlepljene ali pod bremenom .25
BauderTHERMOPLAN
BauderTHERMOPLAN T 15 / T 18 / T 20 . ............
BauderTHERMOPLAN T 15 V ...........................
BauderTHERMOPLAN T TL ............................
BauderTHERMOPLAN Walkway .....................
26
26
27
27
BauderTHERMOFIN
BauderTHERMOFIN F 15 / F 18 / F 20................... 28
BauderTHERMOFIN F 15 V................................ 28
BauderTHERMOFIN F TL................................. 29
Pregled FPO - tehnični podatki
BauderTHERMOPLAN . ................................... 30
BauderTHERMOFIN ........................................ 31
Pribor za strešne folije iz umetnih snovi FPO
Čistilci/Aktivatorji zvarov . ................................
Kontaktna lepila ...............................................
Lepila za kopreno ............................................
Vogali (oblikovni deli) .......................................
Strešni bruhalnik ..............................................
Preliv v sili ........................................................
Cev za paro .....................................................
Sanacijski odtok ..............................................
Multi-prirobnica, obroba za cev ......................
Vezna pločevina . .............................................
32
32
32
33
34
35
36
36
37
37
Strešne folije iz umetnih snovi PVC-P
BauderTHERMOFOL
BauderTHERMOFOL M 15 / 18 / M 20 . ...............
BauderTHERMOFOL U 15 / 18 / U 20 / U 24..........
BauderTHERMOFOL D ...................................
BauderTHERMOFOL folija za tekalno stezo ...
38
38
39
39
Pregled PVC - tehnični podatki
BauderTHERMOFOL ....................................... 40
Pribor za strešne folije iz umetnih snovi PVC-P
Čistilci .............................................................. 42
Kontaktna lepila ............................................... 42
Lepila za kopreno ............................................ 42
Sredstva za varjenje ........................................ 43
Sredstva za varovanje zvarov .......................... 43
Vogali (oblikovni deli) ....................................... 43
Strešni bruhalnik .............................................. 44
Preliv v sili ........................................................ 45
Cev za paro ..................................................... 46
Multi-prirobnica, sekurantna obroba ............... 47
Vezna pločevina . ............................................. 47
Pribor, splošno
Parne zavore . .................................................. 48
Lepilni trakovi .................................................. 48
Ločevalne / zaščitne plasti .............................. 48
Pritrditev roba....................................................49
Lovilna letev za prod ....................................... 49
23
Sistemske zasnove za ravne strehe - umetne snovi
Primeri*
Mehansko pritrjeni
Industrijske lahke strehe po DIN 18234, BROOF (t1)*
1
Enoslojni, visokokakovostni sistem zatesnitve iz umetne snovi
(FPO) na PIR izolacijskem materialu, mehansko pritrjen, skladno s
smernico za industrijsko gradnjo
2
1
Zgornja plast
zatesnitve
BauderTHERMOPLAN T 15 / T 18 / T 20
3
2
Izolacijski material
BauderPIR FA
4
3
Parna zapora
BauderTEC DBR
4
Podkonstrukcija
Trapezna pločevina
*BROOF (t3) Zahteva na področju prebojev je dosežena
s dopolnilno kopreno iz steklenih vlaken GV120.
Zatesnitev na lesu, BROOF (t1)*
1
Enoslojen, visokokakovosten sistem zatesnitve iz umetne snovi
(FPO) na lesu, mehansko pritrjen ali pod obremenitvijo.
2
1
Zgornja plast
zatesnitve
BauderTHERMOPLAN T 15 V
2
Podkonstrukcija
Les
Sanacija z dodatno izolacijo, BROOF (t1)*
1
2
3
Enoslojni, visokokakovostni sistem zatesnitve iz umetne snovi
(FPO) z izolacijsko snovjo PIR, kot dodatna izolacija, mehansko
pritrjena, na tehnično neuporabni stari nadgradnji.
1
Zgornja plast
zatesnitve
BauderTHERMOPLAN T 15 / T 18 / T 20
3
Izolacijski material
BauderPIR M / FA
2
Starogradnja,
ni več funkcionalna,
suha toplotna izolacija
6
Podkonstrukcija
Beton
4
*Ob velikem številu Bauder-sistemskih zasnov za novogradnje in sanacijo ni
možno, da bi tukaj prikazali vse možnosti. Vse prikazane sistemske nadgradnje
izpolnjujejo zahteve "Odpornost na leteče iskre" v smislu OIB direktive,
ÖNORM B 3806 in zadevnih strokovnih pravil. Ostale kombinacije sistemskih
nadgradenj vam bodo z veseljem razložili strokovni svetovalci podjetja Bauder.
24
Sistemske zasnove za ravne strehe - umetne snovi
Primeri*
Zlepljeni ali položeni
Zlepljena položitev pri novogradnji, BROOF (t1)*
1
Enoslojni, visokokakovostni sistem zatesnitve iz umetne snovi
(FPO) na različnih izolacijskih materialih, zlepljen
2
1
Zgornja plast
zatesnitve
BauderTHERMOPLAN T 15 V
2
Lepilo
Bauder lepilo za kopreno 1014
3
Izolacijski material
BauderPIR M / FA
4
Parna zapora
BauderTHERM DS 2
5
Predpremaz
Burkolit V
6
Podkonstrukcija
Beton
3
4
5
6
1
Sanacija, zlepljeno, na pokvarjeni stari
nadgradnji
Enoslojen, visokokakovosten sistem zatesnitve iz umetne snovi
(FPO) na tehnično neuporabni starogradnji bitumna, lepljen
2
3
4
1)
1
Zatesnitvena /
sanacijska zgornja
plast
BauderTHERMOPLAN T 15 V
2
Lepilo
Lepilo za kopreno 10141)
3
Starogradnja,
tehnično neuporabna bitumenska
nadgradnja, suha toplotna izolacija
4
Podkonstrukcija
Beton
če je treba, predpremaz Burkolit V
Ozelenitev strehe, kot obtežitev
Enoslojni, visokokakovostni sistem zatesnitve iz umetne snovi
na različnih izolacijskih materialih, pod strešno ozelenitvijo
1
2
3
4
1
Ozelenitev
Sistem zelenih streh kot obremenitev
Bauder
2
Zgornja plast
zatesnitve
BauderTHERMOPLAN T 15 / T 18 / T 20
3
Izolacijski material
BauderPIR M / FA / T
4
Parna zapora
BauderTEC DBR
5
Podkonstrukcija
Trapezna pločevina
5
25
Strešne folije iz umetnih snovi FPO
BauderTHERMOPLAN
BauderTHERMOPLAN
FPO strešna folija iz umetne snovi
BauderTHERMOPLAN so plastične strešne folije, ki se izdelujejo v
debelinah od 1,5 do 2,0 mm in so ojačene s sintetično tkanino. To jim
zagotavlja dimenzijsko stabilnost, visoko pretržno trdnost kakor tudi
uporabo s točno prilagojenim pretržnim raztezkom.
Področja uporabe:
BauderTHERMOPLAN je primeren za ohlapno položene, mehansko
pritrjene ali z bremeni prisesane strešne sisteme.
Posebne lastnosti:
n nosilni vložek, ki je zelo odporen na trganje
n gibek na mrazu do –30 °C
n robusten iz z dolgo življenjsko dobo
n obstojen na bitumen in polistirol
n protikoreninska zaščita po direktivah FLL
Dobavljive barve:
biserno bela
srebrno siva
BauderTHERMOPLAN T 15 V FPO strešna folija iz umetne snovi, kaširana s kopreno
BauderTHERMOPLAN T 15 V 1,5 mm debela plastična folija, ki je ojačena
s sintetično tkanino in dodatno kaširana na spodnji strani s posebno
kopreno. To mu daje poleg zanesljivih lastnosti močnih trakov možnost
lepljenja s PU lepilom tako, da je varen pred vrtinci vetra.
Področja uporabe:
BauderTHERMOPLAN T SV 15 V je primeren za lepljene položene in
mehansko pritrjene strešne sisteme.
Posebne lastnosti:
n nosilni vložek, ki je zelo odporen na trganje
n posebna koprena za lepljenje neposredno na EPS
n debelina koprene pribl. 2 mm
n robusten iz z dolgo življenjsko dobo
n obstojen na bitumen in polistirol
Dobavljive barve:
biserno bela
26
srebrno siva
BauderTHERMOPLAN T TL
FPO strešna folija iz umetne snovi, brez nosilca
jBauderTHERMOPLAN T TL je 1,5 mm debela strešna folija v svitku
iz umetne snovi, brez nosilcev. Je zelo raztegljiva in se zato lahko
uporablja kot sistemska dopolnitev za BauderTHERMOPLAN T za izdelavo
podrobnosti.
Področja uporabe:
BauderTHERMOPLAN T TL kot pribor strešne folije se uporablja kot
prekrivanje stikov veznih pločevin in se lahko uporablja ta oblikovanje
zunanjih vogalov in prebojev.
Posebne lastnosti:
n zelo raztegljiv
n se odlično oblikuje
n ima dolgo življenjsko dobo in je robusten
n obstojen na bitumen in polistirol
n veliko temperaturno okno
Dobavljive barve:
biserno bela
srebrno siva
BauderTHERMOPLAN Walkway
BauderTHERMOPLAN Walkaway je 2,0 mm debel tesnilni trak brez
nosilcev kot dodatna zaščitna plast in označevalec vzdrževalne poti
z integrirano površino, ki preprečuje zdrse, in se namešča na strešno
zatesnitev kot dodatni trak.
Področja uporabe:
BauderTHERMOPLAN Walkway se uporablja kot trak na brveh za
označevanje vzdrževalnih poti in poti umika ter kot dodatna zaščita
strešnega traka.
Posebne lastnosti:
n 2 mm debel zaščitni trak
n strukturirana površina, ki preprečuje drsenje
n na BauderTHERMOPLAN in BauderTHERMOFIN se lahko privari z
vročim zrakom
n UV-stabilen in z dolgo življenjsko dobo
n širina traku 75 cm
Dobavljive barve:
temno siva
27
Strešne folije iz umetnih snovi FPO
BauderTHERMOFIN
BauderTHERMOFIN
FPO strešna folija iz umetne snovi
BauderTHERMOFIN so trakovi iz umetne snovi, izdelane v debelinah od
1,5 do 2,0 mm in armirane z vložkom iz koprene s steklenimi vlakni. Ta
poseben vložek mu daje visoko mersko stabilnost, visoko raztegljivost in
zagotavlja protipožarne lastnosti.
Področja uporabe:
BauderTHERMOFIN je primeren za ohlapno položene, mehansko pritrjene
ali z bremeni prisesane strešne sisteme.
Posebne lastnosti:
n gibek na mrazu do -40 °C
n ekološko zelo kakovosten
n široko okno za varjenje
n protikoreninska zaščita po direktivah FLL
n obstojen na bitumen in polistirol
Dobavljive barve:
srebrno siva
BauderTHERMOFIN F 15 V
FPO strešna folija iz umetne snovi, kaširana s kopreno
BauderTHERMOFIN 15 V 1,5 mm debela plastična folija, ki je ojačena
s sintetično tkanino in dodatno kaširana na spodnji strani s posebno
kopreno. To daje strešni foliji poleg lastnosti standardne folije tudi možnost
za lepljenje s PU lepilom, ki je varno pred vrtinci vetra.
Področja uporabe:
BauderTHERMOFIN F 15 V je primeren za lepljeno položene in mehansko
pritrjene strešne sisteme.
Posebne lastnosti:
n gibek na mrazu do -40 °C
n posebna koprena za lepljenje neposredno na EPS
n debelina koprene pribl. 2 mm
n robusten iz z dolgo življenjsko dobo
n obstojen na bitumen in polistirol
Dobavljive barve:
srebrno siva
28
BauderTHERMOFIN F TL
FPO strešna folija iz umetne snovi, brez nosilca
jBauderTHERMOFIN F TL je 1,5 mm debela strešna folija iz umetne snovi,
brez nosilcev. Je zelo raztegljiva in se zato lahko uporablja kot sistemska
dopolnitev za jBauderTHERMOFIN F za izdelavo podrobnosti.
Področja uporabe:
jBauderTHERMOFIN F TL kot pribor strešne folije se uporablja kot
prekrivanje stikov veznih pločevin in se lahko uporablja ta oblikovanje
zunanjih vogalov in prebojev.
Posebne lastnosti:
n zelo raztegljiv
n se odlično oblikuje
n ima dolgo življenjsko dobo in je robusten
n obstojen na bitumen in polistirol
n veliko temperaturno okno
Dobavljive barve:
srebrno siva
29
Strešne folije iz umetnih snovi FPO
BauderTHERMOPLAN / BauderTHERMOFIN
Tehnični podatki - pregled
Bauder
THERMOPLAN
Bauder
THERMOPLAN
T 15
T 18
T 20
T 15 V
T TL
FPO-PP
Strešni trak
FPO-PP
Strešni trak
FPO-PP
Strešni trak
FPO-PP
Strešni trak
brez nosilcev
FPO-PP
Strešni trak
Uporaba
mehanska
pritrditev ali pod
obremenitvijo
mehanska
pritrditev ali pod
obremenitvijo
mehanska
pritrditev ali pod
obremenitvijo
zlepljen
Izdelava
podrobnosti
Obdelava
Vroči zrak
Vroči zrak
Vroči zrak
Vroči zrak
Vroči zrak
Zgornja stran
biserno bela ali
srebrno siva
biserno bela ali
srebrno siva
biserno bela ali
srebrno siva
biserno bela ali
srebrno siva
biserno bela ali
srebrno siva
Spodnja stran
črna
črna
črna
Koprena (bela)
črna
Nosilni vstavek
Tkanina PES
Tkanina PES
Tkanina PES
Tkanina PES
brez
Dolžina (m)
ÖNORM EN 1848-1
20
20
20
20
10
Širina (m)
ÖNORM EN 1848-1
1,5
0,75
0,5
0,2
1,5
0,75
0,5
-
1,5
0,75
0,5
-
1,5
-
1,5
0,5
-
Debelina
ÖNORM EN 1849-1
1,5
1,8
2
1,5 (+ 2)
1,5
>320
>380
>400
>380
>120
>700
>950
>900
>1300
>900
>1300
>800
>1300
-
Strešne folije v svitku iz
umetnih snovi FPO
Opis
Sila pred nadaljnjim trganjem (N)
ÖNORM EN 12310-2
Odpor na
sunkovite obremenitve
- trda podlaga (mm)
- mehka podlaga (mm)
30
Bauder
Bauder
Bauder
THERMOPLAN THERMOPLAN THERMOPLAN
Številka izdelka
(srebrno siva)
(1,50 m)
(0,75 m)
(0,50 m)
(0,20 m)
6615 1150
6615 1075
6615 1050
6615 1020
6618 1150
6618 1075
6618 1050
-
6620 1150
6620 1075
6620 1050
-
6625 1150
-
6600 1150
6600 1050
-
Številka izdelka
(biserno bela)
(1,50 m)
(0,75 m)
(0,50 m)
(0,20 m)
6615 0150
6615 0075
6615 0050
6615 0020
6618 0150
6618 0075
6618 0050
-
6620 0150
6620 0075
6620 0050
-
6625 0150
-
6600 0150
6600 0050
-
Trenutni CE listi s podatki so na voljo pod www.bauder.at/downloads
Bauder
THERMOFIN
Bauder
THERMOFIN
Bauder
THERMOFIN
Bauder
THERMOFIN
Bauder
THERMOFIN
Bauder
THERMOPLAN
F 15
F 18
F 20
F 15 V
F TL
Walkway
FPO-PP
Strešni trak
FPO-PP
Strešni trak
FPO-PP
Strešni trak
FPO-PP
Strešni trak
brez nosilcev
FPO-PP
Strešni trak
brez nosilcev
FPO-PP
Strešni trak
mehanska
pritrditev ali pod
obremenitvijo
mehanska
pritrditev ali pod
obremenitvijo
mehanska
pritrditev ali pod
obremenitvijo
zlepljen
Izdelava
podrobnosti
Zaščitni trak
Označevanje
vzdrževalnih/
zasilnih poti
Vroči zrak
Vroči zrak
Vroči zrak
Vroči zrak
Vroči zrak
Vroči zrak
srebrno siva
srebrno siva
srebrno siva
srebrno siva
srebrno siva
temno siva
črna
črna
črna
Koprena (bela)
črna
temno siva
Koprena iz
steklenih vlaken
Koprena iz
steklenih vlaken
Koprena iz
steklenih vlaken
Koprena iz
steklenih vlaken
brez
brez
20
20
20
20
10
20
1,5
0,75
0,5
0,2
1,5
0,75
0,5
-
1,5
0,75
0,5
-
1,5
-
1,5
0,5
-
0,75
-
1,5
1,8
2
1,5 (+ 2)
1,5
2
>150
>180
>200
>150
>120
>130
>500
>650
>600
>750
>650
>850
>500
>650
-
>1000
>1000
6815 0150
6815 0075
6815 0050
6815 0020
6818 0150
6818 0075
6818 0050
-
6820 0150
6820 0075
6820 0050
-
6825 0150
-
6800 0150
6800 0050
-
66209075
-
-
-
-
-
-
-
Teža: Na mm debeline strešne folije lahko za BauderTHERMOPLAN računate s pribl. 1,22 kg/m2 in za
BauderTHERMOFIN s pribl. 1,05 kg/m2 gramature.
31
Strešne folije iz umetnih snovi FPO
BauderTHERMOPLAN/BauderTHERMOFIN
Pribor
Bauder čistilo za FPO/aktivator zvara T/F
Za pripravo zvara in čiščenje BauderTHERMOPLAN-T trakov in pribora
Komplet
Oprema
Skladiščenje
Posebno vedro s suho čistilno krpo
in 5 l čistila za FPO/aktivatorja zvara T/F
12 mesecev primerno za skladiščenje pri 5 - 30°C
Barva
Poraba
prozorna
pribl. 5 l / 500 m² strešne površine
Oznaka nevarnosti
Enota embalaže
lahko vnetljivo, draži
1 posebno vedro + 1 ročka
Teža kompleta
6,5 kg
Številka izdelka
6550 0000
Komponente
Številka izdelka
5 l čistila za FPO/aktivatorja
zvara T/F
Čistilna krpa
1 svitek (450 kosov)
6550 0005
6551 0000
Bauder kontaktno lepilo T/F
Za kontaktno lepljenje BauderTHERMOPLAN trakov na beton, opeko,
kovine in umetne snovi
Material
Sintetični kavčuk in organska topila
Barva
rumenkasta
Viskoznost
3500 mPas
Poraba
pribl. 200 - 300 g/m²
Čas odzračenja
Skladiščenje
20-60 minut
18 mesecev pri 5 - 30°C
Oznaka nevarnosti
Teža
Številka izdelka
lahko vnetljivo
4,5 kg/posodo
10 kg/posodo
6560 0045
6560 0010
Bauder lepilo za kopreno 1014
Za lepljenje s kopreno kaširanih trakov na BauderPIR FA, BauderPIR M,
bitumen, EPS in beton.
Material
Enokomponentno PU-lepilo
Barva
rumenkasta
Viskoznost
Poraba
4200 mPas
pribl. 240 g/m², glede na izračun
Strjevanje
Skladiščenje
Teža
32
pribl. 24 ur
12 mesecev pri 5 - 30°C
2,0 kg/posodo
10 kg/posodo
Enota embalaže
6 doz/karton
1 doza
Številka izdelka
6940 0000
6940 0100
Notranji kot T/F
Material
Kot
Poseben polipropilen
90°
Obdelava
Varjenje z vročim zrakom
Uporaba
Izdelava vogala
Teža skupaj
Številka izdelka (biserno bela)
(srebrno siva)
0,1 kg
6501 0000
6501 0003
Zunanji kot T/F
Material
Kot
Poseben polipropilen
90°
Obdelava
Varjenje z vročim zrakom
Uporaba
Izdelava vogala
Teža skupaj
Številka izdelka (biserno bela)
(srebrno siva)
0,1 kg
6502 0000
6502 0003
Univerzalni kot T/F
Material
Kot
Poseben polipropilen
30-80°
Obdelava
Varjenje z vročim zrakom
Uporaba
Izdelava vogala
Teža skupaj
Številka izdelka (biserno bela)
(srebrno siva)
0,1 kg
6502 1000
6502 1003
33
Strešne folije iz umetnih snovi FPO
BauderTHERMOPLAN/BauderTHERMOFIN
Pribor
Strešni bruhalnik T/F, okrogel
Material
Poseben polipropilen
Izvedba
neizoliran
Uporaba
Priključitev strešni trak, bruhalnik
Obdelava
Varjenje z vročim zrakom
Velikost pladnja
(110 + 180) x 280 mm
Dolžina cevi
480 mm
Kot cevi/pladnja
5°
Pritrditev
maks. 4 kosov, ni vključeno v dobavo
Nazivne širine
DN 50
DN 70
-
DN 100
Premer zunaj
50 mm
75 mm
90 mm
110 mm
Teža skupaj
0,3 kg
0,4 kg
0,5 kg
0,6 kg
6543 0050
6543 0075
6543 0090
6543 0110
Številka izdelka
Pravokotni strešni bruhalnik T/F
Material
Poseben polipropilen
Izvedba
neizoliran
Uporaba
Priključitev strešni trak, bruhalnik
Obdelava
Varjenje z vročim zrakom
Velikost pladnja
(110 + 180) x 280 mm
Dolžina cevi
600 mm
Kot priključkov
Pritrditev
maks. 4 kosov, ni vključeno v dobavo
Višina
60 mm
100 mm
100 mm
Širina
120 mm
300 mm
500 mm
1,2 kg
2,5 kg
3,6 kg
6545 0120
6545 0300
6545 0500
Teža skupaj
Številka izdelka
34
5°
Preliv v sili T/F, okrogel
Material
Poseben polipropilen
Izvedba
neizoliran
Uporaba
Priključitev strešni trak, zasilno odvajanje vode
Obdelava
Varjenje z vročim zrakom
Velikost pladnja
300 x 300 mm
Dolžina cevi
490 mm
Kot cevi/pladnja
5°
Pritrditev
maks. 4 kosov, ni vključeno v dobavo
Nazivne širine
-
DN 70
DN 100
Premer zunaj
63 mm
75 mm
110 mm
Teža skupaj
0,5 kg
0,5 kg
0,6 kg
6544 0063
6544 0075
6544 0110
Številka izdelka
Pravokotni preliv v sili T/F
Material
Poseben polipropilen
Izvedba
neizoliran
Uporaba
Priključitev strešni trak, bruhalnik
Obdelava
Varjenje z vročim zrakom
Dolžina cevi
600 mm
Kot priključkov
Pritrditev
5°
maks. 4 kosov, ni vključeno v dobavo
Višina
60 mm
100 mm
100 mm
Širina
120 mm
300 mm
500 mm
1,2 kg
2,5 kg
3,6 kg
6546 0120
6546 0300
6546 0500
Teža skupaj
Številka izdelka
35
Strešne folije iz umetnih snovi FPO
BauderTHERMOPLAN/BauderTHERMOFIN
Pribor
Parna cev T/F (dvodelna)
Material
Poseben polipropilen
Oprema
Pomična prirobnica, cev za paro, pokrov cevi za paro
Izvedba
za toplo streho s priključkom za parno zaporo
Dolžina priključne cevi
500 mm (za toplotno izolacijo do 400 mm)
Višina pokrova cevi za
paro
260 mm
Pritrditev
maks. 6 kosov, ni vključeno v dobavo
Obdelava
Nazivne širine
Premer prirobnice
Teža skupaj
Številka izdelka
O
NOV
Varjenje z vročim zrakom
DN 70
DN 100
DN 125
380 mm
380 mm
380 mm
1,6 kg
1,6 kg
1,7 kg
6530 0070
6530 0100
6530 0125
Parna cev T/F (enodelna)
Material
Poseben polipropilen
Oprema
Cev za paro, pokrov cevi za paro
Izvedba
za hladno streho
Dolžina priključne cevi
500 mm
Višina pokrova cevi za
paro
260 mm
Pritrditev
maks. 6 kosov, ni vključeno v dobavo
Obdelava
Nazivne širine
Premer prirobnice
Teža skupaj
Številka izdelka
O
NOV
Varjenje z vročim zrakom
DN 70
DN 100
DN 125
380 mm
380 mm
380 mm
1,3 kg
1,3 kg
1,4 kg
6531 0070
6531 0100
6531 0125
Sanacijski odtok T/F
Material
Poseben polipropilen
Oprema
Odtočni kanal, lovilna košara za listje/pesek, vrtilni obroč
Izvedba
neizoliran
Uporaba
Priključek strešni trak, sanacija
Obdelava
Varjenje z vročim zrakom
Premer prirobnice
≥ 300 mm
Dolžina cevi
Pritrditev
Premer zunaj
63 mm
75 mm
90 mm
Teža skupaj
0,4 kg
0,5 kg
0,7 kg
6542 0063
6542 0075
6542 0090
110 mm
125 mm
160 mm
0,8 kg
0,8 kg
1,0 kg
6542 0110
6542 0125
6542 0160
Številka izdelka
Premer zunaj
Teža skupaj
Številka izdelka
36
315 mm
maks. 8 kosov, ni vključeno v dobavo
Multi prirobnica T/F
Material
Poseben polipropilen
Uporaba
Skoznjik strelovodne žice, kabla, sekupointa
Obdelava
Varjenje z vročim zrakom
Višina
200 mm
Premer
10 mm / 20 mm
Teža skupaj
0,1 kg
Številka izdelka (biserno
bela)
(srebrno siva)
6503 0011
6503 0001
Gibka obroba za cev T/F
Material
Strešna folija BauderTHERMOPLAN
Uporaba
fleksibilna obroba za cevi
Obdelava
Varjenje z vročim zrakom
Višina
345 mm
Premer
50 mm
76 mm
110 mm
125 mm
150 mm
Teža skupaj
0,1 kg
0,1 kg
0,1 kg
0,1 kg
0,15 kg
6504 0050
6505 0050
6504 0076
6505 0076
6504 0110
6505 0110
6504 0125
6505 0125
6504 0150
6505 0150
Številka izdelka (biserno
bela)
(srebrno siva)
Vezna pločevina T/F
Opis
Material
Uporaba
Obdelava
Mere
Teža
Enota embalaže
Številka izdelka (biserno
bela)
(srebrno siva)
Debelina pločevine 0,6 mm
Debelina folije 0,8 mm
V ognju pocinkano jeklo, nanos cinka 275 g/m²
Čelni napušč, kap, fiksiranje žleba, priključki
Varjenje z vročim zrakom
Tabla
1x2m
Coil
1 x 30 m
10 kg/tablo
178 kg/Coil
30 plošč/paket
1 Coil
6510 0014
6530 0014
6511 0014
6531 0014
37
Plastične strešne folije PVC
BauderTHERMOFOL
BauderTHERMOFOL M
PVC-P stršna folija iz umetne snovi
BauderTHERMOFOL so strešne folije iz umetne snovi za ohlapno
polaganje, za mehansko pritrditev, izdelane v debelini 1,5 do 2,0 mm ter
opremljene s sintetično tkanino. To jim zagotavlja dimenzijsko stabilnost,
visoko pretržno trdnost kakor tudi uporabo s točno prilagojenim pretržnim
raztezkom.
Področja uporabe:
BauderTHERMOFOL M se uporablja izključno za postopek mehanske
pritrditve.
Barva:
svetlosiva
BauderTHERMOFOL U
PVC-P stršna folija iz umetne snovi
BauderTHERMOFOL U so univerzalne folije iz umetne snovi, izdelane v
debelinah od 1,5 do 2,4 mm in armirane s sintetično tkanino. Strešna folija
je tudi odporna na vraščanje korenin skladno s smernicami FLL ter proti
mikroorganizmom.
Področja uporabe:
Folija BauderTHERMOFOL U je primerna za ohlapno položene, mehansko
pritrjene kakor tudi z bremeni prisesane strešne sisteme.
Barva:
svetlo siva
BauderTHERMOFOL U 15 V
PVC-P strešna folija iz umetne snovi, kaširana s kopreno
BauderTHERMOFOL 15 V 1,5 mm debela plastična folija, ki je ojačena
s sintetično tkanino in dodatno kaširana na spodnji strani s posebno
kopreno. To mu daje poleg zanesljivih lastnosti močnih trakov možnost
lepljenja z Bauder lepilom za kopreno 1014 tako, da je varen pred vrtinci
vetra.
Področja uporabe:
BauderTHERMOFOL F 15 V je primeren za lepljeno položene in mehansko
pritrjene strešne sisteme.
Barva:
svetlo siva
38
BauderTHERMOFOL D
PVC-P strešna folija iz umetne snovi, brez nosilca
BauderTHERMOFOL D je 1,5 mm debela, strešna folija v svitku iz umetne
snovi brez nosilcev. Je zelo raztegljiva in predstavlja sistemsko dopolnitev
za BauderTHERMOFOL U in M za izdelavo detajlov.
Področja uporabe:
izdelava podrobnosti
Barva:
svetlo siva
BauderTHERMOFOL Laufstegfolie
BauderTHERMOFOL folija za brvi je 2,0 mm debel tesnilni trak brez
nosilcev kot dodatna zaščitna plast in označevalec vzdrževalne poti
z integrirano površino, ki preprečuje zdrse, in se namešča na strešno
zatesnitev kot dodatni trak.
Področja uporabe:
zaščitna plast in označevanje vzdrževalnih poti
Barva:
temno siva
39
Plastične strešne folije PVC
BauderTHERMOFOL
Tehnični podatki - pregled
Bauder
THERMOFOL
Bauder
THERMOFOL
Bauder
THERMOFOL
Bauder
THERMOFOL
Bauder
THERMOFOL
U 15
U 18
U 20
U 24
U 15 V
PVC-P
Strešni trak
PVC-P
Strešni trak
PVC-P
Strešni trak
PVC-P
Strešni trak
PVC-P
Strešni trak
Uporaba
mehanska
pritrditev ali pod
obremenitvijo
mehanska
pritrditev ali pod
obremenitvijo
mehanska
pritrditev ali pod
obremenitvijo
mehanska
pritrditev ali pod
obremenitvijo
zlepljen
Obdelava
Vroči zrak
ali varjenje z
nabrekanjem
Vroči zrak
ali varjenje z
nabrekanjem
Vroči zrak
ali varjenje z
nabrekanjem
Vroči zrak
ali varjenje z
nabrekanjem
Vroči zrak
ali varjenje z
nabrekanjem
Zgornja stran
svetlo siva
svetlo siva
svetlo siva
svetlo siva
svetlo siva
Spodnja stran
temno siva
temno siva
temno siva
temno siva
bela (koprena)
Nosilni vstavek
Tkanina PES
Tkanina PES
Tkanina PES
Tkanina PES
Tkanina PES
Dolžina (m)
ÖNORM EN 1848-1
20
20
20
15
20
Širina (m)
ÖNORM EN 1848-1
1,5
0,75
0,5
0,2
1,5
0,75
0,5
-
1,5
0,75
0,5
-
1,5
0,75
0,5
-
1,5
-
Debelina
ÖNORM EN 1849-1
1,5
1,8
2,0
2,4
1,5 (+ 2)
>250
>270
>280
>290
>250
>400
>700
>500
>800
>600
>900
>800
>1000
>700
>1000
61150000
61150075
61150050
61150020
61180000
61180075
61180050
-
61200000
61200075
61200050
-
61240000
61240075
61240050
-
62150000
-
Strešne folije v svitku iz
umetnih snovi PVC-P
Opis
Sila pred nadaljnjim trganjem (N)
ÖNORM EN 12310-2
Odpor na
sunkovite obremenitve
- trda podlaga (mm)
- mehka podlaga (mm)
Številka izdelka
(svetlo siva)
(1,50 m)
(0,75 m)
(0,50 m)
(0,20 m)
Trenutni CE listi s podatki so na voljo pod www.bauder.at/downloads
40
Bauder
THERMOFOL
Bauder
THERMOFOL
Bauder
THERMOFOL
Bauder
THERMOFOL
Bauder
THERMOFOL
M 15
M 18
M 20
D
folija za brvi
PVC-P
Strešni trak
PVC-P
Strešni trak
PVC-P
Strešni trak
brez nosilcev
PVC-P
Strešni trak
Zaščitni trak
mehanska
pritrditev
mehanska
pritrditev
mehansko pritrjen
Izdelava
podrobnosti
Označevanje
vzdrževalnih/
zasilnih poti
Vroči zrak
ali varjenje z
nabrekanjem
Vroči zrak
ali varjenje z
nabrekanjem
Vroči zrak
ali varjenje z
nabrekanjem
Vroči zrak
ali varjenje z
nabrekanjem
Vroči zrak
ali varjenje z
nabrekanjem
svetlo siva
svetlo siva
svetlo siva
svetlo siva
temno siva
črna
črna
črna
temno siva
temno siva
Tkanina PES
Tkanina PES
Tkanina PES
brez
brez
20
20
20
10
20
1,5
0,75
0,5
0,2
1,5
0,75
0,5
-
1,5
0,75
0,5
-
1,5
0,5
-
0,75
-
1,5
1,8
2,0
1,5
2,0
>250
>270
>280
>150
>150
>400
>700
>500
>800
>600
>900
-
>1000
>1000
63150000
63150075
63150050
63150020
63180000
63180075
63180050
-
63200000
63200075
63200050
-
61000000
61000050
-
61500075
-
Teža: na mm debeline strešne folije lahko za BauderTHERMOFOL
računate s pribl. 1,2 kg/m2 gramature.
41
Plastične strešne folije PVC
BauderTHERMOFOL
Pribor
BauderTHERMOFOL pribor je univerzalen in uporaben za sisteme U in M.
Bauder čistilo za PVC
Za čiščenje trakov in pribora BauderTHERMOFOL
Komplet
Oprema
Skladiščenje
Posebno vedro s suho čistilno krpo
in 5 l čistila za PVC
12 mesecev primerno za skladiščenje pri 5 - 30°C
Barva
prozorna
Poraba
pribl. 5 l / 1000 m² strešne površine
Oznaka nevarnosti
lahko vnetljivo, draži
Enota embalaže
1 posebno vedro + 1 ročka
Teža kompleta
6,5 kg
Številka izdelka
6050 0000
Komponente
Čistilo za PVC Čistilo za PVC Čistilo za PVC
1l
5l
10 l
Številka izdelka
6050 0001
6050 0005
6050 0010
Čistilna
krpa, 1 zvitek
(450 kosov)
6551 0000
Kontaktno lepilo za PVC Bauder
Za kontaktno lepljenje BauderTHERMOFOL trakov na beton, opeko, kovine
in umetne snovi.
Material
Sintetični kavčuk in organska topila
Barva
rumenkasta
Viskoznost
3500 mPas
Poraba
pribl. 200 - 300 g/m²
Čas odzračenja
10 - 30 minut
Odprt čas
Skladiščenje
0,5 - 24 ur
18 mesecev pri 5 - 30°C
Oznaka nevarnosti
Teža
Številka izdelka
lahko vnetljivo
4,4 kg/posodo
8,9 kg/posodo
6057 0044
6057 0089
Bauder lepilo za kopreno 1014
Za lepljenje s kopreno kaširanih trakov na BauderPIR FA, BauderPIR M,
bitumen, EPS in beton.
Material
Enokomponentno PU-lepilo
Barva
rumenkasta
Viskoznost
Poraba
Odprt čas
0 - 10 minut
Strjevanje
24 ur
Skladiščenje
Teža
42
4200 mPas
pribl. 240 g/m², glede na izračun
12 mesecev pri 5 - 30°C
2,0 kg/posodo
10 kg/posodo
Enota embalaže
6 doz/karton
1 doza
Številka izdelka
6940 0000
6940 0100
Sredstva za varjenje PVC z nabrekanjem
Varjenje z nabrekanjem BauderTHERMOFOL-a in pribor Folije
Skladiščenje
Poraba
24 mesecev primerno za skladiščenje pri 5 - 30°C
pribl. 10 g/tekoči m zvara (ustreza pribl. 10 ml/tekoči m
Oznaka nevarnosti
Vsebina
Številka izdelka
1l
hitro vnetljiva, draži
5l
10 l
6055 0001
6055 0005
6055 0010
Sredstvo za zaščito zvara PVC (svetlo sivo)
Za dodatno zaščito robnich zvarov ter varjenje pritrdil iz PVC-P.
Skladiščenje
Poraba
24 mesecev primerno za skladiščenje pri 5 - 30°C
pribl. 30 g/tekoči m zvara (ustreza pribl. 27 ml/tekoči m
Oznaka nevarnosti
Vsebina
Številka izdelka
1l
hitro vnetljiva, draži
5l
10 l
6056 0001
6056 0005
6056 0010
Oblikovni deli - notranji vogal PVC (svetlo siv)
Material
Kot
PVC-P
90°
Obdelava
Varjenje z vročim zrakom
Uporaba
Izdelava vogala
Teža skupaj
Številka izdelka
0,1 kg
6001 0000
Oblikovni deli - zunanji vogal PVC (svetlo siv)
Material
Kot
PVC-P
90°
Obdelava
Varjenje z vročim zrakom
Uporaba
Izdelava vogala
Teža skupaj
Številka izdelka
0,1 kg
6002 0000
Oblikovni deli - univerzalni PVC (svetlo siv)
Material
PVC-P
Kot
30-80°
Obdelava
Varjenje z vročim zrakom
Uporaba
Izdelava vogala
Teža skupaj
Številka izdelka
0,1 kg
6001 0001
43
Plastične strešne folije PVC
BauderTHERMOFOL
Pribor
Strešni bruhalnik PVC, okrogel
Material
PVC-U (neizoliran)
Rokavec
BauderTHERMOFOL D (svetlo siv)
Dolžina cevi
500 mm
Pritrditev
maks. 4 kosov, ni vključeno v dobavo
Obdelava
Varjenje z vročim zrakom, varjenje z nabrekanjem
Nazivne širine
DN 80
Premer zunaj
Velikost prirobnice
Teža skupaj
Številka izdelka
DN 100
DN 125
90 mm
110 mm
125 mm
200 x 200mm
200 x 200 mm
230 x 230 mm
0,4 kg
0,6 kg
0,6 kg
6041 0080
6041 0100
6041 0125
Pravokotni strešni bruhalnik PVC
Material
PVC-U (neizoliran)
Rokavec
BauderTHERMOFOL D (svetlo siv)
Dolžina cevi
Pritrditev
Obdelava
Varjenje z vročim zrakom, varjenje z nabrekanjem
Višina
60 mm
100 mm
100 mm
Širina
120 mm
300 mm
500 mm
1,2 kg
2,7 kg
3,9 kg
6043 0120
6043 0300
6043 0500
Teža skupaj
Številka izdelka
44
600 mm
maks. 4 kosov, ni vključeno v dobavo
Preliv v sili PVC, okrogel
Material
PVC-U (neizoliran)
Rokavec
BauderTHERMOFOL D (svetlo siv)
Dolžina cevi
500 mm
Pritrditev
maks. 4 kosov, ni vključeno v dobavo
Obdelava
Varjenje z vročim zrakom, varjenje z nabrekanjem
Nazivne širine
DN 50
Premer zunaj
Velikost prirobnice
Teža skupaj
Številka izdelka
DN 70
DN 110
50 mm
75 mm
110 mm
200 x 200mm
200 x 200 mm
230 x 230 mm
0,4 kg
0,6 kg
0,6 kg
6042 0050
6042 0070
6042 0100
Pravokotni preliv v sili PCV
Material
PVC-U (neizoliran)
Rokavec
BauderTHERMOFOL D (svetlo siv)
Dolžina cevi
000 mm
Pritrditev
maks. 4 kosov, ni vključeno v dobavo
Obdelava
Varjenje z vročim zrakom, varjenje z nabrekanjem
Višina
60 mm
100 mm
100 mm
Širina
120 mm
300 mm
500 mm
1,2 kg
2,7 kg
3,9 kg
6044 0120
6044 0300
6044 0500
Teža skupaj
Številka izdelka
45
Plastične strešne folije PVC
BauderTHERMOFOL
Pribor
Parna cev PVC
Material
PVC-U (neizoliran)
Rokavec
BauderTHERMOFOL D (svetlo siv)
Dolžina cevi za paro
Višina pokrova cevi za
paro
Pritrditev
Obdelava
Nazivne širine
Velikost prirobnice
Teža skupaj
Številka izdelka
za toplotno izolacijo do 250 mm
240 mm
maks. 4 kosov, ni vključeno v dobavo
Varjenje z vročim zrakom, varjenje z nabrekanjem
DN 70
DN 100
DN 125
200x200 mm
230x230 mm
230x230 mm
0,8 kg
1,3 kg
1,4 kg
6030 0070
6030 0100
6030 0125
Pokrov cevi za paro PVC
Material
PVC-U (neizoliran)
Uporaba
Zgornji pokrov, zaščita pred močnimi nalivi
Pritrditev
Natični sistem
Nazivne širine
DN 70
DN 100
DN 125
0,1 kg
0,25 kg
0,3 kg
6031 0070
6031 0100
6031 0125
Velikost prirobnice
Teža skupaj
Številka izdelka
Osnovno telo PVC
Material
PVC-U (neizoliran)
Uporaba
Spodnji del, priključek parne zapore
Dolžina cevi za paro
Pritrditev
Nazivne širine
Velikost prirobnice
Teža skupaj
Številka izdelka
46
300 mm
maks. 4 kosov, ni vključeno v dobavo
DN 70
DN 100
DN 125
200x200 mm
250x250 mm
250x250 mm
0,4 kg
0,65 kg
0,9 kg
6032 0070
6032 0100
6032 0125
Multi prirobnica PVC (svetlo siva)
Material
PVC-P (vključno s cevno objemko iz legiranega jekla)
Višina
200 mm
Premer
Uporaba
za 10/20 mm
Izvedba strelovodna žica, kabel, sekurant 16 mm
Teža skupaj
0,1 kg
Številka izdelka
6024 0000
Sekurantna obroba PVC (svetlo siva)
Material
PVC-P (vključno s cevno objemko iz legiranega jekla)
Višina
200 mm
Premer
Uporaba
za 76 mm
fleksibilna obroba za sekurante
Teža skupaj
0,3 kg
Številka izdelka
6023 0000
Vezna pločevina PVC FB 12 (svetlo siva)
Opis
Material
Uporaba
Obdelava
Debelina pločevine 0,6 mm; debelina folije 0,6 mm; barva:
svetlo siva
V ognju pocinkano jeklo, nanos cinka 275 g/m²
Čelni napušč, kap, fiksiranje žleba, priključki
Varjenje z vročim zrakom, varjenje z nabrekanjem
Mere
Tabla
1x2m
Kolut
1 x 30 m
Teža
10 kg/tablo
178 kg/kolut
Enota embalaže
30 plošč/paket
1 kolut
Številka izdelka
6010 0012
6011 0012
Vezna pločevina PVC FB 14 (svetlo siva)
Opis
Material
Uporaba
Obdelava
Debelina pločevine 0,6 mm; debelina folije 0,8 mm; barva:
svetlo siva
V ognju pocinkano jeklo, nanos cinka 275 g/m²
Čelni napušč, kap, fiksiranje žleba, priključki
Varjenje z vročim zrakom, varjenje z nabrekanjem
Mere
Tabla
1x2m
Teža
12 kg/tablo
Enota embalaže
30 plošč/paket
Številka izdelka
6010 0014
47
Strešne folije iz umetnih snovi
Pribor, splošno
Parna zavora, ločilna in zaščitna plast
Parne zapore
Uporaba
sd-vrednost
Parna zapora 220
Parna zapora 100
v povezavi s FPO
ali PVC
v povezavi s PVC
sd ≥ 220 m
sd ≥ 100 m
PE-folija po ÖNORM EN
13984
PE-folija po ÖNORM EN
13984
Barva
oranžna
modra
Debelina folije
0,25 mm
0,16 mm
B2
B2
< 10,5 MJ/m²
< 10,5 MJ/m²
Ohlapno polaganje,
priključitev z lepilnimi trakovi
Ohlapno polaganje,
priključitev z lepilnimi trakovi
4,0 m
4,0 m
Material
Razred gradbenega
materiala
Kurilna vrednost
Obdelava
Širina
Dolžina
25 m
25 m
0,30 kg/m² ±7%
0,19 kg/m² ±7%
Enota embalaže
100 m²/svitek
100 m²/svitek
Številka izdelka
6900 0040
6900 0025
Teža
Lepilni trakovi (za parno zaporo PE)
Povezovalni lepilni trak 03
Priključni lepilni trak 20
Material
Polipropilen
Butil kavčuk
Barva
mlečno bela
črna
Debelina
0,3 mm
2,0 mm
Širina
38 mm
15 mm
Dolžina
Konsistenca
Uporaba
50 m
30 m
trden, obojestransko lepljiv
plasto-elastičen
Stična povezava
Enota embalaže
1 zitek
Priključitev konstrukcijskega
dela
1 zitek
Številka izdelka
6900 0003
6900 0020
Bauder koprena iz steklenih
vlaken 120
Bauder zaščitna koprena
WB 300
Zaščitna plast na betonu,
lesu, stari strehi, primerna za
vrtanje
Ojačana poliestrska vlaknasta
koprena 300 g/m²
Ločilne in zaščitne plasti
Področje uporabe
Zaščitna protipožarna plast
za različne zasnove streh
Material
Surova koprena iz steklenih
vlaken 120 g/m²
Barva
Debelina
Razred gradbenega
materiala
Obdelava
Širina
Dolžina
bela
pribl. 2,0 mm
B2
B2
ohlapna položitev
ohlapna položitev
2m
2m
100 m
60 m
0,12 kg/m²
0,3 kg/m²
Enota embalaže
200 m²/svitek
120 m²/svitek
Številka izdelka
6098 0000
6900 1310
Teža
48
bela
pribl. 0,75 mm
Strešne folije iz umetnih snovi
Pribor, splošno
Fiksiranje robov/lovilnik proda
Pritrdilna letev 6/10
Opis
Izmenična perforacija 6,5 mm/10 mm
Razmak med luknjami 25 mm
Material
V ognju pocinkano jeklo, nanos cinka 275 g/m²
Uporaba
Fiksiranje žleba,
površinsko fiksiranje
Obdelava
glejte Bauderjeva navodila za polaganje
Mere
Širina 30 mm
Dolžina 4,5 m ali 2,25 m
Teža
3,5 kg/tračnico
Enota embalaže
100 letev/paket
Številka izdelka
4,5 m: 6920 0000
2,25 m: 6920 0001
Okrogla vrvica FPO
Opis
Material
Uporaba
Obdelava
Dodatno varovanje, pritrditev roba
FPO; naravno prosojen
Prižemno varovalo za pritrdilno letvijo 6/10
Varjenje z vročim zrakom
Mere
ø 4 mm
Teža
1,2 kg/posodo
Enota embalaže
100 m
Številka izdelka
6500 0000
Okrogla vrv PVC
Opis
Material
Uporaba
Obdelava
Dodatno varovanje, pritrditev roba
PVC-P; svetlo siv
Prižemno varovalo za pritrdilno letvijo 6/10
Varjenje z vročim zrakom
Mere
ø 4 mm
Teža
1,8 kg/posodo
Enota embalaže
100 m
Številka izdelka
6000 0000
Lovilna letev za prod AL 100/80
Opis
Pritrditev:
Trakovi prog iz umetne snovi, vsi 50 cm
Material
aluminij 1,5 mm
Uporaba
Lovilnik proda
Zelena streha - izločanje
Obdelava
Mere
Teža
glejte Bauderjeva navodila za polaganje
100 mm / 80 mm (obojestransko uporaben), dolžina 2,5 m
1,7 kg
Enota embalaže
46 letev/paket
Številka izdelka
6930 0002
49
50
Izolacijske snovi iz poliuretana
BauderPIR
Izolacijske plošče in pribor BauderPIR
Izolacijske plošče s sekundarno folijo
BauderPIR M/MF ............................................. 54
BauderPIR FA .................................................. 54
Izolacijske plošče brez sekundarne folije
BauderPIR KOMPAKT
BauderPIR T naklonske / ravne plošče............ 54
BauderPIR KOMPAKT naklonske / ravne plošče.55
Izolacijske plošče za terase/tla
BauderPIR FA-TE ............................................ 55
BauderPIR B .................................................... 55
BauderVIP TE .................................................. 55
Pregled izolacijskih plošč - tehnični podatki
BauderPIR ....................................................... 56
BauderVIP TE .................................................. 57
Debelina izolacijske snovi in U vrednosti ........ 58
v primerjavi
51
Izolacijske snovi iz poliuretana
BauderPIR - Toplotno izolacijsko sredstvo s
prepričljivimi lastnostmi
Bauder je eden največjih proizvajalcev poliuretanske
trde pene, izolacijskega sredstva z izjemnimi
lastnostmi.
150
Varovanje okolja in varčevanje z energijo
predstavljata pri tem trajno rastoče zahteve
izolacijskim materialom. Rešitev: BauderPIR
Toplotna prevodnost W (m
K)
130
110
90
70
BauderPIR FA
BauderPIR FA TE
BauderPIR M/MF
≥ 80 mm
EPS
Mineralna vlakna
Penasto steklo
50
0,023
0,027
0,040
0,045
30
10 mm
V diagramu so prikazani različni izolacijski materiali. Da bi dosegli enako U-vrednost (v tem
primeru 0,30 W/m2K), so potrebne različne debeline izolacijskega materiala.
Izjemno visoka izolacijska učinkovitost zagotavlja
velik prihranek energije
Trda poliuretanska pena je izolacijsko sredstvo z
najnižjo toplotno prevodnostjo in z že z minimalno
debelino izolacijskega materiala izpolnjuje zahteve
Uredbe o prihranku energije.
Zaradi posebnih lastnosti dokazuje BauderPIR že
desetletja svojo izjemno obremenljivost. Ravno pri
ravni strehi, ki je vseskozi izpostavljena različnim
temperaturam, je to iz vidika varnosti in življenjske dobe
zgradbe izrednega pomena.
Brez napora se plošče BauderPIR lahko z enostavnim
orodjem odrežejo po meri (nož ali žaga), vrtajo, vijačijo,
žebljajo in lepijo.
BuaderPIR - obstojnost in dolga življenjska doba
BauderPIR se ujema s skoraj vsemi gradbenimi
materiali, ki so v uporabi. Trda pena BauderPIR je
neuničljiva, biološko obstojna in fiziološko neoporečna.
52
BauderPIR – raznolikost
v izvedbi
BauderPIR je dobavljiv za različna področja uporabe v
različnih izvedbah. Na področju ravnih streh so na voljo
tako nekaširane plošče (BauderPIR T) kot tudi ravne
plošče kaširane z mineralnimi vlakni (BauderPIR M)
ali aluminijem (BauderPIR FA oz. BauderPIR FA TE).
BauderPIR T Gefälle –
za ciljano odvajanje vode
Pri BauderPIR T Gefälle gre za nekaširane izolacijske
elemente z vgrajenim naklonom. S tem lahko na ravni
strehi vzpostavite na preprost
in poceni način sočasno toplotno
izolacijo in naklon. BauderPIR T Gefälle
je pri ravni strehi primerna snov za izolacijo za vsako
postavljeno nalogo - od običajne pohodnosti pri ravnih
strehah do izjemnih obremenitev.
BauderPIR: Rešitve v skladu z normo
DIN 18234 (direktiva Industrijska gradnja)
Vse pod isto streho - s sistemi lahkih streh Bauder:
Bauder ne ponuja z BauderPIR FA
le optimalno toplotno izolacijo za industrijske lahke
strehe. Tudi vse ostale sistemske komponente kot npr.
parne zapore in trakovi za zatesnitev izpolnjujejo vse
zahteve - so preverjene in atestirane. Pri zatesnitvi
imate izbiro med umetnimi snovmi ali bitumnom, kajti
Bauder razmišlja o materialih vedno bolj široko.
Bauder PIR Kompaktdach - po vsej površini
lepljeno.
Bauder PIR Kompaktdach je sisteme ravnih streh, pri
katerih so plasti za zatesnitev in toplotna izolacijska
sredstva med seboj in s podlago zlepljena z vročim
bitumnom in na ta način tvorijo kompakten, homogen
paket zatesnitve.
Dodatna mehanska pritrditev
ni potrebna.
Bauder PIR Kompaktdach nudi izjemno visoko varnost
proti zračnim vrtincem in zamakanju. Spodrivanje
zatesnitve ob morebitnih poškodbah je izključeno.
Posledice mehanskih poškodb ostanejo lokalno
omejene.
BauderPIR, BauderVIP sistemi za terase
Če elite stanovanjske prostore, ko so pod teraso,
zaščititi pred izgubo energije, je nujno potrebna
optimalna izolacija in je tudi zakonsko predpisana.
BauderPIR dosega pri tem najboljše izolacijske
vrednosti nasploh.
BauderVIP TE je inovativna rešitev za toplotno izolacijo
teras, ki dovoljujejo le zelo majhno višino nadgradnje.
S svojim zelo izolacijskim, zelo ploskim vakumiranim
izolacijskim jedrom, se lahko zdaj upoštevajo priključne
višine, ki doslej niso bile mogoče z običajnimi
izolacijskimi snovmi.
53
Izolacijske snovi iz poliuretana
BauderPIR
Izolacijske plošče za ravno streho
BauderPIR M/MF - izolacijske plošče za ravne strehe
Izolacijske plošče za ravne strehe z obojestransko prekrivno plastjo iz
mineralne koprene. Po izbiri brez pregiba Falz (M) ali s pregibom (MF).
Področja uporabe:
Priročen format BauderPIR M/MF olajša polaganje, še posebej na manjših
površinah streh.
Posebne lastnosti:
n možen stopenjski krožni pregib
n lahka in hitra predelava
n manjša surova gostota
n visoka tlačna odpornost, zato ni "tekalnih poti", kot pri
mehkih izolacijskih snoveh.
BauderPIR FA - izolacijske plošče za ravne strehe
Izolacijske plošče za ravne strehe z obojestransko prekrivno plastjo iz
aluminija, s pregibom.
Področja uporabe:
BauredPIR FA je koncipiran posebej za uporabo na lahkih industrijskih
strehah Zaradi dobrih toplotnih izolacijskih lastnostih se lahko zmanjša
debelina izolacijske snovi. V kombinaciji z manjšo surovo gostoto omogoča
lahke izolacijske plošče velikega formata.
Posebne lastnosti:
n stopenjski krožni pregib
n površina, ki slepi močno
n lahka in hitra predelava
n manjša surova gostota
n visoka tlačna odpornost, zato ni "tekalnih poti", kot pri
mehkih izolacijskih snoveh.
BauderPIR T - izolacijske plošče za ravne strehe
Izolacijske plošče z naklonom brez pokrivnega sloja, brez pregiba.
Standardni naklon 2%.
BauderPIR T je na voljo tudi kot ravna plošča.
Področja uporabe:
BauderPIR T je prednačrtovan naklon brez stroškovno intenzivne, težke
konstrukcije, pri katerem lahko naklon in toplotni izolacijo
položite v enem delovnem koraku. S to metodo lahko ustvarite skoraj
vsaki izvdebo naklona
54
Posebne lastnosti:
nprednačrtovan naklon brez težke konstrukcije;
nnaklon in toplotna izolacija v enem delovnem koraku;
nmajhna višina nadgradnje;
nvisoka tlačna trdnost;
nse odlično obrtno obdeluje;
npoložite lahko skoraj vsako vrsto naklona.
Izolacijske snovi iz poliuretana
BauderPIR / BauderVIP
Izolacijske plošče za ravne stene/
plošče za izolacijo teras
BauderPIR KOMPAKT - izolacijske plošče za ravne strehe
Naklonske izolacijske plošče za Bauder PIR Kompaktdach, brez prekrivne
plasti, povečana gramatura, brez pregiba. Standardni naklon 2%.
BauderPIR T KOMPAKT je na voljo tudi kot ravna plošča.
Področja uporabe:
Bauder PIR Kompaktdach je sistem za ravne strehe, pri katerem se tesnilne
plasti in snov za toplotno izolacijo medsebojno in s podlago zlepijo z
vročim bitumnom.
Posebne lastnosti:
n voda ne more vdreti
n krajevna omejitev škode
n ni mehanske pritrditve
n izjemno velika varnost pred iztekanjem in varnost pred vrtinci vetra
BauderPIR FA-TE - izolacijske plošče za terase
Izolacijske plošče za terase s povečano tlačno trdnostjo. Krovni sloj iz
aluminija
Področja uporabe:
terasa
Posebne lastnosti:
n optimalen format za terase 1200 mm x 600 mm
n natiskan vzorec za rezanje
BauderPIR B - izolacijske plošče za tla
Izolacijske plošče za tla s prekrivnim slojem iz aluminija, brez pregiba.
Področja uporabe:
tla
Posebne lastnosti:
n priročen format 1200 mm x 600 mm
BauderVIP TE - izolacijske plošče za terase
Izolacijske plošče za terase z vakumiranim izolacijskim jedrom, na zgornji
strani s 15 mm BauderPIR, na spodnji strani s 3 mm debelo blazino iz
granulata gume. 40 mm širok trak PIR na dveh robovih, brez pregiba.
Področja uporabe:
terase, ki omogočajo le zelo majhno višino nadgradnje
Posebne lastnosti:
n vakumirano izolacijsko jedro (toplotna prevodnost 0,007 W/(m.K))
n polaganje glede na na načrt polaganja, ki se nanaša na objekt
55
Izolacijske snovi iz poliuretana
BauderPIR / BauderVIP
Tehnični podatki - pregled
Izolacijske snovi
Poliuretan
BauderPIR FA
BauderPIR M
BauderPIR MF
BauderPIR T
Polyiso plošče iz trde
pene
po ÖNORM EN 13165
Polyiso plošče iz trde
pene
po ÖNORM EN 13165
Polyiso plošče iz trde
pene
po ÖNORM EN 13165
Polyiso plošče iz trde
pene
po ÖNORM EN 13165
velike industrijske ravne
strehe
hitro polaganje
velike in
male površine
priročen format
velike in
male površine
priročen format
Izolacija z naklonom
na ravnih strehah
Ravne plošče
z utorom
Ravne plošče
brez utora
Ravne plošče
z utorom
Plošče z naklonom
(na voljo tudi kot
ravne plošče)
Krovni namaz
Aluminij
(na obeh straneh)
Mineralna koprena
(na obeh straneh)
Mineralna koprena
(na obeh straneh)
brez krovnega premaza
Velikost plošč
2400 x 1200 mm
(vgradna mera:
2385 x 1185 mm)
1200 x 600 mm
1200 x 600 mm
(vgradna mera:
1185 x 585 mm)
1200 x 800 mm
na zgornji strani z
naklonom
Razred E po
ÖNORM EN 13501-1
Razred E po
ÖNORM EN 13501-1
Razred E po
ÖNORM EN 13501-1
Razred E po
ÖNORM EN 13501-1
≥120 kPa (≥0,12 N/mm2)
≥120 kPa (≥0,12 N/mm2)
≥120 kPa (≥0,12 N/mm2)
≥120 kPa (≥0,12 N/mm2)
0,023
0,028 (<80 mm)
0,027 (80 mm – <120 mm)
0,026 (≥120 mm)
0,028 (<80 mm)
0,027 (80 mm – <120 mm)
0,026 (≥120 mm)
0,028 (<80 mm)
0,027 (80 mm – <120 mm)
0,026 (≥120 mm)
maks. 3
maks. 3
maks. 3
maks. 3
>250
>250
>250
>250
Opis
Področja uporabe
Izvedba
Požarno obnašanje
Tlačna trdnost
Toplotna prevodnost (EU)
ÖNORM EN 13165
Vpijanje vode (Vol%)
ÖNORM EN 12087
PIR-indeks
Številka izdelka
56
Standardna
debelina (mm)
Površina/
Paket (m²)
20
16,56
-
4800 0020
-
30
11,52
-
4800 0030
-
Plošče z naklonom:
9611 0033
40
8,64
-
4800 0040
4810 0040
Ravne plošče:
50
7,20
-
4800 0050
4810 0050
9611 2033
60
5,76
4519 0060
4800 0060
4810 0060
70
5,04
-
-
-
Žlebaste plošče
80
4,32
4519 0080
4800 0080
4810 0080
(800 x 800 mm)
100
3,60
4519 0100
4800 0100
4810 0100
9613 3033
120
2,88
4519 0120
-
4810 0120
140
2,16
4519 0140
-
4810 0140
Plošče za strešni greben
160
2,16
4519 0160
-
4810 0160
(800 x 800 mm)
180
1,44
4519 0180
-
4810 0180
9613 5033
200
1,44
4519 0200
-
4810 0200
Izolacijske snovi
Poliuretan
BauderPIR FA TE
BauderPIR B
BauderPIR KOMPAKT
BauderVIP TE
Polyiso plošče iz trde
pene
po ÖNORM EN 13165
Polyiso plošče iz trde
pene
po ÖNORM EN 13165
Polyiso plošče iz trde
pene
po ÖNORM EN 13165
Polyiso plošče iz trde
pene z vakumiranim
izolacijskim jedrom
Izolacijske plošče za
terase
v priročnem formatu
Izolacijske plošče za tla
v priročnem formatu
Sistem izolacije, ki
preprečuje vodr, z
naklonom ali brez njega
Izolacijske plošče za
terase
v priročnem formatu
Ravne plošče
(stopenjski zgib nad 80mm
- 160mm dobavljive na
zahtevo)
Ravne plošče
Plošče z naklonom
(na voljo tudi kot
ravne plošče)
Ravne plošče
Krovni namaz
Aluminij
(na obeh straneh)
Aluminij
(na obeh straneh)
brez krovnega premaza
15 mm BauderPIR T
3 mm gumijasti granulat
Velikost plošč
1200 x 600 mm
1200 x 600 mm
600 x 600 mm
na zgornji strani z
naklonom
glede na načrt
polaganja,
ki se nanaša na objekt
Razred E po
ÖNORM EN 13501-1
Razred E po
ÖNORM EN 13501-1
Razred E po
ÖNORM EN 13501-1
Razred E po
ÖNORM EN 13501-1
≥120 kPa (≥0,12 N/mm2)
≥100 kPa (≥0,10 N/mm2)
≥150 kPa (≥0,15 N/mm2)
≥200 kPa (≥0,20 N/mm2)
0,023
0,023
0,028 (<80 mm)
0,027 (80 mm – <120 mm)
0,026 (≥120 mm)
-
maks. 3
maks. 3
maks. 3
-
>250
>250
>250
-
Plošče z naklonom:
debeline, ki so na voljo:
Opis
Področja uporabe
Izvedba
Požarno obnašanje
Tlačna trdnost
Toplotna prevodnost (EU)
ÖNORM EN 13165
Vpijanje vode (Vol%)
ÖNORM EN 12087
PIR-indeks
Številka izdelka
Standardna
debelina (mm)
Površina/
Paket (m²)
20
16,56
4400 4020
4400 0020
30
11,52
4400 4030
4400 0030
9612 0040
40
8,64
4400 4040
4400 0040
Ravne plošče:
50
7,20
4400 4050
4400 0050
9612 2040
38 mm
48 mm
60
5,76
4400 4060
4400 0060
70
5,04
4400 4070
4400 0070
Žlebaste plošče
80
4,32
4400 4080
4400 0080
(600 x 600 mm)
100
3,60
4400 4100
-
9612 3040
120
2,88
4400 4120
-
140
2,16
4400 4140
-
Plošče za strešni greben
160
2,16
4400 4160
-
(600 x 600 mm)
180
1,44
-
-
9612 5040
200
1,44
-
-
58 mm
na zahtevo
57
Izolacijske snovi iz poliuretana
Primerjava debeline izolacijske snovi in U vrednosti
Toplotna izolacija brez surovega stropa
BauderPIR
Debelina
izolacijske
snovi
(v mm)
l = 0,023 W/(m·K)
Mineralna vlakna
EPS, XPS
M/MF
T
KOMPAKT
FA
FA TE
l = 0,026 W/(m·K)
l = 0,027 W/(m·K)
l = 0,028 W/(m·K)
(debelina ≥ 120
(debelina ≥ 80 mm)
(debelina ≥ 80 mm)
Penasto steklo
Lesena vlakna
l = 0,035 W/(m·K)
l = 0,040 W/(m·K)
l = 0,045 W/(m·K)
l = 0,050 W/(m·K)
0,086
0,089
0,091
0,093
0,096
0,099
0,101
0,105
0,108
0,111
0,115
0,119
0,123
0,127
0,132
0,137
0,143
0,149
0,156
0,163
0,171
0,175
0,180
0,184
0,189
0,195
0,200
0,206
0,212
0,219
0,226
0,233
0,242
0,250
0,259
0,269
0,280
0,292
0,305
0,318
0,334
0,350
0,369
0,389
0,412
0,438
0,467
0,501
0,539
0,584
0,638
0,701
0,780
0,877
1,003
1,171
1,406
0,099
0,101
0,104
0,106
0,109
0,112
0,116
0,119
0,123
0,127
0,131
0,135
0,140
0,145
0,151
0,156
0,163
0,170
0,177
0,186
0,195
0,199
0,204
0,210
0,216
0,221
0,228
0,234
0,242
0,249
0,257
0,266
0,275
0,284
0,295
0,306
0,318
0,332
0,346
0,362
0,379
0,398
0,418
0,442
0,467
0,496
0,529
0,567
0,610
0,660
0,719
0,791
0,877
0,985
1,124
1,307
1,563
0,111
0,114
0,116
0,120
0,123
0,126
0,130
0,134
0,138
0,142
0,147
0,152
0,157
0,163
0,169
0,176
0,183
0,190
0,199
0,208
0,218
0,224
0,229
0,235
0,242
0,248
0,255
0,263
0,271
0,279
0,288
0,297
0,308
0,318
0,330
0,343
0,356
0,371
0,387
0,404
0,423
0,444
0,467
0,493
0,521
0,554
0,590
0,631
0,679
0,734
0,799
0,877
0,972
1,090
1,240
1,438
1,711
0,123
0,126
0,129
0,133
0,136
0,140
0,144
0,148
0,153
0,158
0,163
0,168
0,174
0,181
0,187
0,195
0,202
0,211
0,220
0,230
0,242
0,248
0,254
0,260
0,267
0,275
0,282
0,291
0,299
0,309
0,318
0,329
0,340
0,352
0,365
0,379
0,394
0,410
0,427
0,446
0,467
0,490
0,515
0,543
0,575
0,610
0,649
0,694
0,746
0,806
0,877
0,962
1,064
1,190
1,351
1,563
1,852
mm)
400
390
380
370
360
350
340
330
320
310
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
195
190
185
180
175
170
165
160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
0,057
0,058
0,060
0,062
0,063
0,065
0,067
0,069
0,071
0,073
0,076
0,078
0,081
0,084
0,087
0,091
0,095
0,099
0,103
0,108
0,113
0,116
0,119
0,122
0,126
0,129
0,133
0,137
0,141
0,145
0,150
0,155
0,161
0,166
0,173
0,179
0,187
0,195
0,203
0,213
0,223
0,234
0,247
0,261
0,276
0,294
0,314
0,337
0,364
0,395
0,432
0,477
0,532
0,602
0,692
0,815
0,991
0,064
0,066
0,068
0,070
0,071
0,074
0,076
0,078
0,080
0,083
0,086
0,089
0,092
0,095
0,099
0,103
0,107
0,111
0,116
0,122
0,128
0,131
0,134
0,138
0,142
0,146
0,150
0,154
0,159
0,164
0,169
0,175
0,181
0,188
0,195
0,202
0,210
0,227
0,237
0,248
0,260
0,273
0,288
0,304
0,322
0,355
0,379
0,406
0,438
0,475
0,519
0,572
0,638
0,719
0,825
0,968
1,171
Količnik toplotne prehodnosti v odvisnosti od prevodnosti toplote in debelina materiala, brez surovega stropa.
Upoštevani so upori prehodnosti toplote 0,10 m²K/ W + 0,04 m²K / W (to pomeni toplotni tok navzgor).
1)
Vrednosti veljajo le za enoplastno položene izolacijske plošče, ali večplastno položene izolacijske plošče enake stopnje toplotne
prevodnosti.
58
59
Bauder Ges.m.b.H. Gewerbepark 16
A-4052 Ansfelden
Telefon 0 72 29/6 91 30
Telefaks0 72 29/6 55 18
[email protected]
Vse navedbe v tem katalogu temeljijo na
trenutnem stanju tehnike. Pridržujemo si pravico do
sprememb. Po potrebi se pozanimajte o morebitnih
spremembah, ki veljajo na tehnološkem področju, v
trenutku vašega naročila.
www.bauder.at
0101PÜ/1211 SL

Similar documents