povezavi

Transcription

povezavi
Analiza porabe toplote po vgradnji
merilnikov toplote
Predstavitev medijem
19. marec 2013
Kaj smo merili?
•
•
•
Analiza porabe za kurilni sezoni 2011/2012 in 2012/2013 (oktober – januar)
Vključenih 298 stavb z vgrajenimi delilniki ali kalorimetri
Upoštevanje temperaturnega primanjkljaja med obema kurilnima sezonama
Poraba toplote se ne znižuje, ampak povečuje
•
•
V več kot dveh tretjinah analiziranih stavbah se poraba ni zmanjšala, temveč
se je povečala.
Le na slabi tretjini obravnavanih stavb se je poraba znižala.
Poraba toplote pri stavbah s kalorimetri je
manjša kot pri stavbah z delilniki
•
•
Zmanjšanje porabe pri
stavbah z vgrajenimi
kalorimetri pri 42,22 %
in z vgrajenimi delilniki
pri 32,76 % stavb
Delež stavb s povečano
porabo tako pri
kalorimetrih kot
delilnikih še vedno visok
Kako varčevati, a varčevati pravilno?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spremeniti navade ogrevanja vseh uporabnikov posamezne stavbe
Priporočene temperaturne vrednosti: dnevni in jedilni prostor okoli 20°C; otroška
soba in kopalnica okoli 23°C; spalnica okoli 16°C; kuhinja okrog 18°C
Ena stopnja nižja temperatura v prostoru pomeni 6 % prihranek pri ogrevanju
Pravilno prezračevanje: 5 minut prepiha dvakrat dnevno, 15 minut pred
zračenjem ugasnemo radiatorje
Prezračena grelna telesa: izločitev zraka iz grelnih teles (radiatorjev)
priklopljenih na centralno ogrevanje
Odstranitev ovir izpred ogreval (zavese, sedežne garniture, sušenje perila na
radiatorjih ipd.)
Tesnjenje oken in vrat z izolirnimi trakovi
Refleksna folija za radiatorje (alu folija) - na zunanjih stenah
Investicijski ukrepi:
o Izboljšanje toplotne izolacije stavbe
o Enostavni sistem prezračevanja
o Termostatski ventili in uravnoteženje ogrevanja
o Zamenjava starih ogrevalnih sistemov
Hvala za vašo pozornost.

Similar documents