Razvojni Center RC eNeM Novi Materiali

Comments

Transcription

Razvojni Center RC eNeM Novi Materiali
Razvojni Center
RC eNeM
Novi Materiali
september 2011
Razvojni Center RC eNeM
Cilj in namen ustanovitve RC NM:
nano- materialov,keramičnih materialov,
varistorskih materialov in drugih materialov za elektrotehniko in druge industrijske
panoge
• razvoj novih materialov:
• razvoj novih izdelkov iz novih materialov: varovalke, močnostni stikalni
elementi, (premazi, čistila, gradbeništvo,..)
• krepitev ključnih kompetenc partnerjev na področju materialov in
izdelkov iz teh materialov
Razvojni Center
RC eNeM
Partnerji in deleži:
Podjetje - partner
Delež
Partner 1
ETI Izlake
21,1
Partner 2
TKI Hrastnik
10,7
Partner 3
Steklarna Hrastnik
19,6
Partner 4
TET Trbovlje
10,8
Partner 5
AMTEC.PRO Trbovlje
1,8
Partner 6
RTCZ Hrastnik
0,8
Partner 7
RCR Zagorje
0,01
Partner 8
GZS OZ Zasavje
0,01
Partner 9
Iskra MIS Kranj
18,6
Partner 10
Iskra Zaščite Ljubljana
10,6
Partner 11
Varsi Ljubljana
5,9
Partner 12
Zavod TC SEMTO Ljubljana
0,08
Razvojni Center
RC eNeM
Varovalke
Pretokovne
zaščite
Gradbeništvo
Keramika
in industrija
gradbenega
material Gradbeni
materiali
Prenapetostne
zaščite
Aditivi za
keramiko
NOVI
MATERIALI
Agresivna
okolja
Nano
varistorska
keramika
Aditivi za
streklo
Nano
materiali
Kompozitni
materiali
Stikalna
tehnika
Steklarstvo
Zaščitni nano
premazni
sistemi
Nano čistila
Nano
varistorji
Senzorji
Sinergične povezave med novimi materiali in posameznimi področji neposredne uporabe
Razvojni Center
RC eNeM
Podružnice in razvojni projekti
Podružnica
Nano materiali
Novi materiali za selektivno lasersko sintranje
Keramični materiali in varovalke
Projekt
TKI
RTCZ
ETI
Nano materiali
Novi materiali za selektivno lasersko sintranje
Novi keramični materiali
Varovalke in MSE
Nano varistor
VARSI
Novi materiali in energija iz procesa pridobivanja el. energije TET
Nano varistor
Novi materiali iz odpadkov za gradbeništvo in industrijo
Nova energija iz neizkoriščenih energijskih potencialov
Nano materiali v steklarstvu
Stikalna elektronika
SPD v naprednih omrežjih
Napredni elektronski sklopi
Steklarna
MIS
IZ
Amtec
Nano materiali v steklarstvu
Stikalna elektronika
SPD v naprednih omrežjih
Obvodni polprevodniški sklop
Razvojni Center
RC eNeM
Organizacija:
SKUPŠČINA
Tri članska uprava
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
•P 1 – Podružnica Keramični materiali in varovalke
•P 2 – Podružnica Nano materiali
•P 3 –Podružnica Nano materiali v steklarstvu
•P 4 –Podružnica Novi materiali in energija iz procesa pridobivanja el. energije
•P 5 –Podružnica Napredni elektronski sklopi
•P 6 –Podružnica Novi materiali za selektivno lasersko sintranje
•P 7 –Podružnica Stikalna elektronika
•P 8 –Podružnica SPD v naprednih omrežjih
•P 9 – Podružnica Nano varistor
P8
P9
Razvojni Center
RC eNeM
Ustanovitev spin off podjetij
Poslovne enota
2012
2014
SKUPAJ
Nano materiali
0
1
1
Novi materiali za
selektivno lasersko
sintranje
0
1
1
Keramični materiali in
varovalke
0
2
2
Nano varistor
0
1
1
Novi materiali in energija
iz procesa pridobivanja el.
energije
1
1
2
Nano materiali v
steklarstvu
0
1
1
Stikalna elektronika
0
1
1
SPD v naprednih omrežjih
0
1
1
Napredni elektronski
sklopi
0
1
1
SKUPAJ
1
10
11
Razvojni Center
RC eNeM
Predstavitev patentnih prijav v projektu Razvojni center Novi materiali
2012
2014
SKUPAJ
Nano materiali
0
1
1
Novi materiali za
selektivno lasersko
sintranje
0
0
0
Keramični materiali in
varovalke
1
1
2
Nano varistor
0
1
1
Novi materiali in energija
iz procesa pridobivanja
el. energije
0
1
1
Nano materiali v
steklarstvu
0
2
2
Stikalna elektronika
1
1
2
SPD v naprednih
omrežjih
0
1
1
Napredni elektronski
sklopi
0
1
1
SKUPAJ
2
9
11
Razvojni Center
RC eNeM
Novi Materiali
Hvala za pozornost