Gledališki list

Transcription

Gledališki list
7.
PROGRAM:
ce soir« (mentorica: Anne-Cécile Lamy)
8.
Moderator: Žiga Deršek, dijak I. gimnazije v Celju
Uvodna pesem: Oktet Kajuh – I. Gimnazija v Celju
(mentor: Tomaž Marčič) – »La mer«
I.
10.35 – 11.00
Pozdravi organizatorjev in gostov:
-
ga. Simona Cajhen, ZRSŠ OE Celje
g. Roman Gruden, Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport
g. Laurent Alberti, začasni odpravnik poslov na
Veleposlaništvu Francoske republike
mag. Sonja Zajc, predstojnica OE Celje, ZRSŠ
g. Janko Požežnik, pooblaščenec župana Mestne
občine Celje
-
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
11.00- 12.30
I. gimnazija v Celju - »Une belle histoire«
9.
10.
11.
12.
13.
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
»Marseillaise« in »Le toast« (mentorica: Lidija
Kos-Ulčar )
Gimnazija Lava, Šolski center Celje - »Au
musée pour parler« (mentor: David Krašovec)
Škofijska gimnazija Antona Martina
Slomška – »Une nuit au musée Grevin« in
»Elle court la rumeur« (mentorica: Danijela
Žegarac)
I. gimnazija Maribor – »»Je veux« in »Les
Cornichons« (mentorica: Deja Žunko)
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana –
»Pause café« (mentorici: Soizic Dupuy Roudel,
Miranda Bobnar)
14.
Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper –
II. gimnazija Maribor –» Tango«
(mentorici: Mary Ellen Ramasimanana Virtič,
Karmen Kaučič)
15.
Gimnazija Poljane Ljubljana– »Les
parapluies mouillés« (mentorica: Neža Umek)
III.
18.
19.
20.
21.
12.30-13.00
ODMOR
IV.
13.00 – 14.30
16.
Gimnazija Škofja Loka – »Soulman«
17.
(mentorici: Elsa Louis, Ana Prevc Megušar)
Gimnazija Bežigrad – »Une chauve souris«
in »Panique dans l'ascenseur« (mentorici:
Jasmina Guibelin, Caroline le Chatal)
Gimnazija Kranj – «Gudule sur la scène»
(mentorica: Hilda Zalokar)
Gimnazija Moste – »Pour que tu m’aimes
encore« (mentorica: Tatjana Merc)
Gimnazija Vič, Ljubljana – »L’avare« in
»Il était temps« (mentor: Cédric Klein)
Šolski center Postojna – »C’est si bon«
(mentorica: Dora Tomaduz)
ZAKLJUČNI PROGRAM
22.
SDUF (osnovna šola: Kaja Perčič, Katarina
Pavlin, Maša Mozetič, Rebecca Dobnikar) – »Le
restaurant international«
(mentorica: Hilda Zalokar)
Ginnasio Antonio Sema Pirano, Portorož
– »Une leçon de poésie« (mentor: mag. David
Bizjak)
in »Prends garde { ta langue» (mentorica:
Carmen Deržek)
Gimnazija Velenje - »Mon mec { moi«
(mentorica: Sonja Bovha)
Gimnazija Novo mesto - »Le génie des
eaux« (mentorici: Verena Potočnik, Elsa
Louis)
Gimnazija Piran – »Quand on n’a que
l’amour « (mentor: Loїc Jean)
Gimnazija Kranj – »Je veux« (mentorja:
Neža Zupančič, Mihael Šorli)
»Décaptyque» (mentorica: Liliane Strmčnik)
Gimnazija Nova Gorica– »Le lion est mort
23.
Filozofska fakulteta v Ljubljani – »Qui
n'a pas son Minotaure? (mentorica: Virginie
Mols)
Nagrade nastopajočim in mentorjem so
prispevali:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo
in šport
Francoski Inštitut Charles Nodier
Revoz d.d.
Televizijska hiša TV5MONDE (Sibila d.o.o)
14. FRANKOFONSKI DAN
SLG CELJE
četrtek, 22. marec 2012,
od 10.30 do 14. 30
ORGANIZATOR PRIREDITVE:
Zavod RS za šolstvo
v sodelovanju z Ministrstvom za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Francoskim inštitutom Charles Nodier, I.
gimnazijo v Celju, SLG Celje in Mestno
Občino Celje