Osnovna šola Frana Roša Celje SLOVENŠČINA

Transcription

Osnovna šola Frana Roša Celje SLOVENŠČINA

Osnovna šola Frana Roša Celje
SLOVENŠČINA
Šolsko leto 2013/14
SEZNAM KNJIG ZA DOMAČE BRANJE
1. Rudyard Kipling :Knjiga o džungli
2. Wolf Harranth: Jaz sem vate, ti pa
vame
1. Sue Townsend: Skrivni dnevnik
Jadrana Krta
2. Daniel Defoe: Robinson Crusoe
3. Branko Hofman: Ringo Star
3. Tone Partljič: Hotel sem prijeti sonce
4. Joachim Friedrich:4 in 1/2 prijatelji
4. J. K. Rowling: Harry Potter
(izbrana knjiga iz knjižne zbirke)
1. Desa Muck: Blazno resno o šoli
2. Vitan Mal: Baronov mlajši brat/
Ivo Zorman: V sedemnajstem
3. Tadej Golob: Zlati zob
4. Ana Frank: Dnevnik Ane Frank/
Zlata Filipovič: Zlatin dnevnik
1. A. S. Exupery: Mali princ/ R. Bach:
Jonathan Livingston Galeb
2. Berlie Doherty: Dragi nihče/
Marliese Arold: Živeti hočem
3. J. Vidmar: Princeska z
napako;Debeluška / J.London: Beli
očnjak
4. C. in M. Lamb: Pripovedke iz
Shakespeara
Aktiv učiteljic slovenščine
 Stran 1

Osnovna šola Frana Roša Celje
SLOVENŠČINA
Šolsko leto 2013/14
DODATEN IZBOR KNJIG DOMAČEGA BRANJA ZA
UČENCE Z BRALNIMI TEŽAVAMI
1. H.C. Andersen: Grdi raček
2. Desa Muck:Ena od knjig o Anici/
Francesca Simon: Grozni Gašer
ena od knjig iz zbirke)
3. Svetlana makarovič: Živalska
olimpiada
1. Brigita Kobe: Mulc
2. Primož Suhodolčan: Pica je
kraljica
3. Roald Dahl: Čudoviti lisjak
4. Miha Mate: Babica v supergah
4. Josip Vandot: Kekec (knjiga po
izbiri)
4. Joachim Friedrich:4 in 1/2
prijatelji
(izbrana knjiga iz knjižne zbirke)
1. : Tone Partljič: Slišal sem, kako
trava raste
2. Janja Vidmar: Junaki petega
razreda
1. Polonca Kovač: Andrejev ni nikoli
preveč /Urške so brez napake
2. Desa Muck: Blazno resno slavni
3. Enid Blyton: Pet prijateljev (ena
od knjig v zbirki)
3. Bogdan Novak: Zvesti prijatelji
4. Primož Suhodolčan:Košarkar
naj bo/ Lorna Hill:Baletni copatki
(ena knjiga iz zbirke)
4. Susanna Tamaro :Srce iz špeha
Aktiv učiteljic slovenščine
(izbrana knjiga iz knjižne zbirke)
 Stran 2

Osnovna šola Frana Roša Celje
SLOVENŠČINA
Šolsko leto 2013/14
SEZNAM KNJIG ZA DOMAČE
BRANJE PO POSAMEZNIH
ODDELKIH
Legenda: / (ali, izbira med dvema knjigama)
6. A
Datum
Ime in priimek avtorja, naslov knjige
15.10.
Rudyard Kipling: Knjiga o džungli
15. 12.
15. 2.
15. 4.
Wolf Haranth: Jaz sem vate, ti pa vame
Branko Hofman: Ringo Star
Joachim Friedrich: 4 in ½ prijatelji (izbrana
knjiga iz knjižne zbirke)
6. B
Datum
Ime in priimek avtorja, naslov knjige
15.10.
Joachim Friedrich: 4 in ½ prijatelji (izbrana
knjiga iz knjižne zbirke)
Branko Hofman: Ringo Star
Wolf Haranth: Jaz sem vate, ti pa vame
Rudyard Kipling: Knjiga o džungli
15. 12.
15. 2.
15. 4.
Aktiv učiteljic slovenščine
 Stran 3

Osnovna šola Frana Roša Celje
SLOVENŠČINA
Šolsko leto 2013/14
7. A
Datum
Ime in priimek avtorja, naslov knjige
15.10.
J. K. Rowling: Harry Potter/
15. 12.
Tone Partljič: Hotel sem prijeti sonce
15. 2.
Sue Townsend: Skrivni dnevnik Jadrana Krta
15. 4.
Daniel Defoe: Robinson Crusoe
7. B
Datum
Ime in priimek avtorja, naslov knjige
15.10.
Sue Townsend: Skrivni dnevnik Jadrana Krta
15. 12.
Daniel Defoe: Robinson Crusoe
15. 2.
Tone Partljič: Hotel sem prijeti sonce
15. 4.
J. K. Rowling: Harry Potter/
Aktiv učiteljic slovenščine
 Stran 4

Osnovna šola Frana Roša Celje
8. A, B/A1
Datum
15.10.
15. 12.
15. 2.
15. 4.
15. 12.
15. 2.
15. 4.
15. 2.
15. 4.
(Ga. Blanka Skočir)
Ana Frank: Dnevnik Ane Frank/
Zlata Filipovič: Zlatin dnevnik
(ga. Milena Smisl)
Ime in priimek avtorja, naslov knjige
Vitan Mal: Baronov mlajši brat/
Ivo Zorman: V sedemnajstem
Desa Muck: Blazno resno o šoli
Ana Frank: Dnevnik Ane Frank/
Zlata Filipovič: Zlatin dnevnik
Tadej Golob: Zlati zob
8. A, B/C3
Datum
15.10.
15. 12.
Šolsko leto 2013/14
Ime in priimek avtorja, naslov knjige
Desa Muck: Blazno resno o šoli
Vitan Mal: Baronov mlajši brat/
Ivo Zorman: V sedemnajstem
Tadej Golob: Zlati zob
8. A, B/B2
Datum
15.10.
SLOVENŠČINA
(ga. Lucija Hajnšek)
Ime in priimek avtorja, naslov knjige
Tadej Golob: Zlati zob
Ana Frank: Dnevnik Ane Frank/
Zlata Filipovič: Zlatin dnevnik
Desa Muck: Blazno resno o šoli
Vitan Mal: Baronov mlajši brat/
Ivo Zorman: V sedemnajstem
Aktiv učiteljic slovenščine
 Stran 5

Osnovna šola Frana Roša Celje
SLOVENŠČINA
Šolsko leto 2013/14
9. A, B/ A1 (ga. Milena Smisl)
Datum
15.10.
15. 12.
15. 2.
15. 4.
Ime in priimek avtorja, naslov knjige
A. S. Exupery: Mali princ/
R. Bach: Jonathan Livingston Galeb
Berlie Dohtry: Dragi nihče/
Marliese Arold: Živeti hočem
J. Vidmar: Princeska z napako;Debeluška /
J.London: Beli očnjak
C. in M. Lamb: Pripovedke iz Shakespeara
9. A, B/B2 (ga. Blanka Skočir)
Datum
15.10.
15. 12.
15. 2.
15. 4.
Ime in priimek avtorja, naslov knjige
Berlie Dohtry: Dragi nihče/
Marliese Arold: Živeti hočem
A. S. Exupery: Mali princ/
R. Bach: Jonathan Livingston Galeb
C. in M. Lamb: Pripovedke iz Shakespeara
J. Vidmar: Princeska z napako;Debeluška /
J.London: Beli očnjak
9. A, B/C3 (ga. Blanka Skočir)
Datum
15.10.
Ime in priimek avtorja, naslov knjige
C. in M. Lamb: Pripovedke iz Shakespeara/
15. 12.
J. Vidmar: Princeska z napako;Debeluška /
J.London: Beli očnjak
A. S. Exupery: Mali princ/
R. Bach: Jonathan Livingston Galeb
Berlie Dohtry: Dragi nihče/
Marliese Arold: Živeti hočem
15. 2.
15. 4.
Aktiv učiteljic slovenščine
 Stran 6

Osnovna šola Frana Roša Celje
SLOVENŠČINA
Šolsko leto 2013/14
KAKO SE PRIPRAVIMO NA
OBRAVNAVO DOMAČEGA
BRANJA
I. NAVODILA ZA ZAPIS DOMAČEGA BRANJA V ZVEZEK ZA
DOMAČE BRANJE
1. Osnovni podatki o knjigi
Zaporedna številka domačega branja
IME in PRIIMEK avtorja knjige: NASLOV
ZALOŽBA
KRAJ, LETO IZIDA KNJIGE
1. DOMAČE BRANJE
NEJKA OMAHEN : Dež
Državna založba Slovenije
Ljubljana, 2000
Osnovni podatki o knjigi so zapisani na
samostojno stran v zvezku. Pod osnovnimi podatki je učenčeva ilustracija.
2. Strnjena obnova prebranega dela
Učenec zapiše potek zgodbe od začetka do konca, pri čemer niza glavne
dogodke, izpušča pa vse podrobnosti, opise …
Če je knjiga sestavljena iz več krajših zgodb, strnjeno obnovi 3 zgodbe, ki si
jih izbere sam.
Strnjena obnova mora vsebovati podatke, kot so:
Kdaj se zgodba odvija /književni čas/
Kje se zgodba odvija /književni prostor/
Kako zgodba poteka /zaporedje dogajanj/
Katere književne osebe nastopajo v knjigi in kakšno je razmerje med njimi
Strnjena obnova mora obsegati najmanj 2 strani A5.
Aktiv učiteljic slovenščine
 Stran 7

Osnovna šola Frana Roša Celje
SLOVENŠČINA
Šolsko leto 2013/14
3. Opis književne osebe
Učenec si izbere poljubno književno osebo in jo opiše, tako da navede:
- zunanji izgled književnega junaka
- značaj književnega junaka in dejanja, skozi katera se kaže
- motiv/razlog za izbiro književnega junaka
Opis književnega junaka mora obsegati ½ strani A5
4. Ocena prebrane knjige
Učenec zapiše,kaj se mu je zdelo v prebrani knjigi dobro, kaj ga je pritegnilo …
Učenec zapiše, česa v prebranem delu ni razumel, mu je bilo tuje, ga ni
pritegnilo …
Mnenje naj bo podprto s primeri iz knjige.
V oceni naj učenec zajame mnenje o tem, kako so prikazane književne osebe,
kako je zapisana zgodba, kaj mu je delo sporočilo, kakšen jezik je uporabljal
avtor, kako je tema primerna za starostno obdobje bralca …
Ocena prebrane knjige mora zajemati 1 stran A5.
Zapis domačega branja je urejen s podnaslovi:
1) Osnovni podatki o knjigi in ilustracija
2) Strnjena obnova prebranega dela
3) Opis književne osebe
4) Ocena prebrane knjige
Aktiv učiteljic slovenščine
 Stran 8

Osnovna šola Frana Roša Celje
SLOVENŠČINA
Šolsko leto 2013/14
II. OCENJEVANJE DOMAČEGA BRANJA
OCENJEVANJE DOMAČEGA BRANJA ZA UČENCE ŠESTIH RAZREDOV
Učiteljica preveri zapis v zvezku za domače branje, in sicer za vsako knjigo
posebej. Učenec mora zapisati popravo domačega branja do obravnave
naslednje knjige domačega branja. Pri ocenjevanju učiteljica upošteva:
- zapis vseh zahtevanih elementov in estetskost zapisa,
- vsebino zapisa,
- jezikovno in pravopisno pravilnost zapisa,
- popravo predhodnega domačega branja.
OCENJEVANJE DOMAČEGA BRANJA ZA UČENCE OD 7. DO 9. RAZREDA
Učiteljica preveri zapis v zvezku za domače branje, in sicer za vsako knjigo
posebej. Zapis je sestavni del ocene, ki jo dobi učenec, ko v okviru ure
slovenščine rešuje posebne naloge, ki se nanašajo na leposlovno delo
domačega branja. Pri ocenjevanju se upošteva:
- zapis vseh zahtevanih elementov in estetskost zapisa (domače delo),
- poprava predhodnega domačega branja.
Pri učni uri, ko bomo obravnavali domače branje, bomo tvorili zapis o knjigi
domačega branja. Učiteljica preveri zapis na delovnem listu, in sicer za vsako
knjigo posebej. Pri tem se upošteva:
- vsebina zapisa,
- jezikovna in pravopisna pravilnost zapisa,
Učenec pridobi iz delnih ocen domačih branj dve oceni, ki sta zapisani v
redovalnico.
Pri učencih šestih razredov se družita v oceno dve delni oceni domačih branj,
pri učencih od 7. do 9. razreda pa se vpiše celotna ocena besedilotvorbne
naloge, ki jo učenec zapiše na temo domačega branja, dve delni oceni domačih
branj, ki sta vezani na naloge za razumevanje prebranih del, pa se združita v
eno oceno, ki se vpiše v redovalnico.
Če gre pri zapisu DB za prepis vsebin s spleta, je opravljeno delo ocenjeno z
negativno oceno.
V primeru, da učenec ne prebere in ali (ne) zapiše domačega branja, je
ocenjen z negativno oceno. Če je učenec odsoten na dan oddaje domačega
branja, ga odda naslednjo uro slovenščine.
Aktiv učiteljic slovenščine
 Stran 9