FotoBranje - pameten način branja

Comments

Transcription

FotoBranje - pameten način branja
FotoBranje - pameten način branja
PET KORAKOV FOTOBRANJA CELOUMSKEGA SISTEMA
Spodnjih pet korakov v sodelovanju z zgornjimi temelji prinesejo večjo učinkovitost v branje in
učenje.
PRIPRAVA - V pripravi je najpomembnejša vzpostavitev namena. Močan namen je, kadar si povezan s
tistim, kar ti je v resnici pomembno in je tvoja knjiga povezana s tistim, kar ti je v resnici pomembno.
Močan namen ni močan pritisk. Močan namen prepoznaš po tem, da se pojavijo v očeh iskrice.
PREDOGLED - Vsako branje in učenje, ki ga imaš pred seboj, je veliko učinkoviteje, če poteka kot stvar
tvoje izbire in da zate ne izgleda kot nekaj kar moraš narediti.
FOTOBRANJE - V tem koraku mentalno fotografiramo
tiskane strani s hitrostjo vsaj 25,000 besed na minuto oz.
1 stran na sekundo. Ob koncu tega procesa so v možganih
vzpostavljeni prve nevralne povezave o knjigi. Ta proces
poteka v nezavednem delu možganov. Pomembno je, da
dvomite v vse, kar ti tvoj zavestni um postreže glede
tvojih resničnih sposobnostih, saj je razmerje med
zavestnim in nezavednim umom kar 10 milijard proti ena.
POPREGLED - V popregledu z različnimi tehnikami
ustvarimo knjigo neustavljivo privlačno. Na seminarju
smo si ogledali tehniko postavljanja vprašanj in zagotovo
se spominjate, kako hitro vam je ušla pozornost iz mojih
besed na predmete v sobi. Postavljajte si med učenjem in branjem torej vprašanja!
AKTIVACIJA - Pri aktivaciji uporabljamo vrsto različnih tehnik od superbranja in potopa (ki si ga videl v
moji demonstraciji) do ritmičnega drsenja, katerega sva se začela učiti na koncu. Poleg teh so tudi
različne oblike analitičnega branja, branja za pospešeno pomnjenje, oblike delanja izpiskov in
mentalnih map itd. Bistvo je to, da ne uporabljate zgolj ene hitrosti za branje.
Tehniko FotoBranja razvijeta Paul Scheele in Pete Bisscionette leta 1985 na podlagi predhodnega
dela. Do takrat je bila edina priznana tehnika v industriji pospešenega učenja hitro branje, čigar
problem je v tem, da je z njim možno doseči le neke omejene rezultate, prav tako pa ga je treba
neprestano trenirati, če želiš ohranjati želeno hitrost branja.
NOVI TEMELJI
Da lahko vstopiva v svet pospešenega učenja, kjer so možni veliko boljši
rezultati v hitrosti in učinkovitosti branja in učenja, potrebujeva postaviti
nekaj novih temeljev. Začela bova z dejstvom, da je učenje in
branje IGRA. Vzela ga bova tako resno, kot sva jemala najino igranje
skrivalnic ko sva bila majhna otroka.
Drugi pomemben temelj so POVEZANI MOŽGANI. Med učenjem nečesa
novega je pomembno, da dovolimo tako procesom leve kot desne
možganske polovice, da lahko najdejo svoje mesto. Eden od najučinkovitejših načinov povezave teh
miselnih procesov, je zbirka tehnik po imenu pedagoška kinestetika ali "braingym" avtorjev Paul in
Gail Dennison, sva povezovala možgane na uvodnem seminarju. Na začetku ti priporočam, da
uporabiš kar gibe, ki sva se jih naučila na uvodnem seminarju.
Tretji temelj je OSREDOTOČENOST. Pomembno je, da si z mislimi pri stvari, ki jo bereš in se jo učiš.
Pomembno je pa tudi to, da na osredotočenosti ne delaš, pač pa da daš na stran ovire, ki so na poti
do tvoje osredotočenosti in dovoliš, da pride na plan osredotočenost, ki je naravna in samodejna. Ne
pričakuj, da boš ostal osredotočen neomejen čas. Če ti uspe, da ostaneš nekaj minut dlje osredotočen
kot navadno, jemlji to kot uspeh.
Četrti temelj je UČENJE V SODELOVANJU. Tekom celotnega izobraževalnega procesa smo bili
prepričani, da je bistvo uspeha v individualnem delu, učinkovito učenje in kognitivni procesi, ki so
najbolj primerni za učinkovito učenje pa potekajo ravno v sodelovanju.
ZGODOVINA FOTOBRANJA
Ameriško podjetje iz Minnesote IBS American Express, se je soočalo s težavo, da uslužbenci niso
bili zmožni dovolj hitro predelovati obsežne spise. Zato se je vrh podjetja, za pomoč obrnil na Paula
Scheeleja in Petra Kleina, ki pa je bil avtor knjige Everyday Genious. Kar sta ta omenjena raziskovalca
storila je, da sta začela razvoj metode, ki bi ustrezala zaposlenim in vanjo vključila vse zadnje
raziskave, opravljene na področju možganov, predvsem predzavestnega in nezavednega
procesiranja.
Opravljene so bile raziskave, v okviru katerih so
hipnotizirali ljudi in ti so so jim bili zmožni povedati
nenavadno natančne podrobnosti, kot so recimo
vzorci zaves na svojem drugem rojstnem dnevu.
Ugotovijo, da se informacije shranjujejo, kar postavi
novo vprašanje, in sicer zakaj lahko nekatere stvari
prikličemo nazaj v zavedni um, drugih pa ne. Odgovor
na to vprašanje pa poda delovna skupina Normana
Dicksona in Tora Norretrandersa, ki odkrijejo, da je za
to odgovoren predzavestni procesor, ki je en del
med zavednim in nezavednim umom in nam
omogoča, da s pravim namenom prikličemo
informacije iz nezavednega v zavedni um. Na
podlagi teh odkritij in na podlagi analiziranja tehnik najhitrejših fotobralcev, ki so lahko brali z
hitrostjo več tisoč besed na minuto, je bil torej zasnovan tečaj fotobranja.
Osnova tega tečaja je torej, da se je treba zavedati, da gre za novo paradigmo učenja, se pravi, da
potek fotobranja ne osvojiš na podlagi informacijskega učenja (to je npr. način učenja v šolah, se
pravi s pomočjo zapiskov..), ampak gre za transformacijsko učenje, kar pomeni, da spustiš staro
paradigmo učenja in sprejmeš novo, ki je grajena veliko bolj v duhu igre, ena izmed posledic tega je
tudi dosti hitrejše pomnjenje. Sestavljena je iz petih korakov, ki označujejo pet miselnih procesov, ki
pa jih mi pri "navadnem" načinu branja poskušamo združiti v enega. Na tečaju se naučimo
optimizacije svojih miselnih procesov, kar vodi v to, da se naučimo hitrejšega preklapljanja med
učnim stanjem in stanjem aktivnosti.
Koliko časa si bral to besedilo? Kako bi bilo zate, če ti to besedilo vzelo le desetino tega časa? In v
tem času prejmeš vse informacije, ki jih potrebuješ za svojo odločitev. Bi ob vedenju, da lahko vso
pisano gradivo pregledaš in pomniš bistveno hitreje ter s tem prihraniš čas in energijo, se počutil
efektivnejšega ?
To je tako, kot bi imel na voljo računalnik iz začetka 90 let in sodoben računalnik. Katerega bi rajši
uporabljal? Verjetno si do sedaj že vsaj enkrat zamenjal računalnik, si pripravljen enako storiti tudi pri
sebi, v svoji učni paradigmi?
Fotobranje je biti v koraku s časom – Vabljen v svet učinkovitega celoumskega sistema.