monting sk-prosta delovna mesta

Comments

Transcription

monting sk-prosta delovna mesta
MONTING SK d.o.o. je kovinsko-predelovalno podjetje iz Laškega, ki se ukvarja z izdelavo
opreme za proizvodnjo kamene in steklene izolacijske volne. Poleg tega zapolnjujemo naše
proizvodne kapacitete tudi z nudenjem storitev ter z izdelavo velikih, težkih in/ali
kompliciranih komponent ter sklopov za strojegraditelje iz različnih področij, kot so na primer
papirna industrija, turbine in hidromehanska oprema, železarstvo, rudarstvo, kemična
industrija itd.
V svojo ekipo vabimo več sodelavcev:
KLJUČAVNIČAR
1.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
izdelava kovinskih predmetov različnih oblik,
priprava naprav, orodij, zaščitnih sredstev in
pripomočkov za oblikovanje kovine,
vpenjanje obdelovancev in nastavitev
obdelovalnih režimov,
kontrola dimenzij oblikovanih delov,
znanje uporabe merilnih orodij,
skrb za urejenost strojev, vzdrževanje orodja,
nastavljanje in upravljanje NC obdelovalnih
strojev,
skrb za vzdrževanje in servis NC strojev,
samostojna nastavitev obdelovancev in delo
na NC strojih, skrb za zamenjavo
obdelovancev,
skrb za nastavitev orodij za delovanje stroja
in pravočasna menjava, ko se le ta izrabijo.
Pričakujemo:
•
•
•
•
•
•
•
•
najmanj IV. stopnjo izobrazbe strojne smeri,
znanje branja načrtov in sposobnost branja tehničnih risb,
razumevanje tehnične dokumentacije,
poznavanje tehnoloških postopkov in merilnih metod,
natančnost, odgovornost in organiziranost,
odlične ročne spretnosti,
sposobnost dela v skupini,
ekonomičnost in gospodarnost.
Nudimo:
1
Družba je registrirana pri okrožnem sodišču v Celju, št. reg. vložka 1/07598/00, osnovni kapital 103.139,00 EUR
MŠ: 1465775, ID za DDV: SI30653932, TRR: 06000-0924207472 pri Banki Celje
•
•
•
•
možnost dolgoročne zaposlitve v uglednem podjetju,
stimulativno nagrajevanje in možnost napredovanja,
možnost osebnega in kariernega razvoja,
samostojno in dinamično delo v uspešnem kolektivu.
OPERATER NA CNC STROJIH
2.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
izdelava kovinskih predmetov različnih oblik,
priprava naprav, orodij, zaščitnih sredstev in pripomočkov za obdelovanje kovine,
samostojno načrtovanje faz dela, uporabe orodij in izdelava pripomočkov,
vpenjanje obdelovancev in nastavitev obdelovalnih režimov,
kontrola procesa obdelovanja in dimenzij obdelanih elementov,
znanje uporabe merilnih orodij,
skrb za urejenost CNC strojev,
ostrino rezilnega orodja,
nastavljanje in upravljanje CNC
obdelovalnih strojev,
priprava strojev (računalniško
krmiljenje vrtalnika),
osnovno
programiranje
CNC
obdelovalnih strojev,
skrb za vzdrževanje in servis CNC
naprav,
samostojna nastavitev obdelovancev in delo na CNC stroju, skrb za zamenjavo
obdelovancev,
skrb za nastavitev orodij za delovanje stroja in pravočasna menjava, ko se le ta
izrabijo,
sodelovanje pri izdelavi vpenjalnih priprav za CNC stroje.
Pričakujemo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
najmanj IV. stopnjo izobrazbe strojne smeri,
osnovno znanje enega tujega jezika,
znanje branja načrtov in sposobnost branja tehničnih risb,
razumevanje tehnične dokumentacije,
poznavanje tehnoloških postopkov in merilnih metod,
natančnost, odgovornost in organiziranost,
odlične ročne spretnosti,
sposobnost dela v skupini,
ekonomičnost in gospodarnost.
Nudimo:
•
možnost dolgoročne zaposlitve v uglednem podjetju,
2
Družba je registrirana pri okrožnem sodišču v Celju, št. reg. vložka 1/07598/00, osnovni kapital 103.139,00 EUR
MŠ: 1465775, ID za DDV: SI30653932, TRR: 06000-0924207472 pri Banki Celje
•
•
•
stimulativno nagrajevanje in možnost napredovanja,
možnost osebnega in kariernega razvoja,
samostojno in dinamično delo v uspešnem kolektivu.
IZMENOVODJA
3.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
organiziranje, vodenje, koordiniranje in nadziranje
delovnih skupin v proizvodnji in notranji montaži,
usmerjanje dela v sodelovanju z vodjo proizvodnje
in skupinovodji,
dnevno usklajevanje aktivnosti proizvodnega
procesa skupaj z neposredno nadrejenim,
zagotavljanje nadzora dela v izmeni,
usmerjanje in nadzorovanje procesa dela po
operativnem planu,
nadzorovanje delovne in tehnološke discipline,
mikroplaniranje proizvodnje,
skrb za izvajanje dela v skladu s projektno
dokumentacijo in dajanje navodil za delo,
dnevno spremljanje rezultatov proizvodnje,
poročanje o poteku del neposredno nadrejenemu
ali po potrebi drugemu pristojnemu,
strokovno in ažurno vodenje potrebne spremne dokumentacije,
sodelovanje pri tehničnih in tehnoloških posvetih,
skrb za pravočasno izvajanje medfazne kontrole v sodelovanju s tehnološko
kontrolo kakovosti,
sodelovanje pri prevzemih izdelkov s strani kupca s svojega področja v sodelovanju
s kontrolo in vodjo proizvodnje,
sodelovanje z odgovornim tehnologom za realizacijo sprejetih delovnih nalog in
sprejem vseh odklonov od načrtovanih tehnoloških postopkov v soglasju z njim,
reševanje reklamacij in popravil napak,
po potrebi sodelovanje pri načrtovanju najzahtevnejših tehnoloških postopkov,
kontrola doseganja normativne porabe materiala in delovnih ur,
nadzor nad popisi efektivnih ur delavcev,
evidentiranje dodatnih del in tekoče obveščanje nadrejenega,
vodenje evidenc in izdelava poročil,
zasledovanje dela v proizvodnji, analiziranje odstopanj in ukrepanje z obveščanjem
nadrejenega.
Pričakujemo:
•
•
najmanj IV. stopnjo izobrazbe strojne smeri,
osnovno znanje enega tujega jezika,
Družba je registrirana pri okrožnem sodišču v Celju, št. reg. vložka 1/07598/00, osnovni kapital 103.139,00 EUR
MŠ: 1465775, ID za DDV: SI30653932, TRR: 06000-0924207472 pri Banki Celje
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
znanje branja načrtov in sposobnost branja tehničnih risb,
poznavanje materialov in njihove lastnosti
razumevanje tehnične dokumentacije,
poznavanje tehnoloških postopkov in merilnih metod,
poznavanje tehnologije materialov in izdelav konstrukcij
natančnost, odgovornost, vestnost, zanesljivost in organiziranost,
odlične ročne spretnosti,
sposobnost dela v skupini,
ekonomičnost in gospodarnost,
samostojnost in odgovornost pri delu.
Nudimo:
•
•
•
•
možnost dolgoročne zaposlitve v uglednem podjetju,
stimulativno nagrajevanje in možnost napredovanja,
možnost osebnega in kariernega razvoja,
samostojno in dinamično delo v uspešnem kolektivu.
V kolikor bi želeli sodelovati z nami vas vabimo, da pošljete prošnjo z življenjepisom do
29.05.2015 na naslov: MONTING SK d.o.o., Spodnja Rečica 80c, 3270 Laško ali e-mail:
[email protected]
Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki: 03 734 34 80
Lep pozdrav,
MONTING SK d.o.o.
4
Družba je registrirana pri okrožnem sodišču v Celju, št. reg. vložka 1/07598/00, osnovni kapital 103.139,00 EUR
MŠ: 1465775, ID za DDV: SI30653932, TRR: 06000-0924207472 pri Banki Celje