Pozicioner za rezanje cevi PR - 200

Comments

Transcription

Pozicioner za rezanje cevi PR - 200
www.varstroj.si
CNC portalni rezalnik
VARPLAZ
Tehniène lastnosti
CNC krmilje
Delovna širina
Delovna dolžina – C
Število glav za rezanje
Debelina rezanja
Max. hitrost pozicioniranja
Natanènost programiranja
Ponovljivost stroja
VARPLAZ 1530
VARPLAZ 2040
VARPLAZ 2060
Phantom ST / XL
1500 mm
2000 mm
2000 mm
3000 mm
4000 mm
6000 mm
1xplazma (plazma se izbere glede na vrsto in debelino materiala)
Odvisno od uporabljene plazemske naprave
25000 mm/min
±0,01mm
±0,1mm
PHC (za plazme Powermax), THC (za plazme HPR)
MSX 750 ARC / IHT 3000 (za plazme HiFocus)
Opcije višinskega vodenja gorilnika
?
Precizno plazemsko rezanje
?
CNC krmilje z LCD ’’Touch Screen’’ monitorjem
?
Programiranje v prijaznem programskem okolju, v
slovenskem ali izbranem tujem jeziku
?
Enostaven uvoz razliènih CAD datotek
?
Hitrost pozicioniranja do 25 m/min
?
Programirano višinsko vodenje gorilnika z ARC sistemom
?
Odsesovanje prahu in dima iz obmoèja rezanja z
avtomatskim aktiviranjem odsesovalne komore
Sistem z menjalno mizo
Pozicioner
za rezanje cevi PR - 200
PR
-2
00
experience & quality since 1964