Katalog 2012 TRK SLO

Comments

Transcription

Katalog 2012 TRK SLO
www.varstroj.si
KATALOG
Rezalna tehnika
www.varstroj.si
Kazalo
Uvod v rezalno tehniko
2
Izvedbe rezalnikov
3
CNC portalni rezalnik VARPLAZ
3
CNC portalni rezalnik VARCUT L1
5
CNC portalni rezalnik VARCUT L2
7
CNC portalni rezalnik VARCUT L2 z pozicionerjem
9
CNC portalni rezalnik VARCUT S.P2N/B10
12
CNC portalni rezalnik za lasersko rezanje VARLAS
14
CNC krmilja
16
Sistemi za regulacijo višine gorilnika
19
Plazemske naprave za rezanje z zrakom
22
Plazemske naprave za rezanje z različnimi plini
23
Programski software za CNC krmiljene rezalnike
27
Podložne mize VAR – ECO s segmentnim odsesovanjem
31
Odsesovalno filterske naprave ECO - AIR
32
Reference
33
www.varstroj.si
1
Uvod v rezalno tehniko
Termično rezanje kovin
Termično rezanje kovin za razdvajanje uporablja koncentrirano toplotno energijo. Glavni postopki termičnega rezanja kovin
so danes sledeči:
· Plamensko (avtogeno) rezanje, pri kateri toplotno energijo dobimo iz plamena kisika in gorljivega plina (acetilen, propan
ali zemeljski plin). To je najstarejši postopek (v industrijski uporabi je že od leta 1908) in je uporabno le za rezanje konstrukcijskih jekel debeline od 5 do 300 mm ali 600 mm, kar je odvisno od izvedbe gorilnika.
· Plazemsko rezanje, pri kateri je vir toplotne energije električni oblok. V industrijski uporabi je od leta 1960 in se uporablja
za rezanje vseh vrst elektroprevodnih kovin. Po tem postopku se večinoma režejo materiali debeline do 80 mm, kar je odvisno od jakosti plazemske naprave, vendar se uporablja tudi za rezanje tankih materialov (običajno nad 1 mm). Hitrosti
rezanja so zelo velike, zato je postopek izredno produktiven.
· Lasersko rezanje, kjer je vir toplotne energije koncentrirana svetloba. V širši industrijski uporabi je od leta 1980 in se lahko uporablja za precizno rezanje raznovrstnih materialov (kovin in nekovin). Uporabno je za rezanje jekla debeline do 30
mm (odvisno od moči laserskega izvora), vendar je najbolj učinkovit pri rezanju tanjših pločevin (posebej pod 5 mm je izredno produktiven).
Debelina materiala do ... mm
TOČNOST - primerjava termičnih postopkov rezanja
300
Debelina materiala (mm)
TERMIČNO REZANJE
Področje uporabe v praksi
PLAMENSKO
50
PLAZEMSKO
20
1
0
LASERSKO
0,1
0,25
0,5
1,0
2,0
4,0
...
BA
KER
IJ
MIN
NEK
OV
INE
a
ran
ALU
JEK
viso LA
ko
leg
i
JEK
n. i LA
nm
. leg
iran
a
PLAMENSKO
(3 - 500 mm)
PLAZEMSKO
(0 - 100 mm)
LASERSKO
(0 - 30 mm)
150
Točnost rezanja (mm)
Točnost izrezanega kosa je odvisna od debeline materiala in še bolj od uporabljenega postopka termičnega rezanja.
Največja odstopanja so pri avtogenem rezanju, ki se običajno uporablja za rezanje debelejših materialov in z malimi hitrostmi
rezanja, ter z večjim številom glav naenkrat (pri tem nastane zelo veliki vnos toplote). Najmanjša odstopanja nastopijo pri
laserju, ki se običajno uporablja za tanjše materiale z velikimi hitrostmi rezanja. Kvaliteto in točnost rezanja natančno določa
standard EN 9013, ki je univerzalen in velja za vse tri glavne postopke termičnega rezanja (avtogeno, plazma in laser).
Termično rezanje pločevin se večinoma izvaja v ravnini, za kar se danes skoraj izključno uporabljajo le koordinatni CNC
krmiljeni portalni rezalniki za strojno rezanje različnih izvedb in konfiguracij, ki omogočajo veliko produktivnost in ponovljivost
(točnost in ponovljivost CNC rezalnikov določa standard EN 28 206).
Za prostorsko 3D rezanje se pri koordinatnih CNC rezalnikih uporabljajo posebne rotacijske glave (npr. pri avtogenem rezanju lahko tudi s 3 gorilniki za pripravo robov za varjenje). Najbolj univerzalni način prostorskega 3D rezanja je rezanje s roboti.
2
www.varstroj.si
Izvedbe rezalnikov
CNC portalni rezalnik VARPLAZ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Precizno plazemsko rezanje s priporočeno plazemsko napravo serije HPR ali HiFocus
Vzdolžna in prečna oskrba naprave (energetski, krmilni in plinski vod) je izvedena v zaščitnem kabelskem vodilu
CNC krmilje Burny Phantom ST ali Burny XL z LCD ’’Touch Screen’’ monitorjem
Programiranje v prijaznem programskem okolju, v slovenskem ali izbranem tujem jeziku
Enostaven uvoz različnih CAD datotek
Zanesljivost pozicioniranja in vodenja z AC servo motorji
Hitrost pozicioniranja do 25 m/min
Programirano višinsko vodenje gorilnika z napetostjo obloka - ARC sistem
Odsesovanje prahu in dima iz območja rezanja z avtomatskim aktiviranjem odsesovalne komore
Dodatna oprema:
· Plazemski izvor s strojnim gorilnikom po izbiri (glej strani 22 do 26)
· Software za programiranje ZEVS RX Basic ali ZEVS RX Pro
· Modul za avtomatsko razvrščanje likov ZEVS
· Filtrirna enota ustrezna izbrani plazemski opremi
· Laserski kazalnik pozicije (za določanje točke rezanja)
· Pozicionirna enota PR - 200 za rezanje cevi
· Sušilnik zraka E-300
· Filterski odsesovalni sistem ECO-AIR (glej stran 32)
Priporočena plazemska oprema:
Plazemski izvor
Powermax 85
HSD 130
HPR 130XD
HPR 260XD
HiFocus 80i
HiFocus 161i
HiFocus 280i
Debelina rezanja (mm)
0,5 – 15 (30)
0,5 – 25 (32)
0,5 – 25 (38)
0,5 – 40 (60)
0,5 – 15 (20)
0,5 – 30 (50)
0,5 – 50 (70)
H35 = 35%H2 + 65%Ar
www.varstroj.si
Plazemski plini (mešanice)
Zrak / N2
Zrak / O2 / N2
Zrak / O2 / N2 / H35 / F5
Zrak / O2 / N2 / H35 / F5
Zrak / O2 / N2
Zrak / O2 / Ar / H 2 / N2
Zrak / O2 / Ar / H 2 / N2
F5 = 5%H2 + 95%N2
3
Izvedbe rezalnikov
Tehnične lastnosti
CNC krmilje
Delovna širina – A
Širina rezalnika – B
Delovna dolžina – C
Dolžina rezalnika - D
Število glav za rezanje
Debelina rezanja
Izvedba pogona
Max. hitrost pozicioniranja
Natančnost programiranja
Ponovljivost stroja
Izvedba višinskega vodenja gorilnika
Šifra za naročanje
Z napetostjo obloka - z dotikom
– z ali brez dotika
VARPLAZ 1530
VARPLAZ 2040
VARPLAZ 2060
Phantom ST
1.500 mm
2.000 mm
2.000 mm
2.300 mm
2.800 mm
2.800 mm
3.000 mm
4.000 mm
6.000 mm
4.250 mm
5.250 mm
7.250 mm
1xplazma (plazma se izbere glede na vrsto in debelino materiala)
Odvisno od uporabljene plazemske naprave
AC servomotor
25.000 mm/min
±0,01mm
±0,1mm
C 1000 PCS (za precizno plazemsko rezanje)
641880
641881
641882
Opcije višinskega vodenja gorilnika
PHC (za plazme Powermax), Arc Glide THC (za plazme HPR)
C 1000 ARC / C 1000 PCS / M 4000 ARC / M 4000 PCS (za plazme HiFocus)
Opcije višinskega vodenja gorilnika:
C 1000 ARC
Sistem za višinsko
vodenje gorilnika z
napetostjo obloka
(ARC sistem).
C 1000 PCS
Precizni sistem za
višinsko vodenje
gorilnika z napetostjo
obloka (ARC sistem).
PHC
Sistem za višinsko
vodenje gorilnika z
napetostjo obloka
(ARC sistem).
ArcGlide THC
Precizni sistem za
višinsko vodenje
gorilnika z napetostjo
obloka (ARC sistem).
Delovni hod...120 mm
Zaščita pred trkom
Delovni hod...120 mm
Zaščita pred trkom
Delovni hod...150 mm
Zaščita pred trkom
Delovni hod...200 mm
3D zaščita pred trkom
4
www.varstroj.si
Izvedbe rezalnikov
CNC portalni rezalnik VARCUT L1
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Precizno plamemsko rezanje
Enostranski pogon portala v vzdolžni smeri
CNC krmilje Burny Phantom ali Hypertherm Micro EDGE, oba z LCD ’’Touch Screen’’ monitorjem
Programiranje v prijaznem programskem okolju, v slovenskem ali izbranem tujem jeziku
Enostaven uvoz različnih CAD datotek
Zanesljivost pozicioniranja in vodenja z AC servo motorji
Hitrost pozicioniranja do 6 m/min
Centralni razvod plina z manometri
Ventil za avtomatsko luknjanje
Daljinski vžig plamena
Dodatna oprema:
· Software za programiranje ZEVS RX Basic ali ZEVS RX Pro
· Modul za avtomatsko razvrščanje likov ZEVS
· Dvojna šoba za rezanje pasnic
· Podložna miza za pločevino s spodnjim segmentnim odsesovanjem VAR - ECO
(glej stran 31)
· Filterski odsesovalni sistem ECO-AIR (glej stran 32)
· Laserski kazalnik pozicije
Opcije:
· Podaljšanje vzdolžne proge
· Izvedba višinskega vodenja gorilnika (glej tabelo)
· Dodatna rezalna glava za rezanje s plazmo ali avtogeno
Priporočena plazemska oprema:
Plazemski izvor
Powermax 85
D-12000
www.varstroj.si
Debelina rezanja (mm)
0,5 – 15 (30)
0,5 – 25 (30)
Plazemski plini (mešanice)
Zrak / N2
Zrak
5
Izvedbe rezalnikov
Tehnične lastnosti
CNC krmilje
Delovna širina – A
Širina rezalnika – B
Delovna dolžina – C
Dolžina rezalnika – D
Število glav za rezanje
Izvedba pogona
Max. hitrost pozicioniranja
Natančnost programiranja
Ponovljivost stroja
Izvedba višinskega vodenja gorilnika
Šifra za naročanje
VARCUT 2,1 L1/Ph-1,5x6,0/1G
VARCUT 2,1 L1/Ph-2,0x6,0/1G
Phantom / Micro EDGE
1.500 mm
2.000 mm
2.220 mm
2.720 mm
6.000 mm
6.000 mm
6.800 mm
6.800 mm
1xplamen (po izbiri: acetilen, propan – butan ali zemeljski plin)
AC servomotor
do 6.000 mm/min
±0,01 mm
±0,15 mm
M 4000 CAP (za plamensko rezanje)
641872
641875
Opcije višinskega vodenja gorilnika
M 4000 MAN (za plamensko rezanje)
M 4000 ARC (za plazmo D-12000)
PHC (za plazmo Powermax 85)
Ročno
Z napetostjo obloka – brez dotika
- z ali brez dotika
C
D
A
B
Opcije višinskega vodenja gorilnika:
M 4000 MAN
Sistem za ročno
vodenje plamenskega
gorilnika.
M 4000 CAP
Enostavni sistem za
višinsko vodenje
plamenskega gorilnika
z brezkontaktno
senzoriko.
M 4000 ARC
Sistem za višinsko
vodenje gorilnika z
napetostjo obloka
(ARC sistem).
PHC
Sistem za višinsko
vodenje gorilnika z
napetostjo obloka
(ARC sistem).
Delovni hod...220 mm
Zaščita pred trkom
Delovni hod...220 mm
Zaščita pred trkom
Delovni hod...220 mm
3D zaščita pred trkom
Delovni hod...150 mm
3D zaščita pred trkom
6
www.varstroj.si
Izvedbe rezalnikov
CNC portalni rezalnik VARCUT L2
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Precizno plamensko in/ali plazemsko rezanje
Dvostranski pogon portala v vzdolžni smeri
CNC krmilje Burny Phantom z LCD Touch Screen’’ monitorjem
Programiranje v prijaznem programskem okolju, v slovenskem ali izbranem tujem jeziku
Enostaven uvoz različnih CAD datotek
Zanesljivost pozicioniranja in vodenja z AC servo motorji
Hitrost pozicioniranja do 15 m/min
Centralni razvod plina z manometri
Ventil za avtomatsko luknjanje
Daljinski vžig plamena
Dodatna oprema:
· Plazemski izvor s strojnim gorilnikom po izbiri (glej strani 22 do 26)
· Software za programiranje ZEVS RX Basic ali ZEVS RX Pro
· Modul za avtomatsko razvrščanje likov ZEVS
· Dvojna šoba za rezanje pasnic
· Podložna miza za pločevino s spodnjim segmentnim odsesovanjem
VAR - ECO (glej stran 31)
· Filterski odsesovalni sistem ECO-AIR (glej stran 32)
· Laserski kazalnik pozicije
Opcije:
· Podaljšanje vzdolžne proge
· Izvedba višinskega vodenja gorilnika (glej tabelo)
· Dodatna rezalna glava
Preporučena plazma oprema:
Plazma izvor
Powermax 85
D – 12000
HiFocus 80i
HiFocus 161i
HiFocus 280i
HiFocus 360i
FineFocus 800 PLUS
HSD 130
HPR 130XD
HPR 260XD
Debelina rezanja (mm)
0,5 – 15 (30)
0,5 – 25 (30)
0,5 – 15 (20)
0,5 – 30 (50)
0,5 – 50 (70)
0,5 – 60 (80)
5 – 60 (80)
0,5 – 25 (32)
0,5 – 25 (38)
0,5 – 40 (60)
H35 = 35%H2 + 65%Ar
www.varstroj.si
Plazemski plini (mešanice)
Zrak / N2
Zrak
Zrak / O2 / N2
Zrak / O2 / Ar / H 2 / N2
Zrak / O2 / Ar / H 2 / N2
Zrak / O2 / Ar / H 2 / N2
Zrak / O2 / Ar / H 2 / N2
Zrak / O2 / N2
Zrak / O2 / N2 / H35 / F5
Zrak / O2 / N2 / H35 / F5
F5 = 5%H2 + 95%N2
7
Izvedbe rezalnikov
Tehnične lastnosti
CNC krmilje
Delovna širina – A
Širina rezalnika – B
Delovna dolžina – C
Dolžina rezalnika - D
Število glav za rezanje
Izvedba pogona
Max. hitrost pozicioniranja
Natančnost programiranja
Ponovljivost stroja
Izvedba višinskega vodenja gorilnika
Šifra za naročanje
Mehansko (do 3 mm)
Ročno
Z napetostjo obloka – brez dotika
- z ali brez dotika
VARCUT 2,6 L2/Ph-2,0x6,0/1(G+PL)
VARCUT 3,2 L2/Ph-2,5x6,0/1(G+PL)
Phantom
2.000 mm
2.500 mm
3.650 mm
4.150 mm
6.000 mm
6.000 mm
7.500 mm
7.500 mm
1xplamen + 1xplazma
AC servomotor
do 15.000 mm/min
±0,01 mm
±0,1 mm
M 4000 CAP (za plamensko rezanje)
M 4000 ARC (za plazemsko rezanje)
PO NAROČILU
Opcije višinskega vodenja gorilnika
PPL 150
M 4000 MAN (za plamensko rezanje)
PHC (za plazme Powermax), ArcGlide THC (za plazme HSD in HPR)
M 4000 PCS (za plazme HiFocus in FineFocus)
C
D
A
B
Opcije višinskega vodenja gorilnika:
M 4000 CAP
Enostavni sistem
za višinsko vodenje plamenskega
gorilnika z brezkontaktno senzoriko..
M 4000 ARC
Sistem za višinsko
vodenje gorilnika
z napetostjo obloka (ARC sistem).
M 4000 PCS
Precizni sistem za
višinsko vodenje
gorilnika z napetostjo obloka
(ARC sistem).
PHC
Sistem za višinsko
vodenje gorilnika
z napetostjo obloka (ARC sistem).
Arc Glide THC
Precizni sistem za
višinsko vodenje
gorilnika z napetostjo obloka
(ARC sistem).
Delovni hod...
Delovni hod...
220 mm
220 mm
Zaščita pred trkom Zaščita pred trkom
Delovni hod...
220 mm
3D zaščita pred
trkom
Delovni hod...
220 mm
3D zaščita pred
trkom
Delovni hod...
150 mm
3D zaščita pred
trkom
Delovni hod...
220 mm
3D zaščita pred
trkom
M 4000 MAN
Sistem za ročno
vodenje plamenskega gorilnika.
8
www.varstroj.si
Izvedbe rezalnikov
CNC portalni rezalnik VARCUT L2 s pozicionerjem
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Precizno plazemsko rezanje do 25 mm / 40 mm / 70 mm (odvisno od plazemske naprave) ter plamensko do 150 mm
Velika hitrost pozicioniranja do 15 m/min
Precizno višinsko vodenje plazemske glave z napetostjo obloka - ARC sistem
Kapacitivno višinsko vodenje glave za plamensko rezanje - CAP sistem
CNC krmilje Burny Phantom z uporabniškim programom za 50 standardnih likov ali uporabe NC programov izdelanih
izven upravljalne enote
Pozicionirna enota za rezanje cevi
Dvostranski pogon portala z AC servopogoni preko zobatih letev
Toga izvedba vodilne proge rezalnika preprečuje prenos vibracij iz okolja na portal rezalnika ter zagotavlja točnost vodenja
in pozicioniranja gorilnika
Instalacija in cevi vzdolž rezalnika ter na portalu so izvedene v zaščitni gibljivi kabelski verigi
Portal rezalnika je opremljen z laserskim kazalnikom “Laser Pointer”
Stikalo za referenčno točko omogoča nadaljevanje programa rezanja kjerkoli iz prej prekinjenega položaja.
Priporočene plazemske naprave:
· Standardna kvaliteta rezanja:
D - 12000
www.varstroj.si
· Povečana kvaliteta rezanja (precizno rezanje):
HiFocus 80i, 161i, 280i, 360i ali HPR 130XD, 260XD
9
Izvedbe rezalnikov
Izvedba rezalnika s pozicionirno enoto na zunanji strani vodilne proge
Dimenzije rezalnika
Delovna širina - A
Širina rezalnika – B
Delovna dolžina – C
Dolžina rezalnika - D
VARCUT 2,6 L2/Ph / C z
2.000 mm
4.200 mm
6.000 mm
7.200 mm
VARCUT 3,2 L2/Ph / C z
2.500 mm
4.800 mm
6.000 mm
7.200 mm
VARCUT 3,7 L2/Ph / C z
3.000 mm
5.300 mm
6.000 mm
7.200 mm
D
C
A
B
Izvedba rezalnika s pozicionirno enoto z notranje strani vodilne proge
Dimenzije rezalnika
Delovna širina - A
Širina rezalnika – B
Delovna dolžina – C
Dolžina rezalnika - D
VARCUT 2,6 L2/Ph / C N
2.000 mm
3.300 mm
6.000 mm
7.200 mm
VARCUT 3,2 L2/Ph / C N
2.500 mm
3.900 mm
6.000 mm
7.200 mm
VARCUT 3,7 L2/Ph / C N
3.000 mm
4.400 mm
6.000 mm
7.200 mm
C D
A
B
Pozicionirna enota
z zunanje strani
vodilne proge
10
Pozicionirna enota
z notranje strani
vodilne proge
www.varstroj.si
Izvedbe rezalnikov
Pozicionirne enote
Tehnične lastnosti
Kotna hitrost
Minimalni premer cevi
Maksimalni premer cevi
Maksimalni moment
PR 200 C
250°/s
40 mm
200 mm
100 Nm
PR 400 C
250°/s
75 mm
400 mm
120 Nm
Debelina rezanja je odvisna od postopka rezanja
(plazemsko ali avtogeno). *
Opomba:
* dolžina cevi je enaka dolžini vodil rezalnika, podporni valji po izbiri.
www.varstroj.si
11
Izvedbe rezalnikov
CNC portalni rezalnik VARCUT S.P2N/B10
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Precizno plazemsko in plamensko rezanje v težjih industrijskih pogojih dela
Dvostranski vzdolžni pogon
CNC krmilje Burny 10 LCD Plus z ’’Touch Screen’’ monitorjem
Programiranje v prijaznem programskem okolju, v slovenskem ali izbranem tujem jeziku
Enostaven uvoz različnih CAD datotek
Zanesljivost pozicioniranja in vodenja z AC servo motorji
Hitrost pozicioniranja do 15 m/min
Programirano višinsko vodenje gorilnika z napetostjo obloka - ARC sistem
Odsesovanje prahu in dima iz območja rezanja z avtomatskim aktiviranjem odsesovalne komore
Centralni razvod plina z manometri
Ventil za avtomatsko luknjanje
Daljinski vžig plamena
Dodatna oprema:
· Plazemski izvor s strojnim gorilnikom po izbiri (glej strani 22 do 26)
· Software za programiranje ZEVS RX Basic ali ZEVS RX Pro
· Modul za avtomatsko razvrščanje likov ZEVS
· Dvojna šoba za rezanje pasnic
· Podložna miza za pločevino s spodnjim segmentnim odsesovanjem VAR - ECO
(glej stran 31)
· Filterski odsesovalni sistem ECO-AIR (glej stran 32)
· Laserski kazalnik pozicije (za določanje točke rezanja)
Priporočena plazemska oprema:
Plazemski izvor
Powermax 85
D – 12000
HiFocus 161i
HiFocus 280i
HiFocus 360i
FineFocus 800 PLUS
HSD 130
HPR 130XD
HPR 260XD
Debelina rezanja (mm)
0,5 – 10 (20)
0,5 – 25 (30)
0,5 – 30 (50)
0,5 – 50 (70)
0,5 – 60 (80)
5 – 60 (80)
0,5 – 25 (32)
0,5 – 25 (38)
0,5 – 40 (60)
H35 = 35%H2 + 65%Ar
12
Plazemski plini (mešanice)
Zrak / N2
Zrak
Zrak / O2 / Ar / H 2 / N2
Zrak / O2 / Ar / H 2 / N2
Zrak / O2 / Ar / H 2 / N2
Zrak / O2 / Ar / H 2 / N2
Zrak / O2 / N2
Zrak / O2 / N2 / H35 / F5
Zrak / O2 / N2 / H35 / F5
F5 = 5%H2 + 95%N2
www.varstroj.si
Izvedbe rezalnikov
Tehnične lastnosti
VARCUT 3,2 S.P2N/
B10 LCD - 2,0x6,0
1(G+PL)+1G
CNC krmilje
Delovna širina – A
Širina rezalnika – B
Delovna dolžina – C
Dolžina rezalnika - D
Število glav za rezanje
Izvedba pogona
Max. hitrost pozicioniranja
Natančnost programiranja
Ponovljivost stroja
Izvedba višinskega vodenja gorilnika
Šifra za naročanje
Ročno
Z napetostjo obloka – brez dotika
- z ali brez dotika
VARCUT 3,7 S.P2N/
VARCUT 4,2 S.P2N/
B10 LCD - 2,0x6,0
B10 LCD - 2,0x6,0
1(G+PL)+1G
1(G+PL)+1G
BURNY 10 LCD Plus
2.000 mm
2.500 mm
3.000 mm
4.000 mm
4.500 mm
5.000 mm
3.000 mm
4.000 mm
6.000 mm
4.750 mm
5.750 mm
7.750 mm
2xplamen + 1xplazma
AC servomotor
do 15.000 mm/min
±0,01 mm
±0,1mm
2 x M 4000 CAP (za plamensko rezanje)
1 x M 4000 ARC (za plazemsko rezanje)
PO NAROČILU
Opcije višinskega vodenja gorilnika
M 4000 MAN (za plamensko rezanje)
PHC (za plazme Powermax), ArcGlide THC (za plazme HSD in HPR)
M 4000 PCS (za plazme HiFocus in FineFocus)
C
D
A
B
Opcije višinskega vodenja gorilnika:
M 4000 CAP
Enostavni sistem
za višinsko vodenje plamenskega
gorilnika z brezkontaktno senzoriko..
M 4000 ARC
Sistem za višinsko
vodenje gorilnika
z napetostjo obloka (ARC sistem).
M 4000 PCS
Precizni sistem za
višinsko vodenje
gorilnika z napetostjo obloka
(ARC sistem).
PHC
Sistem za višinsko
vodenje gorilnika
z napetostjo obloka (ARC sistem).
Arc Glide THC
Precizni sistem za
višinsko vodenje
gorilnika z napetostjo obloka
(ARC sistem).
Delovni hod...
Delovni hod...
220 mm
220 mm
Zaščita pred trkom Zaščita pred trkom
Delovni hod...
220 mm
3D zaščita pred
trkom
Delovni hod...
220 mm
3D zaščita pred
trkom
Delovni hod...
150 mm
3D zaščita pred
trkom
Delovni hod...
220 mm
3D zaščita pred
trkom
M 4000 MAN
Sistem za ročno
vodenje plamenskega gorilnika.
www.varstroj.si
13
Izvedbe rezalnikov
CNC portalni rezalnik za lasersko rezanje VARLAS
Kompaktna izvedba CNC vodenega stroja za precizno in produktivno rezanje pločevin s “fiber” laserjem. To je nova generacija laserjev za rezanje kovin, ki ima glede na konvencionalni CO2 laser naslednje prednosti:
· Za cca 3-krat boljši izkoristek in s tem tudi bistveno manjšo porabo električne energije.
· Vodenje žarkov je preko fleksibilnega optičnega vodnika, zato ni posebne omejitve v dolžini vodenja oz. velikosti stroja,
kar je izrazita težava pri CO2 laserju zaradi občutljivega sistema zrcal za usmerjanje laserskega žarka.
· Življenska doba izvora laserskega žarka je cca 50.000 delovnih ur in ne potrebuje posebnega vzdrževanja, zato so stroški
vzdrževanja in obratovanja bistveno nižji.
· Kratka valovna dolžina “fiber” laserja omogoča večjo penetracijo pri reflektirajočih oz. odsevnih kovinah (npr. aluminij, medenina in baker), zato omogoča tudi rezanje takšnih materialov.
Osnovni stroj:
· Kompaktno izdelana osnovna konstrukcija stroja z vgrajenimi komorami za odsesovanje plinov in prahu z lokacije rezanja.
· Precizna vodila s krogličnimi valjčnimi ležaji ter preciznimi in dinamičnimi AC servo pogoni.
· Kompleten vodilni stroj je nameščen v zaščitno ohišje, ki ustreza vsem varnostnim zahtevam za lasersko rezanje.
· Zamenljiva podstavna miza z avtomatsko zamenjavo rešetke z izrezanimi deli oz. novo pločevino; omogoča hitro zamenjavo materiala - izrezanih kosov.
Laserski izvor Fiber Laser – HFL:
Laserska rezalna glava - HFL 015
· izhodna moč laserskega žarka: 1,5 kW
· max. moč laserja: 1,5kW
· področje valovne dolžine laserskega žarka:
· premer objektiva: 35mm
- izhodna moč <5 mW CW pri valovni dolžini 630-680 nm
· hod po višini: 120 mm
- izhodna moč <3.200 W CW pri valovni dolžini 1.050-1.250 nm
· s hladilno tekočino hlajen koliminator
· priključna napetost: 3 x 400V / 50 Hz
· zaščita proti koroziji – magnetna
· varovalke: 3 x 30 A
· temperaturna zaščita preko senzorjev
· pritisk plinov:
· hitra menjava zaščitnega stekla
- komprimiran zrak: 9 bar (250l/min)
· vgrajen kapacitivni senzor za višinsko vodenje
- kisik: 8 bar (170l/min), 99,95% čist
- dušik: 27 bar (1600l/min), 99,5% čist
· zaprti sistem vodnega hlajenja
14
www.varstroj.si
Izvedbe rezalnikov
Tehnične lastnosti
CNC krmilje
Tip laserske glave
Tip laserskega izvora
Jakost laserja
Izkoristek
Debelina materiala za rezanje:
konstrukcijsko jeklo
CrNi jeklo
aluminij
Delovna širina – A
Širina rezalnika – B
Delovna dolžina – C
Dolžina rezalnika - D
Izvedba pogona
Max. hitrost pozicioniranja
Max. hitrost rezanja
Natančnost pozicioniranja
Srednja razpršenost
Nadzor rezanja
Menjalna miza za pločevino:
dimenzija pločevine Š x D
max. nosilnost menjalne mize
izvedba menjalne mize
dvig/spust menjalne mize
VARLAS 1530
VARLAS 2040
Hypertherm EDGE Pro
LF 015
HLF 015
1,5 kW(primerljivo z 3 kW CO2 laserjem)
25-30% (pri CO2 laserju le 10%)
do 12 mm
do 8 mm
do 6 mm
1.500 mm
3.600 mm
3.000 mm
8.100 mm
2.000 mm
4.100 mm
4.000 mm
10.100 mm
AC servomotor
do 50.000 mm/min
do 20.000 mm/min
±0,1 mm
+/-0,05mm
Kamera in barvni monitor
1.000 x 1.500 mm
500 kg
A
B
2.000 x 4.000 mm
1.000 kg
elektromotorno
hidravlično
C
D
CNC krmilje EDGE Pro:
· visokoresolucijski barvni LCD monitor za upravljanje na dotik velikosti
15”col
· grafični operacijski sistem Windows XP
· uporabniški spomin kapacitete 1 GB (ali več) in trdi disk SATA
· standardne predprogramirane oblike (makroji) se lahko direktno uporabijo za rezanje (določi se le dimenzija in število komadov, …)
· neposreden uvoz dxf in ostalih datotek v krmilnik
· hitro razvrščanje različnih likov za rezanje na izbrano ploščo
· mrežna povezava in USB vmesnik za nalaganje programov
· podpora za optimizacijo rezanja na samem krmilniku
· spremljava tehnologije procesa rezanja v realnem času
· digitalna komunikacija z: avtomatsko plinsko konzolo, višinskim vodenjem gorilnika, laserskim izvorom ter lasersko glavo
CNC krmilje EDGE Pro z
dodatnim monitorjem za kontrolo rezalne glave
www.varstroj.si
15
CNC krmilja
CNC upravljalne enote Burny upravljajo proces delovanja rezalnika v avtomatskem ali manualnem režimu.
Burny Phantom ST
Burny Phantom
Tehnične lastnosti
Burny XL
Burny
Burny
Phantom
Phantom ST
10,4'' LCD Touch Screen
3 (5)
3 (5)
Burny 10 LCD Plus
Burny
Burny
XL
10 LCD Plus
15'' LCD Touch Screen
3 (4)
3 (4)
Monitor
Max.št. krmiljenih osi
Max.št. vhodov/izhodov
8/8
Št. makrojev
50
Operacijski sistem
WINDOWS XP
Prenos podatkov
Serijsko USB in RS-232, opcijsko omrežni kabel
Prednosti:
· Delo v mm - metričnem ali inch - colskem merskem sistemu
· Način vnosa programov preko standardno vgrajene disketne enote z disketo 3.5'', 1.44Mbyt ali kabelsko preko serijskega
vmesnika USB ali preko mrežne povezave
· Možna je diagnostika na daljavo, primeren je za priključitev na internet ali za delo v mreži preko ustreznih vmesnikov
(Opomba: kabelska povezava do serverja je obveza kupca!)
· Krmilnik vsebuje 50 MAKRO-jev - vnaprej programiranih najpogosteje rabljenih standardnih oblik, ki jim posluževalec stroja
interaktivno poda samo zahtevane mere
· Standardni komunikacijski jezik je slovenski, poleg tega pa ga lahko vsak trenutek preklopimo v enega od mnogih znotraj
sistemskih parametrov (po želji v tuje jezike, kot so: angleški osnovni, nemški, italijanski, francoski,…)
Programirane oblike lahko:
· Rotiramo okoli začetne točke za poljuben kot
· Zrcalimo preko X ali Y osi
· Skaliramo (pomanjšava/povečava)
· Grafično poravnamo navidezne osi rezalnika glede na položaj obdelovanca
· Dinamično izračunava kompenzacijo širine reza
· Grafični prikaz slike v realnem času
· Istočasna obdelava več operacij hkrati (nalaganje programov, seznam del v pripravi, standardne oblike, urejanje,…)
· Vse informacije o stanju stroja (pozicija x,y; hitrost rezanja; število odrezanih komadov; sprotni nadzor delovanja stroja;
program oz. krojni polo, ki jo režemo,…) nam krmilnik grafično prikaže v realnem času na industrijskem barvnem Touch
Screen LCD monitroju.
16
www.varstroj.si
CNC krmilja
Individualne programske aplikacije
Burny CAP
Burny CAP je programski logični krmilnik (PLC), ki se lahko naloži v XL
krmiljenje ter tako omogoči maksimalno razširjenost. Uporabniški
vmesnik je prikrojen za večokenske zaslone in nadomesti uporabo
zunanjega PLC ekrana.
Napredni nadzor plazemskega procesa
Čarovnik za plazemski proces integrira avtomatične plinske regulatorje
in sekundarni nadzor višine v uporabniku prijazen in napreden
računalniško programski paket. Izbira materiala, debeline in jakosti
toka v amperih je zelo preprosta. Podatki se iz vgrajene podatkovne
zbirke materialov v obliki grafikonov pošiljajo v plazemsko napajanje.
Vsi ustrezni parametri, kot so pritiski plinov, hitrost podajanja in
rezalne vrednosti, so prilagojeni pravilnim nastavitvam za določen tip
materiala, kar omogoča profesionalno plazemsko rezanje.
Burny CAP
Napredno sporočanje ukazov (ACM)
Odlična zmožnost vrtanja lukenj in celotni avtomatski nadzor plazme je
rezultat naprednega sporočanja ukazov. ACM je serija sporočil, ki je
vgrajena v del programa, ki omogoča izjemno hitro menjavo delovnih
nastavitev. Te spremembe lahko pomenijo razliko med dobrimi ali
slabimi rezultati ter dolgo ali kratko življenjsko dobo.
Hitra pretvorba DXF/DWG datotek
XL format dopušča neposredni prenos CAD datotek ter zmanjšuje
stroške programske opreme. Poleg tega lahko XL format avtomatično
določa položaj Vodilo ven/Vodilo notri. Položaji vodil se lahko določijo
tudi na risbi.
Čarovnik plazemskega procesa
Napredno serijsko vodenje
Ustavlja trenutni potek rezanja in začenja z rezanjem novega dela,
premika večkratne točke za vrtanje, obnavlja rezalne izgube, obnavlja
izgubeelektričnega napajanja, zamenja potrošne dele gorilnika,
prekinja dolgo serijo, skoči na konec dela ali serije, obrača smer
rezanja - vse to se izvede s pritiskom na tipko brez izgube položaja
stroja in brez poškodbe materiala! Na voljo je več kot 18 programiranih
domačih položajev, ki se prilagodijo različnim rezalnim mizam, delne
začetne lokacije, območja za menjavo potrošnih delov in položaji za
parkiranje.
Dinamično rezanje vogalov
Burny XL se ponaša z naprednim rezanjem vogalov z logičnimi
zmožnostmi, ki uporablja A, B in C os. Ta sistem temelji na SERCOS
vmesniku, ki zahteva zelo malo elektronske strojne opreme na CNC
krmilniku in se zelo enostavno namesti na različne poševne glave
bodisi vzporedne, odsevne ali služne. Ta logika rezanja vogalov je
izredno prilagodljiva, saj podpira do 22 osi in je združljiva z večino
mehaničnih modelov.
Potrošni deli plazemskega gorilnika
Primer priprave robov
www.varstroj.si
17
CNC krmilja
CNC upravljalne enote Hypertherm s svojo izjemno prilagodljivostjo podpirajo široki niz portalnih izvedb in rezalnih aplikacij.
MicroEDGE
Tehnične lastnosti
Monitor
Max.št. krmiljenih osi
Max.št. vhodov/izhodov
Št. makrojev
Operacijski sistem
Prenos podatkov
EDGE Pro
Hypertherm
Hypertherm
Micro EDGE
EDGE Pro
kot dodatna oprema
15'' LCD Touch Screen
3(6)
12
512/512
66
WINDOWS XP
Ethernet LAN, Hypernet, USB in RS-232/422/485
Prednosti:
· CutPro® čarovnik omogoča tudi novim uporabnikom razrez pločevine v manj kot 5 minutah.
· CNC programska oprema, namigi za optimizacijo rezanja, navodila za menjavo potrošnih delov in priročniki za plazemsko
napravo, krmilno enoto ter višinska vodenja na voljo v 14 jezikih.
· Način vnosa programov preko serijskega vmesnika USB ali preko mrežne povezave.
· Integrirana upravljalna konzola za 2 postaji z kontrolno ročico in nadzorom položaja gorilnika.
· Krmilnik vsebuje 66 MAKRO-jev - vnaprej programiranih najpogosteje rabljenih standardnih oblik, ki jim posluževalec stroja
interaktivno poda samo zahtevane mere
· Funkcija PPS (Part Program Support) omogoča nadzor nad kritičnimi plazemskimi, THC in rezalnimi parametri iz delnega
programa.
· Funkcija Watch Windows™ omogoča nadzor v realnem času nad ključnimi rezalnimi parametri.
· Podpora hitremu prehodu iz markiranja v rezanje.
· Programirane oblike lahko rotiramo okoli začetne točke za poljuben kot, zrcalimo preko X ali Y osi ter skaliramo
(pomanjšava/povečava)
· Grafična poravnava navidezne osi rezalnika glede na položaj obdelovanca.
· Dinamičen izračun kompenzacije širine reza in grafični prikaz slike v realnem času.
· Istočasna obdelava več operacij hkrati (nalaganje programov, seznam del v pripravi, standardne oblike, urejanje,…).
18
www.varstroj.si
Sistemi za regulacijo višine gorilnika
Sistem PPL 150
Omogoča pnevmatski DVIG/SPUST plazemskega gorilnika s
pridrževalcem pločevine. Pridrževalec pločevine skrbi za enakomerno
oddaljenost gorilnika do pločevine med rezanjem in se nastavlja ročno.
S delovnim hodom do 150 mm je namenjen za vodenje plazemskega
gorilnika pri rezanju do 3 mm debelih tankih pločevin.
Značilnosti:
· Delovni hod gorilnika 150 mm
· Dvig / spust - pnevmatski
· Nosilnost do 12 kg
Sistem M 4000 MAN
Omogoča ročno vodenje plamenskega gorilnika. Krmilni ukazi ROČNO
GOR / ROČNO DOL pomikajo gorilnik v željeni položaj. Kompakten in
precizen elektromotorni pogon je pred preobremenitvijo in kolizijo v
vertikalni smeri pogonske enote zaščiten s startnim signalom s strani
nadzornega vezja senzorja.
Značilnosti:
· Delovni hod gorilnika 220 mm
· Hitrost dviga / spusta do 80 mm/s
· Nosilnost do 12 kg
· Zaščita proti koliziji (varovanje gorilnika pred trkom)
· Protiprašna zaščita pogona
· Možnost priklopa na vse rezalnike
· Enostavna nadgradnja s pomočjo IHT senzorjev
Sistem M 4000 CAP
Enostavni sistem za hitro višinsko nastavljanje in natančno uravnavanje
odmika gorilnika pri avtogenem rezanju z brezkontaktno senzoriko.
Sestavljen je iz vertikalnega pogona z integrirano kapacitativno
senzorsko elektroniko z motornim pogonom in upravljalno enoto.
Značilnosti:
· Delovni hod gorilnika 220 mm
· Hitrost dviga / spusta do 80 mm/s
· Natančnost višinskega vodenja +/- 0,3 mm
· Nosilnost do 12 kg
· Zaščita proti koliziji (varovanje gorilnika po vertikalnem odklonu)
· Protiprašna zaščita pogona
· Možnost priklopa na vse rezalnike
· Možnost daljinskega upravljanja višine odmika od pločevine
· Natančna brezkontaktna višinska korekcija gorilnika
ARC Operator Panel
(pri C 1000 ARC)
Operator Terminal
(pri C 1000 PCS)
Sistema C 1000 ARC in C 1000 PCS
Kompaktni in enostavni sistem za hitro (ARC) ter natančno (PCS) višinsko nastavljanje gorilnika pri plazemskem rezanju pločevin debeline do
10mm s kontaktno senzoriko. Regulacija višine plazemskega gorilnika je
z napetostjo obloka. Sestavljen je iz vertikalnega pogona z integrirano
senzorsko elektroniko z motornim pogonom in posebne upravljalne enote (,,ARC Operator Panel’’ pri izvedbi ARC in ,,Operator Terminal’’ pri
izvedbi PCS).
ARC Operator Panel omogoča naslednje nastavitve:
- višino rezanja (v mm),
- višino prebijanja (v mm) in
- čas prebijanja (v sekundah).
Operator Terminal omogoča naslednje nastavitve:
- natančnejše nastavljanje višinskega vodenja gorilnika (±0,1mm) za
najbolj precizno plazemsko rezanje
- zanesljivo prebijanje debelih pločevin z možnostjo nastavljanja dodatnega dviga in zadrževanje gorilnika po prebijanju
Značilnosti:
· Delovni hod gorilnika do 120 mm
· Hitrost dviga / spusta do 120 mm/s
· Nosilnost do 7 kg
· Natančnost regulacije boljša od +/- 0,5 mm
· Zaščita proti koliziji (varovanje gorilnika pred trkom)
www.varstroj.si
· Protiprašna zaščita pogona
· Avtomatsko zaznavanje osnovne višine na začetku rezanja
· Nastavljiva časovna zakasnitev po začetku rezanja za stabiliziranje obloka
· Nastavljiv dvig gorilnika v izbran položaj po prekinitvi rezanja
19
Sistemi za regulacijo višine gorilnika
Sistema M 4000 ARC in M 4000 PCS
Enostavni sistem za hitro (ARC) ter natančno (PCS) višinsko nastavljanje gorilnika pri plazemskem rezanju pločevin debeline do 10mm s kontaktno senzoriko. Regulacija višine plazemskega gorilnika je z napetostjo obloka. Sestavljen je iz vertikalnega pogona z integrirano senzorsko
elektroniko z motornim pogonom in posebne upravljalne enote (,,ARC
Operator Panel’’ pri izvedbi ARC in ,,Operator Terminal’’ pri izvedbi PCS).
ARC Operator Panel omogoča naslednje nastavitve:
- višino rezanja (v mm),
- višino prebijanja (v mm) in
- čas prebijanja (v sekundah).
Operator Terminal omogoča naslednje nastavitve:
- natančnejše nastavljanje višinskega vodenja gorilnika (±0,1mm) za
najbolj precizno plazemsko rezanje
- zanesljivo prebijanje debelin pločevin z možnostjo nastavljanja dodatnega dviga in zadrževanje gorilnika po prebijanju
ARC Operator Panel
(pri M 4000 ARC)
Operator Terminal
(pri M 4000 PCS)
Značilnosti:
· Delovni hod gorilnika do 220 mm
· Hitrost dviga / spusta do 80 mm/s
· Natančnost regulacije je boljša kot ±1V
· Natančnost vodenja ±0,3 mm
· Nosilnost do 12 kg
· 3D zaščita proti koliziji (varovanje gorilnika pred trkom)
· Protiprašna zaščita pogona
· Možnost priklopa na vse rezalnike
· Možnost daljinskega upravljanja višine odmika od pločevine
· Natančna brezkontaktna višinska korekcija gorilnika
· Avtomatska zaznava osnovne višine za vžig plazemskega
obloka (s dotikom gorilnika ob material ali pa brez dotika s tipalnim senzorjem)
· Nastavitev višine za vžig glavnega obloka
· Avtomatski preklop na regulacijo višine z napetostjo plazemskega obloka
· Nastavljiva časovna zakasnitev po startu rezanja, stabiliziranje obloka
· Nastavitev avtomatskega prepoznavanje reže in roba pločevine
· Nastavljivi dvig gorilnika v izbrani položaj po prekinitvi rezanja
Dodatna opcija NOZZLE SENSOR pri M 4000 PCS:
Senzor šobe za brezdotično zaznavo osnovnega položaja za visoko zahKoaksialni
tevno plazemsko rezanje.
kabel
Ozemljitveni
vodnik
Objemka
gorilnika
Priključna enota
senzorja
Značilnosti:
· Brezdotična zaznava osnovnega položaja
· Visoka natančnost ponavljanja
· Brez vzmetenja tanke pločevine pri zaznavi osnovnega položaja
· Brez poškodb površine pločevine
· Primerno za pločevine s površinsko zaščito
Merilni kabel
Obroček
Diagram poteka gibanja gorilnika pri C 1000 ARC
in M 4000 ARC za plazemsko rezanje
Osnovni položaj
Vžig
Rezanje
Diagram poteka gibanja gorilnika pri C 1000 PCS
in M 4000 PCS za precizno plazemsko rezanje
Osnovni položaj
Vžig
Prebijanje
Rezanje
Višina prebijanja
Višina vžiga
Višina rezanja
Gorilnik
Regulacija višine
aktivna
Material
Višina rezanja
Gorilnik
Regulacija višine
aktivna
Material
Časovni potek
20
Višina vžiga
Časovni potek
www.varstroj.si
Sistemi za regulacijo višine gorilnika
Sistem ArcGlide THC
Kompaktni sistem za precizno višinsko vodenje gorilnika pri plazemskem rezanju na osnovi napetosti obloka (ARC princip), ki uravnava višino prebijanja in drži ustrezno ter čim bolj umirjeno razdaljo med gorilnikom in materialom. Držalo gorilnika je izvedeno s pnevmatsko sklopko, kar preprečuje poškodbo gorilnika ob morebitnem trku z materialom.
Parametri se zelo enostavno vnašajo preko CNC upravljalne enote rezalnika. Sestavljen je iz THC ukazno krmilnega modula, vmesnika za
plazemsko napravo, mehanske Z osi, povezovalnih kablov ter opcijskega daljinskega upravljalnika.
Značilnosti:
· Maksimalna hitrost pomika 4980 mm/min
· Delovni hod gorilnika 200 mm
· Natančnost regulacije boljša od +/- 0,5V
· Natančnost pozicioniranja 0,025 mm
· Nosilnost do 25 kg
· Določanje osnovnega položaja z ohmskim kontaktom
· 3D pnevmatska zaščita proti koliziji
· Avtomatska zaznava osnovne višine za vžig plazemskega obloka
(z ohmskim kontaktom pri dotiku materiala z gorilnikom)
· Nastavitev višine za vžig glavnega obloka
· Avtomatski preklop na regulacijo višine z napetostjo plazemskega
obloka
· Nastavljiva časovna zakasnitev po startu rezanja, stabiliziranje obloka
· Nastavitev avtomatskega prepoznavanje reže in roba pločevine
· Nastavljivi dvig gorilnika v izbrani položaj po prekinitvi rezanja oz.
markiranja
Sistem PHC
Višinsko vodenje gorilnika pri plazemskem rezanju, ki na osnovi
napetosti obloka (ARC princip) uravnava višino prebijanja in drži
ustrezno ter čim bolj umirjeno razdaljo med gorilnikom in materialom.
Držalo gorilnika je z magnetom pritrjeno na osnovno konstrukcijo, kar
preprečuje poškodbo gorilnika ob morebitnem trku z materialom.
Parametri se zelo enostavno vnašajo preko CNC upravljalne enote.
Značilnosti:
· Maksimalna hitrost pomika 5120 mm/min
· Delovni hod gorilnika 152 mm
· Natančnost regulacije obločne napetosti 1 V
· Območje obločne napetosti 50 - 210 V
· Določanje osnovnega položaja z ohmskim kontaktom
· 3D magnetna zaščita proti koliziji
Priporočena izvedba višinskega vodenja gorilnika glede na uporabljeno plazemsko napravo:
PPL 150
C-1000
ARC
C-1000
PCS
M 4000
ARC
M 4000
PCS
ArcGlide
THC
PHC
45
l
Powermax
65
85
ˇ
ˇ
---
ˇ
---
HPR
130XD
260XD
-----
80i
ˇ
HiFocus
161 i
---
280i
---
FineFocus
800 plus
---
---
ˇ
---
---
---
ˇ
ˇ
l
l
l
l
---
---
---
ˇ
---
---
---
l
---
ˇ
ˇ
l
l
l
l
---
---
ˇ
l
l
---
---
---
---
---
---
l
---
---
---
---
---
---
1650
ˇ
A-70
ˇ
D-12000
---
HSD 130
---
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
---
---
---
---
---
l
---
ˇ
---
---
---
l
ˇ
---
---
---
---
ˇ
---
---
---
ˇ
l
l
l
l
priporočljivo
opcija
--- ni priporočljivo
www.varstroj.si
21
Plazemske naprave za rezanje z zrakom
Ta skupina plazemskih naprav je namenjena za rezanje konstrukcijskih jekel s stisnjenim zrakom, omogoča pa tudi rezanje
visokolegiranih jekel in aluminija. Uporaba teh naprav je enostavna, rezanje pa zelo ekonomično, ker se kot plazemski plin
uporablja le stisnjeni zrak.
Powermax 45
(20 - 45 A)
Powermax 65
(20 - 65 A)
Powermax 85
(25 - 85 A)
Powermax 1650
(30 - 100 A)
A - 70
(10 - 70 A)
D - 12000
(30 - 120 A)
Tehnični podatki
Priključna napetost
Varovalka počasna
Rezalni tok
Tip gorilnika
Hlajenje
Plazemski plin
Poraba plina
Masa
Dimenzije (DxŠxV)
Powermax
45
230 V / 50 Hz
32 AT
20 – 45 A
T45
170 l/min
17 kg
426x172x348 mm
65
85
16 AT
20 – 65 A
M65
25 AT
25 – 85 A
M85
zračno
1650
3x400 V / 50 Hz
32 AT
30 – 100 A
T100M
zrak ali N2
190 l/min
190 l/min
26 kg
28 kg
500x234x455 mm 500x234x455 mm
260 l/min
61 kg
671x427x655 mm
A - 70
D - 12000
35 AT
10 – 70 A
CTP-0701
63 AT
30 – 120 A
CTPW-1201
vodno
zrak
165 l/min
50 l/min
106 kg
176 kg
330x772x502 mm 480x780x775 mm
Področje rezanja
Debelina materiala (mm)
Powermax 45
Powermax 65
Powermax 85
Powermax 1650
A – 70
D - 12000
Legenda
22
1
2
3
4
5
6
7
Kvalitetno rezanje (priporočljivo)
8
9
10
12
15
20
25
30
35
40
45
Največja debelina rezanja
www.varstroj.si
Plazemske naprave za rezanje z različnimi plini
Univerzalne plazemske naprave novejše generacije omogočajo visokoproduktivno in kvalitetno (tudi fino) rezanje različnih
kovin. Namenjene so za rezanje konstrukcijskih jekel s kisikom ter za rezanje visoko legiranih jekel in aluminija z rezalnimi
plini argon Ar/vodik H2/dušik N2 ter njihovimi mešanicami. Ob uporabi stisnjenega zraka se lahko uporabijo tudi za klasično
rezanje konstrukcijskih jekel z zrakom. Nova generacija inverterskih izvorov omogoča zelo široko področje regulacije toka za
rezanje, zato so takšne naprave uporabne tudi za markiranje z plazmo.
Uporabnost teh naprav pri kvalitetnem rezanju raznih materialov z različnimi plini:
HiFocus 80i
HiFocus 161i
HiFocus 280i
HiFocus 360i
HiFocus 440i
FineFocus 800 PLUS
Legenda
Tehnični podatki
Priključna napetost
Varovalka počasna
Rezalni tok
Tip gorilnika /
premer gorilnika v mm
Hlajenje
Plazemski plini
Zaščitni plini
Plin za markiranje
Masa
Dimenzije (DxŠxV)
Konstr. jeklo (zrak)
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Konstr. jeklo (O2)
l
l
l
l
l
l
l ... standardno v osnovni opremi
Cr-Ni jeklo/ Aluminij (Ar / H2 / N2)
ˇ
l
l
l
l
ˇ
Markiranje s plazmo
--ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
---
ˇ ... opcija po naročilu
HiFocus 80i
(10 - 80 A)
HiFocus 161i
(10 - 160 A)
HiFocus 280i/360i/440i
(10 - 280 A/360 A/440 A)
FineFocus 800 PLUS
(80 - 300 A)
80i
161i
HiFocus
280i
25 AT
10 – 80 A
50 AT
10 – 160 A
100 AT
10 – 280 A
PerCut 80/90
PerCut 200/210
360i
440i
125 AT
10 – 360 A
200 AT
10 – 440 A
FineFocus 800 PLUS
3x400V/50Hz
125 AT
80 – 300 A
PerCut 450M
PB-S80W
O2, Ar, H2
N2 / H2 (F5)
zrak, O 2, Ar/H2
zrak, O2, N2,
zrak, N 2
vodno
zrak, O 2, N2
O2, Ar/H2, N2
zrak, O2, N2,
N2 / H2 (F5)
--161 kg
1.000x510x1.020 mm
zrak, O2, N2,
N2/H2 (F5)
argon
196 kg
960x540x1.050 mm
505 kg
517 kg
1.030x680x1.450 mm
589 kg
--556 kg
1.370x875x1.375 mm
F5 = 5% H2 + 95% N2
www.varstroj.si
23
Plazemske naprave za rezanje z različnimi plini
Področje rezanja:
Debelina materiala (mm)
Zrak (konstr. jeklo)
HiFocus 80i
Kisik O2 (konstr. jeklo)
Ar / H2 / N2 (Cr-Ni jeklo / aluminij)
Zrak (konstr. jeklo)
HiFocus 161i
Kisik O2 (konstr. jeklo)
Ar / H2 / N2 (Cr-Ni jeklo / aluminij)
Zrak (konstr. jeklo)
HiFocus 280i
Kisik O2 (konstr. jeklo)
Ar / H2 / N2 (Cr-Ni jeklo / aluminij)
Zrak (konstr. jeklo)
HiFocus 360i
Kisik O2 (konstr. jeklo)
Ar / H2 / N2 (Cr-Ni jeklo / aluminij)
Zrak (konstr. jeklo)
HiFocus 440i
Kisik O2 (konstr. jeklo)
Ar / H2 / N2 (Cr-Ni jeklo / aluminij)
Zrak (konstr. jeklo)
FineFocus 800 PLUS
Kisik O2 (konstr. jeklo)
Ar / H2 / N2 (Cr-Ni jeklo / aluminij)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
… kvalitetno rezanje (priporočljivo področje)
Legenda
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
100
.. največja debelina rezanja
Avtomatska plinska konzola FlowControl
Sistem FlowControl omogoča optimalno in enakomerno plinsko mešanico skozi celoten proces plazemskega rezanja. Individualna sestava in volumski tok plazemskih ter zaščitnih plinov odločilno vplivata na doseg najboljših rezalnih rezultatov.
Konvencionalne enote za mešanje plinov imajo namreč to pomankljivost, da sta omenjena parametra med rezalnim procesomizredno nestabilna, konstanten ostaja le pritisk.
Značilnosti:
· Plinske mešanice posebej za posamezne materiale.
· Varno doziranje tudi najmanjših količin plina različnih sestav.
· Mikroprocesorsko krmiljenje in nadzor za ohranjanje plinskih parametrov, kar pripomore k
visoki ponovljivosti procesa.
· Neodvisnost od obratovalnega stanja plazemskega gorilnika.
· Izravnavanje nihanja pritiska.
· Možnost shranjevanja plinskih parametrov v posebne za stranke namenjene baze podatkov.
Možnost markiranja
Sistem FlowControl omogoča prav tako uporabo plazemskega žarka kot markirnega orodja ter odpravlja
potrebo po zamenjavi obrabnih delov. Nastavljivi tok (4 - 25 A), hitrost (do 12000 mm/min) in ustrezna
oddaljenost gorilnika pripomorejo k izredni prilagodljivosti moči in globine markiranja. Za markiranje se
uporablja plin argon.
PLUS
HiFocus
s kisikom)
tehnologija (pri rezanju konstrukcijskih jekel
PLUS
HiFocus
tehnologija temelji na računalniško optimiranem
razvoju novih komponent gorilnika in krmilnih potekov.
Rezultat vsega tega je visoka kvaliteta površin rezanja s
ekstremno nizkimi tolerancami pravokotnosti in izredno
širokim območjem debelin pločevin, to je vse do 32 (40) mm.
Značilnosti:
· Kovinsko svetle površine rezanja, tudi pri debelejših materialih in legiranih jeklih.
· Ozke rezalne fuge z izredno nizkimi tolerancami pravokotnosti.
· Izredno majhna toplotno vplivajoča območja, kar odpravlja
zaostanke, tudi pri tanjših
pločevinah.
· Natančno rezanje v zelo
širokem dimenzijskem
območju.
· Leteče zarezovanje.
· Neposredno izogibanje
kotom in rezanje notranjih
kontur.
24
Contour Cut tehnologija (pri rezanju konstrukcijskih
jekel)
Contour Cut tehnologija je nadgradnja že vrsto let uspešne
HiFocus tehnologije za rezanje kontur v konstrukcijskih
jeklih, še posebej lukenj manjših dimenzij kot tudi finih notranjih in zunanjih kontur.
Značilnosti:
· Visoka kvaliteta rezanja in ohranjanje kontur.
· Zanemarljiva odstopanja v kotih in gladka rezalna površina.
· Odlična ponovljivost in merilna natančnost.
· Visoka produktivnost pri nizkih stroških.
· Brez dodatne opreme in potrošnih delov.
· Standardna oprema v vseh HiFocus napravah.
Brez Contour Cut tehnologije Z Contour Cut tehnologijo
www.varstroj.si
Plazemske naprave za rezanje z različnimi plini
Plazemske naprave HSD in HPR so primerne za kvalitetno rezanje in visoko zahtevno proizvodnjo. S svojo LongLife
tehnologijo znižujejo obratovalne stroške in hkrati občutno podaljšujejo življenjsko dobo potrošnih delov. So idealni za rezanje
konstrukcijskih jekel, nerjavečih jekel ter aluminija do 75 mm debeline.
Uporabnost teh naprav pri kvalitetnem rezanju raznih materialov z različnimi plini:
Material (plazemski plin)
HSD 130
HPR 130 XD
HPR 260 XD
HPR 400 XD
Legenda
Tehnični podatki
Priključna napetost
Varovalka počasna
Rezalni tok
Hlajenje
Plazemski plini
Zaščitni plini
Plin za markiranje
Pritisk plinov
Pritisk zraka
Masa
Dimenzije (DxŠxV)
Konstr. jeklo (zrak)
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
l ... standardno v osnovni opremi
Cr-Ni jeklo/ Aluminij (Ar / H2 / N2)
ˇ
l
l
l
Markiranje z plazmo
--ˇ
ˇ
ˇ
ˇ ... opcija po naročilu
HSD 130
(30 - 130 A)
HPR 130 XD
(30 - 130 A)
HPR 260 XD
(30 - 260 A)
HPR 400 XD
(30 - 400 A)
HSD 130
35 AT
30 – 130 A
--7,93 bar
6,55 bar
286 kg
1.070x570x1.120 mm
* ... potrebna je posebna plinska enota
www.varstroj.si
Konstr. jeklo (kisik O2)
l
l
l
l
HPR
130XD
260 XD
400 XD
3x400V/50Hz
35 AT
75 AT
150 AT
30 – 130 A
30 – 260 A
30 – 400 A
vodno
zrak, O2,H2, F5*, H35*
zrak, O2, N2
argon
8,3 bar (ročna plinska konzola)
8 bar (avtomatska plinska konzola)
317 kg
567 kg
851 kg
1.079x566x967 mm 1.190x820x1190 mm 1.126x880x1.180 mm
F5 = 5% H2 + 95% N2
H35= 35% H2 + 65% Ar
25
Plazemske naprave za rezanje z različnimi plini
Področje rezanja:
Debelina materiala (mm)
Zrak (konstr. jeklo)
HSD 130
Kisik O2 (konstr. jeklo)
Ar / H2 / N2 (Cr-Ni jeklo / aluminij)
Zrak (konstr. jeklo)
HPR 130 XD
Kisik O2 (konstr. jeklo)
Ar / H2 / N2 (Cr-Ni jeklo / aluminij)
Zrak (konstr. jeklo)
HPR 260 XD
Kisik O2 (konstr. jeklo)
Ar / H2 / N2 (Cr-Ni jeklo / aluminij)
Zrak (konstr. jeklo)
HPR 400 XD
Kisik O2 (konstr. jeklo)
Ar / H2 / N2 (Cr-Ni jeklo / aluminij)
Legenda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kvalitetno rezanje (priporočljivo)
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
100
Največja debelina rezanja
Opcije izvedb plinske konzole
Avtomatska plinska konzola
Ročna plinska konzola
· Intuitivni in uporabniku prijazen vmesnik
do sistema.
· Omogoča ročno izbiro plinov in nastavljanje pretokov.
· Avtomatska prilagoditev nihanj v pritiskih
plinov pripomore k enakomernemu rezalnemu učinku.
· Krmiljenje vseh sistemskih nastavitev plazemske naprave preko CNC krmilja.
· Avtomatska zamenjava postopka med samo obdelavo omogoča hitro menjavo med
postopki rezanja in markiranja.
· Avtomatska prilagoditev nihanj v pritiskih
plinov pripomore k enakomernemu rezalnemu učinku.
LongLife tehnologija
LongLife tehnologija omogoča nadzirano zvišanje oz.
znižanje rezalnega toka in pretokov plinov. S tem se hkrati
reducira erozija elektrode in šobe, kar skozi daljše časovno
obdobje pripomore k trajni kvaliteti rezanja in zmanjša
obratovalne stroške.
Z LongLife Brez LongLife
tehnologijo
tehnologije
LongLife časovni diagram
Rezalni
pritisk
Pritisk
plazemskega plina
Konec
pritiska
Pilotni pritisk
Predpretok
Prenos
Rezanje
Rezalni
tok
Tok
Start
Konec
toka
Pilotni tok
Pilotni oblok Dvig
Stop
Spust
PowerPierce tehnologija
True Hole tehnologija
Varovalna tehnologija s vodnim hlajenjem ločuje stopljeno
kovino pri prebijanju od glave gorilnika. Omogoča robustno
prebijanje nelegiranih jekel do 50 mm debeline.
Konstrukcija obrabnih delov omogoča hitrosti in moči,
katera se ponavadi dosežejo le pri sistemih z večjimi jakosti
toka.
Rezalna tehnologija True Hole je namenjena za rezanje nelegiranih jekel, izključno le v kombinaciji z HPRXD avtomatskimi plazemskimi sistemi. Predstavlja posebno kombinacijo različnih parametrov (vrsta rezalnega plina, pretok
plina, rezalni tok, metoda prebijanja, hitrost rezanja, čas
rezanja), ki so povezani z določeno jakostjo toka, debelino
materiala, kot tudi tipom materiala in premerom vrtanja.
41 prebijanj pri 45 mm debeline
300 prebijanj pri 50 mm debeline
Brez PowerPierce tehnologije
Z PowerPierce tehnologijo
12 mm vrtanje
Brez True Hole tehnologije
26
Z True Hole tehnologijo
www.varstroj.si
Programski software za CNC krmiljene rezalnike
Zevs je program za grafično programiranje CNC-strojev. Omogoča hitro in enostavno pretvorbo načrtov v izvajalno kodo
stroja (ISO ali ESSI). Zevs je skozi leta razvoja prerasel okvire običajnih CAD/CAM - programov, saj omogoča tudi
načrtovanje, spremljanje, dokumentiranje in analizo tehnološkega procesa ter integracijo z drugimi poslovnimi sistemi v
podjetju. Zevs je na voljo v treh težnostnih inačicah (RX Basic, RX Professional in SL), kar omogoča izbiro glede na potrebe in
cenovno upravičenost.
ZEVS RX Basic
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Popolnoma integriran in učinkovit risarski modul
Avtomatsko prepoznavanje zunanjih in notranjih oblik
Interaktivni polavtomatski / avtomatski polagalni modul*
Modul za markiranje
85 osnovnih oblik z urejevalnikom za osnovne oblike
Določevanje dostopov za vsako obliko posebej
Prilagodljivost oblike dostopov
Avtomatsko opozarjanje na napake v CAD datotekah
Avtomatska smer in zaporedje rezanja
Vrstni red izdelave
Enostaven vnos lastnih tehnologij
Možnost rezanja brez prekinitev in z roba pločevine
Večuporabniški sistem
Vodenje skladišča plošč
Planiranje razreza na več strojih hkrati
Avtomatiziran prenos podatkov na stroj (komunikacija z ZEVS SL)*
Nastavitve programa za poljuben uporabniški nivo (začetnik,…)
Uvoz iz mnogih CAD- datotek (DXF, IGS, CUT, CADDY, PLT,...)
Izvoz kosov in krojnih pol v DXF - format
Povezava s strojem preko mrežne povezave ali RS232
Samodejno spremljanje novosti in novih različic programa ter nadgradnja prek medmrežja
Možnost izdelave popolnoma prilagojene dokumentacije
Rezanje odprtih kontur
Modul za rezanje z žlahtnimi plini
Dokupni moduli:
· Modul za razrez okroglih in pravokotnih cevi
· Napredno avtomatsko gnezdenje
· Verižno rezanje, rezanje mostičkov
· ZEVS SL
* opcija
www.varstroj.si
27
Programski software za CNC krmiljene rezalnike
ZEVS RX Professional
Zevs RX – professional je namenjen vsem tistim podjetjem, ki bi rada vpeljala večjo integracijo procesa razreza v poslovni
proces podjetja, večjo sledenje, avtomatizacijo, povezljivost, statistiko in večjo prilagodljivost ter nadzor nad stroški razreza.
Profesionalna različica poleg visoko zmogljivega sistema za pripravo razreza ponuja dopolnitev ali podaljšek poslovnega
sistema podjetja. V primerjavi s osnovnim paketom ZEVS RX Basic ponuja še:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Uvoz oblik iz kode ISO in ESSI
Poleg samega uvoza geometrije za uporabo v programu ponuja tudi simulacijo obstoječih programov ter simulacijo in
preverjanje po ročnih popravkih v kodi ISO ali ESSI.
Kosovnice
Omogočajo povezavo kosov različnih materialov in debelin v sklope.
Modul za preračun stroškov
Omogoča izračun stroškov rezanja na ploščo, na kos ali na projekt.
Podpora več rezalnih glav
Modul za podporo več rezalnih glav omogoča pripravo prilagojenih krojnih pol za rezanje z več rezalnimi glavami naenkrat.
Osnovni modul za avtomatsko polaganje
Omogoča hitro pripravo krojnih pol. Za bolj zahtevne uporabnike je na voljo napredna različica avtomatskega polaganja.*
Univerzalni modul za povezavo s skladiščem
Modul za povezavo s skladiščem je univerzalni modul za izmenjavo podatkov.
Podpora ločenim enotam podjetja
Večkrat se zgodi, da je upravni del podjetja ločen od same proizvodnje, ne le nekaj metrov, ampak je v čisto drugem kraju. V tem primeru priskoči na pomoč modul za podporo ločenim enotam podjetja, ki skrbi za izmenjavo podatkov prek
medmrežja.
Modul za naročanje
Omogoča, da si stranke same vnesejo kose in skrbijo za njihove spremembe.
Modul za direktorje
Omogoča vpogled v trenutno stanje proizvodnje razreza, statistiko izplena materiala in izdelavo raznih drugih analiz kar
v spletnem brskalniku.
Modul za povezavo
Možnost povezave z obstoječim informacijskim sistemom (skladišče, uvoz naročila, plan proizvodnje...)
Program Zevs SL
Program SL je podaljšek programskega paketa Zevs, ki neposredno na stroj (Varstrojevi stroji s krmilnikom Burny, ki imajo vgrajen monitor) prinaša dostop do delovnih nalogov (krojna pola + CNC koda) v podatkovni skupni mapi za programe.
Pogoj za to je mrežna povezava z računalniško mrežo podjetja. Pri tem odpade prenos programa preko disket ali povezave RS232.
Dokupni moduli:
· Modul za razrez cevi
· Napredno avtomatsko gnezdenje
* opcija
PODJETJE
Direktor
DIREKTORSKI
MODUL
Skladišče
Konstrukter
vnos kosov
ZEVS RX
Programer
tehnolog
ZEVS RX
Programer
tehnolog doma
ZEVS RX
LOČENA ENOTA
PODJETJA
Osnovna zbirka
28
Stroj
ZEVS SL
Stroj
ZEVS SL
3 IZMENE:
rezalec 1
rezalec 2
rezalec 3
3 IZMENE:
rezalec 4
rezalec 5
rezalec 6
Stranka
MODUL ZA
NAROČANJE
požarni zid / internet
MODUL ZA
NAROČANJE
požarni zid / internet
ZEVS RX
Stroj
ZEVS SL
3 IZMENE:
rezalec 7
rezalec 8
rezalec 9
www.varstroj.si
Programski software za CNC krmiljene rezalnike
ZEVS SL
Program SL je podaljšek programskega paketa Zevs, ki neposredno na stroj (Varstrojevi stroji s krmilnikom Burny, ki i m a j o
vgrajen monitor) prinaša dostop do delovnih nalogov (krojna pola + CNC koda) v podatkovni skupni mapi za programe. Pogoj
za to je mrežna povezava z računalniško mrežo podjetja. Pri tem odpade prenos programa preko disket ali povezave RS232.
Program je prirejen za delo neposredno na zaslonu rezalnika in deluje v sinergiji z obstoječim krmilnikom. Med drugim
omogoča:
· Rezanje 85 standarnih likov
· Možnost širitve nabora likov
· Rezanje likov iz različnih CAD datotek
· Rezanje črk različnih pisav
· Določanje smeri rezanja in oblike dostopov
· Določitev tehnoloških parametrov oz. izbiro tehnologije
· Polaganje v par za večji izkoristek materiala
· Avtomatično polaganje kosov
· Možnost zmanjšanja hitrosti proti koncu rezanja lika
· Prenos in upravljanje z delovnimi nalogi preko mrežne
povezave
· Povečano avtonomijo rezalca
· Razširjen obseg funkcij, ki se jih lahko izvede neposredno
na stroju
· Večjo sledljivost odrezanih kosov
· Statistiko in analizo proizvodnega procesa
· Spremljanje učinkovitosti rezalca
· Prihranek časa pri prenosu podatkov
www.varstroj.si
29
Programski software za CNC krmiljene rezalnike
ProNest 2010
ProNest je napredna programska oprema za reševanje težav gnezdenja v industriji, ponuja pa največjo možno zmogljivost in
zanesljivost. Omogoča prilagodljivo integracijo z 2D in 3D CAD sistemi,prihranke pri materialnih stroških zaradi učinkovitega
in zmogljivega gnezdenja ter ponovljive rezultate, kar pripomore k optimizirani kvaliteti rezanja, produktivnosti in proizvodnim
stroškom. ProNest je enostaven za učenje, upravlja pa z najbolj zahtevnimi programskimi aplikacijami za plazemsko, lasersko in plamensko rezanje.
Značilnosti:
· Vnos različnih formatov CAD in CNC datotek.
· Vnos obračuna lastnosti materialov ter podatkov o seznamu delov in pločevin iz MRP/ERP.
· Knjižnica delov s spremenljivimi oblikami.
· Avtomatsko opozarjanje na napake v CAD datotekah.
· Avtomatska smer in zaporedje rezanja.
· Možnost rezanja več različnih likov iz posamezne CAD datoteke.
· Možnost urejanja/brisanja plasti v CAD datotekah.
· Avtomatska tehnologija tabeliranja in avtomatska omejitev vrtenja zaradi termičnih vplivov pri avtomatskem gnezdenju.
· Napredna funkcija urejevanja za spreminjanje delov.
Opcijski moduli:
· Avtomatsko gnezdenje (metrično, pravokotno, oblikovno)
· Produktivnost (rezanje po skupnih linijah, napredno rezanje po skupnih linijah, verižno rezanje, rezanje mostičkov, izogibanje trkom, rezanje z več glavami, razrez ostankov, parametrično razvijanje elementov za kanalsko tehniko (19 oblik))
· Optimizacija materiala in zalog (zaloga pločevin, zaloga in zbirka pločevin, ostanki po meri, ozadna slika gnezda, optimizacija sistema gnezdenja)
· 3D CAD vmesnik (SolidWorks, Inventor, Pro/ENGINEER)
30
www.varstroj.si
Podložne mize VAR - ECO s segmentnim odsesovanjem
VAR-ECO 1,6
VAR-ECO 2,1
VAR-ECO 2,6
Segmentno odsesovanje preko prečnih kanalov (raster 500 mm)
Pnevmatsko aktiviranje odpiranja loput odsesovalnih kanalov
Odsesovanje le pod rezno površino
Optimalno odsesovanje dimnih plinov, prahu in manjših trdih delcev
· Okvir za nalaganje pločevine z možnostjo dviganja pri čiščenju
mize
· Posoda za odpadni material z možnostjo dviganja pri čiščenju
· Za optimalno izvedbo priporočamo odsesovalno-filterske naprave
ECO-AIR
·
·
·
·
VAR-ECO 3,1
Pomen oznak:
· 50; 150; 300 - max. debelina materiala v mm,
ki se lahko reže
· 1,6; 2,1; 2,6; 3,1- širina enote v m
(za 1,5; 2; 2,5; 3 m rezanja)
· 2 - dolžina enot v m, ki se lahko sestavljajo v
različne dolžine
Primer: za dolžino rezanja 6000 mm
potrebujemo 3 enote
VAR - ECO 150
VAR - ECO 50
Opcija za tanke pločevine
pohodna rešetka a=50
700
730
100
Lamele 100 x 5 mm
Raster 100 mm
150
Lamele 150 x 6 mm
Raster 100 mm
Pregled podložnih miz za pločevino s segmentnim odsesovanjem
Naziv
VAR-ECO 50-1,6x2
VAR-ECO 50-2,1x2
VAR-ECO 50-2,6x2
VAR-ECO 50-3,1x2
VAR-ECO 150-1,6x2
VAR-ECO 150-2,1x2
VAR-ECO 150-2,6x2
VAR-ECO 150-3,1x2
VAR-ECO 300-1,6x2
VAR-ECO 300-2,1x2
Potrebno odsesovanje
Avtogeno
Avtogeno
Avtogeno
Širina
Dolžina
Višina
(max. 2 gorilnika)
(2 gorilnika)
(2 gorilnika)
HD-plazma
Plazma
Plazma
(max. 100 A)
(max. 200 A)
(>250 A)
Lažja izvedba serije VAR-ECO 50 za pločevine debeline do 50 mm
2.200 m3/h
3.500 m3/h
5200 m3/h
1.600 mm 2.050 mm 700 mm
640094
3
3
3.500 m /h
5.200 m /h
5800 m3/h
2.100 mm 2.050 mm 700 mm
640054
3
3
4.100 m /h
5.800 m /h
6500 m3/h
2.600 mm 2.050 mm 700 mm
640086
3
3
5.400 m /h
6.500 m /h
8400 m3/h
3.100 mm 2.050 mm 700 mm
640087
Standardna izvedba serije VAR-ECO 150 za pločevine debeline do 150 mm
2.200 m3/h
3.500 m3/h
5200 m3/h
1.600 mm 2.050 mm 730 mm
697333
3
3
3.500 m /h
5.200 m /h
5800 m3/h
2.100 mm 2.050 mm 730 mm
697321
3
3
4.100 m /h
5.800 m /h
6500 m3/h
2.600 mm 2.050 mm 730 mm
697322
3
3
5.400 m /h
6.500 m /h
8400 m3/h
3.100 mm 2.050 mm 730 mm
697334
Težka izvedba serije VAR -ECO 300 za pločevine debeline do 300 mm
3.500 m3/h
5.200 m3/h
5800 m3/h
1.600 mm 2.100 mm 550 mm
640095
3
3
4.100 m /h
5.800 m /h
6500 m3/h
2.100 mm 2.100 mm 550 mm
640080
Šifra
za
naročanje
POZOR! Pri naročanju obvezno navesti smer odsesovanja. Premer cevovoda na VAR - ECO je 315 mm.
Miza za rezanje nad vodo
Posebna izvedba robustne podložne mize za pločevino za avtogeno rezanje nad vodo
z integriranim transporterjem za odpad (odpade čiščenje odpadkov in pobiranje manjših
delov, ni potrebe po posebnem odsesovanju).
Prednosti te izvedbe glede na izvedbo s segmentnim odsesovanjem:
· odpade draga odsesovalno-filterska naprava,
· tiho delovanje transporterja, ker obratuje v vodi,
· odpadni material se v vodi hitro ohladi in se ne prijemlje na podlago,...
www.varstroj.si
31
Odsesovalno - filterske naprave ECO - AIR
Odsesovalno - filterske enote pri termičnem rezanju ECO - AIR
So prilagodljive izvedbe in jih uporabljamo pri odsesovalnih sistemih pri termičnem (plamensko/plazemskem) rezanju kovin.
Naprave so opremljene s sistemom za avtomatsko stresanje filtrov. Za obratovanje sistema se uporablja prečiščen (brez olja)
in suh komprimiran zrak (5 - 6 bar). Delovanje upravlja mikroprocesorska enota. Pomembna je pravilna izbira odsesovalno
filterske naprave glede na delovno širino rezalnika, število rezalnih glav in jakost plazemske naprave za rezanje (glej stran
31).
ECO - AIR...sesalno - filtrirne naprave kompaktne izvedbe
Naziv
ECO - AIR 71/5,5 KAD - 2x2
ECO - AIR 106/7,5 KAD - 2x3
ECO - AIR 142/11 KAD - 2x4
ECO - AIR 212/15 KAD - 3x4
Površina
filtrov
Moč
motorja
71 m2
106 m2
142 m2
212 m2
5,5 kW
7,5 kW
11 kW
15 kW
Število
filterskih
vložkov
4
6
8
12
Kapaciteta
filtriranja
3.300
4.400
6.600
8.800
m2
m2
m2
m2
Pri tlaku
Dimenzije
ŠxGxV
3.630 Pa
3.030 Pa
3.340 Pa
3.850 Pa
1575x1425x2253 mm
2000x1763x2445 mm
2480x1773x2472 mm
3187x1763x2390 mm
Priključek za cev
Vhod
Izpuh
Ø 300 mm
Ø 300 mm Ø 500 mm
Ø 400 mm Ø 500 mm
Ø 400 mm Ø 500 mm
Šifra
za
naročanje
644238
644236
644237
644319
ECO - AIR...sesalno - filtrirne naprave sestavljive izvedbe
Naziv
Površina
filtrov
Moč
motorja
ECO - AIR 60/4 MDB - 4
ECO - AIR 90/5,5 MDB - 6
ECO - AIR 120/7,5 MDB - 8
ECO - AIR 180/11 MDB - 12
60 m2
90 m2
120 m2
180 m2
4 kW
5,5 kW
7,5 kW
11 kW
ECO - AIR 60/4 MDB - 4
32
Število
filterskih
vložkov
4
6
8
12
Kapaciteta
filtriranja
4.000
5.000
6.200
9.000
ECO - AIR 90/5,5 MDB - 6
m2
m2
m2
m2
Pri tlaku
Dimenzije
ŠxGxV
2.500 Pa
2.500 Pa
2.500 Pa
2.500 Pa
1575x1425x2253 mm
2000x1763x2445 mm
2480x1773x2472 mm
3187x1763x2390 mm
ECO - AIR 120/7,5 MDB - 8
Priključek za cev
Vhod
Izpuh
Ø 315 mm
Ø 315 mm
Ø 315 mm Ø 400 mm
Ø 400 mm Ø 500 mm
Šifra
za
naročanje
641580
641581
641582
641583
ECO - AIR 180/11 MDB - 12
www.varstroj.si
Reference
VARCUT 2,6 L1/Ph - 2,0x6,0/1G
Tehnični podatki:
- Širina rezanja ................................................................. 2.000 mm
- Dolžina rezanja .............................................................. 6.000 mm
- Debelina rezanja (plamen) .......................................... 5 - 150 mm
- Višinsko vodenje gorilnika ....................... MSX 750 CAP (plamen)
- Krmilje ............................................................. Burny Phantom ST
VARCUT 3,2 L2/Ph - 2,5x12,0/1(PL+G)
Tehnični podatki:
- Širina rezanja .................................................................. 2.500 mm
- Dolžina rezanja ............................................................. 12.000 mm
- Debelina rezanja (plazma/plamen) . 0,5 - 25 (30) mm / 5 - 150 mm
- Plazemska naprava ........................................................ D - 12000
- Višinsko vodenje gorilnikov ............................... IHT 3000 (plazma)
MSX 750 CAP (plamen)
- Krmilje .................................................................... Burny Phantom
www.varstroj.si
33
Reference
VARCUT 3,2 L2/Ph - 2,5x12,0/1(G+PL+M)
Tehnični podatki:
- Širina rezanja ................................................................. 2.500 mm
- Dolžina rezanja ............................................................ 12.000 mm
- Debelina rezanja (plazma/plamen) ....3 - 50 (80) mm / 5 - 150 mm
- Plazemska naprava ......................................... FineFocus 800 PLUS
- Višinsko vodenje gorilnikov ...................... MSX 750 ARC (plazma)
MSX 750 CAP (plamen)
MSX 750 ARC (markiranje)
- Krmilje ................................................................... Burny Phantom
VARCUT 3,9 L2N / EP 15 / Cn – 2,5 x 12/ 3PL+1C
Tehnični podatki:
- Širina rezanja ................................................................. 2.500 mm
- Dolžina rezanja ............................................................ 12.000 mm
- Debelina rezanja (plazma) ............................................. 5 - 50 mm
- Plazemska naprava .................................................... HPR 260XD
- Višinsko vodenje gorilnikov .................. 3x ArcGlide THC (plazma)
posebna programibilna nagibna rotacijska glava za obrez cevi
- Krmilje ........................................................................... EDGE Pro
34
www.varstroj.si
Reference
VARCUT 2,6 L2/Ph/Cz - 2,0x6,0/1PL
Tehnični podatki:
- Širina rezanja ................................................................. 2.000 mm
- Dolžina rezanja .............................................................. 6.000 mm
- Debelina rezanja (plazma) .................................. 0,5 - 25 (38) mm
- Plazemska naprava ......................................................... HPR 130
- Višinsko vodenje gorilnika ........................................ THC (plazma)
- Krmilje ................................................................... Burny Phantom
VARCUT 2,6 L2/Ph/Cn - 2,0x12,0/1PL
Tehnični podatki:
- Širina rezanja .................................................................. 2.000 mm
- Dolžina rezanja ............................................................. 12.000 mm
- Debelina rezanja (plazma) ................................... 0,5 - 60 (80) mm
- Plazemska naprava ................................................... HiFocus 280i
- Višinsko vodenje gorilnika ................................. IHT 3000 (plazma)
- Krmilje .................................................................... Burny Phantom
www.varstroj.si
35
Reference
VARCUT 3,2 L2N/B10 - 2,0x10,0/1(G+M)
Tehnični podatki:
- Širina rezanja ................................................................. 2.000 mm
- Dolžina rezanja ............................................................ 10.000 mm
- Debelina rezanja (plamen) ........................................... 5 - 300 mm
- Višinsko vodenje gorilnika .......................... M 4000 CAP (plamen)
M 4000 ARC (markiranje)
- Krmilje ...................................................................... Burny 10 LCD
VARCUT 3,2 L2N/B10 - 2,5x16,0/1(Pl+M)
Tehnični podatki:
- Širina rezanja .................................................................. 2.500 mm
- Dolžina rezanja ............................................................. 16.000 mm
- Debelina rezanja (plazma) ................................... 0,5 - 50 (80) mm
- Plazemska naprava ................................................... HiFocus 360i
- Višinsko vodenje gorilnikov ......................... M 4000 PCS (plazma)
M 4000 ARC (markiranje)
- Krmilje ...................................................................... Burny 10 LCD
36
www.varstroj.si
Reference
VARCUT 3,7 S.P2/10LCD - 2,5x12,0/1G+3GV
Tehnični podatki:
- Širina rezanja .................................................................. 2.500 mm
- Dolžina rezanja ............................................................. 12.000 mm
- Debelina rezanja (plazma/plamen) . 0,5 - 30 (50) mm / 5 - 150 mm
- Plazemska naprava ................................................... HiFocus 160i
- Višinsko vodenje gorilnikov ............................... IHT 3000 (plazma)
3GV - neskončno vrtljivi agregat (plamen)
- Krmilje .............................................................. Burny 10 LCD Plus
VARCUT 3,7 S.P2/B10 - 3,0x12,0/1(PL+G)+1(PL+G)
Tehnični podatki:
- Širina rezanja .................................................................. 3.000 mm
- Dolžina rezanja ............................................................. 12.000 mm
- Debelina rezanja (plazma/plamen) . 0,5 - 30 (50) mm / 5 - 150 mm
- Plazemska naprava ................................................... HiFocus 160i
- Višinsko vodenje gorilnikov .......................... 2x IHT 3000 (plazma)
2x MSX 750 CAP (plamen)
- Krmilje .............................................................. Burny 10 LCD Plus
www.varstroj.si
37
Reference
VARCUT 6,0 R.P2 / B10 – 2x(2,5 x 8,0)/ 1(G+M)+1(G+M)
Tehnični podatki:
- Širina rezanja ............................................................. 2x 2.500 mm
- Dolžina rezanja ............................................................... 8.000 mm
- Debelina rezanja (plamen) ........................................... 5 - 300 mm
- Višinsko vodenje gorilnikov .................... 2x M 4000 CAP (plamen)
2x M 4000 ARC (markiranje)
- Krmilje ...................................................................... Burny 10 LCD
VARCUT 6,0 R.P2 / B10 – 2x(2,5 x 8,0) / 1Pl+1Pl
Tehnični podatki:
- Širina rezanja ............................................................. 2x 2.500 mm
- Dolžina rezanja ............................................................... 8.000 mm
- Debelina rezanja (plazma) ................................... 0,5 - 50 (80) mm
- Plazemska naprava ............................................... 2xHiFocus 360i
- Višinsko vodenje gorilnikov ..................... 2x M 4000 PCS (plazma)
- Krmilje ...................................................................... Burny 10 LCD
38
www.varstroj.si
Reference
VARCUT C600 R-PHST / L12
Tehnični podatki:
- Premer cevi za rezanje ......................................... Ø50 - Ø600 mm
- Dolžina rezanja .................................................... max. 12.000 mm
- Debelina rezanja (plazma) ............................................. 3 - 40 mm
- Plazemska naprava ................................................ FineFocus 600
- Vodenje gorilnika .............................. posebna programibilna glava
nagib gorilnika v X-smeri (C-os) .... elektromotorno +/-45°
- Krmilje ............................................................. Phantom ST + PCL
RRC - 1G/1Pl
Tehnični podatki:
- Širina rezanja .................................................................... 750 mm
- Dolžina rezanja .............................................................. 3.000 mm
- Debelina rezanja (plazma/plamen) ........... 3 - 40 mm / 3 - 200 mm
- Plazemska naprava ................................................ FineFocus 600
- Vodenje gorilnika ....................................................... robot AII-V6L
- Krmilje .................................................................................... AX-C
www.varstroj.si
39
Reference
VARPLAZ 1530C Z MENJALNO MIZO
Tehnični podatki:
- Širina rezanja ................................................................. 1.500 mm
- Dolžina rezanja ............................................................... 3.000 mm
- Debelina rezanja (plazma) ................................... 0,5 - 25 (38) mm
- Plazemska naprava .......................................................... HPR 130
- Višinsko vodenje gorilnika ........................................ THC (plazma)
- Krmilje ............................................................................. Burny XL
VAR-LASER 1530
Tehnični podatki:
- Širina rezanja .................................................................. 1.530 mm
- Dolžina rezanja ............................................................... 3.000 mm
- Debelina rezanja
konstrukcijsko jeklo (do 12 mm), CrNi jeklo (do 8 mm), aluminij (do 6 mm)
- Oprema za lasersko rezanje (fiber laser)
laserska glava LF 015; laserski izvor HFL 015 z izhodno močjo 1,5 kW
- Krmilje ............................................................................ EDGE Pro
- Nadzor rezalne glave ............................... kamera + barvni monitor
40
www.varstroj.si
Beležke
Varstroj d.d.
Lendava, september 2012
Tisk: Tiskarna ARMA
Naklada: 100 kom
Proizvajalec si pridržuje pravico do tehničnih sprememb.
Slike ne izražajo dokončne tehnične izvedbe.
www.varstroj.si
varstroj
Smo večje proizvodno podjetje
s sedežem v mestu Lendava,
ki leži v bližini madžarske,
hrvaške in avstrijske meje.
Proizvajamo široko paleto izdelkov,
od varilnih transformatorjev, usmernikov,
naprav za MIG/MAG postopek varjenja,
inverterskih varilnih naprav, CNC naprav
za plamensko in plazemsko rezanje do
mikroprocesorsko krmiljenih naprav za
avtomatizirano in robotizirano varjenje.
Proizvode izvažamo v evropske države
in mnoge države izven Evrope.
Izdelki so izdelani v skladu z veljavno
zakonodajo v EU (po zahtevah za CE
znak). Podjetje Varstroj že od leta 1999
ima tudi certifikat ISO 9001.
Bogata ponudba kakovostnih izdelkov,
dolgoletna tradicija, ugoden
geografski položaj in ustrezne proizvodne
ter kadrovske zmogljivosti pa so
garancija za uspešne poslovne odnose.
Varstroj d.d.
Industrijska ulica 4, 9220 Lendava
T.: 00 386 (0)2 57 88 820
F.: 00 386 (0)2 57 51 277
[email protected]
www.varstroj.si

Similar documents