Predstavitev sistema za povečanje pretočnosti prometa na hitri cesti

Transcription

Predstavitev sistema za povečanje pretočnosti prometa na hitri cesti
SPOROČILO ZA JAVNOST
Sistem za povečanje pretočnosti prometa na hitri cesti H5 v
priključku Slavček
Ljubljana, 12.9.2011 – V petek 10. in soboto 11. septembra 2011 je potekalo opazovanje
sistema za povečanje pretočnosti prometa na hitri cesti H5 v priključku Slavček. Sistem, ki ga je
zasnoval Traffic design je bil izveden konec avgusta 2011, trenutno je v teku testiranje
delovanja, opazovanje na terenu pa je pokazalo, da je velika večina voznikov upoštevana
predpisan ukrep.
Priključek Koper center, imenovan tudi Slavček, leži na obalni hitri cesti H5 med priključkoma
Bertoki in Semedela. Priključek v času poletnih konic prevzema velike prometne obremenitve
tako turističnega tranzitnega prometa na poti proti mejnemu prehodu Dragonja, kot tudi
lokalnega prometa iz smeri centra Kopra po Ljubljanski in Šmarski cesti proti Šalari. Zaradi
neprednostnega vključevanja iz izvozne rampe Hitre ceste H5 na priključku Koper center za
smer Pula (Poreč, Šmarje), kolona zaustavljenih vozil pogosto ovira promet na hitri cesti H5, kar
predstavlja potencialno nevarnost naletov oziroma nesreč na hitri cesti.
Načrtovani in izvedni ukrep ima namen povečati prometno prepustnost, tako, da bi zagotovili
lažje in hitrejše vključevanje vozil iz hitre ceste in obenem ne bi poslabšali prometnih razmer na
Ljubljanski cesti.
V normalnih razmerah promet po Ljubljanski cesti, iz smeri centra Kopra poteka po dveh voznih
pasovih. Ob koničnih urah pa z izvedbo redukcije enega prometnega pasu (za voznike, ki vozijo
iz smeri centra Kopra proti Šalari), ukrep omogoča lažje vključevanje voznikom s hitre ceste po
rampi na Ljubljansko cesto, v smeri proti mejnemu prehodu Dragonja. Zadevo so v praksi
predhodno že reševali lokalni policisti s postavljanjem stožcev, kar pa je ob možnostih današnje
tehnologije predstavljalo zamudno, predvsem pa zapoznelo reakcijo.
Aktiven ukrep redukcije pasov na Ljubljanski cesti z namenom povečanja prepustnosti izvozne
rampe iz hitre ceste H5
Opis delovanja sistema
V sistemu se s pomočjo detektorjev prometa sproti pridobiva prometne podatke v realnem času
in hkrati se sočasno izvaja izračun, ki preko predhodno defininiranega algoritma vklaplja
oziroma izklaplja ukrep. V času aktivnega ukrepa je prižgan rdeč križ nad desnim voznim
pasom in hkrati še spremenljiva talna signalizacija led diode), ki dodatno preusmerja promet na
Ljubljanski cesti - z dveh voznih pasov na enega. V času izklopljenega ukrepa pa nad obema
voznima pasovoma gorita zeleni puščici.
Algoritem deluje na podlagi prometnih podatkov, ki se zbirajo iz dveh detekcijskih mest (VD-01
in VD-02), ki sta locirani na izvozni rampi iz hitre ceste H5 in na enem detekcijskem mestu, ki se
nahaja na Ljubljanski cesti iz smeri centra Kopra proti Šalari (VD-03). Prvi dve detekcijski mesti
sta namenjeni za aktiviranje ukrepa, tretje pa za deaktiviranje ukrepa (v primeru, da bi kolona
stoječih vozil segala tako daleč, da bi onemogočala izvoz vozilom iz Ljubljanske ceste proti
Portorožu).
Shema sistema
a.) V stanju normalnega delovanja sta voznikom na Ljubljanski cesti iz smeri centra Kopra
proti Šalari na voljo oba vozna pasova (slika levo) : v sistemu sta prižgani dve zeleni
puščici.
b.) Ko sistem zazna kolono/zgoščen promet na izvozni rampi iz hitre ceste, se prične
izvajati ukrep redukcije pasov: na desnem spremenljivem znaku nad voziščem začne
utripati rumena puščica (slika v sredini), ki voznike preusmerja na levi vozni pas, ki po
določenem časovnem intervalu preide v
c.) rdeč križ (slika desno), istočasno pa se v tleh prižge tudi spremenljiva talna
signalizacija, ki voznike dodatno vodi na levi vozni pas.
Vozniki so o začetku izvajanja ukrepa obveščeni tudi preko rdečega križa vgrajenega v
kažipotno tablo, ki nakazuje smeri takoj za rondojem.
2/3
Izvedba ukrepa redukcije pasov v treh korakih :
a) Normalno stanje : ni ukrepa
b) Začetek ukrepa : prikaz utripajoče rumene puščice za preusmeritev vozil na levi vozni
pas (trajanje 10 sek)
c) Ukrep : prikaz rdečega križa nad desnim voznim pasom in aktiviranje talne signalizacije
za vodenje vozil na levi vozni pas
V času aktivnega ukrepa (rdeč križ nad desnim voznim pasom) je vožnja po desnem voznem
pasu prepovedana, s čimer je omogočeno lažje vključevanje voznikov, ki se vključujejo iz hitre
ceste. Omenejeni vozniki se še vedno vključujejo neprednostno (statični prometni znak na tem
mestu ostaja), vendar pa je vključevanje lažje in hitrejše, ker je desni vozni pas prost.
V primeru, da bi prišlo do zastoja na Ljubljanski cesti, tako, da bi vozila stala preko izvoza za
Portorož, pa bi sistem ukrep ugasnil in ponovno omogočil vožnjo vozil iz te smeri po obeh
voznih pasovih. Ta situacija je po napovedih in simulacijah prometa bolj malo verjetna (morda le
nekajkrat na leto).
V času izvajanja ukrepa je vožnja po desnem voznem pasu prepovedana
Zaključek
Sistem, ki ga je zasnoval Traffic Design, je bil izveden konec avgusta 2011. Testiranje
delovanja je v teku in glede na prve odzive voznikov, kar je bilo preverjeno na terenu v petek in
soboto 10. in 11. septembra lahko ugotovimo, da je velika večina voznikov upoštevala
predpisan ukrep, ki je očitno dovolj razumljiv in pregleden.
3/3

Similar documents