SEMINAR ZA VIOLINO IN VIOLONČELO

Comments

Transcription

SEMINAR ZA VIOLINO IN VIOLONČELO
Prijavnica/Application Form
Ime in priimek / Name and surname:
____________________________________
Datum rojstva / Date of birth:
____________________________________
Naslov / Address:
____________________________________
Telefonska številka / Telephone number:
____________________________________
Elektronska pošta / E-mail:
____________________________________
Status (obkroži) / Current education (circle
one):
• Učitelj / Teacher
• Učenec / Student
Instrument:
■ violina / violin
■ violončelo / violoncello
Seminar je predviden kot strokovno srečanje
učiteljev violine in violončela, učencev, dijakov
in študentov ( vse starostne in nivojske
kategorije ). Predavatelja bosta prof. Gorjan
Košuta, redni profesor na Akademiji za glasbo v
Ljubljani, profesor na Visoki šoli za glasbo in balet
v Kölnu in prof. Igor Mitrović, profesor na GŠ
Ljubljana Vič – Rudnik, profesor na Konservatoriju
za glasbo in balet v Ljubljani, profesor na
Deželnem konservatoriju v Celovcu in solo
violončelist Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.
Seminarja se lahko aktivno in pasivno udeležijo vsi
zainteresirani učitelji, učenci, dijaki in študenti.
Zaradi omejenega števila mest aktivno sodelojočih
(učenci, dijaki in študenti) si predavatelja
pridržujeta možnost izbire kandidatov. Učenci naj
bi imeli v okvirju seminarja dve individualni uri. Ob
koncu seminarja imamo predviden zaključni
koncert udeležencev. Prijave sprejemamo
vključno do 18. januarja 2013 oziroma do
zasedbe prostih mest. Izpolnjeno prijavo in potrdilo
o plačani kotizaciji pošljite na naslov: Glasbena
šola Ljubljana Vič –Rudnik “ ZA SEMINAR “,
Gradaška 24, 1000 Ljubljana ali po fax-u 01/2527823. Vse informacije dobite na 040 845 475.
Kotizacija udeležencev za seminar:
- Aktivni (učenci,dijaki,študenti) 90 €
(prosimo,da pred prijavo pokličete in preverite, če
je na voljo še kaj prostih mest)
- Pasivni (učenci,dijaki,študenti) 50 €
- Učitelji glasbenih šol 42,61 €
Prosimo, da kotizacijo poravnate na: Društvo
glasbenikov Evrope, Šerkova 3, 1000 Ljubljana (za
seminar) TRR: SI56 02042-0254799938. Račun za
plačilo kotizacije Vam bomo izstavili po zaključku
seminarja. Za učitelje bo seminar točkovan.
(obkroži / circle one)
→
♪
♫
♫♪
- ♪
DRUŠTVO GLASBENIKOV EVROPE
MUSICIANS ASSOCIATION OF EUROPE
SEMINAR ZA VIOLINO
IN
VIOLONČELO
Prof. GORJAN KOŠUTA
Violina
Prof. IGOR MITROVIĆ
Violončelo
Od 8. do 10. februarja 2013
Glasbena šola Ljubljana Vič – Rudnik
Gradaška ulica 24, 1000 Ljubljana
Glasbena šola / Music school:
______________________________________
Naslov zavoda / Institution address:
______________________________________
Poštna št. / Postal code:
______________________________________
Kraj / City/Town:
______________________________________
Davčna št. zavoda / Institution's tax number:
______________________________________
Prof. GORJAN KOŠUTA je rojen leta 1947 v Ljubljani.
Njegov prvi učitelj je bil Ciril Veronek v Ljubljani. Pri njem
se je šolal kar deset let. Kasneje je študiral v USA na
Eastman School of Music v Rochestru (New York) pri
Carroll Glenn. Študij je nadaljeval na Hochschule für
Musik v Kölnu pri Igorju Ozimu in ga zaključil s
koncertnim izpitom leta 1971. Na njegov violinski in
umetniški razvoj je pomembno vplivala udeležba na
mojstrskih tečajih pri Ivanu Galamianu in Maxu Rostalu.
Na koncertnih nastopih, ki so ga vodili domala po celem
svetu je cenjen kot solist in komorni glasbenik. Težišče
njegovega koncertnega udejstvovanja predstavlja
»ARCADIA-TRIO«, kjer igra skupaj z Milošem Mlejnikom
(violončelo) in Rainerjem Geppom (klavir). Na številnih
koncertih po ZDA in Evropi je »ARCADIA-TRIO« prejel
ugodne kritike in požel navdušenje občinstva. Z
»ARCADIA-TRIO« je posnel več plošč, med drugim tudi
celotni opus za klavirski trio Ludwiga van Beethovna. Po
petih letih delovanja kot asistent pri Igorju Ozimu je leta
1978 postal profesor za violino na Hochschule für Musik
v Kölnu. V letih 2001-2009 je bil izvoljen za dekana
oddelka za orkestrske inštrumente. Leta 2008 je postal
redni profesor na Akademiji za glasbo v rojstnem mestu
Ljubljana. Gorjan Košuta redno vodi mojstrske tečaje v
Sloveniji, Avstriji, Grčiji, Južni Koreji in ZDA. Že od
mladih let Gorjan Košuta rad igra tudi violo. Tako v
programih recitalov in koncertov v razlicnih komornih
zasedbah rad menjuje med violino in violo. Na violi je v
sodelovanju z Zakharjem Bronom na violini in orkestrom
Hermitage iz St. Petersburga posnel zgoščenko z
Mozartovo Sinfonio concertante.
Prof. IGOR MITROVIĆ je rojen v Bejrutu. Diplomiral je
na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu prof. Miloša
Mlejnika, maja 1993 pa je uspešno zaključil podiplomski
študij z izvedbo "Sinfonie Concertante" op. 125 Sergeja
Prokofjeva. Izpopolnjeval se je na Musik-Akademie der
Stadt Basel pri Antoniju Menesesu in Walterju Levinu. Bil
je udeleženec mojstrskih tečajev pri Danielu Šafranu,
Borisu Pergamenščikovu, Janošu Starkerju in drugih.
Leta 1987 je prejel drugo nagrado na Tekmovanju
mladih umetnikov v Zagrebu. Krstno je izvedel in posnel
več skladb slovenskih in tujih skladateljev. Od leta 1994
je solo-violončelist Simfonikov RTV Slovenija. Kot solist
in član različnih komornih skupin nastopa doma in v
tujini. Je član ansambla za sodobno glasbo MD7. Od leta
2005 poučuje na Deželnem konservatoriju v Celovcu.
Njegovi učenci so dobili več nagrad na državnih in
mednarodnih tekmovanjih, kot pedagog vodi poletne
tečaje v Sloveniji in tujini.
Davčni zavezanec:(prosim obkroži) DA NE
Taxpayer:(please,circle)
YES NO
Datum prijave: Application date
Podpis odgovorne osebe: Signature
_____________________________________
Žig zavoda: Stamp
Pripravljeni
prepared:
program
/
The
Programme
______________________________________
______________________________________
______________________________________
♪
♫
♫♪
- ♪
______________________________________
______________________________________