Napotitev delavca v tujino3.pdf

Transcription

Napotitev delavca v tujino3.pdf
seminar
»NAPOTITEV DELAVCEV NA DELO V TUJINO«
Na kaj moramo biti pozorni?
Termini seminarja:
16. april 2015 od 9.00 do 14.00 ure
Kraj:
RGZC, Ljubljanska 14, Celje
Predavatelj:
Irena Kamenščak, BDO Svetovanje d.o.o.
VABILO NA SEMINAR
Številna slovenska podjetja so že ali pa želijo svoje poslovanje razširiti tudi v tujino, vendar
pa se nemalokrat srečujejo s težavami pri napotitvah svojih delavcev čez mejo. Izognite se
pastem in se nam pridružite na seminarju, kjer boste pridobili celovit vpogled v to
problematiko ter odgovore na vaša vprašanja.
NAMEN SEMINARJA
Na izobraževanju bodo predstavljene teoretične osnove, pomembne za pravilno
napotitev delavca na delo v tujino, ki bodo dopolnjene s praktičnimi izkušnjami in primeri
iz prakse. Predstavljen bo vidik slovenske zakonodaje, ki ureja status napotenega delavca,
podane pa bodo tudi opombe, na kaj je potrebno paziti v tujini.
KOMU JE SEMINAR NAMENJEN
direktorjem in lastnikom podjetij, zaposlenim v računovodstvu, računovodskim servisom ter vsem,
ki se na tak ali drugačen način pri svojem delu srečujejo z napotitvami delavcev na delo v tujino
(kadrovniki, …).
PROGRAM SEMINARJA
1. Delovno pravna zakonodaja in napoteni delavci
o kaj določa ZDR – 1
o na kaj je potrebno paziti v tujini
o pogodba o zaposlitvi, sklenjena z napotenim delavcem
2. Obvezna socialna zavarovanja
o evropska pravila glede obveznih socialnih zavarovanje (Uredba 883/2004 in
987/2009)
o pridobivanje A1 obrazca
o razlikovanje med 12. in 13. členom Uredbe 883/2004
o socialni sporazumi sklenjeni s tretjimi državami
o pridobivanje potrdil na podlagi socialnih sporazumov
o osnove za plačevanje prispevkov za socialno varnost pri napotenih delavcih
3. Dohodninska obravnava napotenega delavca in njegove plače
o ZDoh-2 in obračun plače napotenemu delavcu
o pravila mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja
o povračila stroškov in njihova davčna obravnava
o prikaz obračuna plače in izpolnitve REK obrazca – rezident
o prikaz obračuna plače in izpolnitve REK obrazca - nerezident
4. Napotitev ali službena pot
o kdaj eno in kdaj drugo – kje je ločnica?
o izkušnje iz prakse – stališča inšpektorjev v mejnih situacijah
PREDAVATELJICA: Irena Kamenščak, BDO Svetovanje d.o.o.
strokovna svetovalka na področju dohodnine, delovnega prava, prava socialne varnosti,
gospodarskega in obligacijskega prava, avtorica strokovnih člankov, predavateljica.
ČAS PREDAVANJA
5 šolskih ur (en polurni odmor)
CENA (Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in malico med odmorom)
ČLANI RGZC
OSTALI UDELEŽENCI
90,00 EUR + 22% DDV
150,00 EUR+ 22% DDV
UGODNOSTI
Vsakemu nadaljnjemu udeležencu iz istega podjetja, se prizna 15% popust na kotizacijo.
PRIJAVE
Pisne prijave in odjave sprejemamo do 14. aprila 2015.
• z elektronsko prijavnico spodaj
Delavnico zelo priporočamo! Vabljeni!
Jožefa Berghaus
Strokovna sodelavka
Drago Polak
Direktor RGZC
2

Similar documents