Odrezavanje, klasično, CNC, VHO (Visoko Hitrostno

Comments

Transcription

Odrezavanje, klasično, CNC, VHO (Visoko Hitrostno
TECOS organizira seminar z naslovom
Odrezavanje, klasično, CNC, VHO (Visoko Hitrostno odrezavanje), smernice
trajnostnega razvoja
Celje, 17. februar 2015, ob 9:00 (Kidričeva ulica 25, poslovna stavba RITS)
Okoljski
Sistem
Eko sistem
Podnebje
Energija
Viri
Ekonomija
Kmetijstvo
Industrija
Pomanjkanje
Natavne katastrofe
Zdravje
Varnost
Zaščita
Življenski stil
Ekonomski
Sistem
Energijska varčnost
Zaposlovanje
Varnost
Obnova
Sistem
Produkt
Recikliranje
Izobraževanje & Usposabljanje
TRAJNOSTNA
PROIZVODNJA
Re-uporaba
fz
Ekonomska rast
Ne nevarnost
Zmanjšanje
ae
Inovativnost
Ne toksičnost
LN
delivery
Socialni
Sistem
Onesnaženje
(Voda, Zrak, and Zemlja)
Zdravstvo
Toksičnost
Etična odgovornost
Redesign
Proces
Ponovna
obdelava
Cutting
insert
NA SEMINARJU BOSTE PRIDOBILI NASLEDNJA ZNANJA:
- Spoznali boste mehanizme odrezavanja, izvedbe in rešitve VHO ter vpliv materiala obdelovanca in
rezalne geometrije na parametre odrezavanja
- Pridobili boste informacije o potrebni pripravi rezalnih orodij ter uporabo in vzdrževanje hladilno
mazalnih tekočin
- Seznanili se boste s trajnostnim razvojem v odrezovalnih procesih in vse bolj prisotno oceno
življenjskega cikla (LCA)
- Predstavljeni bodo trendi razvoja odrezovalnih procesov z tremi alternativnimi principi odrezavanja
(kriogeno odrezavanje, visokotlačno odrezavanje, poliranje z abrazivnim tokom)
KOMU JE SEMINAR NAMENJEN:
- Tehnologom, ki se ukvarjajo z odrezovalnimi procesi
- Orodjarjem in vzdrževalcem obdelovalnih strojev
- Obrtnikom in posluževalcem obdelovalnih strojev (frezalni stroji, stružnice, itd.)
O PREDAVATELJIH
Prof. dr. Janez Kopač je profesor na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani in vodja Katedre za
management obdelovalnih tehnologij. Prof. Kopač se že vrsto let ukvarja z raziskavami na področju
procesov odrezavanja, je član različnih nacionalnih in mednarodnih odborov povezanih s proizvodnimi
tehnologijami.
Doc.dr. Franci Pušavec je raziskovalec na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani, ki se ukvarja z
raziskavami na področji odrezovalnih procesov, implementacije trajnostnega razvoja na to področje in
razvojem novih inovativnih procesov odrezavanja. Je član mednarodne akademije za proizvodno
strojništvo (CIRP).
VSEBINA SEMINARJA
Seminar je v namenjen tehnologom in proizvodnim inženirjem, ki se ukvarjajo z obrezovalnimi procesi
oz. konstruktorjem, ki se ukvarjajo z razvojem obdelovalnih strojev. Z razvojem novih materialov
končnih proizvodov (Titan, Inconel, itd.) se mehanske in vzdržljivostne lastnosti končnih proizvodov
izboljšujejo. Potrebno pa je vedeti, da je take material potrebno tudi obdelati, kar pa je vedno težje.
Rešitev je v novih prijemih, tehnologijah in principih odrezavanja. Zato je cilj seminarja podati
smernice udeležencem o trendih in praktičnih nasvetih za izboljšanje performanc obdelovalnih
procesov, saj lahko le z inovativnimi rešitvami na tem področju pripomoremo k dejanskemu
trajnostnemu razvoju v proizvodnih procesih (večji produktivnosti, bolj zdravih in varnih procesih,
povečanju ekonomske upravičenosti, itd.)
URNIK
8:30
9:00
10:30
11:00
13:00
Registracija udeležencev
Pričetek seminarja
Odmor za kavo
Nadaljevanje seminarja
Zaključek seminarja in ogled prostorov TECOS po želji
CENA IN PRIJAVE
Kotizacija: 90 € + DDV
Popusti: 15% za člane kategorije A in 7% za člane kategorije B
Rok prijav: 13.2.2015 do 12. ure
Prijavi predložite kopijo registracije davčne številke!
KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije dobite na telefonski številki TECOS: 03 426 46 09. Prijavo lahko pošljete preko
telefaksa: 03 426 46 11 pa tudi preko interneta http://www.tecos.si/seminarji
Vljudno vabljeni!
PRIJAVA NA SEMINAR
Odrezavanje, klasično, CNC, VHO (Visoko Hitrostno odrezavanje), smernice trajnostnega razvoja
Celje, 17.2.2015
Ime in priimek: .................................................................................................................................................................................
Podjetje: ............................................................................................................................................................................................
Pravna / fizična oseba, ki se prijavlja na seminar JE /NI zavezanec za davek na dodano vrednost (obkroži).
*
Davčna številka : .................................................................. Trans. račun: ..................................................................................
Delovno mesto: ................................................................................................................................................................................
Ulica, kraj in poštna številka: ............................................................................................................................................................
Telefon: ............................................... Telefaks: ................................................... E-mail: ............................................................
Prijavljamo še: .................................................................................................................................................................................
*
izpolnijo samo davčni zavezanci PRIJAVO ZA SEMINAR POŠLJITE DO 13.2.2015