Dinamična togost

Comments

Transcription

Dinamična togost
Laboratorij za odrezavanje LABOD
Dinamična togost
Ime:
Priimek:
Vpisna št.:
Material držala: jeklo za poboljšanje
E = 210000 MPa (modul elastičnosti jekla)
D = 0.008 (razmernik dušenja jekla)
l = 145 mm, a = 25 mm , h = 23 mm
m = 0.624 kg
Lastna frekvenca:
Teoretično:
1
1 ks
f0 
0 
2
2 m
Razmernik dušenja:
Teoretično:
Uporabimo podano vrednost
Statična togost:
Teoretično:
3EI
ah 3
k S  3 , kjer je I 
12
l
Dinamična togost:
Teoretično:
kD  kS 2 D
Izmerjeno:
f 0  vrednost pri
X
F
max
Izmerjeno:
f
D
2 f0
Izmerjeno:
Izračunamo iz izmerjene lastne frekvence
Izmerjeno:
kD  kS 2 D
1
Laboratorij za odrezavanje LABOD
Izračuni:
DRŽALO
teoretično
DRŽALO
izmerjeno
Lastna frekvenca
f0 [Hz]
Razmernik dušenja
D [/]
Statična togost
kS [N/m]
Dinamična togost
kD [N/m]
2
Laboratorij za odrezavanje LABOD
Cilj vaje:
Komentar rezultatov:
3