Informacijski sistemi - Laboratorij za informacijske tehnologije

Comments

Transcription

Informacijski sistemi - Laboratorij za informacijske tehnologije
Informacijski sistemi
Anton Kos
Informacijski sistemi
Uvodno predavanje



Vsebina predmeta
Predavanja, vaje, izpiti
Vprašanja in logistika
IS
Laboratorij za komunikacijske naprave
2
Informacijski sistemi
Vsebina predmeta







Podatki, informacije in informacijski sistemi
Infrastruktura informacijskih sistemov
Načini zapisa in shranjevanja podatkov
Načini dostopa do podatkov (prenos)
Baze podatkov
Jezik za poizvedbe (SQL)
Primeri informacijskih sistemov
Laboratorij za komunikacijske naprave
3
Informacijski sistemi
Podatki, informacije, inf. sistemi


Informacija je merilo presenečenja.
Podatek je strukturiran zapis informacije.

Znanje je sposobnost povezovanja in uporabe
pridobljenih informacij.

Informacijski sistem imenujemo skup strojne in
programske opreme, ki omogoča učinkovit način za
shranjevanje, urejanje, upravljanje, iskanje in prikaz
podatkov.
Laboratorij za komunikacijske naprave
4
Informacijski sistemi
Infrastruktura

Strojna oprema


Programska oprema


Strežniki, terminali, podatkovni centri, arhivi.
Podatkovne baze, razvojna okolja, aplikacije.
Komunikacijska omrežja


Informacijski sistemi so večinoma povezani s
telekomunikacijskimi sistemi v tako imenovane informacijsko
komunikacijske sisteme,
to omogoča prenos podatkov, oddaljen dostop do
informacijskih sistemov ter povezovanje več različnih in
krajevno distribuiranih informacijskih sistemov v celovit
informacijski sistem.
Laboratorij za komunikacijske naprave
5
Informacijski sistemi
Zapis in shranjevanje podatkov

Podatke zapišemo s pomočjo

Osnovnih tipov


Kompleksnih tipov





celo število, število s plavajočo vejico, datum in čas, črkovni niz,
binarni niz.
seznami, nizi, strukturirani podatki.
Meta podatkov (podatki o podatkih)
Tabelaričen zapis
Drevesna struktura
Podatke shranjujemo v


datotekah, bazah, skladiščih podatkov, arhivu
največkrat distribuiran sistem.
Laboratorij za komunikacijske naprave
6
Informacijski sistemi
Dostop do podatkov
Brez možnosti dostopa bi bili podatki neuporabni

Dostop do podatkov je lahko:





neposreden,
preko vmesnikov za povezovanje,
odjemalec strežnik,
preko spletnih aplikacij.
Podatki so navadno na “oddaljeni” lokaciji, zato za
dostop do njih uporabimo komunikacijsko omrežje
(sistem).
Laboratorij za komunikacijske naprave
7
Informacijski sistemi
Baze podatkov


Baze podatkov so jedro praktično vseh sodobnih
informacijskih sistemov.
Baza podatkov je programska oprema, ki omogoča






shranjevanje,
povezovanje,
urejanje,
dostop in
iskanje podatkov.
Pri tem predmetu se bomo posvetili relacijskim bazam
podatkov.
Laboratorij za komunikacijske naprave
8
Informacijski sistemi
Poizvedbe


S poizvedbami iz vseh podatkov na določenem
mestu (bazi) izberemo le en njihov del.
Poizvedbe so



pasivne – pridobitev (ogled) izbranih podatkov,
aktivne – izvedba dodatnih operacij nad izbranimi podatki.
Poizvedbe izvajamo z:




jeziki za poizvedbe (SQL),
ključnimi besedami,
iskanjem po tekstovnih podatkih,
…
Laboratorij za komunikacijske naprave
9
Informacijski sistemi
SQL

SQL – Structured Query Language


strukturiran poizvedivalni jezik
Njegova uporaba ni omejena zgolj na poizvedbe,
vsebuje in/ali omogoča tudi:








jezik za definicijo podatkov,
jezik za manipulacijo s podatki,
zagotavljanje integritete podatkov,
nadzor nad transakcijami,
definicijo pogledov,
definicijo shranjenih procedur,
avtentikacijo in avtorizacijo,
programske stavke…
Laboratorij za komunikacijske naprave
10
Informacijski sistemi
Rdeča nit

Poskušali bomo zaobjeti in opisati (nekatere)
informacijske sisteme v srednjem do velikem podjetju.

Več poudarka na predavanjih in vajah bomo dali:





infrastrukturi,
varnemu shranjevanju podatkov,
dostopu do podatkov,
bazam podatkov in delu z njimi,
SQL.
Laboratorij za komunikacijske naprave
11
Informacijski sistemi
Glavni tipi informacijskih sistemov







Transakcijski informacijski sistemi
Sistemi za upravljanje s podatki
Sistemi za podporo odločanju
Ekspertni informacijski sistemi
Sistemi za avtomatizacijo pisarniškega dela
Sistemi za upravljanje znanja
Vodstveni informacijski sistemi
Tipi informacijskih sistemov niso strogo ločeni med seboj
in se v nekem podjetju večinoma prepletajo
Laboratorij za komunikacijske naprave
12
Informacijski sistemi
Še kaj dodamo?
IS
IS
IS
Laboratorij za komunikacijske naprave
13
Informacijski sistemi
Predavanja in vaje

Gradiva se po predavanjih objavijo na spletni strani
Laboratorija za komunikacijske naprave.
http://www.lkn.fe-uni-lj.si/

Laboratorijske vaje:


vaje bodo potekale v Laboratoriju za komunikacijske
naprave (LKN), nova stavba, 5. nadstropje, prostor B515
razdelitev v skupine:



ko bo znan dokončni urnik,
ko bo znano končno število vpisanih.
vaje se začnejo po tretjih predavanjih.
Laboratorij za komunikacijske naprave
14
Informacijski sistemi
Izpiti

Pot do ocene...



Laboratorijske vaje so obvezne
Pisni izpit:



predavanja, laboratorijske vaje, pisni in ustni izpit
za pristop k pisnemu izpitu je obvezna prijava v e-Študentu
odjava od izpita možna samo pred pričetkom izpita
Ustni izpiti:



so ponavadi razpisani nekaj dni po pisnem izpitu
ustni izpit je potrebno opraviti najkasneje v roku treh mesecev
od opravljenega pisnega izpita, drugače le ta propade.
za pristop k ustnemu izpitu je obvezna prijava v e-Študentu
Laboratorij za komunikacijske naprave
15
Informacijski sistemi
Logistika

Predlog izvajanja predavanj in vaj:



8:30 – 10:00
prva in druga ura skupaj
vaje na 14 dni po 4 ure
Ekskurzija (podatkovni center)

Po dogovoru
Laboratorij za komunikacijske naprave
16
Informacijski sistemi
Vprašajte
IS
Laboratorij za komunikacijske naprave
17
Informacijski sistemi