Šampion in vodilni hibrid v Sloveniji Poltrdinka brez konkurence

Comments

Transcription

Šampion in vodilni hibrid v Sloveniji Poltrdinka brez konkurence
PR37N01
Šampion in vodilni
hibrid v Sloveniji
• Hibrid, ki je vodilni na vseh površinah v Sloveniji
in je vodilni tudi v sosednjih državah, predvsem
zaradi svoje zanesljivosti rekordnih pridelkov
• Steblo je čvrsto in ima odličen agronomski paket
• »Stay Green« efekt je ključni pokazatelj njegove
vrednosti v silaži in bioplinu
• Predvsem v suši je pokazal izredne pridelke zrnja
in silaže
• Odlikuje ga odlična kvaliteta zrnja in
zdravstveno stanje le tega.
• Hibrid je vodilen v silaži v Sloveniji zaradi
dokazane kvalitete silaže, predvsem zaradi
maksimalne energetske vrednosti in izjemne
prebavljivosti silirne mase
Primernost za setev glede na tla
Mokra, hladna tla
Suha, peščena tla
PR38Y34
VISOK PRIDELEK
VISOKA TOLERANCA
NA SUŠO
VISOKA VSEBNOST
ENERGIJE V SILAŽI
S REE
IRID
PR37N01 je vodilni hibrid za vsako
slovensko kmetijo in za vse načine
proizvodnje. V silaži ga odlikuje
dokazano nadpovprečna kvaliteta.
Pridelek silaže v letu 2012
Franc Valentinčič, Bičje
Andrej Pirc, Rudnik
Milan Bela, Zg. Senarska
TRDA ZOBANKA
BIOPLIN SILAŽA
ZRNJE
NASVET PRIDELOVALCEM
Srednja
Lokacija
FAO 390
Pridelek
svež kg/ha
Suha
snov %
Pridelek
SS kg/ha
Pridelek
mleka l/ha
90.067
74.133
65.453
33,0
39,1
42,7
29.722
28.986
27.949
60.712
61.935
57.444
Poltrdinka
brez konkurence
• Najbolj prodajana poltrdinka po Sloveniji
z visokim in kvalitetnim pridelkom
• Hibrid ima odličen »Stay Green« efekt
• Odlično uspeva v težkih pridelovalnih pogojih,
v hladnejših tleh in letih
• Odlikuje ga visoka toleranca na bolezni
• Poltrdinka s hitrim mladostnim razvojem in hitrim
sproščanjem vlage
• Uporablja se tudi kot naknadna setev za silažo cele
rastline z visokim pridelkom suhe snovi in energije
PRIPOROČILO ZA SETEV zrn/ha
Suha zemljišča
Mokra zemljišča
FAO 320
Mokra, hladna tla
Srednja
Suha, peščena tla
POLTRDINKA
ZRNJE SILAŽA
BIOPLIN
VISOK PRIDELEK
HITER MLADOSTNI
RAZVOJ
Primernost za setev glede na tla
do 80.000
do 85.000
»STAY GREEN
HIBRID
NASVET PRIDELOVALCEM
PR38Y34 je stabilna poltrdinka
za perutnino in prašičerejo ter za
silažo v naknadnih setvah.
Pridelek zrnja v letu 2012
Lokacija
Pridelek svež kg/ha
Stanko Kosi, Kuršinci
Janko Horvat, Skakovci
Vlado Balažic, Hotiza
Anton Perme, Praproče pri Grosupljem
16.997
15.269
14.545
16.047
Vlaga %
25,1
22,1
19,2
27,9
Pridelek suh kg/ha
14.803
13.831
13.666
13.453
PRIPOROČILO ZA SETEV zrn/ha
Suha zemljišča
Mokra zemljišča
do 80.000
do 85.000
9