Šampion silaže in Bioplina Predstavnik Primorske in Bioplina

Transcription

Šampion silaže in Bioplina Predstavnik Primorske in Bioplina
PR36K67
Šampion
silaže in Bioplina
FAO 450
• Odličen hibrid z enormnim potencialom pridelka
v silaži in zrnu
• Storži so kratki in nabiti ter izpopolnjeni tudi
z 18 in več vrstami zrnja
• Priporočamo ga sejati v topla tla,
ob upoštevanju setvene norme
• Steblo je izredno močno in kompaktno brez
poleganja
• Hibrid odlikuje dobro prenašanje stresnih
pogojev
• Ob silaži se uporablja tudi za zrnje z ranejšimi
roki setve
Primernost za setev glede na tla
Mokra, hladna tla
Srednja
ZOBANKA
BIOPLIN
SILAŽA ZRNJE
VISOK PRIDELEK
»STAY GREEN
HIBRID
VISOKA VSEBNOST
ENERGIJE V SILAŽI
Suha, peščena tla
NASVET PRIDELOVALCEM
Pridelek silaže v letu 2012
Lokacija
Anton Zorko, Škedenj
Branko Sobočan, Dol. Bistrica
Franc Kavšek, Škrjanče
Vito Vrečič, Strukovci
PR33Y74
Pridelek
svež kg/ha
Suha
snov %
Pridelek
SS kg/ha
Pridelek
mleka l/ha
77.857
75.069
63.729
78.906
38,1
38,5
43,6
34,7
29.664
28.901
27.786
27.380
65.609
59.145
56.101
55.944
Predstavnik
Primorske in Bioplina
• Univerzalni hibrid za Primorsko
• V letu 2011 je splošni zmagovalec silaže po
celotni Sloveniji v sveži masi in v suhi snovi
na hektar
• Lastnost hibrida je izredno visok potencial
rodnosti
• Hibrid ima pokončne liste, čvrsto steblo
in velike storže
• Koreninski sistem ima močan in kaže izredno
dobro toleranco na sušo
• Upoštevati je potrebno zrelostni razred
• Na storžu je tudi 20 vrst zrnja
Primernost za setev glede na tla
Mokra, hladna tla
Srednja
Anton Spital, Gaberke
Milan Bela, Zg. Senarska
Darko Gomboc, Gerlinci
Tomaž Mis, Zavrh pod Šmar. Goro
PRIPOROČILO ZA SETEV zrn/ha
Suha zemljišča
Mokra zemljišča
do 75.000
do 80.000
FAO 600
TRDA ZOBANKA
BIOPLIN SILAŽA
ZRNJE
VISOK PRIDELEK
»STAY GREEN
HIBRID
NASVET PRIDELOVALCEM
Suha, peščena tla
PR33Y74 je hibrid, ki je postavil
zelo visoke standarde v silaži
in bioplinu.
Pridelek silaže v letu 2012
Lokacija
Hibrid, primeren za pridelovanje
silaže in bioplina po vsej Sloveniji
in za zrno na Primorskem.
Pridelek
svež kg/ha
Suha
snov %
Pridelek
SS kg/ha
Pridelek
mleka l/ha
97.643
83.396
80.276
87.533
32,5
35,2
33,6
30,3
31.734
29.355
26.973
26.523
65.009
61.490
55.689
54.069
PRIPOROČILO ZA SETEV zrn/ha
Suha zemljišča
Mokra zemljišča
do 70.000
do 80.000