+OLJNA OGRŠČICA +OLJNA OGRŠČICA

Comments

Transcription

+OLJNA OGRŠČICA +OLJNA OGRŠČICA
OZIMNA
ŽITA 2014
+
OLJNA
OGRŠČICA
RENAN
ELEMENT
ENERGO
SOFRU
ALIXAN
GRAINDOR
XENOS
KERUBINO
AS DE COEUR
WINNETOU
SANDRA
MERLE
HOBBIT
SW TALENTRO
COSINUS
ELEGO
BONO
WILAND
www.agrosaat.si
OSTRO, FILDERSTOLZ
VRSTA/SORTA
TIP KLASA
KAKOVOSTNA
SKUPINA
ZRELOST
VIŠINA
RASTI
ODPORNOST
NA POLEGANJE
ODPORNOST
NA BOLEZNI
AT ZRNA
Vg
ČAS SETVE
ŠT. KALJIVIH
ZRN/m2
KOLIČINA
SEMENA
v kg/ha
PREGLED OZIMNIH PŠENIC:
RENAN
R
izboljševalka
zgodnja
+++
++++
++++
46-52
10.-20. okt.
350-400
180-220
ELEMENT
R
izboljševalka
zgodnja
++++
+++
++++
46-52
10.-20. okt.
330-400
160-220
ENERGO
R
izboljševalka
zgodnja
++++
++++
++++
46-50
10.-20. okt.
330-400
180-220
SOFRU
R
krušna
zgodnja
++
++++
++++
45-50
10.-20. okt.
350-400
180-220
ALIXAN
G
krušna
zgodnja
++
++++
+++
37-42
10.-25. okt.
300-400
160-220
GRAINDOR
G
krušna
zgodnja
+++
++++
++++
40-42
10.-20. okt.
330-400
160-220
XENOS
G
krušna
zgodnja
+++
++
+++
40-45
20. okt. 10. nov.
360-380
160-220
KERUBINO
G
krušna
sr.
zgodnja
+++
++++
+++
42-45
10.-20. okt.
330-380
160-220
AS DE COEUR
G
krušna
sr.
zgodnja
+++
+++
+++
42-45
5. -20. okt
150-250
80-120
WINNETOU
G
krmna
pozna
++++
+++
++++
36-40
15.-25. okt.
300-360
180-220
VRSTA/SORTA
TIP KLASA
ZRELOST
VIŠINA
RASTI
ODPORNOST
NA POLEGANJE
ODPORNOST
NA BOLEZNI
AT ZRNA
Vg
ČAS SETVE
ŠT. KALJIVIH
ZRN/m2
KOLIČINA
SEMENA
v kg/ha
PREGLED OZIMNIH ŽIT (JEČMEN, TRITIKALA, RŽ, OVES, PIRA):
SANDRA
D
zgodnja
+++
+++
++++
50-52
25. sept. 10. okt.
320-380
170-210
MERLE
V
sr.
zgodnja
++++
++
+++
45-50
25. sept. 10. okt.
320-350
160-200
HOBBIT
V
sr. pozna ++++
++
+++
45-50
25. sept. 10. okt.
180-210
80-100
COSINUS
sr.
zgodnja
++++
+++
++++
42-46
25. sept. 10. okt.
320-380
150-200
SW TALENTRO
srednja
+++
+++
++++
42-46
25. sept. 10. okt.
320-380
150-200
ELEGO
zgodnja
++++
+++
++++
42
25. sept. 10. okt.
300-360
14-180
BONO
sr. pozna ++
++++
++++
32-40
25. sept. 10. okt.
220-250
3 vreče /
ha*
WILAND
zgodnja
++++
++
++++
srednja
25. sept. 10. okt.
280-350
100-150
OSTRO,
FILDERSTOLZ
zgodnja
++++
+++
++++
visoka
1. okt. 30. okt.
-
200-220
Tip klasa: R = resnica, G = golica, D = dvoredni, V = večredni / Višina rasti: ++ = srednje nizka, ++++ = visoka
Odpornost na poleganje in bolezni: ++++ = odporna, ++ = manj odporna / *Opomba: vreča 850 mk
Podatki o AT in kalivosti semena so dostopni na naši spletni strani www.agrosaat.si.
OZIMNA PREMIUM PŠENICA - IZBOLJŠEVALKA
RENAN
› Najbolj razširjena sorta
- Premium kakovost.
- Visok potencial rodnosti.
- Primerna za intenzivno
pridelavo.
- Zgodnja sorta, tip resnica.
- Zelo tolerantna na bolezni
listov, stebla in klasa.
ELEMENT
› Super izboljševalka
- Zelo visoki pridelki na vseh
tipih tal, tudi na lahkih.
- Zelo dobro tolerantna na sušo
in rjo.
- Visoka rastlina, dobro odporna
na poleganje.
- Tip resnica.
- Hiter mladostni razvoj, dolga
faza polnjenja zrnja in stabilni
pridelki.
ENERGO
› Poudarjena kakovost
- Tip klasa resnica.
- Zelo podobna sorti renan,
nekoliko višja slama.
- Zagotavlja visoko vsebnost
beljakovin.
- Dobri in stabilni pridelki v vseh
pridelovalnih pogojih.
- Dobro tolerantna sorta na
fuzarij.
- Srednje visoka do visoka sorta.
- Visoka stabilnost slame.
OZIMNA KRUŠNA PŠENICA - STANDARDNA KAKOVOST
SOFRU
› Zgodnja in rodna resnica
- Zgodnja sorta, srednje nizke rasti.
- Tip klasa – resnica, primerna tudi tam, kjer
divjad povzroča škodo.
- Sorta daje zelo dobre pridelke s povprečno
kakovostjo.
- Potencial pridelka XXL: 10 ton na ha.
- Nezahtevna resnica za tla.
- Za zagotovitev kakovostnih parametrov zahteva
nekoliko višje odmerke dušika.
ALIXAN
› Rekorder sezone 2014
- Rekorden pridelek zrnja brez konkurence ob
intenzivni tehnologiji.
- Potencial za zelo visoke pridelke; na ravni
krmnih pšenic.
- V povprečju B-kakovost.
- Zgodnja sorta, primerna tudi za sušnejša
območja.
- Tip klasa - golica, z velikim številom zrn v klasu.
- Nizka rastlina, zelo dobro odporna na poleganje.
GRAINDOR
› Odličen pridelek
- Genetski material izhaja iz sorte
APACHE, ki je ena med najbolj
razširjenimi sortami v Evropi.
- Zg. sorta s srednje visoko slamo.
- Tip klasa -golica.
- Izredna rodnost, dobra kakovost.
- Idealno razmerje pridelka in
beljakovin.
- Visoka HL masa.
- Dobro kompenzira izpad sklopa s
povečanim številom zrn v klasu.
- Dobra tolerantnost na fuzarioze.
XENOS
› Presevna pšenica
- Zelo kakovostna krušna pšenica.
- Presevna pšenica za setev
jeseni in spomladi.
- Zgodnja do srednje zgodnja
sorta, tip klasa - golica.
- Priporočamo za nekoliko
poznejše jesenske setve.
- Ena redkih sort, ki prenaša
kratkotrajno poplavljenost.
- Polintenzivna sorta.
KERUBINO
› Odlična kakovost
- Nadgradnja sorte PROFIT višji pridelek, enaka kakovost,
podoben izgled.
- Kombinacija visokih pridelkov
in kakovosti na vseh tipih tal.
- Pšenica odlične krušne kakovosti A-B.
- Sred. visoka rastlina tipa golice.
- Zaradi dobre prezimitve in
kompenzacijske sposobnosti
razraščanja je primerna tudi
za pozne setve.
OZIMNA KRUŠNA PŠENICA
AS DE COEUR
› Napredek in razvoj
- Srednje zgodnja intenzivna hibridna pšenica
B-kakovosti.
- Nizka setvena norma 150–230 zrn/m2 ali prib.
100 kg/ha.
- Srednje visoka slama z dobro stabilnostjo.
- Izredna rodovitnost v slabših pridelovalnih
pogojih.
- Visok FN in sedimentacija.
- Primerna tudi za zgodnejše setve.
OZIMNA KRMNA PŠENICA
WINNETOU
› Za težji tip tal
- Tip klasa - golica.
- Dosega pridelke novih dimenzij - tudi čez
10 ton/ha.
- Priporočljiva za težji tip tal.
- Sorta je dobro odporna na poleganje.
- Dobro prenaša poznejše setve in dobro prezimi.
OZIMNI JEČMEN
ZDAJ VESTE!
Da prezgodnja setev ječmenov v septembru in prvih dneh oktobra
ni priporočljiva, ker se ječmeni v toplih jesenih preveč razrastejo in
gredo prebujni v zimo. Takšni so bolj občutljjivi na pozebo in so bolj
izpostavljeni poznemu naletu jesenskih krilatih listnih uši, ki so
prenašalke virusne bolezni rumena pritlikavost ječmena (BYD Virus),
ki lahko zelo prizadene ječmen in njegov pridelek. Uši prenašajo
virus BYDV iz okuženega domačega semena na zdravo
certificirano seme.
SANDRA
› Zmagovalec sezone
- Dvoredni ječmen, ki nadomešča sorto BOREALE.
- Odlični pridelki zrnja, zrnje
izredno debelo.
- Velika krmna vrednost.
- Zgodnja sorta z dobro stabilno
slamo.
- Tolerantna sorta na virus
rumene pritlikavosti ječmena.
- Med najboljšimi sortami tudi v
Avstriji in Nemčiji.
MERLE
HOBBIT
› Številka 1 med večredci
› Nova dimenzija pridelka
- Večredni ozimni ječmen.
- Odlični pridelki zrnja tudi v
manj ugodnih pogojih.
- Zgodnja do srednje zgodnja
sorta.
- Primeren za intenzivno
pridelavo.
- Primeren za pridelavo na vseh
tipih tal.
- Srednje do visoka slama z
dobro stabilnostjo.
- Dobra prezimitev posevka.
- Večredni hibridni ječmen z
debelim zrnjem.
- Zelo toleranten na stresne
pogoje.
- Srednje pozna zrelost.
- Nizka setvena norma 180–210
zrn/m2 ali ca. 80-100 kg/ha.
- Potrebuje povečan odmerek
dušika v začetku kolenčenja
(EC 31-32).
- Priporočamo uporabo rastnega
regulatorja.
V ponudbi tudi nov, visok, srednje zgoden, večredni ječmen MERIDIAN.
OZIMNA TRITIKALA
COSINUS
› Šampijon v pridelku zrnja in slame
OZIMNA RŽ
BONO
› Hibridna rž
- Možni zelo visoki pridelki zrnja, tudi čez 9 t/ha.
- Tritikala z visoko slamo, rženi tip.
- Sorta je primerna tudi za siliranje cele rastline.
- Dobra prezimitev, dobro tolerantna na snežno
plesen.
- Primerna tudi za višje ležeče predele.
- Hibridna rž.
- Tvori več peloda, kar omogoča zaneslivejšo
oprašitev - pollenplus® tehnologija.
- Dobra stabilnost pridelka in kakovosti (predvsem FN).
- Nižja slama - dobro odporna na poleganje.
- Nizka setvena norma 70-100 kg/ha.
SW TALENTRO
ELEGO
› Izjemna robustnost
- Zelo velik pridelek zrnja.
- Dobra stabilnost.
- Optimalna za vsa pridelovalna območja.
- Tudi za bolj ekstenzivne lege.
- Robustna rastlina - dobra prezimitev.
- Tritikala, ki se lepo mlati ob žetvi.
- Zelo primerna tudi za siliranje cele rastline, za
krmo ali za bioplin.
› Stabilna kakovost
- Sorta z lepim debelim zrnom.
- Srednje rana zrelost.
- Nekoliko stabilnejše padno število, kot pri
ostalih sortah.
- Dobro tolerantna na bolezni.
- Po zgodnosti in višini podobna sorti CONDUCT.
V ponudbi tudi nova
hibridna rž GONELLO.
OZIMNI OVES
WILAND
› Pridelek, kot ga še niste imeli
- Ozimni oves, primeren za ozelenitev (KOP).
- Ozimni oves z izjemnim potencialom za
razraščanje in pridelek.
- Primeren za vsa pridelovalna območja - razen
za tista z močno golomraznico.
- V normalnih razmerah dozori 7-10 dni po
ozimnem ječmenu.
- Visoka rastlina, ki dosega visoke in
kakovostne pridelke zrnja.
OZIMNA PIRA
OSTRO, FILDERSTOLZ
› Pražito za zdrav življenski slog
- Zelo primerna za ekološko pridelavo.
- Seme z visoko absolutno maso.
- Ne priporočamo ga na močno gnojenih tleh.
- Ni zahtevna za pridelavo.
Siliranje žit za krmo goveda iz cele rastline
V preteklih letih se je začela širiti pridelava ozimnih žit za krmo govedi, kot voluminozna krma. Razlogi za takšno odločitev živinorejskih
kmetij so predvsem v pomanjkanju krme po prepogostih sušah, ki
smo jim bili priča pretekla leta. S siliranjem celih ali dela žitnih rastlin
pšenice, ječmena ali tritikale se da nadomestiti del izpada koruzne
silaže. Žita siliramo pri skupni sušini rastlin med 35-45% SS, kar se v
praksi pokaže pri mehki voščeni zrelosti zrnja v klasu. Najprimernejše
za siliranje so pšenica, ječmen in tritikala, rž in oves pa sta manj
primerna zaradi prevelikega deleža slame proti klasom in prenizki
energetski vrednosti NEL ali ME. Ker silaže iz celih rastlin žit energetsko zaostajajo za dobro koruzno silažo (10-15%), jim moramo dodajati
energetsko krmo v obliki suhega mletega koruznega ali žitnega zrnja.
Omenjene žitne silaže ugodno vplivajo na samo prežvekovanje govedi
in neposredno vplivajo na boljšo prirejo.
ZDAJ VESTE!
Žitne silaže morajo biti dobro zrezane in spravljene s silažnimi kombajni. Z višino košnje lahko zelo
vplivamo na sam delež zrnja in slame v masi ter posledično vplivamo na energetsko vrednost silaže pred
spravilom in po odpiranju silosa. Zavedati se moramo, da silaže po kakovostnem siliranju vseeno izgubijo
del hranilne vrednosti.
Vinko Bogovič, Velika vas, Krško
SS
v%
pridelek sveže
mase v kg/ha
pridelek SS
v kg/ha
NEL MJ/*
1000 g SS
ME MJ/*
1000 g SS
žetev
(datum)
višina žetve
cm od tal
SW TALENTRO
COSINUS
KERUBINO
37,2
39,9
38,7
33.795
31.590
27.333
12.572
12.604
10.578
5,88
5,82
5,83
9,99
9,89
9,93
18.06.2014
19.06.2014
19.06.2014
35
50
15
povprečje:
38,6
30.906
11.918
5,84
9,94
sorta, vrsta
* Vrednosti so za svežo maso pred siliranjem / NEL = neto energija za laktacijo v MJ / ME = presnovljiva energija za prirejo v MJ
33
Element
Tip tal
težka
4.155
*
Jindra
*
Rubisko
*
Athlon
Xenos
Apache
9.011 8.934
8.993
7.647 9.390
8.439
5.902
7.808
7.483
7.828
9.047
7.937 8.043 7.381
9.200 8.701
7.751
9.079 8.709 8.336 7.360
9.776 8.077 6.852
8.238 7.118
7.172 6.967 6.261
9.115 8.281
7.114
9.609 8.922
5.120 4.896 5.207
9.073 10.537 8.868 6.169 6.176
5.868 7.341 8.879 7.770
10.019 8.463 8.998
9.565 9.159 9.287
8.264 8.264
Pridelki so preračunani na 14% vlage. Legenda: * Sorte v preizkušanju
8.205 8.336 6.528
7.670
9.105
5.943 6.790 8.268
Winnetou
srednje
težka
8.205
Chevalier
6.094 7.131
*
Lennox
KGZ KRANJ
8.704 7.716
7.181
*
Airbus
4.669
*
Savinja
8.323 8.067
8.593
9.104
9.920
9.196
7.537
10.021 8.527
5.728 5.444 4.021
10.306 8.750
*
Anapurna
5.884 6.538
Sandra
lahka
srednje
6.842 6.483 7.216
težka
KPC JABLE
Jable, Mengeš
10.675
9.363
10.356
Kerubino
10.651 7.385
9.982
As de Coeur
8.989
Povprečje
9.469 8.078 8.645
*
Evina
7.690 9.279 7.514 8.768 8.827
Merle
DAMIJAN ŠEME
Žalna, Grosuplje
srednje
7.096 8.324
težka
težka
ANDREJ VENCELJ
Ivančna Gorica
7.438
9.511 10.369
6.837 9.166 8.093
IZTOK GRAMC
Gazice, Brežice
srednje
težka
DANIJELA ŽELEZINGER
Jarenina
6.554
lahka 7.696 7.487
srednje
težka
SANDI FINGUŠT
Orehova vas
FRANC FRANČIČ
Šentjernej
srednje
težka
11.098
11.294
4.835 6.023 6.084
srednje
7.692 8.143 7.376
težka
PETER HOSTNIK
Imeno
MEJA ŠENTJUR
Ponikva
lahka
srednje
6.841 7.761 6.770
težka
JANKO ŠMIGOC
Muretinci, Gorišnica
KGZ MARIBOR
Turnišče pri Ptuju
srednje
4.723 5.549 8.378
težka
ZVONKO BERANIČ
Stražgonjca, Pragersko
7.529
težka
7.700
9.930
Graindor
10.444 10.112 10.856
8.158 8.051 8.751 8.097
srednje
7.096 9.040 8.326
težka
STANISLAV VAJS
Križevci pri Ljutomeru
ŠTEFAN KRANJEC
Martjanci
KGZ MURSKA SOBOTA
Skakovci, Cankova
9.524 9.607
lahka 6.007 5.733 5.763 7.750 6.930
Energo
7.952 7.096
Renan
lahka
Sofru
PANVITA KMET. RAKIČAN
Murska Sobota
Alixan
BIOTEH. ŠOLA RAKIČAN
Murska Sobota
Preizkuševalec /
Lokacija
Hobbit
7.555
*
Yatzy
*
Precosa
*
Su Vireni
7.217 6.875
8.186 7.394
8.257 7.301
7.183 7.280
7.511
5.266 6.233
5.936 7.687
8.524 8.258
Cosinus
Sw Talentro
7.425
Guttino
8.369
8.876 7.622
8.804 7.688 9.012
9.806 8.970
6.268
6.492
3.665 7.419
7.095
7.744
8.078
7.911
7.848
8.028
7.419
6.182
5.884 5.160 5.807
Elego
Conduct
TER OSTALIH OZIMNIH ŽIT 2013/2014
Wiland
REZULTATI POSKUSOV ŽETVE: OZIMNE PŠENICE 2013/2014
Povprečje
KONTAKTI:
OLJNA OGRŠČICA
Pomurje:
Štefan Kranjec
(041 383 321)
Maja Lazarevič
(031 664 080)
Sebastjan Černel
(031 621 035)
Štajerska, Koroška
in Savinjska:
Petra Šolar
(031 568 034)
Robert Železinger
(041 319 020)
Gorenjska, Dolenjska,
osrednja Slovenija
in Primorska:
Jože Mohar
(041 699 695)
Andrej Vencelj
(051 306 063)
Franci Fon
(040 889 646)
DK EXSTORM
› Nov vrhunski DEKALBOV hibrid
− Postavlja nova merila v pridelku zrnja (potencial tudi čez 6 t/ha).
− Izreden pridelek na sušnih kakor tudi na vlažnih tleh.
− Srednje zgodnji hibrid.
− Hibrid, ki daje odlične rezultate, tudi ko pridelovalne razmere
niso idealne.
− Robustna dobro stabilna rastlina.
− Odlična prezimitev.
SITRO
› Preverjen, zanesljiv, odličen
− Velik pridelek zrnja in vsebnost olja.
− Nizka vsebnost glukozinatov – dobra kakovost.
− Srednje visoka rastlina.
− Izredno dobro tvori stranske poganjke, ki so zelo pomembni
za velik pridelek.
− Prilagodljiv na rok setve.
− Odlična prezimitev.
DK EXSTORM
SITRO
45-55
2,5-3,0
srednje zgodnja
visoka
40-50 optimalni rok
60 pozni rok
2,5-3,0
srednje zgodnja
visoka
zelo dobra
zelo dobra
zelo dobra
zelo dobra
zelo velik
zelo visoka
srednja
velika
zelo velik
zelo visoka
zelo nizka
velika
SETVENA NORMA
ŠTEVILO KALJIVIH ZRN/m2
OKVIRNA KOLIČINA V kg/ha
ZRELOST
VIŠINA
ODPORNOST NA BOLEZNI
PHOMA
Agrosaat, d. o. o.
Dolenjska cesta 250 a
Lavrica, 1291 Škofljica
T: 01 514 00 70, F: 01 514 00 73
E: [email protected]
W: www.agrosaat.si
SCLEROTINIA
LASTNOSTI SORTE
PRIDELEK
VSEBNOST OLJA
VSEBNOST GLUKOZINATOV
TEŽA 1000 ZRN