Letak A4 jagodicevje.cdr

Comments

Transcription

Letak A4 jagodicevje.cdr
PONUDBA SEMEN ŠPARGLJEV
SORTA
O
V
NO
(pomlad 2015)
[t. semen/pak
Cena EUR/pak
DOBAVA
1000
64
februar
EROS F1
Vse cene so brez DDV (9,5%)
Srednje zgodna sorta primerna za celinsko
podnebje, ni primerna za toplo in suho podnebje.
Rastline: visoke, dosegajo zelo visok pridelek.
Poganjki: zelo dolgi, izena~eni (60% poganjkov
debelej{ih od 16 mm), z zelo zaprto apix, tudi pri
visokih temperaturah. Barva poganjkov je svetlo
zelena.
Pomembne prednosti: visoka prilagodljivost za vse
vrste tal, zato ga lahko gojimo tudi na te`jih tleh.
Dobra odpornost na rjo in zato primerna
tudi za ekolo{ko pridelavo.
Najbolj{a uporaba: sorta je primerna za
gojenje zelenih ali belih {pargljev.
Nekaj nasvetov: Seme kali 2 do 3 tedne na
temperaturi 20 do 250C.
Priporo~a se setev v luknje cca 4x5cm. Sadike
bodo primerne za prodajo ~ez cca 2 meseca.
PONUDBA SADIK MALIN IN ROBID
(pomlad 2015)
SADIKE MALIN, ROBID (zelene sadike)
SORTA
[t. sadik/ zaboj Cena EUR/kos
DOBAVA
TULAMEEN
60
1,65
maj
POLKA
60
1,69
maj
Robida NESSYR
60
2,08
maj
Vse cene so brez DDV (9,5%)
SADIKE SO BREZVIRUSNE, VZGOJENE Z MIKROPROPAGACIJO!
Sadike bodo dobavljene v stiropornih multiplo{~ah.
Lahko jih posadimo direktno na stalno mesto ali v lonec.
Sadiko v loncu lahko prodajate celo leto.
INFORMACIJE IN NARO^ILA:
PREDIKAT, trgovina in storitve, d.o.o., Zdole 69, 8272 Zdole, Kr{ko, Slovenija
07 4778 508; 041 726 096; 041 652 096; 031 391 638 • www.predikat.si
PONUDBA SADIK JAGOD
(pomlad 2015)
SADIKE JAGOD (zamrznjene)
SORTA
DIAMANTE
ALBION
SAN ANDREAS
MARA des BOIS
ELSANTA
mese~na
mese~na
mese~na
mese~na
enkrat rodna
[t. sadik/ zaboj Cena EUR/kos
0,21
600
0,22
600
0,22
600
0,22
600
0,18
600
DOBAVA
februar - april ; julij - avgust
februar - april ; julij - avgust
februar - april ; junij - avgust
februar - april ; julij - avgust
februar - april ; julij - avgust
Vse cene so brez DDV (9,5%)
Koli~ine sadik se zaokro`ujejo na {tevilo sadik na zaboj. • Mo`na so manj{a odstopanja
pri koli~ini sadik na zaboj. • Deklaracija na zaboju velja kot RPL, zato jo shranite.
Nekaj nasvetov: Frigo oziroma zamrznjene sadike pustimo v temnem in suhem prostoru, da se
odtalijo. Priporo~eno je, da sadike posadite v lon~ke premera 10 cm.
Sajenje: korenine na koncu malo prikraj{ate in jih posadite navpi~no v lahek in propusten substrat.
Zelo pomembno je, da pri sajenju korenin ne zavijate, ampak jih posadite navpi~no navzdol!!!
Priporo~amo trganje prvih cvetov, da se vegetativni deli rastlin dovolj razrastejo in okrepijo. Sadike
so primerne za prodajo po 4-5 tednih.
Opis sort:
DIAMANTE je ve~krat rodna sorta, bujne rasti. Plodovi so veliki, podolgovati,
svetlo rde~i in sijo~i. Sorta ima visok pridelek. Plodovi so zelo okusni in ~vrsti.
Daje dobre rezultate na prostem in v tunelu.
ALBION je ve~krat rodna sorta, s srednje bujno rastjo. Plodovi so koni~asti,
rde~e barve (nekoliko temnej{i kot diamante) in zelo okusni. Sorta je bolj rodna
kot Diamante. Meso je ~vrsto. Ima zelo dobro aromo in je atraktivnega videza.
SAN ANDREAS je ve~krat rodna sorta z visokim pridelkom. Plodovi so veliki,
koni~asti in bolj svetli kot ALBION. Sorta je zelo tolerantna na ve~ino bolezni.
Plodovi so izena~eni skozi celo sezono obiranja, okusni in ~vrsti.
MARA DES BOIS je ve~krat rodna sorta, znana po izrednem okusu (okus
gozdnih jagod). Plodovi so manj{i, svetlo rde~e barve, (priporo~amo pakiranje v
250 g ko{arice). Bujna sorta, visok pridelek.
ELSANTA je srednje zgodnja sorta z aromati~nimi plodovi. Velja za eno
najokusnej{ih sort. Plodovi so debeli, zaokro`eno koni~asti, svetlo rde~e barve.
Meso jagode je ~vrsto in sladko z odli~nim okusom in mo~no aromo. Slab{e
uspeva na te`jih zemlji{~ih.
INFORMACIJE IN NARO^ILA:
PREDIKAT, trgovina in storitve, d.o.o., Zdole 69, 8272 Zdole, Kr{ko, Slovenija
07 4778 508; 041 726 096; 041 652 096; 031 391 638 • www.predikat.si

Similar documents