prenesi - Saatbau Linz

Comments

Transcription

prenesi - Saatbau Linz
JESEN 2014 | IZVOD SLOVENIJA | OZIMNA PŠENICA
naj pšenica
Namig
***
ORIGINAL SAATGUT
=
CERTIFICIRANO SEME
SPLAČA SE!
OZIMNA PŠENICA, KRUŠNA SORTA
ANGELUS
Odličen namig za dobra tla
Nova sorta ozimne pšenice ANGELUS je srednje pozna, primerna za setev na težjih tleh. Sorta ANGELUS ja kakovostna pšenica
v tipu resnice. Kakor večina sort iz podjetja Saatbau linz, spada
tudi sorta ANGELUS v skupino, ki omogoča doseganje najvišjih
kakovostnih pekarskih parametrov. Sposobnost prenašanja
nizkih zimskih temperatur postaja pomembna agronomska
lastnost. Sorti TACITUS in ANGELUS sta v tej lastnosti najboljši.
Pridelava na dobrih tleh z zadostno vodno kapaciteto zagotavlja,
da sorta ANGELUS izkoristi svoj genetski potencial za najvišji
pridelek.
• odlični pridelki
• med najbolj prezimno trdnimi sortami
• hektoliterska masa vedno nadpovprečna
• tolerantna na poleganje
• dobra kakovost: A/B (Slovenija), BQG 7 (Avstrija)
NOVO
OZIMNA PŠENICA, KRUŠNA SORTA
AMICUS
Nagradi Vas s pridelkom
• zelo velik pridelek na sušnih tleh
• zgodnja sorta
• stabilna rastlina
• eden izmed staršev sorte AMICUS je sorta Apache, katera je
požlahtnjena na naše pridelovalno območje
• krušna kakovost: B/A (Slovenija), BQG 6 (Avstrija)
VRSTA POSKUSA, leto
LOKACIJA PRIDELEK (kg/ha)
Biotehniška šola Rakičan, 2014
KIS, center Jablje, 2014
KGZS MS, 2014
Stanko KLEMENČIČ, 2014
Jože ZVER, 2014
RAKIČAN
9.205
JABLJE
8.789
SKAKOVCI
8.569
NOVA VAS PRI PTUJU
9.194
VELIKA POLANA
8.066
OZIMNA PŠENICA, KRUŠNA SORTA
TACITUS
Najboljša prezimitev in ­carski pridelek
• dobra prezimitev in zdravi listi
• zgodnja sorta, zelo dobra prezimitev
• visoko padno število
• krušna kakovost: B (Slovenija), BQG 5 (Avstrija)
•
VRSTA POSKUSA, leto
LOKACIJA PRIDELEK (kg/ha)
uradni poskus KIS, 2011
RAKIČAN
9.460
uradni poskus KIS, 2013
RAKIČAN
8.590
LJUBLJANA
9.398
RAKIČAN
9.075
CELJE
8.036
Biotehniška fakulteta, 2011
Biotehniška šola Rakičan, 2012
KGZS CE, 2012
dobra setev – dobra žetev
SAATBAU d.o.o., Hajdoše 1b, 2288 Hajdina, Slovenija
Tel +386(0)5 995 61 50, Fax +386(0)2 754 00 46,
[email protected], www.saatbau.com