sandra - Agrosaat

Comments

Transcription

sandra - Agrosaat
2016
OZIMNE PŠENICE
OZIMNI JEČMENI
RENAN
SANDRA
ENERGO
AZRAH
IZALCO
MERLE
LENNOX
HOBIT, TEKTOO
BERNSTEIN
OSTALA OZIMNA ŽITA
SOFRU
SW TALENTRO
ALIXAN
COSINUS
ATHLON
ELEGO
KERUBINO
BONO
GRAINDOR
WILAND
WINNETOU
OSTRO
Nov način
zmanjševanja škode
zaradi strun
VRSTA / SORTA
2016
TIP
KAKOVOSTNA
KLASA SKUPINA
PEKOV- ZRELOST
SKA KAKOVOST
VIŠINA
RASTI
ODPORODPORNOST NA
NOST NA
POLEGANJE BOLEZNI
T ZRNA
VG
ČAS
SETVE
ŠTEVILO
KALJIVIH
ZRN/M2
KOLIČINA
SEMENA V
KG/HA
OZIMNA PREMIUM PŠENICA - RESNICA
OZIMNE PŠENICE:
RENAN
R
izboljševalka
7
zgodnja
+++
++++
++++
46-52
10.-20.
okt.
350-400
180-220
ENERGO
R
izboljševalka
7
zgodnja
++++
++++
++++
46-50
10.-20.
okt.
330-400
180-220
ATHLON
G
krušna
7
sr.
zgodnja
+++
++++
++++
46-52
10.-25.
okt.
330-350
160-220
IZALCO
R
izboljševalka
7
zgodnja
+++
++++
++++
46-52
10.-25.
okt.
330-400
180-220
LENNOX
G
izboljševalka
7
sr.
zgodnja
+++
+++
+++
40-45
20. okt. 350-400
15. nov.
180-220
BERNSTEIN
G
izboljševalka
7
sr. pozna
++++
do pozna
++++
+++
46-52
15. okt. 15. nov.
350-380
180-220
SOFRU
R
krušna
4
zgodnja
++
++++
++++
45-50
10.-20.
okt.
350-400
180-220
ALIXAN
G
krušna
4
zgodnja
++
++++
+++
37-42
10.-25.
okt.
300-400
160-220
KERUBINO
G
krušna
6
sr.
zgodnja
+++
++++
+++
42-45
10.-25.
okt.
330-380
160-220
GRAINDOR
G
krušna
5
zgodnja
+++
++++
++++
40-42
10.-20.
okt.
330-400
160-220
WINNETOU
G
krmna
1
pozna
++++
+++
++++
36-40
15.-25.
okt.
300-360
180-220
OZIMNA ŽITA (JEČMEN, TRITIKALA, RŽ, OVES, PIRA):
SANDRA
D
zgodnja
+++
+++
++++
50-52
25. sep. 320-380
10. okt.
170-210
AZRAH
V
sr.
zgodnja
++++
+++
++++
45-50
25. sep. 320-350
10. okt.
160-200
MERLE
V
sr.
zgodnja
++++
++
+++
45-50
25. sep. 320-350
10. okt.
160-200
HOBBIT,
TEKTOO
V
sr.
pozna
++++
++
+++
45-50
25. sep. 180-210
10. okt.
80-100
COSINUS
sr.
zgodnja
++++
+++
++++
42-46
25. sep. 320-380
10. okt.
150-200
SW TALENTRO
srednja
+++
+++
++++
42-46
25. sep. 320-380
10. okt.
150-200
140-180
3 vreče /
ha*
ELEGO
zgodnja
BONO
sr. pozna ++
++++
+++
++++
42
25. sep. 300-360
10. okt.
++++
++++
32-40
25. sep. 220-250
10. okt.
WILAND
zgodnja
++++
++
++++
25. sep. srednja
280-350
10. okt.
OSTRO
zgodnja
++++
+++
++++
visoka
Tip klasa: R = resnica, G = golica, D = dvoredni, V = večredni / Višina rasti: ++ = srednje nizka, ++++ = visoka
Pekovska kakovost: 1 = krmna pšenica, 8 = super izboljševalka
Odpornost na poleganje in bolezni: ++++ = odporna, ++ = manj odporna / *Opomba: vreča 850 mk
Podatki o AT in kalivosti semena so dostopni na naši spletni strani www.agrosaat.si.
1. okt. 15. nov.
-
100-150
200-220
RENAN
ENERGO
IZALCO
Najbolj razširjena sorta
Poudarjena kakovost
Super kakovostna resnica
Premium kakovost.
Tip klasa resnica.
Visok potencial rodnosti.
Zelo podobna sorti renan,
nekoliko višja slama.
Zgodnja sorta z odličnimi
pekovskimi lastnostmi.
Primerna za intenzivno
pridelavo.
Zgodnja sorta, tip resnica.
Zelo tolerantna na bolezni
listov, stebla in klasa.
Zagotavlja visoko vsebnost
beljakovin.
Dobri in stabilni pridelki v vseh
pridelovalnih pogojih.
Dobro tolerantna sorta na
fuzarij.
Srednje visoka do visoka sorta.
Visoka stabilnost slame.
Tip klasa resnica (primerna
tudi za področja, kjer povzroča
škodo divjad).
Zelo tolerantna na rumeno
rjo, fuzarij klasa.
Srednje visoka stabilna rastlina.
Priporočamo setev v optimalnem terminu.
OZIMNA PREMIUM PŠENICA - GOLICA
OZIMNA KRUŠNA PŠENICA
ATHLON
LENNOX
BERNSTEIN
SOFRU
ALIXAN
KERUBINO
Zgodnost in kakovost
Presevna pšenica
Pridelek in kakovost, 2 v 1
Zgodnja in rodna resnica
Vedno rekorder
Odlična kakovost
Kakovostna zgodnejša golica
za mlin.
Presevna pšenica s časom
setve od oktobra do aprila.
Zelo visok pridelek z veliko
vsebnostjo beljakovin.
Zgodnja sorta, srednje nizke
rasti.
Podobna sorti renan in primerna tudi za manj intenzivno
pridelavo.
Premium kakovost z visoko
vsebnostjo beljakovin in visok
FN.
Golica z izredno dolgim klasom in odličnim pridelkom.
Rekorden pridelek zrnja brez
konkurence ob intenzivni
tehnologiji.
Nadgradnja sorte profit - višji
pridelek, enaka kakovost, podoben izgled.
Potencial za zelo visoke pridelke; na ravni krmnih pšenic.
Kombinacija visokih pridelkov
in kakovosti na vseh tipih tal.
V povprečju B-kakovost.
Pšenica odlične krušne kakovosti A-B.
Zgodnja sorta, primerna tudi
za sušnejša območja.
Srednje visoka rastlina tipa
golice.
Tip klasa - golica, z velikim
številom zrn v klasu.
Zaradi dobre prezimitve in
kompenzacijske sposobnosti
razraščanja je primerna tudi
za pozne setve.
Visoka vsebnost beljakovin in
dobre pekovske lastnosti.
Srednje zgodnja sorta, tolerantna na vročinski stres in
zgodnje suše.
Dobri in stabilni pridelki v
vseh pridelovalnih pogojih.
Dobro tolerantna sorta na
rumeno rjo in fuzarij, zdrav
pridelek.
Srednje visoka stabilna sorta.
Zgodnja do srednje zgodnja
zrelost.
Srednje visoka slama in dobra
odpornost na poleganje.
Tolerantna na bolezni, še
posebno na rumeno rjo.
Tip klasa – golica.
Pozna sorta, primerna za
srednje težka do težja tla.
Visoka, vendar dobro stabilna
rastlina, odporna na poleganje.
Dobro tolerantna sorta na rje
in fuzarij, manj na septorijo.
Kompenzacijski tip, prenaša
pozne setve v november.
Tip klasa – resnica, primerna
tudi tam, kjer divjad povzroča
škodo.
Sorta daje zelo dobre pridelke
s povprečno kakovostjo.
Potencial pridelka XXL: 10 ton
na ha.
Nezahtevna resnica za tla.
Za zagotovitev kakovostnih
parametrov zahteva nekoliko
višje odmerke dušika.
Nizka rastlina, zelo dobro
odporna na poleganje.
OZIMNA KRUŠNA PŠENICA
OZIMNA KRMNA PŠENICA
Nov način zmanjševanja škode zaradi strun
Podjeteje Agrosaat prvo v Sloveniji ponuja
rešitev za dodatno uničevanje strun v
kolobarju poljščin ali vrtnin. Strune (ličinke
pokalic - Agriotes spp.) so trdovraten
škodljivec, ki dela lahko veliko gospodarsko
škodo v koruzi, krompirju ter drugih
poljščinah in vrtninah.
• Dodatno tretiranje semena žit
preverjeno zmanjšuje populacijo
strun v tleh.
• Učinkovit in poceni način zmanjševanja populacije škodljivca v tleh.
• Signal se uporablja v kombinaciji
z učinkovitimi fungicidi za varstvo
pred glivičnimi boleznimi žit.
• Signal ščiti žitne rastline pred
napadom strun v času formiranja
pridelka in zato povečuje pridelek.
Z dodatnim tretiranjem semena žit s sredstvom
“Signal 300 ES”, ki vsebuje insekticid cipermetrin uničujemo strune v tleh.
GRAINDOR
WINNETOU
Odličen pridelek
Za težji tip tal
Genetski material izhaja iz sorte Apache, ki je
ena med najbolj razširjenimi sortami v Evropi.
Tip klasa - golica.
Zgodnja sorta s srednje visoko slamo.
Dosega pridelke novih dimenzij - tudi čez
10 ton/ha.
Tip klasa - golica.
Priporočljiva za težji tip tal.
Izredna rodnost, dobra kakovost.
Sorta je dobro odporna na poleganje.
Idealno razmerje pridelka in beljakovin.
Dobro prenaša poznejše setve in dobro prezimi.
Visoka HL masa.
• Deluje na zmanjšanje populacije
strun v posevkih, ki sledijo žitom,
kot so koruza, krompir, vrtnine,
oljne buče in podobno.
• Dodatno tretiranje semena žit možno
samo po pravočasnem predhodnem
naročilu izbranih sort.
INFO: t: 01 514 00 70, w: www.agrosaat.si
Pakiranja v 25 kg
vreče in 500 kg
big-bag vreče.
Mineralna gnojila Elixir Zorka
z manjšo vsebnostjo dušika, priporočamo
za jesensko setev ozimnih žit.
Konkurenčne
cene.
Dobro kompenzira izpad sklopa s povečanim
številom zrn v klasu.
Dobra tolerantnost na fuzarioze.
INFO: V prospektu “Gnojila na osnovi apnenca” ter v letnem katalogu “Gospodarjev priročnik” ali na naši spletni strani.
OZIMNI JEČMEN
OZIMNA TRITIKALA
SANDRA
AZRAH
Brez prave konkurence
Še bolj odporen in roden večredec
Najbolj popularna sorta dvorednega ječmena v
Sloveniji.
Sorta, ki nadomešča sorto Merle.
Odlični pridelki zrnja, zrnje izredno debelo.
Velika krmna vrednost.
Zgodnja sorta z dobro stabilno slamo.
Tolerantna sorta na virus rumene pritlikavosti
ječmena.
Srednje zgodnja sorta z debelim zrnjem.
Visoka, zdrava in stabilna slama.
Boljša odpornost na bolezni od ostalih sort.
COSINUS
BONO
Šampijon v pridelku zrnja in slame
Hibridna rž
Možni zelo visoki pridelki zrnja, tudi čez 9 t/ha.
Hibridna rž.
Tritikala z visoko slamo, rženi tip.
Tvori več peloda, kar omogoča zaneslivejšo
oprašitev - pollenplus® tehnologija.
Sorta je primerna tudi za siliranje cele rastline.
Primerna sorta za intenzivno pridelavo.
Dobra prezimitev, dobro tolerantna na snežno
plesen.
Zelo veliki pridelki zrnja in slame.
Primerna tudi za višje ležeče predele.
Med najboljšimi sortami tudi v Avstriji in Nemčiji.
MERLE
HOBBIT, TEKTOO
Sorta v opuščanju
Nova dimenzija pridelka
Večredni ozimni ječmen.
Večredni hibridni ječmen z debelim zrnjem.
Odlični pridelki zrnja tudi v manj ugodnih pogojih.
Zelo toleranten na stresne pogoje.
Zgodnja do srednje zgodnja sorta.
Srednje pozna zrelost.
Primeren za intenzivno pridelavo.
Nizka setvena norma 180–210 zrn/m2 ali ca.
80-100 kg/ha.
Primeren za pridelavo na vseh tipih tal.
Srednje do visoka slama z dobro stabilnostjo.
Potrebuje povečan odmerek dušika v začetku
kolenčenja (EC 31-32).
Dobra prezimitev posevka.
Priporočamo uporabo rastnega regulatorja.
OZIMNA RŽ
Dobra stabilnost pridelka in kakovosti (predvsem FN).
Nižja slama - dobro odporna na poleganje.
Nizka setvena norma 70-100 kg/ha.
SW TALENTRO
ELEGO
Izjemna robustnost
Stabilna kakovost
Zelo velik pridelek zrnja.
Sorta z lepim debelim zrnom.
Dobra stabilnost.
Srednje rana zrelost.
Optimalna za vsa pridelovalna območja.
Nekoliko stabilnejše padno število, kot pri
ostalih sortah.
Tudi za bolj ekstenzivne lege.
Robustna rastlina - dobra prezimitev.
Tritikala, ki se lepo mlati ob žetvi.
Zelo primerna tudi za siliranje cele rastline, za
krmo ali za bioplin.
Dobro tolerantna na bolezni.
Po zgodnosti in višini podobna sorti conduct.
8.231
8.493
Milan Bela, Sp. Senarska
Zvonko Beranič, Stražgonjca
8.779
9.811
6.316
7.952
9.678
5.515
10.153
8.222
9.521
8.380
8.475
7.874
7.230
8.795
6.617
9.077
8.782
7.483
9.011
7.863
5.437
5.621
10.641 10.018
8.348
9.067
8.297
4.864
8.705
6.502
9.014
9.346
6.669
8.369
7.293
8.536
6.105
8.331
8.309
5.826
9.419
7.831
8.574
9.056
8.014
4.840
9.407
8.732
8.252
7.660
8.716
8.335
10.031
6.969
6.985
8.183
Opomba: Vsi pridelki zrnja v kg/ha in preračunani na 14% vlage. / *** Panvita kmetijstvo - poskus prizadet od toče (pšenica, tritikala)
8.263
9.461
8.676
9.547
5.262
ALIXAN
5.133
10.069 9.499
POVPREČJE (pridelek zrnja v kg/ha)
8.047
6.584
7.783
8.101
8.844
GRAINDOR
7.545
8.815
8.902
8.687
5.109
10.199 8.979
SANDRA
Viktor Jagodic, Polica, Naklo
7.160
8.356
6.871
8.473
7.813
6.495
9.011
4.547
11.261
v preizkušanju
(ječmen)
KGZ Kranj,
Žabnica, Kranj
5.329
6.089
7.371
8.755
7.913
6.950
Jože Stariha,
Posestvo Lokve, Črnomelj
6.013
9.125
7.922
5.840
9.556
KIS Jable, Mengeš
7.001
7.591
9.378
8.002
7.714
4.861
7.828
9.023
LENNOX
7.153
8.181
10.073
8.120
4.819
9.689
BERNSTEIN
Andrej Vencelj,
Šentvid pri Stični
KGZS CE, Šoštanj
KGZ MB, Turnišče
Alojz Prelog, Zagojiči
Peter Hostnik, Polje ob Sotli
7.711
7.959
8.370
Štefan Kranjec, Martjanci
5.144
8.566
Andrej Ropič, Vosek
6.879
7.624
KGZ M. Sobota,
(Damjan Kuzma, Skakovci)
KGZ M. Sobota,
(Alojz Štuhec, Bolehnečici)
8.172
4.182
8.256
5.228
RENAN
Panvita kmetijstvo, Rakičan
ENERGO
8.037
IZALCO
Biotehnična šola,
Rakičan, Rakičan
PREIZKUŠEVALEC, LOKACIJA
ATHLON
v redni prodaji
SOFRU
OZIMNA PŠENICA
KERUBINO
REZULTATI ŽETVE
POSKUSOV
2015/2016
WINNETOU
Pira vsebuje gluten,
ki pa ni alergen za
tiste, ki ne prenašajo
pšeničnega glutena.
SPONTAN
Visoka rastlina, ki dosega visoke in kakovostne
pridelke zrnja.
VIRIATO
Pridelek zrnja z veliko absolutno maso.
Sorta Ostro ni zahtevna za pridelavo.
HIBRID*
V normalnih razmerah dozori 7-10 dni po
ozimnem ječmenu.
ALHAMBRA
Pire ne pridelujemo na močno gnojenih tleh.
7.138
7.987
7.977
5.678
7.980
7.881
8.996
9.838
7.117
7.313
8.500
v redni prodaji
OSTALA OZIMNA ŽITA
AZRAH
Primeren za vsa pridelovalna območja - razen
za tista z močno golomraznico.
(ječmen)
Dober pridelek tudi na revnih tleh ob ekstenzivni
pridelavi.
7.201
7.189
6.387
MERLE
Ozimni oves z izjemnim potencialom za razraščanje in pridelek.
(ječmen)
Zelo primerna za ekološko pridelavo, na voljo
tudi BIO seme.
6.588
7.747
6.843
7.178
8.147
6.346
10.124
HOBBIT
Ozimni oves, primeren za ozelenitev na najslabših tleh.
(ječmen)
Pražito za zdrav življenski slog
8.477
8.974
5.723
COSINUS
Pridelek, kot ga še niste imeli
(tritikala)
OSTRO
6.969
7.901
SW TALENTRO
WILAND
(tritikala)
RIPARO
7.993
7.330
7.746
7.979
7.475
8.252
7.820
8.248
7.892
9.998
7.043
7.149
7.469
POVPREČJE (pridelek zrnja v kg/ha)
OZIMNA PIRA
(tritikala)
OZIMNI OVES
Več informacij o ponudbi dobite na prodajnih mestih,
v katalogu Gospodarjev priročnik 2016, na naši spletni
strani ter na spodnjih kontaktnih številkah:
Pomurje:
Štefan Kranjec (041 383 321)
Maja Lazarevič (031 664 080)
Aleš Kozar (041 879 142)
Sebastjan Černel (031 621 035)
Štajerska, Koroška
in Savinjska:
Petra Šolar (031 568 034)
Robert Železinger (041 319 020)
Franci Lorger (070 144 656)
Gorenjska, Dolenjska,
osrednja Slovenija
in Primorska:
Jože Mohar (041 699 695)
Andrej Vencelj (051 306 063)
Franci Fon (040 889 646)
Agrosaat, d. o. o.
Dolenjska cesta 250 a, Lavrica, 1291 Škofljica
T: 01 514 00 70, F: 01 514 00 73, E: [email protected]
W: www.agrosaat.si

Similar documents