apneni dušik perlka

Transcription

apneni dušik perlka
PRIPOROČILA ZA GOJENJE KAPUSNIC
APNENI DUŠIK
... SREDSTVO ZA USPEŠNO GOJENJE KAPUSNIC!
Uspešna rast
Trajno in pravilno sproščanje dušika iz gnojila omogoča
razvoj močnega koreninskega sistema, ki poveča
sprejemanje vseh rastlinskih hranil iz tal, kar ima za
posledico bolj zdrave in bolj izenačene rastline.
Apneni dušik PERLKA® je več kot samo dušikovo gnojilo.
To je edino gnojilo, ki v tleh učinkovito deluje proti
plevelom, kakor tudi patogenim talnim glivam kot je
golšavost.
Manj plevelov
V prvih nekaj dnevih po trošenju Apneni dušik PERLKA ®
deluje fitotoksično na kaleče plevele. Ta učinek se
uporablja za zatiranje kalečega plevela do razvojne faze
štirih pravih listov.
Kontrola brez Apnenega dušika PERLKA®
Zatiranje golšavosti
Apneni dušik PERLKA® deluje na golšavost kapusnic. V
tleh zmanjša število zoospor in prepreči kalitev spor
golšavosti. Apneni dušik spodbudi rast novih in zdravih
korenin, četudi so tla močno okužena ter na ta način
povečuje odpornost mladih občutljivih rastlin.
Gnojenje s 500 kg/ha Apnenega dušika PERLKA ®, 12
dni po sajenju
PRIPOROČILA ZA GOJENJE KAPUSNIC
APNENI DUŠIK PERLKA®:
IZBOLJŠANJE SKLADIŠČNIH SPOSOBNOSTI
Več pridelovalcev v Nemčiji je bilo vključenih v
skupen poskus z Apnenim dušikom PERLKA®.
Ugotovili so, da se je pridelek povečal za
8 t/ha, če so rastline gnojili z dušikom v
količini 160 kg/ha z gnojilom Apneni dušik
PERLKA®, v primerjavi z ostalimi dušičnimi
gnojili. Zelje iz parcel, ki je bilo gnojeno z
Apnenim dušikom, je vsebovalo manj nitratov in
imelo boljšo skladiščno sposobnost, kar je
posledica uravnoteženega gnojenja z dušikom in
oskrbe rastlin z dostopnim kalcijem. Rastline
gnojene z Apnenim dušikom PERLKA® imajo
močnejša in zdrava rastlinska tkiva. Po daljšem
skladiščenju je pri zelju, ki je bilo gnojeno z
Apnenim dušikom signifikantno manj odpada, ki
je posledica skladiščnih bolezni in dehidracije.
Razlika je hitro prepoznavna: na levi so palete zelja
gnojenega s konvencionalnim gnojilom, na desni so
palete zelja gnojene z Apnenim dušikom.
NAJPRIMERNEJŠI NAČIN UPORABE APNENEGA DUŠIKA PERLKA®:
Polja okužena z golšavostjo:
Enkratno gnojenje: 1000 kg/ha Apnenega dušika PERLKA® plitvo vdelamo v tla (do 15cm globoko)
7 - 10 dni pred sajenjem. Čakalno dobo moramo upoštevati!
Dvo-kratno gnojenje: 500 kg Apnenega dušika vdelamo v tla 7 - 10 dni pred sajenjem (do 15 cm
globoko), 500 kg Apnenega dušika pa potrosimo 14 dni po sajenju po površini, ko je listje rastlin suho.
Polja, ki niso okužena z golšavostjo:
400 do 500 kg Apnenega dušika PERLKA® potrosimo po površini, 14 dni po sajenju, ko so listi rastlin
suhi. Takšna uporaba preprečuje razvoj golšavosti in dodatno deluje na razumljivo zmanjšanje plevela.
Prosimo upoštevajte:
Apnenega dušika PERLKA® ne smemo trositi po vlažnih rastlinah, ker s tem lahko povzročimo listne
ožige. Pri uporabi Apnenega dušika pred sajenjem ali setvijo je potrebno upoštevati čakalno dobo z
namenom, da se komponente v gnojilu razgradijo v rastlinam dostopne dušikove oblike.
Za vse dodatne informacije nas pokličite!
M: 031 379 402; E: [email protected]; www.apneni–dusik.com
Zastopa in prodaja:
Jelenče 16a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
Tel.: +00386 2 653 3291;
GSM: 031 379 402
Proizvaja:
Trostberg, Nemčija