Diapozitiv 1 - APNENI DUŠIK

Comments

Transcription

Diapozitiv 1 - APNENI DUŠIK
PRIPOROČILA ZA GOJENJE KORUZE
Prednosti, ki jih dosežemo z uporabo apnenega dušika:
► Hitra rast mladih rastlin tudi v neugodnih vremenskih razmerah
enakomerno in trajno sproščanje dušika preprečuje izpiranje dušika v prvih tednih in
oskrbuje rastline koruze z dušikom do julija
► Pospeši se sprejem fosforja in kalija
zaradi vpliva na pH tal v območju korenin mladih rastlin
► Enakomerni posevki
posevki gnojeni z apnenim dušikom imajo enakomerno rast in dosegajo zelo
dobro tvorbo storžev
► Izboljšuje strukturo tal in deluje proti 'cementiranju' zgornjega zemeljskega sloja
zaradi tega voda lažje prodira v zemljo in erozija je močno zmanjšana
► Zatira gnilobo koruznega stebla (Fusarium), zmanjša se napad polžev in strun
► S svojim vonjem deluje odvračalno na vrane, fazane in divjad.
Apneni dušik pomeni izboljšano dostopnost fosfatov in povečano higieno tal.
Potreba po dušiku pri koruzi nastopi relativno pozno in traja vse tja v pozno poletje. Takšno
potrebo po dušikom lahko zadovoljimo le z gnojili z dolgotrajnim sproščanjem dušika, kar je
značilno za apneni dušik.
PRIPOROČILA ZA GOJENJE KORUZE
Zaradi tega dosegamo večje pridelke, če gnojimo z apnenim dušikom ob
setvi ob semenu. Prav pri pridelovalcih s prekomerno založenostjo fosfatov
je apneni dušik pametna alternativa v primerjavi s NP gnojilom!
širina 5 cm
seme
globina 5 cm
Če gnojimo z apnenim dušikom ob setvi dosežemo, da se v območju korenin
pH tal spremeni. Vsebnost kalcija v gnojilu zviša pH tal, zaradi amonijske
oblike dušika pa se pH tal zniža. V tleh dobimo mozaik različnih pH vrednosti.
Na tak način prihaja v območju mladih korenin do optimalne razpoložljivosti
lahko dostopnega fosforja, ki je vezan v tleh.
granula
apnenega
dušika
Slika: minimalna razdalja gnojila od semena
NAJPRIMERNEJŠI NAČIN UPORABE
APNENEGA DUŠIKA-PERLKA®:
Obstaja več možnosti uporabe:
1. Gnojenje ob setvi ob semenu
Uporaba: 150 kg/ha apnenega dušika-Perlka. Mešanje z
diamonfosfatom je možno, vendar je skladiščenje le pogojno
možno. Granule gnojila je potrebno odložiti v razdalji
najmanj 5 cm pod semenom in 5 cm v vrsti ob semenu!
Slika: pri močni prisotnosti strun v tleh se naj
uporablja razkužilo za seme in dodatno se naj izvede
gnojenje z apnenim dušikom-Perlka ob semenu
2. Pred setvijo
termin trošenja
Uporaba: 300-400 kg/ha apnenega dušika-Perlka 5-10 dni
pred setvijo. Gnojilo se plitvo vdela v tla.
3. Po setvi
Uporaba: 300-400 kg/ha apnenega dušika-Perlka po setvi do
vznika (slika). V količini od 300 do 500 kg/ha doseženo dobro
herbicidno delovanje proti prvemu valu plevelov.
Manjkajočo količino dušika dodamo v obliki hitro delujočih
N-gnojil. Na lahkih in s humusom revnih tleh se priporočajo
Slika: Obdobje po setvi primerno za trošenje gnojila
nižje količine apnenega dušika.
Za vse dodatne informacije nas pokličite!
M: 031 379 402; E: [email protected]; www.apneni–dusik.com
Zastopa in prodaja:
Proizvaja:
Trostberg, Nemčija