Vinska trta

Comments

Transcription

Vinska trta
razvojni stadij
- fenofaza-
Orientacijski program prehrane VINSKE TRTE 2015
PRIPRAVEK
UKREP PREHRANE VINSKE TRTE
Glede na izredno malo površino zelenih nadzemnih delov je
izkoristek foliarnih gnojil zelo majhen, vendar se ga poslužujemo v primeru slabega odganjanja zaradi nizkih temperatur,
kar še ponavadi spremlja napad pršic šiškaric. V tem primeru dodajamo akaricidom ali insekticidom aminokisline, ki ne
samo da pospešijo rast, ampak tudi pospešijo delovanje akaricidov.
PROTIFERT LMW
DRIN
PROTIFERT ŽVEPLO
Na podlagi analize tal dodajamo tudi mikrohranila.
NUTREL ADVANCE
Bor je element oplodnje in če je v pomanjkanju, lahko pride
do motenj, kar se odraža v slabši oplodnji in posledično nižjim
pridelkom. Pri močnem pomanjkanju se to odraža tudi v obliki
kloroz na listju. V ta namen že pred cvetenjem uporabljamo
foliarna gnojila na osnovi bora brez dodanega dušika. V primeru močnega pomanjkanja uporabljamo borova gnojila tudi
takoj po cvetenju.
0,08-0,17 % (80-170 mL/hL)
ali
LABICUAJE
ali
KOMBIPHOS
Ko so poganjki dolgi okoli 15-20 cm (fenofaza F) se pričnejo
kabrnki povešati, je pravi čas za uporabo cinkovih gnojil, ki
pospešijo rast pecljevine v dolžino, kar je zelo pomembno pri
sortah z zbitimi grozdi. S tem so grozdi bolj razvejani, jagode
manj pokajo, se hitreje sušijo, kar vpliva na zmanjšan pojav
sive grozdne plesni.
0,35 % (350 mL/hL)
ali
V mladih nasadih in trsnicah, sredstva (s škropljenjem tal) dodamo tik pred zadnjo obdelavo. Sredstva na osnovi fosforja
močno pospešijo rast in aktivnost korenin, kar ima za posledico normalen in hiter mladostni razvoj, še posebej v primeru
nizkih temperatur tal.
Za pospeševanje rasti in dobro prehranjenost z dušikom pred
cvetenjem uporabljamo foliarna gnojila, ki vsebujejo dušik.
V vinogradih z visoko vsebnostjo organske snovi (humusa) in
bujnimi sortami (še posebej v mokrih letih), priporočamo pazljivo odmerjanje dušičnih gnojil, da ne pride do osipanja v
času cvetenja in povečanja občutljivosti na določene glivične
bolezni.
konc. v % / odmerek
PROTEOBOOM
0,24-0,33 % (240-330 mL/hL)
10-30 kg, L/ha (1-3 L/10 ar)
15 L/ha (1,5 L/10 ar)
0,35 % (350 mL/hL vode)
ali
Omex BIO20
PROTIFER CINK
0,15 - 0,30 % (150-300 mL/hL)
0,4 - 0,6 % (400-600 mL/hL)
ali
ZINTRAC 700
0,1 - 0,15 % (100-150 mL/hL)
PROTIFERT BOR
ali
FOLIBOR L
0,2 - 0,25 % (200-250 mL/hL)
0,1 - 0,15 % (100-150 g/hL)
Pri sortah, kjer se takoj po cvetenju že kažejo znaki pomanjkanja magnezija, uporabimo magnezijeva gnojila že pred
cvetenjem. V primeru obilnejših padavin v času pred cvetenjem, ki sprožijo večjo mineralizacijo dušika, priporočamo
magnezijevim gnojilom dodajati gnojila na osnovi molibdena
in s tem preprečimo nalaganje toksičnih nitratov v pecljevini,
kar kasneje povzroča sušenje pecljevine.
PROTIFERT MAGNEZIJ
0,4 - 0,6 % (400-600 mL/hL)
ali
0,2 - 0,6 % (200-600 g/hL)
MAGNESIOGREEN
ali
PROMAG
0,15 % (150 mL/hL)
Za umirjanje rasti in boljšo oplodnjo dodajamo sredstva na
osnovi morskih alg, ki vsebujejo bor in molibden. Najboljše
učinke dosežemo, če ga uporabimo tik pred cvetenjem in še
enkrat v začetku polnega cvetenja. S tem dosežemo enkratno
oplodnjo problematičnih sort, ki se rade osipajo tudi v idealnih pogojih za cvetenje, kot so muškat otonel, rumeni muškat giallo, šipon, pikolit, zelen, modra frankinja, kabernet frank ipd.
GÖMAR BM 86
0,30% (300 mL/hL)
Za hiter in optimalni razvoj jagod po cvetenju so idealni pripravki na osnovi morskih alg, ki vsebujejo cink in mangan.
Uporabljamo jih v času premera jagod 6-8 mm in ponovimo
čez 7-10 dni.
GÖMAR Calibra
0,20 % (200 mL/hL)
Pri pomanjkanju fosforja in za hitrejši razvoj jagod 1-2 krat
uporabimo gnojila s fosforjem, po možnosti kombinirana s
kalcijem. S tem zmanjšamo tudi možnost okužbe s sivo grozdno gnilobo-botritisom.
LABICUAJE ali
0,30 % (300 mL/hL)
KOMBIPHOS
0,50 % (500 mL/hL)
Proti pojavu magnezijeve kloroze in sušenju pecljevine dodajamo magnezijeva gnojila brez dušika, ki preprečijo to fiziološko motnjo in pospešujejo fotosintezo ter s tem tudi tvorbo
suhih snovi- sladkorja. Uporabljamo jih skupaj s kalijevimi
foliarnimi gnojili od jagod velikosti graha, pa do zaključnih
škropljenj.
PROTIFERT MAGNEZIJ
V zadnjih nekaj letih, se še posebej na Krasu, pa tudi ponekod
na Dolenjskem in Beli krajini, kažejo znaki pomanjkanja kalija.
Za uspešno sanacijo pomanjkanja že v času pred cvetenjem, priporočamo uporabo novega organskega foliarnega gnojila, ki je
kombinacija aminokislin in kalija. S tem je kalij izredno mobilen
in učinkovit, aminokisline pa pozitivno vplivajo na cvetenje ter
preprečujejo strese.
Drugače pa ista gnojila uporabljamo za poviševanje sladkorne stopnje v času od jagod velikosti graha pa do zaključnih škropljenj.
Za ustvarjanje rezervnih snovi, boljšega dozorevanja lesa in
diferenciacije brstov, kakor tudi močnega povišanja sladkorne
stopnje (še posebej v hladnih in deževnih jesenih) uporabimo 3
in 2 tedna pred trgatvijo kalijeva foliarna gnojila v kombinaciji
s foliarnimi gnojili na osnovi aminokislin.
0,4 - 0,6 % (400-600 mL/hL)
ali
MAGNESIOGREEN
0,2 - 0,6 % (200-600 g/hL)
ali
PROMAG
0,15 % (150 mL/hL)
PROTIFERT KALIJ
0,25 - 0,35 % (250 - 350 mL/hL)
ali
HASCON 10 AD
0,2 - 0,3 % (200 - 300 mL/hL)
ali
PROTEOLEAF
HASCON 10 AD
PROTEOLEAF
0,30 - 0,45 % (300 - 450 g/hL)
ali
+
PROTIFERT LMW
DRIN
ali
0,2 - 0,3 % (200 - 300 mL/hL)
0,3 - 0,45 % (300 - 450 g/hL)
+
0,35 % (350 g/hL)
0,08 - 0,17 % (80 - 170 mL/hL)