16 Tiskarski stroji Uvod II TP106

Comments

Transcription

16 Tiskarski stroji Uvod II TP106
BO
OR
A
UP
TISKARSKI STROJI
ZA
IN
TE
RN
O
UVOD II
SA
MO
VLAGALNI / IZLAGALNI
SISTEMI
RN
O
UP
Problemi:
• kratki roki izdelave
• velike hitrosti strojev
• tiskarska prehodnost (razlike v kakovosti TM)
• sušenje odtisov
…
OR
A
Tiskarski stroj kot sistem mora omogočiti kontinuirano:
• vlaganje
• prenašanje
• obračanje
• izlaganje tiskovnega materiala.
BO
UVOD
TE
VLAGALNI SISTEM
IN
Sistem mora odvzeti posamezno polo TM iz sklada, jo prenesti preko
vlagalne mize do sistema za poravnavo pred vhodom v tiskovni člen.
ZA
Vrste vlagalnih sistemov:
Ø
posamično vlaganje
Ø
stopničasto vlaganje
SA
MO
Od sklada do sistema za poravnavo polo prenašamo
na različne načine:
Ø
s prijemači (posamično vlaganje)
Ø
z neskončnimi trakovi in prenašalnimi kolesci
Ø
z neskončnimi sesalnimi trakovi
VLAGALNI SISTEM - posamično vlaganje
RN
O
UP
OR
A
BO
Uporabljamo:
Ø
za stroje manjših in srednjih formatov, hitrosti do 8000 pol/uro
Ø
pri večkratnih prehodih skozi stroj
Ø
pri večkratnem spreminjanju
nastavitev vlagalnega sistema (različna vrsta TM, formata …)
TE
VLAGALNI SISTEM - posamično vlaganje
sistem je cenejši od stopničastega
ravnaje enostavnejše
SA
MO
ZA
Ø
Ø
IN
Sesalka loči od sklada naslednjo polo šele, ko predhodne ni več nad skladom.
Jo preda prijemačem – vodijo polo do prednjih naslonk.
UP
OR
A
BO
VLAGALNI SISTEM - stopničasto vlaganje
RN
O
Iz vlagalne mize polo prevzamejo neskončni trakovi.
Naslednjo polo sesalke prevzamejo, ko je predhodna že 1/3 ali ¼ na
vlagalni mizi (visoke hitrosti tiska).
TE
VLAGALNI SISTEM - stopničasto vlaganje
IN
Vlagalna glava pri stopničastem vlaganju
ZA
Polo TM ločimo od sklada in jo potisnemo proti vlagalni mizi s
pomočjo:
• razpihovalk
• dvižnih sesalk,
• ločevalnih ščetk ali peresc in
Pri tisku posebnih TM moramo uporabiti
• prenosnih sesalk.
različne šobe in sesalne plošče:
SA
MO
Problem statične elektrike.
VLAGALNI SISTEM – neskončni trakovi in prenašalni kolesci
BO
Prenašalne sesalke potisnejo začetek pole TM na vlagalno mizo – v trenutku,
ko so dvignjena taktna kolesca in valj za pogon neskončnih trakov.
RN
O
UP
OR
A
Prenašalna kolesca in neskončni trakovi vodijo polo v tiskovni člen (v tem
intervalu so taktna kolesca spuščena, dvignejo se spet ob vhodu naslednje pole).
IN
Prenašalna kolesca
TE
VLAGALNI SISTEM - neskončni trakovi in prenašalni kolesci
SA
MO
ZA
Ščetniasta kolesca, nastavek s kroglico
BO
VLAGALNI SISTEM - z neskončnimi sesalnimi trakovi
RN
O
UP
OR
A
Ventilator se nahaja pod prenašalno mizo – nežno sesanje zraka
(moč sesanja odvisna glede na vrsto TM).
Neskončnih trakov za vodenje pole je več, 2 sta naluknjana – pola se prisesa
in prenese do prednjih naslonk.
elektromehanska
fotoelektrična
IN
Ø
Ø
TE
VLAGALNI SISTEM – kontrola dvojnih pol
SA
MO
ZA
Elektromehanska kontrola
se izvaja s pomočjo tipalnega kolesca. Dvojna pola kolesce močneje dvigne,
povzroči električni kontakt – vlagalni sistem se ustavi, tisk se izključi.
RN
O
UP
OR
A
Fotoelektrična kontrola
Deluje na osnovi IR žarkov, brez dotika na polo TM.
Nad prenašalno mizo je sprejemnik, pod njo oddajnik žarkov.
BO
VLAGALNI SISTEM – kontrola dvojnih pol
TE
VLAGALNI SISTEM – nihajni prijemači
IN
Polo TM se poravna s:
• prednjimi in
• stranskimi naslonkami
polo primejo nihajni ali rotacijski prijemači.
ZA
Prijemači imajo nalogo:
povečati poli hitrost na hitrost tiskanja in predati prijemačem na tiskovnem
valju (ali na prenosnem bobnu).
SA
MO
Najpogosteje uporabljena sistema prijemačev:
• nihajni prijemači
zgornji (navadni in ekscentrični)
spodnji
• rotacijski prijemači.
VLAGALNI SISTEM – nihajni prijemači
BO
Zgornji nihajni prijemači
OR
A
Prijemači primejo polo (v mirujočem stanju), jo pospešijo do hitrosti tiskanja
in predajo prijemačem na TV – dolžina poti: 2 do 4 mm.
RN
O
UP
Nato se odpro in dvignejo umaknejo poli TM (drže jo prijemači
na TV). Znova zanihajo proti
vlagalni mizi, ko se predhodna pola
popolnoma umakne.
TE
VLAGALNI SISTEM – nihajni prijemači
IN
Spodnji nihajni prijemači
Zgornji prijemači – opravijo dolgo pot, po naslednjo polo TM se vrnejo, ko se
predhodna pola popolnoma umakne na TV – manjša hitrost tiska.
SA
MO
ZA
Spodnji prijemači
opravijo krajšo pot, naslednjo polo TM lahko primejo že, ko je konec
predhodne pole še nad vlagalno mizo.
VLAGALNI SISTEM – rotacijski prijemači
ZA
IN
TE
RN
O
UP
OR
A
BO
Rotacijski prijemači
Omogočajo večje hitrosti.
Boben ima premični most s prijemači. Vrti se z enako hitrostjo kot TV.
Po predaji pole most s prijemači prehiti sam boben - si pridobi prednost, da kar
najhitreje prevzame naslednjo polo v mirujočem stanju.
SA
MO
IZLAGALNI SISTEM
Polo od TV na izlagalno mizo prenesejo verižni prijemači.
OR
A
Barva na sveže potiskani tiskovini se ne sme:
• umazati ali opraskati
• odtisovati na hrbtno stran naslednje pole TM na izlagalni mizi.
BO
IZLAGALNI SISTEM
Problem se stopnjuje pri tisku po obeh straneh pri enem prehodu pole skozi
tiskarski stroj (vodenje pole s pomočjo zračne blazine).
RN
O
UP
Poznamo:
• visok in
• nizek izlagalni sistem (kratki tiskarski stroji manjšega formata)
SA
MO
ZA
IN
TE
IZLAGALNI SISTEM
Nizek in visok izlagalni sistem.
IZLAGALNI SISTEM
BO
Izlagalni boben
Prijemači na verižnem izlagalnem sistemu morajo potiskano polo potegniti od
gumijeve napone pri tem se opira na oporni boben.
OR
A
Sveže potiskana pola je v nevarnosti, da se pri stiku z bobnom razmaže.
RN
O
UP
Tako obstajajo različne rešitve
(vrste opornih bobnov):
• mehanski oporni sistemi (pri starejših
tiskarskih strojih) - osi s kolesci, oporne
ploščice.
• bobni s posebnimi prevlekami (npr.
Super Blue)
• poseben sistem z zračno blazino
TE
IZLAGALNI SISTEM
SA
MO
ZA
IN
Izlagalni boben s kolesci ali z opornimi ploščicami
O
UP
OR
A
Posebna prevleka na opornem in prenašalnem bobnu
BO
IZLAGALNI SISTEM
RN
Super blue
TE
IZLAGALNI SISTEM
SA
MO
ZA
IN
Oporni boben z zračno blazino
IZLAGALNI SISTEM
BO
Os s sesalnimi kolesci - zavora za pole
OR
A
Sesalna kolesca
• imajo nižjo obodno hitrost od hitrosti pole
• prisesajo polo TM
RN
O
UP
Pola se napne in ostane napeta, dokler jo drže prijemači verižnega
izlagalnega sistema – ko se odpro, konec pole potisnejo sesalna kolesca
nad sklad potiskanih tiskovin.
TE
IZLAGALNI SISTEM
Naprava za preprečevanje zvijanja TM
IN
Pola TM se na koncu tiska rada zvija (občutljiv material, velik nanos TB).
ZA
Naprava za preprečevanje zvijanja je nameščena na poti proti izlagalni mizi.
Polo TM vodijo po vsej širini preko te naprave – deluje s pomočjo vakuuma.
SA
MO
Polo se posesa v utor in je zglajena. Podtlak lahko s pomočjo nastavitvenega
vijaka uravnavamo in ga prilagodimo vrsti TM, ki ga tiskamo. Napravo lahko
uporabljamo pri tisku zelo lahkega papirja do tiska 200 g/m2 papirjev.
BO
OR
A
IN
TE
TISKARSKI STROJI - UVOD
RN
O
UP
OBOJESTRANSKI TISK
ZA
Obojestransko tiskamo:
•
najpogosteje časopise na tiskarskih rotacijah
•
akcidenčne tiskovine
•
…
SA
MO
Za obojestranski tisk (akcidenčnih) tiskovin so razvili tiskarske stroje z
obojestranskim tiskom - uporabimo kadar višina naklade ni primerna za
tisk na tiskarski rotaciji.
STROJI ZA OBOJESTRANSKI TISK – S PREKLOPOM
BO
Obračalni mehanizem obrne polo po končanem tisku na A strani. Prenašalni boben
(dvojne velikosti) drži polo, nato pa jo prijemači obračalnega bobna primejo na
zadnjem robu in obrnejo. Prejšnji zadnji rob pole postane prednji.
UP
OR
A
Obračalni sistem z dvema sistemoma prijemačev na obračalnem bobnu
izlagalni sistem
vlagalni sistem
RN
O
obračalni boben
TE
STROJI ZA OBOJESTRANSKI TISK – S PREKLOPOM
IN
Obračalni sistem z dvema sistemoma prijemačev na obračalnem bobnu
MO
ZA
Prijemači OB
primejo polo na
zadnjem koncu,
sesalci in prijemači
PB pa jo spustijo.
SA
Pola je obrnjena
in vodena na
naslednji
tiskovni valj.
OB – obračalni boben
PB – prenašalni boben
STROJI ZA OBOJESTRANSKI TISK – S PREKLOPOM
RN
O
UP
OR
A
BO
Obračalni sistem z dvema sistemoma prijemačev na obračalnem bobnu
Heidelberg
TE
STROJI ZA OBOJESTRANSKI TISK – S PREKLOPOM
MO
ZA
IN
Obračalni sistem z enim bobnom
SA
Obračalni boben ima dva gibljiva prijemača. V kolikor poteka enostranski tisk
zagrabi polo 1. prijemač, pri obojestranskem tisku pa polo na zadnjem robu
prevzame 2. prijemač. (3 – sesalni elementi)
STROJI ZA OBOJESTRANSKI TISK – S PREKLOPOM
RN
O
UP
OR
A
BO
Obračalni sistem z enim bobnom
MAN Roland
TE
POSEBNOSTI OBOJESTRANSKEGA TISKA
IN
Izlagalni sistem
Pola mora biti vodena v izlagalni sistem brez dotika. Sicer lahko pride do
odtisovanja sveže barve.
Tako se pogosto uporabljajo aerodimnamični, zračno vodeni sistemi.
SA
MO
ZA
Tiskovni valj
Odtis na hrbtni strani še ni suh, zato je odtisovanje TB neizogibno. Tendenco
odmazovanja se zmanjša na minimum z uporabo posebno površinsko
obdelanega tiskovnega valja in tudi prenosnih valjev. Pogosto so površine teh
valjev:
Ø
rahlo nazrnjene
Ø
kromirane (odbija barvo)
Ø
silikonizirane.
SA
MO
ZA
IN
TE
RN
O
UP
OR
A
BO
LITERATURA
Aull Manfred, Tehnologija tiska, Tehniška založba Slovenije, 1997
Kipphan, H. Handbook of Print Media, Springer, 2001, 1207 s.
Horvatić, S. Tiskarske rotacije i Rototisak, Adamić, Rijeka, 2004
Friškovec Mojca, Jančar Saša, Žveglič Maša, Ofsetni tiskarski stroji nekoč in danes,
seminarska naloga pri SGP 1, Ljubljana, 2005, 26 str.

Similar documents