Poroka v naravi

Comments

Transcription

Poroka v naravi
Poroka na prostem
VELIKI KAI EN/KOSTANJEVICA NA KRKI - Sobota,
7.julija, je
zaradi treh sedmic v datumu minevala v znamenju Stevilnih sklenitev zakonskih zvez tako po veijih evropskih mestih kakor tudi po nekaterih slovenskih mestih. Oditno pa
smo v Posavju nekoliko manj vraZeverni, saj 5tevilo sklenjenih zakonskih zvez 7. julija v primerjavi s prvo soboto v
mesecu juliju v preteklem letu - ni bistveno odstopalo. Je
bila pa zato toliko bolj zanimiva minula sobota, 14. julija,
ko je bila na obmoiju UE Kriko sklenjena doslej prva poroka izven uradnih prostorov oziroma kar pod milim nebom.
Tako cerkveni kot civilni obred sta tokrat namred potekala na travniku turistidne kmetije Vertoviek na Velikem Kamnu pri Koprivnici, kjer sta
ob nayzodnosti porodnih prii
lrene Bohorf in Damjana
JudeZa stopila na skupno Zivtjenjsko pot Sabina Bogolin
iz
Koprivnice
in
Sebastijan
lvanuia iz Krikega. Cerkve-
ni porodni obred je
mladoporodencema opravil Zupnik
iz Podsrede Lojze Weingerl,
civilni obred pa sta skteni[a matidarka UE KrSko Mojca
Zeleznik in kriki Zupan Fran-
ci Bogovid kot pooblaldenec
za sktenitev zakonskih zvez.
ln kakor smo izvedeli, sobotna poroka na prostem ne bo
Sdbina in Sebastijan,
prvi
par, ki se je poroEil na
prostem
ostala osamljen primer, saj
se bo 4. avgusta, prav tako
pri VertovSkovih, poroiil sredi travnika Ze drugi par.

Similar documents