Državno tekmovanje mladih tehnikov

Transcription

Državno tekmovanje mladih tehnikov
OŠ Roje, Kettejeva 15, SI-1230 Domžale
Tel.: (01) 7225-260, Fax: (01) 7225-265
Splet: http://www.roje.si
E-pošta: [email protected]
UČENCI OŠ ROJE NA DRŢAVNEM TEKMOVANJU MLADIH TEHNIKOV
V petek, 10. 5. 2013 je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani potekalo Državno
tekmovanje mladih tehnikov osnovnih šol z nižjim izobrazbenim standardom.
Osnovno šolo Roje so zastopali štirje učenci, ki so se, na predhodno izvedenem
regijskem tekmovanju, dobro »odrezali« in tako neposredno uvrstili na Državno
tekmovanje mladih tehnikov. Trije učenci so obdelovali gradiva (les, kovino, papir), en
učenec pa je izkazoval svoje znanje v obvladovanju računalniškega programa
CiciCAD. Tekmovalci so izdelovali lesena stojala za prtičke, zvončke iz kovinskih cevi
in pločevine ter ptičje kletke iz papirja. S programom CiciCAD, pa so tekmovalci
izdelali tehnične risbe predmeta v narisu, tlorisu in stranskem risu. Učenci OŠ Roje
so odlično zastopali našo šolo, saj so osvojili dve zlati, eno srebrno in eno bronasto
priznanje.
Tekmovalcem Osnovne šole Roje čestitamo za izjemen uspeh in jim želimo
uspešno nadaljnje delo.
Učitelj OŠ Roje
Slavko Lenaršič

Similar documents