opravičilo OŠ Roje.pdf

Comments

Transcription

opravičilo OŠ Roje.pdf
OŠ Roje, Kettejeva 15, SI-1230 Domžale
Tel.: (01) 7225-260, Fax: (01) 7225-265
Splet: http://www.roje.si
E-pošta: [email protected]
OPRAVIČILO
za izostanek od pouka
Podpisani/-a _____________________________ prosim, če opravičite izostanek od
pouka mojemu sinu/hčeri _________________________, učencu/-ki ___________
razreda/oddelka OŠ Roje od ______________ do ______________ zaradi:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
v ________________, dne ________________
Podpis staršev/skrbnikov:
____________________
V kolikor ne boste opravičili izostanka v roku petih dni, bomo odsotnost učenka/-ke
od pouka šteli za neopravičeno.
Izostanek ______________ur/dni je/ni opravičen v skladu s določili Pravil šolskega
reda.
Podpis razrednika::
_________________
1/1