Obrazec za OIV

Comments

Transcription

Obrazec za OIV
NAPOTNICA – POTRDILO ZA PROGRAM OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN
NAPOTNICA – POTRDILO ZA PROGRAM OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN
IZVAJALEC
IZVAJALEC
Tržaška 72, Ljubljana
Tržaška 72, Ljubljana
Na izobraževanje vam pošiljamo
Na izobraževanje vam pošiljamo
dijaka/dijakinjo _________________________________________
dijaka/dijakinjo _________________________________________
iz____ letnika ________ oddelka, ki se je v šolskem letu ___/______
iz____ letnika ________ oddelka, ki se je v šolskem letu ___/______
prijavil/a za vaš program
prijavil/a za vaš program
__________________________________ izvajanja izbirnih vsebin.
__________________________________ izvajanja izbirnih vsebin.
Žig šole:
Žig šole:
Ravnateljica:
Mag. Alenka Krapež
Ravnateljica:
Mag. Alenka Krapež
Potrjujemo, da je dijak/dijakinja _____________________________
Potrjujemo, da je dijak/dijakinja _____________________________
v šolskem letu _____/______ obiskoval/a in uspešno opravil/a
v šolskem letu _____/______ obiskoval/a in uspešno opravil/a
program ________________________________________________
program ________________________________________________
v času od _____________________ do _______________________
v času od _____________________ do _______________________
v obsegu ur ___________________.
v obsegu ur ___________________.
Izostanek ur _______________
Datum _________________
Izostanek ur _______________
Datum _________________

Similar documents