2. razredi

Transcription

2. razredi
POGOVORNE URE
Dopoldanske:
Učiteljica
ga. Majda Bizjak
ga. Andreja Gale Bes
ga. Maja Bitenc
ga. Liljana Petrovič
ga. Vanja Bahar
ga. Dobrila Lazović
Dan
sreda
torek
torek
sreda
četrtek
torek
PREDVIDENE INTERESNE DEJAVNOSTI
Ura
10.50–11.35
10.50–11.35
11.40–12.25
11.40–12.25
13.20–14.00
10.50–11.35
Tel. št. zbornice: 500 46 47
Popoldanske – enkrat mesečno ob torkih.
Predvideni datumi:
21. 10. 2014
18. 11. 2014
20. 1. 2015
17. 2. 2015
24. 3. 2015
26. 5. 2015
RODITELJSKI SESTANKI
Predvideni datumi:
23. 9. 2014
16. 12. 2014
21. 4. 2015
SVETOVALNA SLUŽBA
ga. Breda Pungerčar, tel.:500 46 45
ga. Jasmina Paravan, tel.: 500 46 49
ga. Beti Žnidaršič, tel.: 500 46 55
DEJAVNOST
gospodinjski
krožek
športne igre
otroški pevski
zbor- starejši
atletika
(tek trojk,
maraton)
šolsko glasilo
(literarni del)
španščina
šah
Jakopičev
planinec
naravoslovni
krožek
IZVAJALEC
ga. Urška Ukmar
Dan
ponedeljek
g. Miha Juvan
bo
naknadno
sporočeno
sreda
ga. Irena Deželak
ga. Alenka
Zupančič Strnad
po dogovoru
ga. Karolina
Korpar Gašič
ga. Pavlinka
Korošec Kocmur
g. Andrej Sosič
g. Miha Juvan
po dogovoru
Ga. Barbara
Lapuh
četrtek
po dogovoru
opravijo
samostojno
s starši
ponedeljek
Ura
15.00–16.30
GO
MT
12.30−13.15
po dogovoru
ŽAK stadion
OSNOVNA ŠOLA
RIHARDA JAKOPIČA
Ljubljana, Derčeva 1
tel. 500 46 51
faks 500 46 44
Spletna stran:
http://www.osrihardajakopica.si
15.00–16.00
GEO/ANG
13.20-14.05
TAJNIŠTVO
ga. Valentina Jazbec Zečiri,
tel.: 500 46 51 (8.00–12.00)
telefaks: 500 46 44
g. Andrej Pikovnik,
tel.: 500 46 42
Uradne ure: 8.00–14.00 (pon.–sre.)
8.00–13.00 (čet.)
8.00–12.30 (pet.)
2. r.
Poslovni čas: 7.00–14.00
Šola za starše – predavanja na šoli:
- Pet ključnih elementov vzgoje, 29. 9. 2014 ob 18.00, dr.
Polajner,
- Komunikacija v vzgoji, 8. 10. 2014 ob 17.00, ZPM,
- 14. 10. 2014 ob 17.00, Marko Juhant, avtor knjige
Varuh otrokovih dolžnosti (do 18.30)
- Komunikacija in dialog, 5. 11. 2014 ob 18.00, dr. Polajner,
- Ravnotežje med zahtevami, pohvalo in kritiko v vzgoji, 13.
11. 2014 ob 17.00, ZPM
2014/2015
Ravnateljica: ga. Dobrila Lazović
Pomočnica ravnateljice: ga. Ljubica Jamnik
ODSOTNOST OD POUKA
Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli
sporočiti vzrok izostanka. Če starši vzroka
izostanka ne sporočijo v petih delovnih dneh od
prvega dne izostanka dalje, jih šola obvesti o
izostanku učenca in jih pozove, da izostanek
pojasnijo.
Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi
starši sporočili vzrok izostanka, če njegov
izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot
pet dni v šolskem letu.
Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih
razlogov dovoli učencu daljši izostanek od
pouka.
V primeru odsotnosti otroka odpovejte in
ponovno prijavite šolsko prehrano v tajništvo na
telefonsko številko 500 46 42 (7.00–9.00) ali na
e-naslov [email protected]
Odjava velja za naslednji dan. Odjave za nazaj
ne sprejemamo.
Razredničarke morajo biti seznanjene z
morebitnimi zdravstvenimi posebnostmi
učenca.
RAČUNOVODSTVO
Tel. tajništvo:
500 46 42
TRR: 01261-6030664504 pri UJP
Od staršev pričakujemo, da redno sodelujejo
s šolo in poravnavajo finančne obveznosti.
ŠOLSKI KOLEDAR 2014/2015
Šolsko leto
od 1. 9. 2014 do 24. 6. 2015.
Jesenske počitnice
od 27. 10. 2014 do 30. 10. 2014.
Novoletne počitnice
od 29. 12. 2014 do 31. 12. 2014.
Zimske počitnice
od 23. 2. 2015 do 27. 2. 2015.
Prvomajske počitnice
od 28. 4. 2015 do 30. 4. 2015.
POUKA PROSTI DNEVI
- dan reformacije, 31. 10. 2014
- božič, 25. 12. 2014
- dan samostojnosti in enotnosti, 26. 12. 2014
- novo leto, 1. 1. 2015
- petek, 2. 1. 2015 (nadomeščamo v soboto,
11. 4. 2015)
- velikonočni ponedeljek, 6. 4. 2015
- dan upora proti okupatorju, 27. 4. 2015
- praznik dela, 1. 5. 2015
DELOVNE SOBOTE
11. 4. 2015
Za varstvo med počitnicami bo poskrbljeno.
Informacije dobite pri razredničarkah ali pri
pedagoginji, ge. Bredi Pungerčar.
OCENJEVALNI OBDOBJI
Prvo od 1. 9. 2014 do 30. 1. 2015.
Drugo od 2. 2. 2015 do 24. 6. 2015.
KNJIŽNICA
PO: 12.00–13.30
SR: 12.00–13.30
ČE: 12.00–13.30
PE: 12.00–13.30
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Naravoslovni dnevi
- zdrava prehrana (november 2014)
- življenjska okolja pozimi (januar 2015)
- živalski vrt (maj/junij 2015)
Kulturni dnevi
- praznični teden v decembru
- Prešernov dan – gledališka predstava
(februar 2015)
- igramo se gledališče (april 2015)
- učenci za starše (junij 2015)
Tehniški dnevi
- varno na cesti (september 2014)
- oblikovanje iz naravnih materialov
(januar 2015)
- oblikovanje iz odpadne embalaže (marec
2015)
Športni dnevi
- pohodniški športni dan (sept./oktober 2014)
- aktivnosti na snegu (januar 2015)
- športne aktivnosti (marec/april 2015)
- pot ob žici (maj 2015)
- pohodniški športni dan (junij 2015)
Ostale dejavnosti:
- prometne poti v okolici šole (september 2014)
- šolska okolica v različnih letnih časih
- vreme, vremenski pojavi
- zdrava prehrana - tradicionalni zajtrk
- voda v naravi
- zdravstveni dom- zobozdravniški pregled
- pustovanje (feb. 2015)
- varna evakuacija
- koncert v glasbeni šoli
- Zlati sonček
- matematični kenguru
- eko značka
- bralna značka
- zgodnejše učenje tujega jezika
- spodbujanje razvoja bralne pismenosti
Naravoslovni tabor
CŠOD Lipa : od 21. 1. do 23. 1. 2015