sckr.si

Comments

Transcription

sckr.si
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00, fax: (04) 280 40 35
[email protected]
http://www.sckr.si
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00
fax: (04) 280 40 35
POKLICNA MATURA 2015
Izdelek oz. storitev in zagovor
Vsi učitelji strokovnih predmetov so pripravili seznam tem in naslovov
za 4. izpitno enoto.
Naloga učiteljev mentorjev je, da dijake seznanijo s temami in naslovi,
jim jih predstavijo in sezname objavijo tudi v učilnicah.
Dijaki bodo pri učiteljih mentorjih dobili vloge za odobritev teme in
naslova projektne naloge oz. izdelka, jih izpolnili in vrnili mentorju
do 31. decembra 2014.
Od 1. januarja do 31. marca 2015 lahko dijaki zamenjajo temo ali
mentorja, kasneje menjava ne bo več mogoča.
Rok za oddajo projektnih nalog oz. izdelka je 15. maj 2015.
(To je datum, ko dijaki mentorju oddajo 3 izvode – za vse 3 člane
komisije, nato enega obdrži dijak, drugega mentor, tretji gre v arhiv oz.
v knjižnico).
31. maj 2015 – dijaki oddajo prijavo na zagovor, podpisano s strani
mentorja.
(To so datumi,ki veljajo za spomladanski rok PM.)
ELEKTROTEHNIKA
Učitelj-ica
Andrej
Arh
Naslov oz. tema za četrto izpitno enoto poklicne mature
1. Robotizacija industrijskega procesa, lahko tudi s simulatorjem
MOTOSIM EG ali Robot Studio
2. Strojni vid v robotiki
3. Postavitev OPC Serverja
4. Izdelava SCADE avtomatiziranega procesa, stroja,...
Robert
Bertoncelj
1.
2.
3.
4.
Aleš
Bregar
1.Prenapetostna zaščita
2.varnostna razsvetljava
3.Požarno javljanje
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00, fax: (04) 280 40 35
[email protected]
http://www.sckr.si
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00
fax: (04) 280 40 35
4.Strelovod
+ Kakršnokoli sodelovanje ali samostojno izvedena elektro ali
telekomunikacijska inštalacija, ki naj bo predstavljena slikovno in
tehnično.
Klemen
Gregorc
1. Krmiljenje klime v rastlinjaku z mikrokrmilniškim modulom –
izdelava makete in programiranje krmilnika (dva dijaka)
2. Kodiran vklop – izdelava makete in programiranje krmilnika
3. Krmiljenje trifaznega asinhronskega elektro-motorja s frekvenčnim
regulatorjem Hitachi in mikrokrmilniškim modulom
4. Avtomatizacija toplotne komore - izdelava makete in programiranje
krmilnika
Alenka
Jelovčan
1.
2.
3.
4.
Domen Kepic
1.
2.
3.
4.
Žiga
Lausegger
1. Programiranje LPC3141 mikrokrmilnika - UART
2. Programiranje LPC3141 mikrokrmilnika - časovniki
3.
4.
Almira
Okršlar
1.
2.
3.
4.
Jože
Polak
1. Merjenje temperature Pt- 100 MyDAQ
2. Merjenje magnetnega polja Hall MyDAQ
3. Open Loop servo MyDAQ
4. Home Automation LPC-2
Damjan
1. Krmiljenje žaluzij in razsvetljave v KNX inštalacijah
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00, fax: (04) 280 40 35
[email protected]
http://www.sckr.si
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00
fax: (04) 280 40 35
Poljanec
2. Krmiljenje dvohitrostnega elektromotorja z modulom EASY
3. Projekt NN inštalacij za nezahteven objekt
4. Krmiljenje trifaznega motorja s frekvenčnim pretvornikom
Borut
Pogačnik
1.
2.
3.
4.
Avtomatizirana garažna vrata s PLK
Avtomatizirano semaforizirano križišče s PLK
Avtomatizirano parkirišče s PLK
Merjenje temperature
Srečko
Simovič
Danica
Volčanšek
Černe
1.
2.
3.
4.
Brane Vrečar
1. Načrtovane in izdelava intelegentnega avdio kontrolerja
2. Regulacija ogrevanja z vremensko zvezno vodenimi regulatorji
ogrevanja WDC
3. Daljinski vklop in izklop – 2kanalni RF oddajnik/sprejemnik
4. Solarni sistemi za pripravo tople sanitarne vode in podporo
ogrevanja prostorov
RAČUNALNIŠTVO
Mentor: Magda Papić
1. Tema
Večokenska
aplikacija
za
podatkov v podatkovni bazi
obdelavo
Orodje
Visual C# in MSSQL
Opis : Aplikacija vsebuje vnos, brisanje, popravljanje, iskanje podatkov
ter izpise.
Primer: Vodenje evidence opravljenega dela. Baza vključuje vsaj tri
tabele: šifrant oseb, šifrant storitev ter tabelo opravljenega dela.
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00, fax: (04) 280 40 35
[email protected]
http://www.sckr.si
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00
fax: (04) 280 40 35
2. Tema
Orodje
Kviz o Visual C#
Visual C#
Opis :
Obširnejši kviz namenjen utrjevanju znanja VISUAL C# (poglavja
razredi in objekti, projekt z več obrazci, baze podatkov, transakcije,
objekt DataSet). Stran vključuje teoretični del, kratke LASTNE demo
aplikacije in vaje z rešitvami.
3. Tema
Orodje
Miselna računalniška igra
Visual C#
Opis:
Aplikacija je obširnejša, vsebuje npr. dedovanje razredov, več
nivojev… Uporabnik se prijavi preko prijavnega obrazca. Rezultati se
zapisujejo v datoteko ali podatkovno bazo. Aplikacija vključuje tudi
izpise rezultatov po raznih kriterijih.
4. Tema
Orodje
Razvoj algoritmičnega mišljenja s Programsko orodje Scratch
pomočjo Scratcha
Opis :
Scratch je zastonjski program, ki omogoča izdelavo računalniških iger
in animacij preko sestavljanja grafičnih blokov, v katerih so ukazi.
Namenjen je za učenje programiranja in kot tak zelo primeren za vstop
v svet algoritmičnega načina razmišljanja. Naloga obsega
sprogramirano preprosto aplikacijo v Scratchu, poudarek pa je na
primerjanju zapisa programskih konstruktov (npr. zank, pogojnih
stavkov) v Scratchu in Visual C#.
5. Tema
Orodje
Matematične vsebine
Visual– C#
Opis :
Naloga je večokenska aplikacija v zvezi z nekim matematičnim
problemom. Primeri:
a)Polinomi. Izračun ničel linearnih, kvadratnih in kubnih polinomov z
realnimi koeficienti, računanje ploščine pod krivuljo s pomočjo odvoda
funkcije…
b)Verjetnost. Izračun verjetnosti raznih dogodkov, neodvisnih, odvisnih.
Nazoren prikaz delovanja ustreznih formul za izračun verjetnosti
danega dogodka.
c) Enciklopedija števil. Obravnava zanimivih števil v matematiki, npr.
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00, fax: (04) 280 40 35
[email protected]
http://www.sckr.si
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00
fax: (04) 280 40 35
prijateljska števila, praštevila, pitagorejske trojke… Prijateljski števili sta
celi števili, katerih vsota njunih pravih deliteljev je križno enaka
drugemu številu. Prvi takšen par je 220 in 284.
6. Tema
Naloga po izbiri dijaka
Orodje
Poljuben programski jezik (ne
spletni)
Opis : Dijak predlaga svojo idejo in jo podrobneje predstavi. Iz
predstavitve mora biti razviden obseg in težavnost naloge, da mentor
lahko oceni, ali je predlog sprejemljiv za maturitetno nalogo.
Mentor: Miran Kozmus
1. Tema
Vzpostavitev CMS - joomla
2. Tema
Izdelava predloge - joomla
3. Tema
Izdelava osnutka celostne podobe
4. Tema
Izdelava plakata, uporaba orodij za obdelavo bitnih in vektorskih risb
5. Tema
Izdelava šolskega koledarja, uporaba orodij za namizno založništvo;
obdelava fotografij
Mentor: Uroš Sterle
Teme
NoSQL. Predstavitev, primerjava z Podatkovne zbirke
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00, fax: (04) 280 40 35
[email protected]
http://www.sckr.si
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00
fax: (04) 280 40 35
SQL, praktična uporaba in navodila.
(mongoDB, …)
MySQL, PHP in XML. Povezava
MySQL
in
XML.MySQLovi mehanizmi za shranjevanje
podatkov. Primerjava. Praktična
uporaba.MySQL in vtičniki.MySQL
command line programi …
Administracija MySQL Serverja.
Teme
Uporabne aplikacije ali igre po Android aplikacije
dogovoru
Teme
Pisanje vtičnikov za Wordpress.
Svetovni splet
Izdelava odzivne spletne strani z
izbranim
ogrodjem
(Bootstrap,
Skeleton ali Foundation).
Spletni strežnik nginx. Primerjava
spletnih strežnikov Apache in
nginxPrenosni paket programov za
razvoj spletnih strani (WT-NMP,
Winginx ali WPИ-XM)
Mentor: Gašper Strniša
Teme
Izdelava izobraževalnega videa.
Mentor: Aleš Hvasti
Znotraj enega naslova
izdelajo različne izdelke.
dijaki
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00, fax: (04) 280 40 35
[email protected]
http://www.sckr.si
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00
fax: (04) 280 40 35
1. Tema
Izdelava aplikacije za vodenje evidence prisotnosti dijakov s pomočjo
orodja MS Access.
2. Tema
Izdelava aplikacije za vodenje evidence prisotnosti dijakov s pomočjo
orodja Visual Studio.net v jeziku C#.
3. Tema
Orodje
Izdelava aplikacije za elektronsko vodenje evidence ocen dijakov s
pomočjo orodja MS Access.
4. Tema
Orodje
Izdelava podatkovne zbirke in uporabniškega vmesnika za vodenje
poslovanja v gostinskem lokalu s pomočjo orodja MS Access.
5. Tema
Orodje
Izdelava podatkovne zbirke in uporabniškega vmesnika za vodenje
evidence izposoje knjig v knjižnici.
6. Tema
Orodje
Izdelava uporabniškega vmesnika za izvedbo ankete z zapisom
podatkov v podatkovno zbirko.
7. Tema
Orodje
Izdelava spletnega testa za dijake z vprašanji izbirnega tipa.
Mentor: Miha Baloh
1. Tema
Povezovanje Java aplikacij na najbolj pogoste podatkovne baze
Glavni del naloge je, da se java program poveže v tri različne, izbrane
podatkovne baze. Če ni lastnih želja se o tem dogovori z mentorjem.
Moji predlogi so MySQL, MS SQL, Oracle, Postgres. Po lastnih željah
se odloči tudi za ne-relacijske podatkovne baze.
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00, fax: (04) 280 40 35
[email protected]
http://www.sckr.si
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00
fax: (04) 280 40 35
2. Tema
Povezovanje Java aplikacij na najbolj pogoste podatkovne baze
Glavni del naloge je, da se java program poveže v tri različne, izbrane
podatkovne baze. Če ni lastnih želja se o tem dogovori z mentorjem.
Moji predlogi so MySQL, MS SQL, Oracle, Postgres. Po lastnih željah
se odloči tudi za ne-relacijske podatkovne baze.
3. Tema
Novičarska
spletna
stran
Orodje
v PHP programskem
jeziku
Učenec naloži spletni strežnik - WampServer v Windows okolju. Glavni
del naloge je da ustvari in sprogramira spletno stran z novicami. Novice
je mogoče dodajati, urejati in skrivati. Novica je lahko obogatena tudi z
slikovnim gradivom. Gostje spletne strani pa lahko pod novico dodajajo
komentarje.
4. Tema
Preprosta
igra
s
kartami
Orodje
za Android
mobilne
naprave
Dijak izdela igro s kartami v Android operacijskem sistemu. Pri izdelavi
uporabi Eclipse IDE razvojno orodje, skupaj z Android Development
Tools. Igro je lahko narejena, tako da jo igrata dva igralca na enem
telefonu. Druga možnost je da jo igra en igralec proti računalniku. To je
prosta izbira. Katero igro bo sprogramiral, se dogovori skupaj z
mentorjem. Igra ne sme biti prezahtevna.
5. Tema
Modeliranje
Orodje
3D
hiše
Dijak poišče prosto dostopne programe in se odloči za uporabo enega
izmed njih. Potem izdela načrt družinske hiše v 3D programu.
Opremljanje notranjih prostorov ni potrebno. Okna, vrata, stopnice in
podobne gradnike uporabi iz javne prosto dostopne knjižnice
gradnikov. Za zaključno nalogo napiše navodila, kako se v programu
načrtuje hišo. Navodila so tudi vodič za tiste, ki bi se radi naučili
podobnega znanja.
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00, fax: (04) 280 40 35
[email protected]
http://www.sckr.si
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00
fax: (04) 280 40 35
Mentor: Stane Jagodic
1. Tema
Izobraževalne spletne strani
Področja:




Operacijski sistemi
ASP, ASPX, PHP, JSP, CSS, XML, SQL
Izdelava aktivnih spletnih strani
Uporaba poljubne aplikativne programske opreme (Word, Excel, PowerPoint,
Access, CorelDraw, Publisher, Photoshop, Fireworks, Dreamweaver, Flash,
InDesign, GoLive, Ilustrator, Visio ….)
Opis: Izdelati je potrebno aktivne izobraževalne spletne strani, ki
pokrivajo vsaj nekaj zaključenih poglavij.
2. Tema
Spletni informacijski sistem s področja:




Mladih raziskovalcev
Šolske knjižnice
Tekmovanj iz robotike (LegoBUM)
…
Opis:
Izdelati je potrebno aktivne spletne strani, ki so namenjene prikazu
informacij in dogodkov. Omogočiti spletno prijavo na tekmovanje,
omogočiti ažuriranje podatkov preko spletnih strani, omogočiti izpis
rezultatov preko spletne strani.
3. Tema
Podatkovna zbirka na spletu
Opis:
Izdelati je potrebno poljubno podatkovno zbirko z uporabniškim
vmesnikom in omogočiti ažuriranje in dostop do podatkov preko
spletnih strani.
4. Tema
Spletna okolja LMS (Learning management system)
Opis:
Predstavitev LMS sistemov ter prikaz namestitve in administracije
poljubnega LMS sistema (na primer: Moodle)
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00, fax: (04) 280 40 35
[email protected]
http://www.sckr.si
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00
fax: (04) 280 40 35
5. Tema
Spletna okolja CMS (Content management systems)
Opis:
Predstavitev CMS sistema, prikaz namestitve in administracije
poljubnega CMS sistema, izdelava konkretnega spletišča v izbranem
CMS sistemu, izdelava lastne grafične predloge ali modula (na primer:
Mambo, Joomla, Wordpress, Drupal…).
Mentor: Aleš Ovsenek
1. Tema
Znotraj enega naslova dijaki
izdelajo različne izdelke.
Izdelava podatkovne baze za navidezno podjetje (z orodjem MS
Access)
2. Tema
Evalvacija izbrane programske opreme – predstavitev, izdelava
praktičnega izdelka s pomočjo izbrane programske opreme.
Mentor: Tomo Grahek
Teme
Znotraj enega naslova
izdelajo različne izdelke.
Izdelava podatkovne zbirke s pomočjo orodja MS Access.
dijaki
Mentor: Alenka Potočnik Zadrgal
1. Tema
Postavitev strežnika.
2. Tema
Usmerjevalni algoritmi.
3. Tema
Mentor: Andrej Arh
Znotraj enega naslova
izdelajo različne izdelke.
dijaki
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00, fax: (04) 280 40 35
[email protected]
http://www.sckr.si
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00
fax: (04) 280 40 35
1. Tema
Znotraj enega naslova dijaki
izdelajo različne izdelke.
Izdelava uporabne aplikacije ali igre z orodjem Visual C#:
- Aplikacija za preverjanje znanja iz matematike (Test pri matematiki,...)
- Aplikacija za reševanje problemov iz fizike (primer: Sile na klancu,
rotacija, gibanje, termodinamika,...)
- Simulacija gibanja planetov
- Aplikacija za šifriranje teksta (enigma)
- Aplikacija za stiskanje datotek (.zip, .rar, ipd …)
- eDnevnik
- eRedovalnica
- Trgovina (spar, merkator,...)
- PES (http://pes.milsistemika.com/) (strežnik + aplikacija) ali kaj
podobnega
- Messenger, Skype, ...
2. Tema
Izdelava spletne aplikacije (ASP.NET - #C):
Aplikacija mora imeti ustrezno bazo (SQL Server, MySQL, Access,...),
ter ustrezne obrazce za upravljanje z bazo (SELECT, INSERT,
UPDATE, DELETE).
Teme:
- Spletna knjižnica (COBIS,...)
- Spletni forum,
- Spletni časopis (24ur.com,...)
- Spletna trgovina (bigBang, Merkur,...)
- Oglaševanje izdelkov (bolha.com)
- Spletni Dnevnik
- Spletna Redovalnica
-itd...
3. Tema
Izdelava igre z XNA (C#):
- Kača
- Spomin
- Potapljanje ladic
- Križci krogci
- Tetris
- Packman
- Bomberman
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00, fax: (04) 280 40 35
[email protected]
http://www.sckr.si
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00
fax: (04) 280 40 35
- TowerDefence
- Izdelava katerekoli druge igre
Mentor: Roman Rehberger
1.
ANALIZA POSLOVNEGA PROCESA – PRIPRAVA NA VPELJAVO INFORMACIJSKEGA
SISTEMA
2.
ASCII
3.
AVTOMATIZACIJA PISARNIŠKEGA POSLOVANJA – E-PISARNA
4.
DLANČNIK - ORGANIZATOR ALI ROBOT?
5.
DOBA INTERNETA – DOBA GLOBALIZACIJE
6.
ELEKTRONSKO POSLOVANJE V MODERNEM SVETU
7.
FIZIČNA ZGRADBA OSEBNEGA RAČUNALNIKA
8.
GRAFIČNA KARTICA
9.
GRAFIČNI PODSISTEM
10. GRAFIČNI VMESNIKI
11. INFORMACIJSKA DRUŽBA - NASTANEK, RAZVOJ, PRIHODNOST
12. INFORMACIJSKI SISTEM – MODA ALI NUJA?
13. INFORMACIJSKI SISTEM V PODJETJU – PRIMER UPORABE
14. IZBIRA PRENOSNEGA RAČUNALNIKA
15. IZDELOVANJE GLASBE Z RAČUNALNIŠKIM PROGRAMOM TER NJENA OBDELAVA
16. IZGUBLJENI V SVETU MOBILNE TEHNOLOGIJE?
17. KARAKTERISTIKE PROCESORJEV
18. KOMPONENTE GRAFIČNIH VMESNIKOV
19. KOMPONENTE OSNOVNIH PLOŠČ
20. KOMUNIKACIJA V RAČUNALNIŠKEM OMREŽJU
21. KOMUNIKATORJI
22. KONTAKTNA FORMA NA SPLETU
23. KRMILJENJE
24. LINUX - PREDSTAVITEV DELOVANJA IN UPORABE
25. MAGNETNE NAPRAVE IN MEDIJI ZA MASOVNO SHRANJEVANJE PODATKOV (TRDI
DISK, DISKETNE ENOTE, TRAČNE ENOTE, ITD)
26. MIKROFON
27. MIŠKE
28. MODEMI
29. NAKUP RAČUNALNIKA
30. NAKUP ŠOLSKIH RAČUNALNIKOV
31. NAPRAVE IN MEDIJI ZA MASOVNO SHRANJEVANJE PODATKOV
32. OD ODLOČITVE DO IZGRADNJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA
33. OPTIČNE NAPRAVE IN MEDIJI ZA MASOVNO SHRANJEVANJE PODATKOV (CD ENOTE,
DVD ENOTE, BLUE-RAY IN HD-DVD ENOTE,...)
34. OPTIČNI BRALNIKI
35. OSNOVE JEZIKA HTML
36. OSNOVE PROGRAMIRANJA V PYTHONU - KAKO ZAČETI
37. OSNOVNA PLOŠČA OSEBNIH RAČUNALNIKOV
38. PERIFERNE NAPRAVE
39. PIRATSTVO V INFORMACIJSKI TEHNOLOGIJI
40. POGOVORNI STREŽNIK TELNET ZA WIN 32 API, Z OBJEKTNIM PROGRAMIRANJEM V
C++
41. POMNILNIKI
42. POMNILNIŠKE ENOTE (ATA FLASH, COMPACT FLASH, SMARTMEDIA, MMC, SD,
MEMORY STICK, XD-PICTURE CARD, USB KLJUČI,...)
43. POMNILNIŠKE ORGANIZACIJE
44. POPRAVLJANJE RAČUNALNIKA
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00, fax: (04) 280 40 35
[email protected]
http://www.sckr.si
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00
fax: (04) 280 40 35
UČENJE PROGRAMOV PREKO ODDALJENEGA NAMIZJA
PREDNOSTI IN SLABOSTI MAC-A
PROCESORJI
PROCESORSKI DVOBOJ MED INTELOM IN AMD-JEM
RAČUNALNIŠKE KOMUNIKACIJE
RAZVOJ GRAFIČNE KARTICE
RAZVOJ IN UPORABA VIRTUALNE RESNIČNOSTI
RAZVOJ INTERNETA
RAZVOJ KOMUNICIRANJA Z UPORABO INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
RAZVOJ OSEBNEGA RAČUNALNIKA
RAZVOJ PROCESORJA
RAZVOJ RAČUNALNIKOV SKOZI ZGODOVINO
RAZVOJ SODOBNE SPLETNE STRANI
RAZVOJ ZVOČNEGA ZAPISA
RISALNIK
SISTEM RAID
SLEDILNE KROGLICE
SPECIFIKACIJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA IN PRIMER VPELJAVE V PODJETJU
STANDARDI OSNOVNIH PLOŠČ
ŠIROKOPASOVNI DOSTOP DO INTERNETA V SLOVENIJI
TEHNOLOGIJA PRENOSNIH RAČUNALNIKOV
TIPKOVNICE
TISKALNIKI
TISKALNIKI VČERAJ, DANES, JUTRI
UPORABA IN IZDELAVA ANIMACIJ V FLASH-U ZA SPLETNE STRANI
UPORABA PROGRAMA SKYPE ZA KOMUNICIRANJE
UPORABA PROGRAMSKEGA ORODJA ZA OBDELAVO SLIK
VARNA IN ZASEBNA UPORABA INTERNETA
VARNOST IN ZAŠČITA PODATKOV
VARNOST PRI OPRERACIJSKIH SISTEMIH
VAROVANJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
VHODNO-IZHODNA VODILA
VODILA
VPLIV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE NA RAZVOJ DRUŽBE
ZASLON
ZASNOVA MODERNEGA RAČUNALNIŠKEGA SISTEMA
ZAŠČITA PODATKOV NA SPLETNI STRANI S PRIJAVO
ZAŠČITA PRED PROGRAMSKIMI VSILJIVCI
ZGODOVINA RAČUNALNIKA
ZGODOVINA RAČUNALNIŠTVA
ZGRADBA PROCESORJEV
ZVOČNA KARTICA
ZVOČNIK
MEHATRONIKA
KURENT PRIMOŽ
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00, fax: (04) 280 40 35
[email protected]
http://www.sckr.si
Zap.št. Razpis teme oz. naslova naloge
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00
fax: (04) 280 40 35
Dijak
Mentor
1.
Predelava PICK UP vozila
Že oddana
g. Kurent
2.
Predelava PICK UP vozila
Že oddana
g. Kurent
3.
Nosilec tablice motornega kolesa
Že oddana
g. Kurent
4.
Stiskalnica za pridelavo soka
g. Kurent
5.
Samodejni vžig ognja preko časovnika
g. Kurent
Op
ALJAŽ ROGELJ
Zap.št. Razpis teme oz. naslova naloge
1.
2.
3.
Dijak
Virtualna izdelava poljubnega izdelka s pomočjo orodja
za 3D modeliranje (SolidWorks)
Virtualna izdelava poljubnega izdelka s pomočjo orodja
za 3D modeliranje (SolidWorks)
Virtualna izdelava poljubnega izdelka s pomočjo orodja
za 3D modeliranje (SolidWorks)
Mentor
Op
g. Rogelj
g. Rogelj
g. Rogelj
4.
Izdelava 3D printerja
g. Rogelj
5.
Izdelava CNC obdelovalnega stroja
g. Rogelj
DRAGO SLEMC
Zap.št. Razpis teme oz. naslova naloge
1.
2.
3.
Stroj za brušenje žag - popravilo pogonskega
elektromotorja
Stružnica PRVOMAJSKA TNP 160 – popravilo
črpalke za hladilno tekočino
Stroj za brušenje žag - popravilo odsesavanja
MIRKO MEGLIČ
Dijak
Mentor
Drago
Slemc
Drago
Slemc
Drago
Slemc
O
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00, fax: (04) 280 40 35
[email protected]
http://www.sckr.si
Zap.št. Razpis teme oz. naslova naloge
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00
fax: (04) 280 40 35
Dijak
Mentor
1.
Zasnova in izdelava Giroskopa
M.Meglič
2.
Zasnova in preračun reduktorja
M.Meglič
3.
Trdnostni preračun znane konstrukcije
M.Meglič
5.
Trdnostni preračun znane konstrukcije
M.Meglič
6.
Regulacija modela Peltonove turbine
M.Meglič
Kranj, 5. november 2014
Dopolnjeno: 10. november 2014 - Mehatronika
S. Rozman
tajnica ŠMK PM
Op