TEČAJ DODATNIH POSTOPKOV OSKRBE POŠKODOVANCA

Transcription

TEČAJ DODATNIH POSTOPKOV OSKRBE POŠKODOVANCA
International
Trauma
Life
Support
TEČAJ TEMELJNIH POSTOPKOV OSKRBE
POŠKODOVANCA
V PREDBOLNIŠNIČNEM OKOLJU
International Trauma Life Support Basic
1. dan
07.30 - 08.00
Registracija in zbiranje predtestov
08.00 - 08.05
Dobrodošlica in uvod
08.05 - 08.30
Predavanje: Ocena prizorišča
08.30 - 08.55
Predavanje: Pregled in začetni postopki
08.55 - 09.10
Demonstracija pregleda pacienta
09.10 - 09.25
ODMOR
09.25 - 09.55
Predavanje: Dihalna pot in šok
09.55 - 10.15
Poškodbe prsnega koša in trebuha
10.15 - 10.20
Priprava na učne delavnice
10.00 - 12.15
Praktični del: učne delavnice - 1. del:
12.35 - 13.35
Kosilo
13.35 - 15.50
Praktični del: učne delavnice - 2. del:
Učne delavnice (delo po skupinah):
1.
Dihalna pot (kisik, dihalni balon, zapora dihalne poti...)
2. Vratna opornica, zaščitna čelada
3. Zajemalna nosila z oporo za glavo
4. Steznik za imobilizacijo sedečega poškodovanca
5. Tehnika hitrega izvlačenja poškodovanca
6. ITLS pregled
15.50 - 16.10
ODMOR
16.10 - 16.40
Predavanje: Poškodbe glave in hrbtenice
16.40 - 17.10
Predavanje: Opekline in podhladitev
17.10 - 18.40
Praktični del: pregled poškodovanca - splošni pregled
(delo po skupinah)
2. dan
08.00 - 08.30
Predavanje: Poškodbe v posebnih okoliščinah (otroci, nosečnice, starostniki, zastoj
srca in dihanja...)
08.30 - 11.50
Praktični del: pregled poškodovanca – scenariji
(delo po skupinah)
11.50 - 13.00
KOSILO
13.00 - 13.15
Priprava na preverjanje znanja
13.15 - 15.15
Preverjanje znanja: pisno in praktično (po skupinah)
16.00
Zaključek tečaja in podelitev certifikatov
2