Internavisa 2014 - Kongsberg Jazzfestival

Transcription

Internavisa 2014 - Kongsberg Jazzfestival
prop
ellto
ppen
nest-n
est-si
side ste
NY GRUPPE
SPONTANETABLERT:
TVASK
tips
al
Festiv
Romantikk?
Les et annet blad
Kjell i FAREsonen
Se han tafser
HØRT I UKA
ÅRETS KINE:
På den siste dagen i festivalen går det plutselig et lys
opp for Kine: “åååå nå forstår jeg hvorfor det har vært
så mye styr rundt denne
artisten; han er jo blind!!!
HØRT PÅ GATA:
“Da har du også fått høl,
Kirsti!”, konstaterer Per
Gustavsen fornøyd til Kirsti
Ulrikke Varem.
HØRT PÅ
MORRAMØTET 1:
“Alt vel men jeg har nå tatt
med 6000 kondomer, så jeg
håper at noen vil ha seg”,
slår Inforiums Ingunn
Rokstad fast på morgenmøtet fredag.
På det påfølgende møtet
kunne Rokstad forsikre forsamlingen om at alle kondomene var borte.
HØRT PÅ
MORRAMØTET 2:
Gruppeleder i vakt, Jeanette
Gulliksen, spurte på morgenmøtet lørdag under festivalen hvor man kunne få tak i
mer veksel i kassene.
MELDINGER FRA
MYEVENT:
Snuppelupp! Jeg har glemt å
sette inn melka i kjøleskapet.
Gidder du sette den inn? :)
Klemz ka
DRITATRENGT
KAOS-KAR
Lørdag i festivaluka ringte
vakttelefonen til IKT.
- Vegard fra KAOS her, lyder
det i røret. - Har dere noen
skrutrekkere på IKT-kontoret? Jeg har driti så hardt
i dassen deres, at jeg har
ødelagt den!
T-SKJORTE-OPPVASK
- Ja, siden festivalledelsen nå har innført kun EN
t-skjorte per funksjonær, så
vi behovet for en ny gruppe
for t-skjortevask, og vi tok
saken i egne hender, meddeler gruppeleder for den
nye gruppa, Ingunn Rokstad
Nilsen.
å vaske OG tørke t-skjorter.
De tre funksjonærene har
derfor prøvd seg på akutthjelp til
svette funksjonærer under
festivalen, og håper at festivalledelsen ser behovet for
full akkreditering av den nye
gruppa til neste år.
Flere av funksjonærene her
på festivalen jobber mer eller
mindre natt og dag, og er
det så godt som ingen tid til
- Alternativet er at vi må gå
nakne på neste års festival,
og hva skal vi ta av oss da,
dersom vi ønsker å ta en øl
etter jobb? undrer Dagrun
Hansen Lia.
FFF har ikke lyktes i å
få noen kommentar fra
administrasjonen i denne
saken.
um
Infori rer
nstre
demo etode
tørkem
Slik kan den nye festivaluniformen bli seende ut
Soga Um Hans Lurauge
Ein gong like etter dei fyrste store
slaga i Noreg um ein skulle slå lag
med Germanarane, Frankarane
og Saksarene og laga eit ofsleg
stort rike, dukka det opp ei viking i
kaupangen som låg attmed Lågen,
den som og vart kalla bergstaden.
Ingen visste kor han kom frå. Nokre
var overtydd om at han hadde
kome med straumen i Lågen uppe
i frå Røberg. Det gjekk gjetord um
ein langhåra og skjeggete kar der
uppe. Han hadde visstnok lært
ungane der å lesa og rite runer.
Andre meinte han nok var ein villfaren viking som hadde vore både i
Saksarland og andre stader, for han
kunne prata både det eine og det
andre målet. Nokre hadde og høyrt
at han hadde vekst upp attmed
Essex i Saksarland. Dette viste seg
mykje seinare å vera berre tomprat.
Han hadde vekse upp atmed E6,
som var namnet på den store vegen som gjekk frå Vikakaupangen
til Nidaros og mykje lenger.
Kvar sumar møttes spelemen frå
heile verda i kaupangen attmed Lågen. Det var folk i frå Vinland, skrælinger kalla og blåmenn. Blåmenna
visste ingen heilt kor kom frå. Dei
var brune og jamvel blå i huda og
tala framande tungemål.
Det vart spela slåttar båe dag og
natt, på krokhorn, harpeleikar og alt
anna som kunne låta. Folk kom frå
Ringerika, Romerike og kaupangen
inst i Vika for å høyra på kva desse
galningane kunne finne på å spela.
Kvifor dei kalla seg no slikt kunne
ingen skjøna. Det gjekk gjetord
um kor vent Hans Lurauge song,
så småførkjene kom i store flokkar
Hans, som vikingen kalla seg, synte for å sjå og høyra. Det gjekk ikkje
lenge før ei tå dei i Bergstaden fekk
seg og å vera ein dugandes speleman, Han spela strengeleik og noko lura han med seg i skinnfellen. Førkja, som heitte Åshild, vart seinare
dei kalla årgel mens han samstundes song. Han hadde og stor hug til kona hans.
Med i dette laget var au Eld-Gunnå høyra på blåmennslåttar, så han
ar, ein liten kar som spela krok-lur
slog seg til der langs Lågen.
Han hadde ei ofleg stor snøggvogn så mest ingen kunne tru det dei
høyrde. Spelmannslaget spela kring
då han kom. Så dei som ordna
heile landet og fekk mykje åtgaum
dette og hint meinte at Hans kunfor slåttane sine.
ne køyra rundt med krokhorn og
Langt um lenga tok Hans med seg
are greier for alle spelmenna. Kvar
Åshild og flytta til heimstaden sin
gong nokon spurde Hans um å
køyra hit eller dit, så såg han på dei Borgen. Um dette var ein borg eller
ikkje seier soga inkje um. Der fødte
med lure auge og spurde um dei
Åshild ein son dei kalla Jacob.
var forlikte um kor ting skulle. Han
Han vart seinare kalla skrangle-Jahadde titt og ofte merka seg at dei
cop av di han hadde slik hug tel å
som spurde ikkje visste um dei var
på den eine eller are sida tå Lågen. spela slåttar på trommer og alt som
skrangla mykje.
Hans fekk difor tilnamnet Lurauge.
Da han høyrde dette, humra han
Men kvar sumar kom Hans attengodt i skjegget.
de til kaupangen attmed Lågen for
Det kan og vera at Hans Lurauge
å vera med då alle spelmennene
er den same Hans som Soga um
Villersingane på Romerike talar um. samlast der. Etterkvart fekk han
ein heil flokk med seg til å køyra
Det var ein særs framfus gutunge
greier rundt um. Det var både gutar
som alt som liten song vent og
og småførkjer i denne flokken. Dei
spela stregeleik attåt. Jau, han og
laga så mykje ståk at folk tok til å
frendane hans song og spela slik
at dei fekk koma og spela hjå tante kalle dei for Snurreskallane. Dette
av di dei køyrde fyrst den eine veRagne, slik at heile Noreg fekk
gen og så den andre, men dei kom
høyra.
ingen stann. Støtt og stadig var
dei på farta, dag som natt. Ingen
Hans laga og eit eige spelmanslag
kunne sjå at dei sov eller åt på ei
her attmed Lågen, Ovtung Snøgg.
heil veke. Dei hadde og i skikk som
ingen førr hadde sett. Dei gjekk
rundt med små høner som dei fyllde
med brennevi laga tå urter tå alle
slag. Dei kakka desse hønane mot
kvarandre og sa: nebb, nebb. Kva
dette tydde veit ingen. Um natta var
Hans støtt ute og gjekk. Dei som
ikkje hadde funne sengehalmen
kunne titt og ofte sjå ein skjeggat
kar med ei veske i handa som tusla
seg seine steg gjennom natta i heilde denne veka. Det vart sagt det
var ein gamal viking som gjekk att.
Hans Lurauge hadde mykje moro tå
dette og sa difor inkje til detta.
Dei kunne og flytta ofsleg store
greier. Den eine dagen sto det her
og are dagen hin. Mange meinte
dei var tå underjordisk ætt. Etter
den eine veka vart dei burte og ingen kunne sjå dei att før det hadde
gått eit heilt år.
Skreik um meir mjød
på dette bord
han skråla høgt
og smått um senn han somna
Dagen etter sa han
at det berre var beina som domna
Krok-lur kunne han spela
mjødtungt lag
nokre då sa at han læt som ei sag
meire mjød han då fekk
heilt til han i Lågen gjekk.
Det meste har eg loge,
ikkje mykje er sant i denne soge.
Men mjødet,
det drakk eg,
det er sanning,
ikkje loge.
Hans Lurauge fekk mykje åtgaum
for både kvedinga og runeritinga si.
den finaste mat, slikt som kongen
og are storfolk åt. Men det skal då
nemnast at Hans Lurauge hadde
ikkje mye godt å seie um drotten
og are storfolk. Han meinte at kvar
mann skulle rå seg sjølv som best
han kunne, vel forlikt med dei som
budde runt han. Slik styrde han og
Snurreskallane.
Hans Lurauge vart skral siste sumaren han var i Bergstaden. Han
gjekk enda seinare enn det han alltid hadde gjort. Det gjekk sagn um
at Hans vart enda dårligare utover
hausten.
Neste sumar var ikkje Hans Lurauge å sjå i Bergstaden. Det vart
prata mykje um dette, og det vart
mykje lått og moro når alle tok til å
hugse alt det gale Hans Lurauge
hadde sagt og gjort. Fleire meinte og dei hadde sett ein kar som
gjekk med seige steg rundt husa i
Bergstaden og trudde det var Hans.
Men det var nok helst ein ættling til
Hans, Bjyrge, folk hadde sett.
Um han kan ein lesa i Soga um
Bjyrge Sognakar frå Brjåfjord.
Frå Skrælingeland
kom spelman stor,
Det vart og sagt um Hans at han
var særs flink med blomar. Det
skulle ingen tru. Han kunne få
fram den venaste blome tå berre
eit lite blad. Dette hadde han visst
etter mor si. Han hadde og stor
hug til å laga mat, ikkje berre eta
som are karfolk. Han kunne laga
Kongsberg Jazzfestival har i disse
siste dagene blitt fylt opp til randen
av gjerder og barrikader – ja, minst
fem gjerdemeter per publikummer.
FESTUNG KONGSBERG?
Hans Lurauge var ikkje berre ein
Snurreskalle, han var og ein stor
kvedar. Ein gong kveda han dette
kvadet:
- Man kan ikkje anna gjerde, sier
prosjektleder Torbjørn HotMan Valium, og nekter å kommentere saken
ytterligere.
Redaksjonen er forvirret:
• Prøver man å stenge bluesfolket
fra Notodden ute fra jazzbyen?
• Er dette et utslag av at festivaladministrasjonens mentale sperrer
som har vokst helt ut av proporsjoner?
• Er det jazzpolitiet som prøver å
sabotere folkefest og andre lavkulturelle aktiviteter ved å holde
pophor(d)ene unna byen?
• Er dette en beslutning som har
gjæret i lengre tid?
• Når skal noen stå på disse barrikadene?
• Kan ein skigard væra evig?
Laagendalsposten har i den siste
tiden tatt seg mer og mer til rette.
Dog må det kunne sies å være et
høydepunkt i denne karrieren når
de går løs på våre kjære stedsnavn.
Fellesbrukskrysset, også kjent som
Vidar Landes Plass, fikk det lite flatterende navnet Fellebrukskrysset.
FLOTT FESTIVALTANGA!
Døper om veinavn
Nå har riktignok jammen vært en
felle for Prosjektleder Eirik Havnes,
men FFF synes det er lite fintfølende av LP å omtale evenementet på
denne måten.
MUSIKERE
MED MYSTISK
MAGEVIRUS
Klipp ut din egen festivaltruse!
Verdenstorbandet skulle spille på
Lysthuscenen lørdag. Rett før konsertstart blir serviceansvarlig Ingerid
Bølstad oppringt av en fortvilet
frontfigur. Store deler av bandet er
slått ut av et meget mystisk magevirus, matforgiftning eller noe lignende. De første symptomene meldte
seg allerede fredag natt, i forbindelse med en sosial samling på et av
byens mange vannhull. - Nå ligger
tre av bandets medlemmer og sover i VIP-teltet bak bergseminaret,
slår Bølstad fast før hun skynder
seg til nærmeste dagligvare for å
kjøpe youghurt og bananer til de
unge bandmedlemmene.
HUSK DA
SSEN!!!
å
basert p e
r
e
t
e
d
k
Om
ne kan ik
e
sjonen.
d
a
il
tr
k
is
e
in
g
yppige
å adm
rinneli
, så ogs rført fra de opp avin mener at h
s
ip
lt
a
v
ti
e
a Ha
e fes
ig ov
nne-The
sine egn
er muntl
Alle har de episoder ell liten tvil om at A aldag.
lev
t festiv
er det
selvopp
vellykke
Uansett
n
.
e
e
i
ft
t
e
r
n
k
e
g elem
FFF be
r et vikti
e
k
ø
s
e
dob
Åndenes Hus
En hvit skikkelse viste seg i vinduene på Det Kongelige
Norske Bergseminarium under den sagnomsuste Stevie
Wonder-konserten på Kirketorget lørdag kveld.
Ti tusen publikummere kunne observere at skikkelsen i hvitt
vise seg i flere vinduer i den historiske bygningen, skikkelsen løftet
hendene over hodet og vinket ivrig til
folkemengden.
Folkemengden ble ytterligere i stuss
da ei gråtende jente også viste seg
i et vindu. Spekulasjonene spredde
seg raskt som en sigarettglo i gammel trebygning, en mannsskikkelse
i hvit dress sammen med gråtende
hunkjønn – det måtte bare være
Elvis Presley!
FFF kan midlertidig avsløre at det
ikke var en gjenoppstått rockekonge
fra Uniten, men en lokal imitator som
kaller seg Elvidar Landsley.
NESTE ÅRS FESTIVAL
Flåtaløkka 03.07.2014
- Planene er allerede klare for neste
års festival, forsikrer Kai Gustavsen
fast overfor FFF.
- Målet er å selge 100 000 billetter.
Det vil si to konserter på Stevie Wonders størrelse hver dag. Samt at vi
utvider med én dag.
Arne Nordby K.nr. 040751 23325
Spesialisterklæring FFD.
Etter anmodning og tillatelse fra Arne Nordby K.nr. 040751 23325, og hans opplevelser i
vaktgruppa, kan jeg erklære at overnevnte pasient har kroniske symptomer – høy feber,
hodepine, slapphet, nedsatt allmentilstand, pusteproblemer med nedsatt lungekapasitet,
selektiv mutisme og lider dessuten sterkt av dehydrering da særlig i nebbregionen.
Neste år blir det ingen fribillett for funksjonærene. I tillegg må man betale et
ørlite funksjonærdeltakergebyr på 850,-
Som følge av tidligere traumatiserende eksponering, som aktuelt gir seg utslag i omfattende og dyptgipende funksjonsfall, som vuderes til å falle inn under kriteriene I.C.D.10 for
J101(International Classification of Diseases) Influensa med annen lufteveisykdom som
skyldes annet identifisert luftveisvirus, så bør noen forbarme seg over
pasienten.
Dagens vurdering av Arnes tilstand og dens utvikling over tid og etter
nøye observasjoner av lokale artsfrender under svømming og kontroll
av badedemperatur (14grader C) i Lågen – og med hensyntagen til
Arnes kroniske nebbenose, så forutser vi endringer i risikobildet, som
kan åpne for uforutsette scenarier.
På grunnlag av disse vurderinger tilrådes det at tiltak iverksettes.
Tiltakene vil måtte kunne være inngripende og fuktige. Tiltakene må
dog være innenfor lovens rammer. Dersom tiltak innefor disse rammer ikke fører fram åpnes det for nødverge på generelt grunnlag. Etter vergelovens endringer vil det kunne føre til at Arne blir vergeløs.
For å motvirke den sterke tendensen til vergeløshet bør det settes
i verk omsorgstiltak av forbarmende type med skifte av miljø. Etter
akkreditering vil det beste stedet for Arne være miljøgruppa med tilgang til alle arenaer, rent teknisk betjent både på frontline såvel som
på backline. Dersom disse tiltakene ikke iveksettes vil det føre til en
traumatisk forvirringstilstand, F-05.1, med påfølgende psykoser med
varighet helt til uke 27, 2015.
- På denne måten kan folk velge om
de vil ha én eller flere t-skjorter. Vi skal
sørge for at det blir bestilt nok t-skjorter, bedyrer festivalsjefen.
PAVALOON
Ugjendrivelig bevis: Mørk materie i rund pakke.
Mørk materie observert
Følgene av før nevnte beskrivelse er at Podagra ikke er utelukket.
Alkohol er for Podagra den mest fremtredende risikofaktor. Jazzfestivallivsførselen fører med seg øket risiko for øket alkoholinntak som
altså øker risikoen for Podagra. (urinsyre i føttene ref. Kaptein Vom)
Når dette i tillegg faller i ferietiden oppstår lett en ubalanse som i
kraft av sin natur kan innebære at kontoens saldo vil falle. Fakturaer
kan også påløpe for den frivillig ferierende, etter lov om frivillighet i
forvaltningen §4.4 annet ledd.
- Det er det verdt, slår festivalsjefen
fast. - Såpass morsomt er det tross alt
å være funksjonær. - I tillegg til dette
kommer et lite t-skjortegebyr på 150,per t-skjorte.
Astrofysikkens største mysterium løst under Jazzfestivalen
Diagnose: Organisk hjernesyndrom med uspesifikk årsak, som
kjennetegnes av samtidig forstyrrelse av bevissthet og oppmerksomhet, persepsjon, tenkeevne,
hukommelse, psykomotorisk
atferd, følelsesliv og søvn-våken
hets-rytme. Varigheten er skiftende, og alvorlighetsgraden variere
r
fra mild til svært alvorlig. Arne er
i
den siste kategorien.
Mørk materie eller “Dark matter” som
det betegnes på gammelnosk, ble
Torsdag kveld omsider funnet utenfor
Kaos-kontoret! Vitenskapen har lenge
lett etter dette materialet. Grunnen til at
det ikke har blitt funnet er sannsynligvis
oppdagelsen at det opptrer konsentrert
som “runde pakker” med et ytre skall.
FFF ser det som sannsynlig at festivalen neste år vil motta en Nobel-pris for
oppdagelsen.
Til tross for at festivalen i flere år har
delt ut kondomer til mer eller mindre
fruktbare festivalgjengere, kan FFF avsløre at det i fjor ble bedrevet uansvarlig hekking i Kølabånn. Pavescenen,
som nå er tvangsflyttet til Hvittingfoss,
skal etter det FFF erfarer ha forgrepet
seg seksuelt mot Tubaloon. Resultatet
kunne besiktiges på Kirketorvet under
årets festival. 10 - 15 riktig nusselig
små partytelt og flere tipier skal ha vært
forløst ved hastekeisersnitt i slutten
av juni. - Dette er årsaken til at vi ikke
kunne sette opp Tubaloon i år, sier Torbjørn Heitmann Valum i en kommentar
til FFF. - Hun ligger til rekonvalesens
på Skavanger til neste års festival.
FFF ønsker stolte foreldre til lykke med
de nyankommne og krysser fingrene
for en snarlig familiegjenforening.
P. A. Razet
FFD
Vel Sign.
(Fylkesvetrinærspesialisten for Festivalt Dyrehold)
azet
P. A. Rst FFD
li
Spesia 76599
8
9
.
r
ID-n
KONGSBERG JAZZ- OG FISKEFESTIVAL
Propelltoppen 2014
Juryen har i år blitt utvidet med en person.
Hans, et av våre tidligere medier er nå opptatt i juryen.
Til tross for dette tiltaket, har juryen følt seg utsatt for utidig press. Nytt av året er imidlertid
at presset i all hovedsak kommer fra festivalens adminstrasjon. Juryen er svært betenkt over
denne mangel på moralsk styrke og integritet. Juryen har likevel stått i mot, og alle snurr
har fått en kjønns, alders og statusnøytral behandling. Nytt av året er imidlertid mengden
dobbeltsnurr og trippelsnurr. Egentlig har ikke juryen sett dette siden Tore Flesjø ved en
anledning tok alle plasseringene på lista.
1. Torbjørn Heitman Walum
Unge Svein Stensaker ble utsatt
for et administrativt overgrep av de
sjeldne under en improvisert lunsj i
festivalgata. I pur glede over å ha fått
10 minutter til egen disposisjon går
han til innkjøp av en hamburger og
en halvliter pils. Men etter kun ett par
tygg av burgeren og en liten slurk øl,
ble han overfalt av kandidaten. Han
krevde at herr Stensaker øyeblikkelig
måtte ta av seg funksjonærkort og
vrenge sin funksjonærskjorte før han
kunne fortsette måltidet. Stensaker
lot seg imidlertid ikke pirke på hverken det ene eller andre og forlangte
å bli slettet av funksjonærlista, slik at
han kunne fortsette sin lunsj i fred.
2. Anne Thea L. Haavind
Onsdag kveld utgikk det bud fra
kandidaten om at alle som hadde fått
to t-skjorter måtte levere inn den ene.
Dette medførte en mengde snurr hos
lovlydige funksjonærer som straks
gav seg til å vaske den ene av sine
2 t-skjorter. Rask tørk ble utført i
håndtørkerene på Grand. Juryen har
ingen formening om at dette løste
problemet med manglende t-skjorter,
men er imponert over kandidatens
forsøk.
3. Tore ”propell” Flesjø
Kandidaten er velkjent, og har i flere
år vært henvist til egen liste. Juryen
har imidlertid latt nåde gå for rett i år.
Kandidaten hadde i år den ære å
åpne jubileumsfestivalen. I velkjent
stil slang han ut yndlingsreplikken:
”Er dere ikke enig?” Disse utbruddene medførte etterhvert at hans, i starten, velorganiserte manus, gikk i opp-
løsning. Tidvis ble han derfor nødt
til å avbryte seg selv og forklare hva
han egentlig hadde sagt. En snurr
som vi sjelden har opplevd maken til,
ikke engang fra den kanten. Juryen
bøyer seg ydmykt i hatten og ønsker kandidaten lykke til. Og det var
nødvendig For kandidaten var ikke
ferdig med dette. Følgende scenario
utspiller seg. Kandidaten spinner
kjapt inn i Grandkjelleren og parkerer
bilen til Nils-Petter Molvær. På en av
plassene til Kongsberg Jazzfestival
naturlig nok. Men, han passer på
å betale en parkeringsbillett. Trond
transportsjef, alltid på plass med,
”hvisker” han i øret at parkeringsbillett
ikke hjelper, her er det bevis på at
det er en Kongsberg Jazzfestivalbil
som gjelder. Denne kan skaffes oppe
på sjefens kontor. Kandidaten svarer
kjapt: ”Er dere blitt kommunister nå
eller?” Han spinner opp i tredje etasje, får med seg et bevis og merker
bilen... under vindushviskeren uttapå
bilen, for sikkerhets skyld!! PS, parkeringsbeviset er borte!!
Juryen føler seg maktesløs over
denne mannens påfunn. Vi gratulerer
nok en gang.
4. Jeanette ”vakt” Gulliksen
Kandidaten har fortstått at festivalen IKKE har IA-avtale for sine
funksjonærer og vet å utnytte dette.
Funksjonærer som ikke kan møte
i følge fremlagt tidsplan, må levere
sykemelding eller bli fakturert med
et dagspass. Dette vitner om en god
forståelse for frivillig arbeid, sier festivalsjefen i et notat.
Videre har en innført et svært strengt
regime for innslipp av andre funk-
sjonærer, så strengt at funksjonærer
med legitime ærender på Kirketorget
må gjennom et tredjegradsforhør
med framvising av id-dokumenter for
å få utført sine ærender.
Juryen må si at DETTE har vi ikke
sett før. Vi applauderer og ser fram
mot den endelige løsning, en funksjonærfri festival.
5 Truls ”osten” Liang
Kandidaten har hatt et tungt ansvar
under festivalen. Ikke bare skulle han
sørge for at publikum fikk slukket
tørsten, men hans preferanse for dyrt
flaskevann førte til at Kongsberg gikk
tomt for vann. Men nød lærer som
kjent tørst mann å brenne. Han fikk
hentet ut Lågenvann fra springen,
fylte det i glass og solgte for 35 kr.
Juryen er bekymret over de milliader av kroner som går tapt i Lågen
hvert år og gir herved kandidaten en
utfordring. Kan noe av dette vannet
gjøres til vin?
Kandidaten var imidlertid ikke ferdig
med dette.
På transport- og servicekontoret slo
en ekkel stank imot Trond sjef i det
han åpner døra til lederavdelingen i
gruppa. Mistanken falt på Kari-Anne
sjefs sko. Trond krabber under bordet, men finner ingenting. Mistanken
rettes deretter mot hotellets air-condition. Hotellet blir alarmert og etter
flere søk blir hele anlegget slått av.
Dette løste imidlertid ikke problemet
og flere tiltak ble etterhvert vurdert.
Ved et uhell snubler en arbeider over
en pose og finner osten til Kent! Kandidaten har i sin arbeidsiver handlet
inn mye av backstagesæsjet for flere
dager siden og den ene osten har
etterhvert nådd sin fulle modenhet.
Juryen vil bare si: Dette har vi sett
før. Juryen er dog imponert over
hvor langt enkelte er villig til å gå
for å havne på denne liste.
6 Torbjørn ”transport”
Barikmo.
Kandidaten stiller opp når det skal
være. Og leverer viktige bokser til
de som trenger det. Forsterkere er
viktige bokser, og Angelina Jordan
hadde en sånn. Bare så synd at
den ble levert til magasinparken,
og låst inn der. Den kom aldri tilbake til FMC arrangementet, så når
Kai sjef stod foran 450 dresskledte
sponsorer og presenterte Angelina
Jordan var det uten forsterkeren
hun trengte for å synge. Det ble 30
pinlige minutter mens man ventet
på boksen ...
Juryen uttaler at man skal ikke ta
lett på bokser, samme hvor tunge
de er.
7 Heidi Olsen
Kandidaten, som jobber i vakt/bar
i år, har endelig beseiret teknologien. Hun har jobbet som frivillig
for en del år tilbake, men er ikke,
skulle det vise seg, i besittelse
av nevneverdig lokalgeografisk
oversikt. Hun valgte å bruke bilens
gps-system for å finne huset hvor
hun skulle sove under festivalen.
Teatrums-ett-eller-annet. Problemet oppsto da det dukket opp,
sitat: ”så jækla mange rundkjøringer”. Gps’n begynte å pipe og
mase om at hun svinge feil gjentatte ganger, det hele utviklet seg til et
gjensidig stressnivå. Heidi ble kjørende rundt i byen, både sentralt
og perifert, i nærmere 40 minutter,
helt til hun utmattet sveivet ned
vinduet og spurte en tilfeldig dame
i nærheten av den kjente vestsidamannen Odd Fellow. Heidi Olsen
tryglet dette intetanende mennesket om krisehjelp. Og det fikk hun.
Den empatiske damen, som egentlig skulle i motsatt retning, satte
seg i passasjersetet og begynte
å peke til høyre og venstre og rett
frem mens Heidi svingte deretter,
helt til hun sto trygt parkert utenfor
et rødt hus i byskogen.
Vi kan bare gratulerer.
Kommer til kort
Årets funksjonærkort
har vakt stor forvirring
for gruppeledere og
funksjonærer. Bilde
var fjernet, da det
i følge administrasjonen ble for mange
“tullebilder”. Problemet med å fjerne
bildet ble åpenbart
da man ikke lengre
kunne identifisere
vedkommende kortbærer.
Derfor har administrasjonen valgt
å gå drastisk til
verks neste år man innfører kun
bilde og ikke noe
navn.
(illustrasjonsfoto)
Brev frå lesararaene
Vyrde bladstyrar!
Grunna lamminga, var fyrst på laurdag i festivalveka det vart mogleg for meg å innta bergstada. I det eg kom syklande ned forbi utedassana i festivalgata, ble eg rett forfjamsa. Okke om en vende seg
var det tett av folk. - Kvifor er alle disse menneskja her, tok eg meg i
å tenkje. - Og kor var dei på gruvekonserten i fjor? Den eine tankjen
leia til den neste, og nett forstod eg kva som måtte være gale. Moglegens hadde ein ikkje hatt gruvekonsert i fjor, men snarare flytta
heile tilstelninga til byen.
Nett kom eg i håg ein prat eg hadde med Tore Flesjø den gongen
han styrde skuta. Det vart tala om ein kvit, plastskulptur av ein
scene som likna ein krysning av ein dass og eit runkehorn. Dime
vart det klart at eg i staden burde finne denne nye scena. Som tenkt
så gjort. Eg spurde hundrevis, kan hende tusenvis, av folk om nokon hadde sett skapninga, men til inga nytte. Ein av dei eg spurde,
hevda at scena vart kalla Tubaloon, noko som må ha vore sprøyt.
Ingen jazzfestival med noko sjølvrespekt ville kalla huvudscena si
for noko så tilbakeståande. Åkke som måtte eg rette nasa heim att
med uforretta sak.
Eg kjem attende neste år og håpar gruva er gjennopna då.
Med helsing
Bjyrge Brjåfjord
Dalen Bu- og Umsorgssenter
Indre Sogn
:
n
e
d
i
s
e
t
s
i
S
r
e
m
i
l
s
u
M
v
a
t
Slåt
Kirketorget var fullt av pilgrimer fra hele verden som kom for å delta i musikkmessen.
Til sammenligning Ka’ba
i Mekka.
Kongsberg Kirke
inviterer til Jazzmesse, men muslimske krefter har overtatt Kirketorget.
Med mye jazzmusikk, dåp, nattverd og
offer til menighetens misjonsprosjekt
med kaffe på kirkebakken. Dessverre
er det nok for lite for sent. Som vi ser
av bildebevisene er den Norske Kirke
helt klart slått av muslimene.
Jazz-kantor-liturg Torbjørn Sigurd Hukkum