VPN hjemmekontor PC

Transcription

VPN hjemmekontor PC
Pålogging hjemmekontor - tips
Start "Cisco AnyConnect VPN Client"
Windows xp:
I Startmenyen - se under "Alle
programmer" etter en gul mappe som
heter Cisco, den bør ligge under der
Windows 7:
I startmenyen – søk etter Cisco i feltet "søk
i programmer og filer"
TIPS: Høyreklikk på ikonet og velg "Fest til
Startmenyen" så finner du den lettere neste gang
Har du ikke Cisco-klienten kan du laste den ned
fra www.ovf-nett.no/anyconnect. Kjør filen
anyconnect-win-2.5.3055-pre-deploy-k9.msi ved å
klikke på den og velge "Kjør", og bekreft deg
gjennom installasjonen.
Følgende bilde kommer da opp:
I feltet "Connect to" skal det stå
espresso.ovf-nett.no
Klikk Select for å få opp neste bilde
Side 1 av 4
Pålogging hjemmekontor - tips
Her legger du inn brukernavn i feltet "Username"
og pinkode (4 tall) etterfulgt av koden fra RSA
brikken i feltet "Passcode".
Følg med nederst i kanten av dette bildet, du vil se
at teksten endrer seg, det står bl.a. dette:
Så kommer dette bilder opp:
TIPS:
Hvis det ikke kommer opp – kan du starte Internet
Explorer og gå til
http://10.100.1.38/RDWeb/Pages/portal/vpn.aspx
Under "Velg tjeneste" kan du velge hvilken server
du vil koble til:
"Ovf-nett NY PLATTFORM" og "Ovf-nett 2 NY
PLATTFORM" er de vanligste (ingen særlig
forskjell på disse to). De andre er for dem som
skal inn på andre servere.
Under "Skjermstørrelse" velger du om du vil fylle
hele skjermen eller bare deler av den:
Side 2 av 4
Pålogging hjemmekontor - tips
I dette bildet bør du:
 krysse av for "Stasjoner" dersom du vil se
C:\ på din lokale maskin inne i OVF-nett.

Krysse av for "Skrivere" dersom du vil at
din lokale- / hjemmeskriver skal vises inne
i OVF-nett.
Ved å velge "Koble til" her vil du komme til
påloggingsbildet til OVF-nett som du kjenner det
fra kontoret, og logger på med brukernavn og
passord som vanlig.
TIPS - FEILSITUASJONER:
Kommer ikke videre fra Cisco klienten
Dersom du etter pålogging med RSA brikken ikke
kommer lenger, har du sannsynligvis en annen
webleser installert (eller den har vært installert),
f.eks. Firefox, Chrome e.l. Du vil da sannsynligvis få
dette bildet opp igjen og ber om brukernavn og
passord.
Det løser du slik:
Gå til www.ovf-nett.no/reg:
Kjør filene htm.reg og html.reg – ved å klikke på den
ene og velg "Kjør", "Ja" og "OK". Gjør deretter det
samme med den andre.
TIPS: Da må du logge ut av VPN-klienten enten ved å
klikke "Disconnect" på fanen "Connection" slik:
eller høyreklikke på Cisco ikonet nede i høyre hjørne
ved klokka og velge "Quit".
Finner du ikke ikonet, kan den ligge under skjulte
ikoner, klikk på den lille pilen.
Side 3 av 4
Pålogging hjemmekontor - tips
Problemer ved pålogging med RSA brikken:
Login failed:
Dersom brukernavn, pinkode eller
koden fra brikken blir tastet feil får
man følgende feilmelding i nederste
kant i påloggingsbildet.
Next Card Code:
Dersom man skriver feil pin eller
kode fra brikken flere ganger vil man
til slutt få følgende bilde:
Teksten "..next card code.." betyr at
man skal legge inn neste kode fra
brikken (uten pin foran). Det er
viktig at det er neste kode fra brikken
(at brikken har skiftet kun én gang).
Brikken er låst:
Dersom man har tastet feil mange ganger, vil brikken til slutt bli låst, og melding om
dette kommer nederst i bildet. Da må man kontakte Helpdesk for å få "låst opp" brikken.
Glemt pin:
Har du glemt pinkoden, kontakt Helpdesk for å sette brikken i "ny pinkodemodus". Da
logger du først på uten pinkode, kun brikkekoden. Så blir du bedt om å lage ny pin (ikke
bruk en du har brukt før) og bekrefte den. Deretter blir du spurt om pin+brikkekode.
Tips:
Dersom du sliter med pålogging med brikken, kan det være lurt å kontakte Helpdesk. De
kan nemlig se hva som skjer/hvilke feilmeldinger du får og hjelpe deg gjennom
påloggingen.
Utløpsdato:
RSA brikken har en utløpsdato – den står bak på brikken. Når den datoen nærmer seg,
vil du automatisk få tilsendt ny. Gammel utgått brikke må kastes i el-avfall.
Retur av brikke:
Dersom du slutter, eller ikke vil bruke hjemmekontorløsningen lenger, må brikken
returneres til Helpdesk. Alle brikker som ikke har passert "exp.date", må returneres
ellers vil arbeidsgiver bli fakturert for den.
Side 4 av 4