UlvenMiFare - Ulven Borettslag

Transcription

UlvenMiFare - Ulven Borettslag
MieleLogic
- Internett
- Oppvaluering
(Funksjoner i denne veiledning er avhengig av installerte programpakker)
MieleLogic
Den enkle veien til logisk tøyvask
Miele PROFESSIONAL har gjennom generasjoner vært med på å sette standarden
for kvalitet, driftssikkerhet, energibesparelse og brukervennlighet i norske
fellesvaskerier.
Dette gjelder planlegging og installering av vaskerimaskiner og ikke minst
betalings- og reservasjonssystemer. Mieles nye betalingssystem, MieleLogic, er
høyteknologisk og avansert, men veldig enkel i bruk. Det setter standarden for
enkel og logisk reservasjon, betjening og betaling.
MieleLogic har en desentralisert styring. Det innebærer at all aktivitet foregår
direkte på den enkelte maskin i vaskeriet. Brukeren går direkte til en ledig maskin
med tøyet og styrer reservasjon, programvalg, igangsetting og betaling herfra.
Dette gir bl.a. sikkerhet ved en ev. driftsstans, da det kun er den maskinen med feil
som stopper – og ikke hele vaskeriet.
MieleLogic gjør det enklere for brukerne å reservere, vaske og betale, og gjør det
lettere å vedlikeholde, reparere og oppgradere vaskeriet.
Passer til alle typer maskiner
MieleLogic er utviklet til Mieles egne maskiner, men kan uten problemer også
benyttes til produkter fra andre leverandører.
MiFare-teknologi
MieleLogic er et pengeløst betalingssystem, og betaling skjer via husleien eller
forhåndsbetalt via internett. All betjening av systemet foregår med MiFare-brikke.
Brikken har stor kapasitet og kan inneholde mye informasjon. Det gjør det enkelt å
bruke brikken til også andre steder enn på vaskemaskinen, for eksempel som
adgang til vaskeriet, kjelleren og lignende.
MieleLogic i maskinene
I hver enkelt maskin i vaskeriet er det innebygget en MieleLogic kortleser. Displayet
betjenes med fingertouch og gir brukeren de nødvendige opplysninger om
vasketider, reservasjoner, programvalg og mulige fremtidige reservasjoner for alle
maskinene i vaskeriet.
Print en kvittering
Sett kortet i MieleLogic printeren,, hvis detter installert, og du får skrevet ut en
kvittering inneholdende dagens forbruk, samtidig som du får informasjon om det
samlede forbruk i gjeldende måned.
Benyttes forhåndsbetalt vaskerikonto, vises også saldo.
Betal kun for det du bruker
Sammen med Mieles fullelektroniske vaskerimaskiner og tørketromler kan
MieleLogic arbeide med individuelle priser for de forskjellige programmene, slik at
prisen for å benytte en maskin er beregnet i forhold til aktuelle driftsomkostninger
som vann og strøm. For eksempel stopper belastningen når tørketrommelen
stopper, fordi tøyet er tørt. Med andre ord, du betaler kun for ditt reelle forbruk.
Internett-reservasjon og andre tjenester
Pålogging
Logg på vaskeriet med IP-adressen
til vaskeriet, http://37.191.191.34,
evt. fra en opprettet lenke på deres
egen hjemmeside.
Brukernavn og Passord utstedes av
administrasjonen.
Disse kan senere endres til noe som
er lettere å huske.
Du kan alltid logge på med det
opprinnelige brukernavn og passord,
om du skulle glemme ditt egenvalgte.
Tilgjengelige tjenester
(Funksjoner i denne veiledning er avhengig av installerte
programpakker. Kun ”Endre brukernavn” er standard)
Fra forsiden kan det velges
<Endre brukernavn>
<Sms?>
<Balanse>
<Balanse/Innbetaling>
<Vaskeri>
<Reserver tid>
<Log ut>
<Språk>
avhengig av hvilke tjenester
som er installert.
<Endre brukernavn> er alltid tilgjengelig.
Endre brukernavn
Velg:
<Endre brukernavn>
Du kan endre brukernavn og
passord til noe som er lettere å
huske.
Har du adgang til flere vaskerier, og
ønsker å vaske i ett eller flere av
disse, må dette gjentas i de
aktuelle vaskeriene.
Du kan alltid logge på med det
opprinnelige brukernavn og
passord, om du skulle glemme ditt
egenvalgte.
Bekreft med <OK>
SMS-varsling
Velg:
<Sms?>
Ønsker du å få tilsendt en SMS
som påminnelse om din
forestående reservasjon, legger du
inn ditt mobiltelefon-nummer (kun
åttesifrede norske) og velger hvor
lang tid (i minutter) i forveien du vil
ha varselet.
Bekreft med ”Aksepter SMS”
Balanse / Innbetaling
Velg:
<Balanse / Innbetaling>
(Ved Internett oppvalueringssystem)
<Balanse>
(Ved kredittsystem)
Her vises en oversikt over
forbruk forrige måned, samt
hittil denne måneden, for
dette vaskeriet.
Ved debet-system
(forhåndsbetalt system),
vises også innbetalinger som
er gjort via Internett
(nettbank).
Ønskes det innbetalt til
vaskerikonto, velges
<Innbetaling til konto>.
Et innestående restbeløp kan
tilbakebetales ved å trykke
<Tilbakebetal>.
Innbetaling til vaskerikonto
Velg:
<Innbetaling til konto>
Her skal det skrives noen betingelser
for innbetaling og/eller bruk av
vaskerisystemet.
Velg beløp som skal innbetales, legg
inn din e-postadresse og kryss av for
å akseptere betingelsene.
Trykk <Gå til betaling>.
Videre innbetalingsprosedyre er
deretter som i nettbank og foregår på
sikre sider (https://.........)
Kvittering for innbetalt beløp
fremsendes til innlagt e-postadresse.
Etter endt innbetaling er beløpet
disponibelt i vaskeriet umiddelbart.
Vaskeristatus
Velg:
<Vaskeri>
Her viser en status over maskinene
i vaskeriet.
Grønn = ”Ledig”
Rød = ”Opptatt” eller ”Reservert”
Blå = ”Ute av drift”
Reserver tid
Velg:
<Reserver tid>
Reservasjoner kan gjøres for en
måned frem i tid. Det kan
begrenses hvor mange
reservasjoner hver bruker skal
kunne inneha.
Velg uke, dag og maskin, og
bekreft med <Ja>.
Ønskes flere reservasjoner,
gjentas prosedyren.
Slett reservasjon
Velg:
<Slett reservasjon>
Reservasjoner kan slettes.
Sletting bekreftes med <Ja>
Avslutte
Velg: <Logg ut>
.. eller avslutt ganske
enkelt ved å trykke
OBS!
<Logg ut> fungerer ikke med alle
typer nettlesere
Oppvaluering
Brukerveiledning
Funksjoner i denne veiledning er avhengig av installerte
programpakker
Ved ledig maskin skifter displayet
regelmessig mellom tre forskjellige
informasjonssider.
Ved å trykke på språkknappen (globusen)
nederst til høyre, kan det velges et annet
språk i veiledningen
Språkvalg er tilleggsfunksjon, og kan i tillegg til norsk,
vise engelsk, tysk, svensk og dansk .
Her kan om ønskelig vaskeriets eller
kundens navn legges inn
Starte maskin
Funksjoner i denne veiledning er avhengig av installerte programpakker
Legg brikken på leseren.
Hvis det ikke er nok penger på kortet til å
starte et program, vises teksten ”Ikke nok
penger”. Kortet må da ”fylles opp” innen det
kan benyttes til å starte maskinen.
(<Reserver>, <Balanse> og <SMS?> er tilleggsfunksjoner. De
kan benyttes uten penger på kortet)
Velg program på maskinen.
Pris for valgte program vises.
Bekreft programvalget ved å trykke <Kjøp>
Kortet kan fjernes, om programmet startes
ved å trykke startknappen på maskinen
SMS-varsling
Tilleggsfunksjon
Legg brikken på leseren og trykk <SMS?>
(<Reserver>, <Balanse> og <SMS?> er tilleggsfunksjoner)
Tast inn ønsket mobilnummer (kun norske).
Inntastede siffer kan slettes bakover med <C>
Bekreft ved å trykke <√>
Avbryt ved å trykke <X>
Bekreftelse fremkommer
Hvis det beregnes en pris for utsendelse,
fremkommer prisen.
Avslutt med <Ja>, evt. <Nei> hvis det likevel
ikke ønskes SMS
Vasketidsreservasjon
Tilleggsfunksjon
Legg brikken på leseren og trykk
<Reserver>
Dato, tid og maskin velges i
ønsket rekkefølge.
(<Reserver>, <Balanse> og <SMS?> er
tilleggsfunksjoner)
Velg Dato, Tid og Maskin
velges i ønsket rekkefølge.
Bekreftelse vises. Bekreft med <OK>
SMS-varsling for forestående reservasjon.
Opplysningene kan redigeres ved å trykke
de respektive knapper.
Sende brukernavn og passord
Tilleggsfunksjon
Legg brikken på leseren og trykk
<Reserver>
(<Reserver>, <Balanse> og <SMS?> er
tilleggsfunksjoner)
Trykk <Internett login>
Tast inn ditt mobilnummer (8 siffer) og
bekreft med 
Bekreft med <Ja>. Hvis tjenesten er
prisbelagt, vises prisen øverst på skjermen
Balanse
Tilleggsfunksjon
Legg brikken på leseren og trykk <Balanse>
Dato, tid og maskin velges i ønsket rekkefølge.
(<Reserver>, <Balanse> og <SMS?> er tilleggsfunksjoner)
Saldo på kortet, samt forbruk forrige måned og
hittil denne måneden vises.
Opplysningene gjelder kun forbruk i det aktuelle vaskeriet, og
inkluderer ikke hva det er vasket for i eventuelle andre vaskerier
brukeren har adgang til.
Miele AS
Nesbruveien 71
Postboks 194
N-1378 Nesbru
Tlf: 67 17 31 00
Fax: 67 17 31 10
Internett: www.miele-professional.no
E-post: [email protected]
______________________________________________________________________________
Miele AS, Nesbru
Rett til endringer forbeholdes
06/13