MAGASINET - Doxa Bibelsenter

Transcription

MAGASINET - Doxa Bibelsenter
MAGASINET
Doxa 4 • 2014
Fra Terjes hjerte.
Terje deler her med hva
som har skjedd siden sist på
Side 2
Doxa, se...
Herlig åpningskonferanse på
bibelskolen. Keith Holladay
hadde et fyrverkeri av en konSide 3
feranse, les mer på..
Også i år har vi lovet å sende penger til klær, julegaver og julemiddag til barnehjemmet Håpets Sol i Mexico. Milagros
og Terje skal også ha kampanjer og møter samt besøke barnehjemmet før jul. Les mer på side 6
Besøk fra USA og England på
Doxa. Joseph Hedgecock og
Ella Onakoya hadde noen herlige møter. Les mer på...Side 4/5
Litt av hvert
Smånytt fra Doxa, besøk,
om misjonstur i Desember og
rapport fra Spania, se.. Side 6
Solrun Opheim underviser.
Solrun snakker om bønn og hva
Herren har vist henne. Se mer
Side 7
om dette på....
Fantastisk tur til Hviterussland. Mange fikk
en mektig berøring av Herren.
Leif Hetland er en av flere talere som
kommer til vår sommerkonferanse på
Gjennestad til sommeren. Sett av datoene allerede nå og delta i det herlige fellesskapet hvor vi løfter opp navnet Jesus.
Vil du støtte vårt misjonsarbeid, så kan du benytte vedlagte giro eller overføre til
vår misjonskonto: 1594.49.10481. Gi via PayPal: Du kan nå også støtte vårt misjonsarbeide ved å gå inn på våre hjemmesider: www.iwm.nu og bruke ditt VISA eller
Mastercard. Trykk på linken hvor det står “Donate” oppe til venstre på siden og følg
instruksjonene fra PayPal.
Møter og konferanser
framover finner du som vanlig
på siste siden. Ta en titt og hold
Side 8
av datoer, på...
NB! Når du flytter: Husk å melde
fra om adresseforandring!
FRA TERJES HJERTE
Herren leder
oss framover!
Kjære venn!
Jeg er så takknemlig til Herren
for alle dere våre lesere som står
med oss i tjenesten! Hvis det ikke
hadde vært for dere som står med
oss i bønn og økonomisk støtte
ville dette ikke vært mulig. Vi går
på vannet økonomisk fra måned
til måned, men Herren er trofast
og minner venner som deg om å
støtte oss med en gave.
Jeg har akkurat kommet hjem fra
en tur i Hviterussland hvor det
er forbudt for utenlandske statsborgere og forkynne evangeliet.
Det var fantastisk å se hvordan det
oppmuntret dem at noen fortsatt
våger trosse dette forbudet. Jeg
opplevde at folk var veldig åpne og
hungrige etter undervisning så det
blir så absolutt ikke siste gangen
jeg reiser dit.
Hviterussland er Europas siste diktatur og folket lever i stadig undertrykkelse fra styresmaktene. Alle
media som radio, tv, internett og
aviser er sensurert av myndighetene og det gamle KGB fungerer i
høyeste grad fortsatt. Vi må be for
våre søsken som lever under slike
forhold.
Det har vært en travel høst administrasjonsmessig. Det har vært mye
korrespondanse frem og tilbake
med Stiftelsestilsynet i forbindelse
med navnebyttet på stiftelsen og
menigheten. Vi fikk endelig nå i
begynnelsen av november at var i
orden for stiftelsen sin del. Vi må
fortsatt jobbe litt til med navnet på
menigheten. Det offisielle navnebyttet blir fra 1. januar og blir da
Doxa STI.
Som jeg har nevnt tidligere samler
vi alt under en fane/navn med ny
logo og nytt navn. For dere våre
lesere er jo ikke navnet nytt, for
bladet har jo alltid hett Doxa. Dette
var også det opprinnelige navnet
Gud gav Rolf Auke da han startet
stiftelsen, men av forskjellige årsaker, bl.a. nær relasjon med Rodney
Howard-Brown ble vi hetende The
River.
Da vi nå tar tilbake det opprinnelige navnet i det vi samler alt under
et navn, ærer vi det arbeidet Rolf
startet ved å bruke navnet Gud gav
ham til å begynne med. Navnene
på de andre delene i stiftelsen blir
da: Doxa bibelsenter (menigheten),
Doxa World Mission (misjonen) og
Doxa bibelskole. Det vil være den
samme logoen for alle avdelingene
bare med forskjellig benevning for
de forskjellige avdelingene.
Vi har også i høst måttet pusse opp
lokalene litt da vi ikke har gjort
noe med dem siden vi flyttet inn.
Jeg håper vi kan bli ferdige med
oppussingen til bønn- og faste
konferansen i januar hvor vi også
ønsker og marker det offisielle
navnebytte. Vi føler at dette blir et
løft for hele organisasjonen.
Nå nærmer det seg jul igjen med
stormskritt. I den forbindelse
tenker jeg mye på barna på barnehjemmet Håpets Sol i Mexico. Det
var en stor opplevelse og tilbringe
jul og nyttår sammen med dem
i fjor, noe som også gjorde sterkt
inntrykk på våre barn Daniel og
Lisa Marie.
Min kone Milagros og jeg skal
også i år en tur og besøke barnehjemmet en uke før jul, og vi
ønsker og kunne gi dem gaver,
mat og klær til jul. Dersom vi skal
kunne gjøre dette er vi avhengig av
at dere våre kjære venner hjelper
oss. Vi har hjemme i Norge har jo
alt! Hva kan være bedre julegave
enn å gi litt til noen som virkelig
trenger det?
Mens vi er i Mexico skal vi også
ha møter og kampanjer. Vi forventer at mange vil ta imot Jesus
som frelser, bli helbredet og satt
i frihet. Det er en ære og få lov
til å oppmuntre dette folket også.
Det virker som narkotikakrigen
mellom regjeringen og kartellene
ingen ende tar, noe som gir utrygge og vanskelige leveforhold for
folket. Husk oss i bønn da Mexico
er et farlig land å ferdes i.
Til slutt vil jeg gjerne benytte
anledningen til å ønske alle
sammen en riktig god jul og et
velsignet nytt år.
Med takknemlig hilsen
Terje Grotle
Testamentariske gaver
3157 BARKÅKER
TLF.: 33 00 32 80
FAX: 33 38 08 71
Ønsker du å testamentere gaver til vårt
misjonsarbeide så dine eiendeler kan
medføre sjelers frelse og velsignelse til
dem som har det vondt?
Ta kontakt med oss i dag på 33 31 08 52 eller mail:
[email protected] og få informasjon om hvordan du går frem.
FA N T AS T I S K Å P N IN GS KON FE RAN S E FOR BIBELSKOLEN/BESØK FRA SPANIA
Fantastisk åpningskonferanse for bibelskolen med Keith Holladay
Jack Coe måtte avlyse sine møter i Norge i høst og Keith Holladay steppet
inn på kort varsel.
Keith hadde en fantastisk forkynnelse, her tolket av Grete Kværneng.
Mange fikk et mektig møte med Herren under betjeningen i ettermøtene.
Lovsangsgruppen Rejoice under ledelse av Inger Heibø ledet oss inn for
Guds trone i lovsang.
Besøk av Javier Garcia fra Spania på skolen i september
Javier er lovsangsleder i en menighet i Sevilla og underviste gripende om
dette emnet. Her tolket av Terje Grotle.
Det var også en praktisk del i undervisningen hvor vi tilba Herren i lovprisning ledet av Javier. Gudsnærværet var til å ta og føle på.
BESØK FRA USA OG ENGLAND PÅ DOXA BIBELSENTER
Gjensyn med Joseph Hedgecock fra USA
Salvet og god undervisning av Joseph da han besøkte bibelskolen i høst.
Her tolket av Haakon Andersen.
Det var fullsatt sal av hungrige elever og besøkende på skolen.
Sterke møter med Ella Onakoya fra England
Ella Onakoya forkynte slavet og full av Guds ild da hun besøkte oss. Her
tolket av Terje Grotle.
Det var mange besøkende som lyttet ivrig til hennes forkynnelse.
Det var et mektig Gudsnærvær og mange fikk et kraftig møte med Herren
under forbønn i ettermøtene.
I siste møte strakk vi hendene i alle de fire himmelretningene og ba for vekkelse og sjelers frelse. Det ble en mektig atmosfære med nød for sjeler.
TUR TIL EUROPAS SISTE DIKTATURSTAT - HVITERUSSLAND
Terjes rapport fra turen til Hviterussland
Det var en spennende og interessant tur hvor
jeg første dag ble kjørt 4 timer fra Minsk til en
by på grensen til Ukraina som het Pinsk. Der
besøkte jeg to rehabiliteringssenter for rusmisbrukere, dette bygget er for kvinnelige brukere.
På senteret for mannlige brukere som vi her
ser, samlet vi alle brukerne og staben til møte i
friluft. Standarden på byggene var heller laber
og hadde vel ikke blitt godkjent til bruk her
hjemme i Norge.
Jeg delte frimodig vitnebyrdet om hvordan Gud
løste meg fra et liv i rus i bytte med et eventyrlig
liv sammen med Herren, før jeg betjente alle
sammen ved og be for dem ved håndspåleggelse.
Irina Lukyanovich, nr. 2 foran fra venstre, er
grunnlegger av rehabiliteringssentrene og organisasjonen Mødre mot narkotika som var offisielt
vertskap. Det var rørende og se hvordan det jeg
delte gav håp til både brukere og ansatte. Dagen
etter var jeg også og delte med lederne for organisasjonen i Minsk, hvor de nå har sitt hovedsete.
På kvelden den andre dagen var jeg invitert til
å tale i en menighet i Stolbtsy av pastor Timur
t.v. som hadde tatt imot Jesus da en Norsk
misjonær var i Hviterussland for mange år
siden.
Folk var veldig åpne og tok imot budskapet med
stor iver.
Siste dagne var jeg i menigheten til pastor
Andrey i Minsk hvor de begynte møtet med
salvet lovsang.
Her også delte jeg et budskap fra mitt liv om
at alt er blitt nytt, tolket av Vitali som var en
eminent tolk.
Etter møtet strakk alle hendene for å velsigne
den tjenesten vi står i her hjemme i Norge.
Det ble også tid til en liten omvisning på
frigjøringsplassen, tidligere Lenins plass, hvor
det er et 3 etasjers underjordisk handlesenter
under bakken.
Hviterussland er Europas siste diktatur og
Leninstatuene har sin plass fremdeles. Pastor
Andrey t.h. tok en stor sjanse ved å invitere
meg, da det er strengt forbudt for utenlandske
statsborgere og forkynne der.
LITT AV HVERT
Besøk av Steinar Vikestad på bibelskolen
Herlig salvet undervisning da Steinar Vikestad besøkte oss på bibelskolen
i oktober.
Steinar betjente elevene med en profetisk hilsen på slutten av skolen.
Tur til Mexico i desember
Vi ønsker å kunne gi barna på barnehjemmet en riktig god og velsignet
julefeiring med god mat, gaver og klær når vi reiser dit nå i desember.
Dette klarer vi ikke uten din hjelp, så dersom du ønsker å bidra med en
gave til julen i Mexico kan du bruke giroen som er vedlagt i bladet.
Vi skal også to større evangelistiske kampanjer og forventer å se mange
sjeler frelst, helbredet, satt i frihet og berørt av Gud. Bildet er fra i fjorårets
kampanje.
Rapport fra Spania
Følg med på våre websider: www.iwm.nu
for mer utfyllende og
oppdatert informasjon om
møter og konferanser som
vi arrangerer.
Følg oss på facebook:
www.facebook.com/
IWMNorge
Organisasjonen «Acercate a la vida» som vi støtter i Spania takker så mye for
bidraget de får fra oss. Dette muliggjør å kunne jobbe målrettet mot barn og
unge samt foreldre. Vi ønsker å videreformidle denne takken til våre givere.
Uten dine bønner og økonomisk støtte hadde det du leser om i dette bladet
ikke vært mulig. Vi ønsker deg all mulig velsignelse framover!
SOLRUN OPHEIM UNDERVISER
Litt om bønn
Solrun Opheim
Salme 91
vers 1: Den som sitter i Den
Høyestes ly, som bor i Den
Allmektiges skygge, han sier
til Herren: Min tilflukt og
min borg, min Gud som jeg
setter min lit til!
vers 3: Han frir deg fra
ødeleggende pest.
vers 5: Du skal ikke frykte
for nattens redsler.
vers 11: Han skal gi Sine
engler befaling om deg.
Vi har lov til å be om alt. «Be,
så skal dere få.» står det i Matteus 7,7, men vi får ikke alltid
det vi ber om. Gud elsker oss for
høyt til å ville gi oss noe som
ikke er bra for oss. Han kan heller ikke gi oss noe som går mot
hans vilje. Vår tro spiller også
inn, men det kan jeg ikke gå
nærmere inn på nå. Men når
vi ber bibelord – Guds eget ord
– da er vi trygge – for det er jo
hans vilje! Da får vi bønnesvar!
Nå for tiden ber jeg salme 91
daglig, og det gir slik fred og
glede. Jeg setter meg godt til
rette i en god stol – helst om
morgenen – lukker øynene,
og ser for meg det jeg ber. Jeg
kjenner at jeg kommer så nær
Jesus, setter meg tett inn til han
– i hans ly, hans beskyttelse, og
så personliggjør jeg salmen med,
jeg, meg, min osv. slik: «Jeg setter meg i Den Høyestes ly,
jeg bor i Den Allmektiges skygge, og jeg sier til Herren: Min
tilflukt og min borg, min Gud
som jeg setter min lit til… osv.»
Spanskesyken herjet i Norge i
1918-19, folk døde i uhyggelig
mengde, sier leksikonet. Men
på et kristent barnehjem bad de
hele tiden salme 91, og ikke én
av dem ble syk! Denne opplysningen inspirerte meg, og derfor
begynte jeg å be denne salmen.
Men kan jeg ta til meg de herlige løftene der? tenker du kanskje. 2. Korinterbrev 1,20 sier:
«For så mange som Guds løfter
er, i Ham (Jesus) har de fått sitt
ja!» Så dersom du har åpnet
hjertet ditt og tatt imot Jesus, så
gjelder alle løftene i bibelen deg.
Jesus sier: «Se, jeg står for døren
og banker. Om noen hører min
røst og åpner døren, da vil jeg gå
inn til ham og holde nattverd
med ham, og han med meg.»
Åpenbaringen 3,20.
Gud velsigne deg, og lykke til!
Beste hilsen
Solrun Opheim
Returadresse:
Doxa
Smiløkka 5 A, 3173 Vear
Norway
Møter og konferanser framover
4. – 11. januar 2015 – Bønn og fastekonferanse
Vi begynner det nye året med å søke Herren i en ukes bønn og faste.
Møter: Søndag 4. januar kl.17, mandag – lørdag kl.11 og 18
og søndag 11. januar kl.11
1. – 3. februar – Guds rike åpenbart - Konferanse med Keith Holladay
Keith er en salvet forkynner, bibellærer og sanger som reiser over hele verden
med evangeliet. Han er nå i ferd med å etablere seg i Norge og det er en glede
at han er tilbake hos oss igjen.
Møter: Søndag kl. 17, mandag kl.18 og åpen bibelskole tirsdag kl.18-21:15
Søndag 1. mars kl. 11 – Møte med Steinar Vikestad
Steiner er baptistpastor og leder for Afrikahjelpen. Han er et fyrverkeri for
Herren med salvet og kompromiløs forkynnelse.
9. – 11. mars – Konferanse med Tom Scarrella fra USA
Tom er verdensevangelist hvor tegn, under og mirakler følger hans tjeneste.
De siste årene har over 400 personer gått ut av rullestoler og sluppet krykker under hans møter. Møter: Mandag kl.18, tirsdag åpen bibelskole kl.1821:15 og onsdag møte kl.18
2. - 5. april – Profetisk påskekonferanse med Janet Brann-Hollis
Janet er en Herrens profetinne og betjener med stor salvelse og presisjon.
Denne konferansen bør du ikke gå glipp av, sett av tid allerede nå.
Møter: Skjærtorsdag kl.18, langfredag, påskeaften og 1. påskedag kl.11 og 18
29. – 31. mai – Avslutningskonferanse med Jacie McDonald
For bibelskolen. Jackie kommer tradisjonen tro tilbake til vår uteksaminering fra bibelskolen. Hun er en bønnens kvinne som har fått lagt vår skole
spesielt på sitt hjerte.
5. – 12. juli – Stor sommerfest på Gjennestad Gartnerskole
Det kommer mange talere og sangere fra inn- og utland, bl.a. Leif Hetland,
Jan Eriksen, Roger Larsson, Linda Bergling, Keith Holladay og Anette
Løvtangen, Tom Scarrella m.fl. Lovsangen ledes av Steinar Wold med team
fra menigheten Paktens Ark. Sett av datoene på din kalender og delta i det
herlige fellesskapet med Jesus i sentrum!
MAGASINET
Organ for stiftelsen
The River og International
World Mission
Ansvarlig utgiver:
Styret i The River STI
Redaktør:
Bent Fossan
Adresse:
Smiløkka 5 A
3173 Vear
Tlf: 33 31 08 52
Fax: 33 31 07 40
E-mail:
[email protected]
Web-sider:
www.iwm.nu
Bankgiro 1:
1594.49.10481
Bankgiro 2:
6263.05.90421
Postgiro, Sverige:
4213 - 5
Forretningsfører/regnskap:
Terje Grotle
Revisor:
K - Team Revisjon
Juridisk konsulent:
Adv. Johs Steen
Lay-out/produksjon:
Bent Fossan
Trykk:
Cicero AS, Tønsberg

Similar documents