Skoliose og ryggvirvelsøyleterapi etter Dorn

Transcription

Skoliose og ryggvirvelsøyleterapi etter Dorn
Skoliose og ryggvirvel
Pschyrembel, klinisk medisinsk ordbok, definerer skoliose
(gresk; skolios = krum, bøyd)
som fiksert utviklingsdeformitet av virvelsøylen med
fiksert sidestilt bøyning av
virvelsøylen med rotasjon av
enkelte virvler i krumningsseksjonen. Her følger en oppdeling
av forskjellige skolioseformer
og fire alvorlighetsgrader.
Skolioseformer
• C-formet skoliose (bøyning til en
siden uten motbøyning)
• Sammensatt eller S-formet
skoliose (bøyning med
motbøyning)
• Trippel skoliose (dobbel S-formet
skoliose)
Alvorlighetsgrader, gitt av
skoliosevinkelen
• Grad1: til 400 (lett skoliose)
• Grad2: 400-600 (middels alvorlig
skoliose)
• Grad3: 600-800 (alvorlig
skoliose)
• Grad4: over 800 (svært alvorlig
skoliose)
Skoliosevinkelen etter John
Robert Cobb
Fra røntgen finner man den såkalte
”nøytralvirvelen” eller ”overgangsvirvelen”. Denne virvelen kjennetegnes ved minste rotasjon og
krengning. Og den ligger mellom
krumningene (nøytral overgang
mellom to buer).
24
naturterapeuten • mars 2011
A kt u elt |
H eil p raktiker G u nnar J ohan H elliesen , N at u rtera p e u t M N N H reg
lsøyleterapi etter Dorn
Symptomatisk skoliose og etiologi
• medfødt infeksjon som forårsaker feil på virvellegemer, ribbein
og andre statiske elementer
• virveldeformering etter metastaser, traume eller betennelser
• ved lammelser; muskel- og bindevevssykdommer (for eksempel
Ehlers-Danlos-Syndrom)
• statisk betinget pga beinlengdeforskjeller eller forandringer
i bekkenområdet (for eksempel
hofteluksasjon)
• rakitt (Engelsk syke). (Oppstår
ved mangel på D-vitamin hos
barn. Knoklene blir myke på
grunn av forsinket forkalkning av
knokkelvev)
Idiopatisk skoliose (80 %)
Til dels sterkt fremadskridende
form med manifesteringer før puberteten. Hyppigst hos jenter (forholdet jenter:gutter er 3:1)
Spedbarnsskoliose
Forekommer det første leveåret,
ikke medfødt. Vanligvis uten strukturelle forandringer med god tilhelingstendens.
Ryggvirvelsøylebehandling
etter Dorn - relatert til skoliose
Allment betegnes skoliose som en
bøyning av ryggraden til siden. Oftest finner man også enkelte virvler
som er roterte og stivhet i avsnittet
av ryggraden som er krummet. Det
kan forårsake smerter, men også om
krumningen vedvarer over lengre
tid, kan det avstedkomme skader på
indre organer.
Ved skoliose finnes det forskjellige
alvorlighetsgrader etter skoliosevin-
Allment er skoliose ikke kurerbar,
som saktens stemmer, siden ingen
kan helbrede deg eller din skoliose,
med unntak av at du faktisk gjør det
selv!
Med stor tålmodighet og utholdenhet kan du oppnå at virvelsøylen
atter blir rett. Det betyr helbredelse
og ikke bare lindring.
Den som lider av skoliose skulle
virkelig bry seg om denne muligheten. Ikke bare fordi skoliose er en
etstetisk utfordring, snarere fordi
funksjoner til indre organer kan
svekkes siden de ikke lengre har
nok plass til å arbeide ordentlig. I
Tyskland er det slik at den private
sykeforsikringen kjenner til dette
faktum, og de forlanger derfor ofte
ganske betydelige risikopåslag hos
skoliosepasienter.
Om du ønsker å benytte Dorn-metoden for å rette opp skoliosen, bør
du innstille deg på å arbeide i minst
seks uker, ofte også lengre, for å se
resultater. Eget pasientarbeid er avgjørende for tiden det tar før resultatene kommer. Du må konsekvent
gjøre de forordnete selvhjelpsøvelsene minst tre ganger daglig. Disse
må ikke under noen omstendigheter
avbrytes, om du ikke vil true resultatene av behandlingen.
Heilpraktiker Gunnar Helliesen,
naturterapeut MNNH reg
kel og type skoliose. Medfødt skoliose oppstår som følge av feildannelse av virvellegemer eller ribbein.
Statisk betinget skoliose er forårsaket av forskjellige beinlengder eller
hofteluksasjon. Dessuten finnes det
skoliose som kan oppstå som følge
av for eksempel rakitt, betennelser,
lammelser, muskel- og bindevevssykdommer. Ofte er det skolemedisinsk ikke mulig å finne årsaken til
skoliose.
Dieter Dorn, grunnleggeren av
Dorn-ryggvirvelsøyleterapien, har
registrert gode resultater fra den
idiopatiske skolioseformen. Han har
også erfart at det er mulig å stoppe
utviklingen av skoliose med metoden.
Skoliosepasienter verdsetter øvelser til selvhjelp, som er en nøkkel til
helbredelse. Øvelsene gjøres som regel veldig samvittighetsfullt. Det bør
de også gjøre, for skoliosetilstanden
er relativt vanskelig å endre.
Med stor tålmodighet
og utholdenhet kan du
oppnå at virvelsøylen
atter blir rett.
Det betyr helbredelse
og ikke bare lindring.
naturterapeuten • mars 2011
25
A kt u elt |
H eil p raktiker G u nnar J ohan H elliesen , N at u rtera p e u t M N N H reg
En Dorn-terapeut vil som regel
rette opp ryggvirvelsøylen avsnitt
for avsnitt nedenfra og opp. Terapeuten vil ved hver behandling fortelle deg hvilket avsnitt som du skal
arbeide med i de neste tre ukene. Du
trykker med andre ord ett og samme
avsnitt av ryggvirvelsøylen til midten i tre uker tre ganger daglig.
Lengden til et avsnitt av ryggvirvelsøylen svarer omtrent til en hånd,
og oftest forløper krumningen av
virvelsøylen allerede i neste avsnitt
til motsatt side. Vi behandler altså
her virvelsøyleavsnitt og ikke enkelte virvler, selv om krumning til
siden også er forbundet med torsjon
av virvler. Det betyr at enkelte virvler også er noe rotert.
Resultatet av behandlingen og pasientens øvelse avhenger av tålmodig arbeid og ikke først og fremst
styrken på det utøvede trykket. Selvhjelpsøvelsene er ikke vanskelige å
utføre og skal ikke gjøre vondt. Det
som er viktig er at øvelsene gjøres
tre ganger daglig, hver gang et par
minutter. Det er alt. I tillegg må
det tilføyes at i løpet av behandlingen skal øvelsene ikke utføres med
anstrengelse. Anstrengelse tjener
her oppbyggingen av ryggmuskulaturen. Ryggmuskulaturen skal ikke
være hard, heller mye mer elastisk
og myk. Da tillater ryggmuskulaturen bedre forandringer i virvelsøylen og ryggmuskulaturen kan lettere
tilpasse seg endrede forhold.
Erfaring viser at varig helbredelse
skjer først etter at hele ryggen har
blitt behandlet. Dersom en gir opp
behandlingen en gang i blant, bøyer
virvelsøylen seg og vender tilbake til
den gamle tilstanden.
Etter omtrent tre uker kan en erfaren Dorn-terapeut se om pasienten har øvd. Dersom det er tilfellet, og han i det minste ser en liten
forbedring, skal pasienten fortsette
å trykke på det samme avsnittet av
ryggsøylen i nye tre uker. Noen ganger er dette avsnittet av ryggvirvelsøylen allerede rett og man kan fortsette på det neste høyere avsnittet i
rekken.
Om pasienten ikke gjør selvhjelpsøvelsene, kan man ikke forvente resultater.
Selvhjelpsøvelser for
lendevir velsøylen
For lendevirvelsøylen gjelder samme øvelser som utlignet beinlengdeforskjellen. Man retter opp lendevirvelsøylen indirekte ved å sørge
for like beinlengder. Like beinlengder balanserer bekkenet, sørger for
god funksjon i iliosacralleddet og
forebygger og bidrar til å rette opp
skjevheter i lendevirvelsøylen.
Selvhjelpsøvelser for
brystsøylen
Still deg inntil en dørkarm slik at
kanten på dørkarmen ligger i muskelrennen ved siden av ryggsøylen.
Dørkarmkanten bør være noe avrundet slik at det ikke gjør vondt når
du føler virvelsøylen både på høyre
og venstre side. Skulle kanten være
for skarp, kan du legge noe skumgummi mellom. Når du kjenner et
ømfintlig sted, er det stor sannsynlighet for at denne virvelen er rotert eller skjøvet til siden. Dersom
det ømfintlige stedet er i et område
på brystvirvelsøylen, svinger du på
overkroppen for å rette inn virvelen.
Vennligst legg merke til at trykket
som utøves på den roterte virvelen
ikke gjør vondt, men føles godt!
Selvhjelpsøvelser for
halsvir velsøylen
Tast symmetrisk med fingrene på
halsvirvelsøylen med begge hender.
Oppover eller nedover spiller ingen
rolle. Samtidig som du trykker, gjør
du små ”nei” bevegelser med hodet.
Idet du gjør øvelsen regelmessig sørger du for at musklene avspennes.
Muskelbevegelsene vil hjelpe til med
å rette inn virvelen.
Med denne øvelsen kan du forebygge muskelspenninger og mulige
framtidige forherdinger. Som regel
er det nok å utføre øvelsen en gang
per dag. Når musklene som holder
og beveger nakken er avspente, sklir
ikke halsvirvlene så lett tilbake. Det
kan dog hende at en virvel som nylig
ble rettet opp, alt glir tilbake etter
to dager. Når du berører denne virvelen mens du utførere øvelsen, kan
du merke en smerte. I slike tilfeller
kan man raskt og enkelt behandle
seg selv for å sikre et varigere resultat.
Ikke glem selvhjelpsøvelsene. De
kan du bli veldig glade i!
Kurs i Ryggvirvelsøyleterapi etter Dorn arrangeres i 2011. Se
NNH.no på internett under Kurs,
møter og konferanser samt Faglig
oppdateringskalender i Naturterapeuten!
Litteraturliste
• Pschyrembel. ISBN 3-11-017213-5
• Dieter Dorn, Gerda Flemming, Heilen mit
der Methode Dorn, ISBN 3-363-03033-9
[email protected]
Erfaring viser at varig helbredelse skjer først etter at
hele ryggen har blitt behandlet. Dersom en gir
opp behandlingen en gang i blant, bøyer virvelsøylen
seg og vender tilbake til den gamle tilstanden.
26
naturterapeuten • mars 2011

Similar documents