Naturfag I

Transcription

Naturfag I
______________________________________________________
sitt naturfagshefte, del 1
Tegn og fargelegg egen forside 
NOEN FAKTA OM SKJELETTET
En av de største og viktigste delene av kroppen er skjelettet.
Skjelettet består av knokler, brusk og bindevev. Leddene binder knoklene sammen
og gjør det mulig å bevege dem.
Skjelettet har mange oppgaver, noen av dem er å holde oss oppreist, å beskytte
indre organer, og sammen med musklene gi oss bevegelse.
Til sammen har vi over 200 knokler. Disse varierer mye både i form og størrelse.
Den største knokkelen er lårbeinet, og noen av de minste er knoklene i øret. Disse er
viktige for hørselen vår.
Hva består skjelettet vårt av?
______________, ______________ og ________________.
Nevn noen av oppgavene skjelettet vårt har?
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
Hvor finner vi de minste knoklene vi har i kroppen vår?
_____________________________.
Hva binder knoklene sammen? Og hva gjør knoklene med skjelettet vårt?
_________________________________________________________________________________.
Ekstra spørsmål: Hva bør du drikke for å hjelpe kroppen med å styrke skjelettet?
______________________________________________________.
FYLL INN ORDENE SOM MANGLER
1. Stativ: Skjelettet holder hele kroppen ___________.
2. Beskyttelse: De viktigste organene i _____________ er beskyttet av bein. Hjernen ligger inni
hodeskallen og er godt beskyttet. ______________ og ____________ ligger inni brystkassen, og
alle nervetrådene i ryggmargen ligger beskyttet inni ryggsøylen.
3. Bevegelse: Siden de fleste ledd mellom knoklene er bevegelige, kan vi bevege skjelettet.
Musklene er festet til ________________ på en slik måte at når musklene trekker seg sammen,
bøyes eller strekkes leddet så lemmene beveges.
4. Produksjon: Røde blodceller, hvite blodceller og blodplater produseres i den røde
beinmargen, inni de store ______________.
5. Mineral-reservoar: Beinmargen inneholder _________ slik at vi raskt kan erstatte røde
blodlegemer ved blodtap. Beinsubstansen i skjelettet inneholder mye kalsium og fosfat.
Dersom disse mineralene mangler andre steder i ________________, kan knoklene gi dem.
ORDENE:
Jern – Kroppen – Knoklene - Hjertet Oppreist - Lungene - Knoklene – Kroppen
Tips: sett strek over de ordene du har brukt.
FINN KNOKLENE
Tegn et kryss der knoklene er på denne kroppen:
Tips: kjenn på egen kropp, hvor lar kroppen deg bøye leddene dine?
SETT STREK DER LEDDET BØYES
- bruk forskjellige farger på alle ledd som blir bøyd.
HVORDAN KROPPEN ER BYGGET OPP
Ryggsøylen
Ryggsøylen består av mange knokler, som kalles virvler, mennesker har 33-34 virvler i
kroppen. Mellom virvlene er det brusk. Ryggsøylen er normalt svakt s-formet for å klare å
dempe støtene når vi går eller løper. Hodeskallen er festet øverst på ryggsøylen og ville
blitt utsatt for kraftige trykk hvis ryggsøylen ikke dempet støtene.
Vi deler virvlene inn i halsvirvler, brystvirvler, lendevirvler og halevirvler. Ribbeina er festet til
brystvirvlene. Brystvirvlene og ribbeina danner brystkassen, som beskytter hjertet og
lungene.
Hodeskallen
Hodeskallen eller kraniet, består av 26 knokler som er bundet sammen med bindevev.
Hodeskallen beskytter hjernen. Kjevebeinet er knyttet sammen med kraniet av kuleledd.
Hodeskallen består av følgende knokler:
Skalletaket
Pannebeinet
Issebeinet
Tinningbeinet
Bakhodebeinet
Kilebeinet
Silbeinet
Ansiktskraniet
Kinnbeinet
Overkjevebeinet
Underkjevebeinet
Nesebeinet
Neseskillebeinet/plogbeinet
Tårebeinet
Nedre nesemusling
Ganebeinet
Hvor mange virvler har mennesker i kroppen sin?
__________________________________________________________.
Hvilke forskjellige typer deles virvlene inn i?
___________________, ___________________, ____________________ og ___________________.
Hvor mange knokler deles skalletaket inn i?
____________________________________.
Hvor mange knokler deles ansiktskraniet inn i?
____________________________________.
Hva knyter kjevebeinet og kraniet sammen?
____________________________________.

Similar documents