SK JE LE T T O G M U SK LE R

Transcription

SK JE LE T T O G M U SK LE R
SKJELETT OG MUSKLER
Arbeidsprogram for sjette trinn
Dette heftet tilhører:
ⓒ Ole Martin Kyllo, 2010
Hva er egentlig skjelettet vårt godt for? Vet du hvor mange muskler vi har i kroppen? Hva skjer når vi
trener? Disse, og mange andre ting om skjelett og muskler, skal du jobbe med å finne svar på i tida
fremover.
I dette heftet finner du oppgaver som du skal løse alene, eller sammen med andre. Alt arbeidet fører
frem mot læringsmålene under. Veien frem finner du på de neste to sidene. Bit for bit skal du bevege
deg mot den siste oppgaven som er en «eksamen» i emnet. Slik er veien bygd opp:
Les og lær
Her er det noe å lese for å lære. Du må sikkert lese flere ganger før det
«sitter». Ikke gå videre før du har forstått det du har lest. Spør om hjelp
hvis du trenger det. Alle sidene er i Yggdrasil
Oppgave
Når du er ferdig med å lære deg stoffet, tar du fatt på oppgavene. Noen
handler om å skrive, andre om å gjøre noe med kroppen. Hvis ikke det
står noe annet, skriver du i skriveboka di.
Bruk datamaskinen
Når du har gjort oppgavene, kan du prøve deg på en test av det du har
lært. Du finner testene ved å klikke på lenken «YggdrasilKropp» på
klassens hjemmeside, eller på It´s Learning
Når du er ferdig med ei rute, kan du fargelegge den. Da blir det enkelt å se hvor
langt du er kommet.
Lykke til!
læringsmål
s
k
j
e
l
e
t
t
e
t
m
u
s
k
l
e
r
Jeg kan forklare disse ordene: Knokkel, Hodeskalle, Ryggrad, Virvel,
Brystkasse og Sene
Jeg kan fortelle noen fakta om skjelettet
Jeg kan beskrive hvordan skjelettet er bygd opp
Jeg kan navn på de 20 viktigste knoklene, og hvor de er
Jeg kan navnet på de tre vanligste leddtypene, og kan fortelle hvor på
skjelettet man finner dem
Jeg kan fortelle hva som skal til for å få et sunt skjelett
Jeg kan fortelle noen fakta om muskler
Jeg kan fortelle om de tre muskeltypene
Jeg kan fortelle hva sener er og hva de gjør
Jeg kan forklare hvordan to og to muskler jobber sammen
Jeg kan forklare hva nervetrådene brukes til
Jeg kan forklare hvorfor bevegelse er viktig
ⓒ Ole Martin Kyllo, 2010
Kan noe
OK
Les side
154-155
Lag ei fin forside i boka de til
emnet. Skriv «Skjelett og muskler» som
overskrift og lag ei fin tegning til
Les og lær:
Side 156
Få tegning av
skjelettet av lærer. Lim det inn i boka
di og sett på navn på de 20 knoklene
du har lært deg
Oppgave 1,
side 161
Les og lær:
Side 158-159
Klikk deg inn på
«YggdrasilKropp» og
ta testen «Kan du
navnet på knoklene?»
Gjenta til du får alt rett
Klikk deg inn på
«YggdrasilKropp»
og se på
animasjonen
«Ledd»
Lag ei tegning av et
ledd. Sett på, og forklar
disse ordene: Knokkel,
Leddbånd, Leddbrusk
Klikk deg inn på
«YggdrasilKropp»
og ta testen
«Leddene i
skjelettet»
Les og lær: Side
160
ⓒ Ole Martin Kyllo, 2010
Les og lær:
Side 157
Skriv to
faktasetninger om
brystkassen og tre om
ryggraden
Gå
til
neste side
Finn så
mange ledd du
kan i kroppen din.
Skriv alle
hengsleleddene, alle
kuleleddene og alle
dreieleddene
sammen, i hver
sin gruppe
Løs
oppgave 6, 7 og 8, side
161. Svar med fulle setninger
eller skriv spørsmål og
svar.
Skriv et
sammendrag av det
du leste.
Klikk deg inn på
«YggdrasilKropp» og ta
«Quiz om knokler, ledd
og kosthold». Gjenta til
du får alt riktig.
Løs oppgave 3, side
161. Send løsningen
til læreren i en
melding på It´s
Learning
Lag en fin overskrift:
Muskler. Fortell om de tre typene
muskler. Begynn slik: Vi har tre
typer muskler. Det er....
Les og lær: Side
162-163
Gå sammen med en
annen elev og gjør
oppgave 1, side165
Forklar
hvordan musklene
jobber sammen i
par.
Gjør
oppgave 3, side
165
Forklar hva
en sene er, og hva
de brukes til
Les og lær: Side
164
Klikk deg inn på
«YggdrasilKropp»
og ta testen
«Muskler og
nerver»
Gå sammen med en annen elev. Hør hverandre
i læringsmålene. Når dere er sikre på at dere kan alt, ta
«SkjelettOgMuskelEksamen» på It´s Learning
ⓒ Ole Martin Kyllo, 2010
Gå
sammen med
en annen elev og
gjør oppgave 2,
side 165