Info til pasienter med osteoporose NoFRACT_Molde_26.5.15

Transcription

Info til pasienter med osteoporose NoFRACT_Molde_26.5.15
Beinskjørhet
Egne notater
- er det samme som
osteoporose
- gir betydelig økt risiko for
nye brudd
- er vanlig både hos kvinner
og menn
- er vanligere jo eldre man blir
Medisiner mot
beinskjørhet
Til deg som har
fått påvist
beinskjørhet /
osteoporose
Normalt beinvev
- kan halvere risikoen for nye
brudd
- kalsium og vitamin D er
viktig, men er alene ikke nok
til å hindre nye brudd
Osteoporotisk beinvev
Avdeling for Ortopedi
Molde sjukehus
Pasientinformasjon NoFRACT
Hva er beinskjørhet?
Beinskjøre personer som har hatt ett
brudd har dobbelt så høy risiko for å
Beinskjørhet er det samme som
få flere brudd sammenliknet med
osteoporose. I skjelettet til personer
personer uten brudd. Personer som
med beinskjørhet pågår mer
har hatt mange brudd har fem ganger
nedbryting enn oppbygging av bein.
forhøyet risiko for nye brudd.
Medisiner mot beinskjørhet
Vanlige medisiner mot beinskjørhet
bremser nedbryting av beinvev i
skjelettet. Medisinene er effektive og
kan halvere risikoen for nye brudd.
Dette fører til svekket beinstruktur,
redusert beinmasse og økt risiko for
brudd.
Ingen merker at man er beinskjør før
Hvordan behandles
beinskjørhet?
man får ett brudd. Mange har
Hva kan du gjøre for å
hindre nye brudd?
 Ta medisinen
 Spis næringsrik kost med nok
smertefulle brudd i ryggen uten å vite
Kalsium og vitamin D
at de er beinskjøre.
Det er viktig at kroppen får nok
Beinskjørhet rammer særlig kvinner,
kalsium og vitamin D og du får resept
om vinteren og fjern
men også menn, og sykdommen er
på et slikt kosttilskudd. Kalsium og
snublefeller i hjemmet
vanligere jo eldre man blir. En av to
vitamin D alene gir ikke sterkere bein,
kvinner og en av fire menn får minst
men byggeklosser for skjelettet og
ett brudd etter 50-års alder. De
må brukes sammen med medisin mot
vanligste bruddene er i håndleddet,
beinskjørhet.
proteiner
 Unngå fall – bruk brodder ute
 Sjekk synet hos fastlegen hvis
du ser dårlig
 Stump røyken og reduser
alkoholinntaket
 Mosjoner etter beste evne
overarmen, hoften og ryggen.
Pasientinformasjon NoFRACT