Grått hår = godt bilsalg

Transcription

Grått hår = godt bilsalg
www.dn.no
Gasellevinner med enkel filosofi:
! ØKER MEST
Onsdag 24. oktober 2012
UKE 43 NR. 249 – Årg. 123
Løssalg kr. 25
263.000 lesere hver dag
Mener
innspill
ikke
krever
habilitet
Næringsminister
Trond Giske ser ikke
behov for habilitetsvurderingg når
kandidater spilles
inn til en nominasjonskomité.
Side 10 – 11
Markedet
frykter ny
resesjon
med Obama
Side 9
Nøkkeltall
Børs s. 41-47
Fra siste handledag til igår kl 18.08
Dollar Øre
Øre
Euro
5,73 6
3
7,44
100 SEK Øre
Pund Øre
9,13 5 V 86,14 21
Hovedindeksen Oslo Børs (osebx)
W 434,42
-2,70 %
Nordsjøolje Brent, 1. pos.
W 108,01
-1,43 USD
Pengemarkedsrente 3 måneder
W 1,88
-1 basispunkt
Side 26 – 27
Kristin
Halvorsen
om Kjell Inge
Røkkes vrede over
Statoil-Hydro-fusjonen:
Som en
forsmådd
guttunge
Ministre i krisemøte: I en ny bok skildrer Kristin Halvorsen krisemøtet etter
at Kjell Inge Røkke truet med å selge Aker Kværner til Russland. SIDE 6 – 8
Foto: Fartein Rudjord
Side 14, 15, 16 og 17
LIVSSTIL
Gasellene 2012
Grått hår = godt bilsalg flukt fra sykkel
W
W
W
48
ETTERBØRS
ONSDAG 24. OKTOBER 2012 DAGENS NÆRINGSLIV
Pastill på
vennejakt
Vareprat: Hvis en venn anbefaler pastillen
Blink på Facebook, er det neppe helt
tilfeldig. Firmaet Likenshare har 20.000
medlemmer som står klar til å snakke om
nye produkter i sosiale medier.
REKLAME
BJØRN ECKBLAD
OSLO
–L
iker jeg det, kan jeg
fortelle vennene mine
om det. Liker jeg det
veldig godt, legger jeg kanskje
noe ut på Facebook. Det er artig
å være prøvekanin, sier Charlotte Løvstad (31).
Løvstad har nettopp fått
tilsendt tre pastillesker. En er
svart, en er lilla og en er grønn.
Den svarte minner om salmiakkvarianten av det klassiske Nidargodteriet Knott. Men merket er
nytt: Blink Mints. Løvstad går i
gang med testingen over kafébordet på Lilleborg i Oslo.
– Jeg liker «knotten». Deretter
den lilla og så den grønne, sier
Løvstad, som jobber med
bedriftsrådgivning i eget firma.
– Boksen er vanskelig å få opp.
Den kan du få billig av meg, sier
hun.
Forbrukernettverk
Løvstad er en av rundt 20.000
nordmenn som har meldt seg
frivillig til å teste ut nye
produkter i nettverket til firmaet
Likenshare. Forrige uke sendte
Likenshare ut Blink-pastiller til
den første gruppen av testere.
De fleste er mellom 15 og 45 år
gamle. Vel én av ti er studenter
og to av tre er kvinner.
Likenshare definerer seg som
noe midt mellom en reklame-
kampanje og en brukerundersøkelse. Derfor er negative tilbakemeldinger nesten like verdifulle
som positive. Slår ikke et nytt
produkt an blant dem som har
meldt seg frivillig til å teste
akkurat slike produkter, er det
trolig ikke håp.
– Kravet fra oss er: Vær ærlig,
sier Stig Ola Johansen (35),
største eier og styreleder i Likenshare.
Med bakgrunn fra blant annet
utendørsreklame, startet han
selskapet i 2010 for å systematisere markedsføring i sosiale
medier. Selskapet jobber ut fra
erkjennelsen av at den mest slagkraftige markedsføringen i dag
er at en venn anbefaler noe.
– Gullet er dialogen i
strømmen på Facebook. Venner
er det som virkelig påvirker deg,
sier Stig Ola Johansen.
Venner om tenner
I gjennomsnitt har hver Facebook-bruker 259 venner. Og når
venner først begynner å prate
om et produkt, sprer varepraten
seg som ringer i vannet.
Da Colgate testet tre nye tannkremer ved hjelp av Likenshare,
skapte det 2214 meldinger på
Facebook, 160 tweets på Twitter
og 407 blogginnlegg. Da Likenshare beregnet hvor mange
venner som potensielt var blitt
påvirket av Likenshares Colgatekampanje, fant de at 884.300
personer hadde hatt mulighet til
å se den.
SOSIALE PASTILLER
Likenshare er et markedsføringsselskap med 20.000 medlemmer som
tester ulike produkter.
Q Likenshare ble startet av Stig Ola
Johansen i 2011 sammen med Øyvind
Sægrov og Tor Espedal, som tidligere
har jobbet for reklamebyrået Schjærven og rubrikkportalen Finn.
Q Haugen-Gruppen importerer Blinkpastillene til Norge. Fra før har selskapet merkevarer som Fazer,
Bollinger og Corona i porteføljen.
Q Haugen-Gruppen omsatte for nærmere 793,6 millioner kroner ifjor og
fikk et driftsresultat på 81,5 millioner
kroner.
Q
Etterpå ble testerne spurt om
de selv ville kjøpe tannkremen
og om de kjente noen som hadde
begynt å kjøpe den. Colgates
markedssjef Asle Forsbak sier
han vil bruke Likenshare flere
ganger.
En gjennomsnittlig kampanje
som involverer rundt 2500
Likenshare-medlemmer koster
rundt 200.000 kroner. Andre
kunder som har brukt Likenshare er Nycomed, Cliniderm og
klesmerket Bavac.
Billigere enn tv
For importøren av Blink-pastillene, Haugen-Gruppen, handler
det om å komme seg inn på et
tøft pastillmarked med mange
sterke aktører. De tyskprodu-
serte pastillene er først og fremst
rettet mot ungdom mellom 14 og
26 år. Såkalte designbokser med
en «diamant» i hjørnet gjør at
pastillen antas å ha noe sterkere
feminin appell.
– Når du sender ut produktet
til en definert målgruppe, setter
du i gang varepraten, sier merkeansvarlig Jan Henrik Siraas i
Haugen-Gruppen.
Bloggere må merke reklamen
OSLO: Forbrukerombudet følger
utviklingen i sosiale medier
nøye, og er spesielt oppmerksom
på kommersialiseringen av de
såkalte rosabloggerne. Bloggnettverket til storebroren til
toppblogger Emilie «Voe»
Nereng (16) omsetter nå for
200.000 kroner i måneden.
Forbrukerombudet har i flere
omganger sendt brev til personene bak populære blogger som
Fotballfrue.no, Linni.blogg.no,
Idawulff.com og Voeblogg.no. I
brevet ber ombudet om at bloggerne merker innlegg som
reklame:
Q Når de får betalt for å skrive
om et produkt eller tjeneste.
Q Når de mottar et gratis
produkt eller tjeneste mot å
skrive om dette.
Q Når de lenker til produkter
og kan få betalt dersom leserne
klikker på linken eller kjøper
produktet via deres lenke.
Rosabloggerne får likevel
skryt fra Forbrukerombudet for
å ha skjerpet seg og blitt flinkere til å merke reklameinnlegg.
En av dem som virkelig har
satt sosial markedsføring i
system, er Eirik Nereng (21).
Han er broren til Emilie «Voe»
Nereng (16), som i flere år har
vært en av landets aller mest
populære bloggere.
Gjennom firmaet Diar tilbyr
Eirik Nereng nå «kreative og
effektive» reklamekampanjer
på nett, gjerne i samarbeid med
Aller-konsernets spesialbyrå for
nettannonser, Adlink.
Nereng opplyser at han nå
har etablert seg med et kontaktnett på cirka 50 bloggere i ulike
nisjer. «Vi har jevnlig dialog
med samtlige rundt hvilken pris
– I dag må du kjøpe ganske
mye reklame på tv for å bli
synlig. For et helt nytt produkt
som starter fra scratch, er dette
en veldig bra måte å gjøre det
på, sier Siraas, som bruker noen
minutter hver kveld for å svare
på innlegg om produktet på
Facebook.
[email protected]
POPULÆR OG
ENGASJERT.
Emilie Nereng,
alias Voe, blogget nylig om
generalforsamlingen i Buskerud Unge Høyre.
de tar for å skrive et sponset
innlegg/stille opp på en
kampanje, og avtaler dette for
hver enkelt kampanje,» skriver
han i en epost.
DAGENS NÆRINGSLIV ONSDAG 24. OKTOBER 2012
«
49
BBC-sjef
sto skolerett
NESTE SIDE
Nerdrum
tapte igjen
KUNST
KARL-R. STRØMMEN
OSLO
Maleren Odd Nerdrum (68) har
for tredje gang tapt en rettssak
om pengene han hadde gjemt i
en bankboks i Østerrike.
Denne gang avviste Oslo
tingrett kravet fra Nerdrum om
å oppheve ligning som var ilagt
ham av Skatt øst.
Tidligere er Odd Nerdrum
dømt til fengsel i både
tingretten og lagmannsretten
for grovt skattebedrag.
Nerdrum hevdet at skattesaken
mot ham var basert på feil
faktum og rettsanvendelse.
Oslo tingrett mener at de
nesten en million dollar
Nerdrum hadde liggende i
I SKATTESTRID. Odd
Nerdrum.
PRØVEKANIN. Charlotte
Løvstad tester gjerne
produkter hun får på gaten.
På Facebook har hun 335
venner, men regner seg ikke
som veldig aktiv.
Foto: Javad M. Parsa
Q
Følger reglene slavisk
OSLO: Fagleder Tonje Hovde
Skjelbostad hos Forbrukerombudet mener Likenshare er
en tjeneste som reiser spørsmål
etter markedsføringsloven.
– Det er en kommersiell
tjeneste som innebærer
markedsføring av produkter.
Dette må vi se nærmere på, sier
Skjelbostad.
Ifølge daglig leder Øyvind
Sægrov i Linkenshare har
selskapet fulgt Forbrukerombudets veiledning «slavisk».
– I tillegg til at vi ber medlem-
mene være ærlig om hva de
deltar i, merker vi alle delinger
på Facebook med både produktets navn og produsent, samt
vårt eget firmanavn, sier han.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"#$%&'()*+)&,#-#.!/!0,$,()#',(+1%
-!3,#!,%!,#!*$4#!1!0/%5,6,#!7(6,!'(!2)%&5!&)55,*!).!12#,%2/&+)2/*#8!916*1.,%,!1!(%!:/2#!
:1!;6:/%6!<%1,.!4,*#,#!4%/!=>2612!).!?2/%%!4,*#,#!4%/!@<!A)%.,8!B,%!&5/*!:1!*,:,%,!
5)0'*,##,!41&5/*,!0(*,&C&#,0,%!4)%!)*+,!).!./&&!,5&')%#!#1*!,2!&/0*,#!:,%61!/:!DE!01**8!
5%)2,%8!;6:/%6!<%1,.!).!?2/%%!'%)&+,5#,#!F/%!5)2#%)**!&C&#,0,%!4)%!./&&!).!:G&5,!
/''*15/&+)2,%H!,2!F):,6&,2#%/*!).!,#!:,6*15,F)*6&&C&#,08!"*15!71*6,#!&,%!>#!1!6/.H!4)%:,2#,%!:1!,2!:,5&#!'(!IEJ!2,&#,!(%H!&1,%!/608!61%,5#$%!KC:126!L%C6,27,%.!1!LMN!
?)2.&7,%.!M,#,%12.8!!!!!!!!!!!!!!!!!!OOO!=,&!12#,%:+>,#!'(!P26>&#%1/:1&,282)
!!!Q%)6>5#-!).!#+,2,&#,*,:,%/26$%,%!#1*!4/.)0%(6,#!-
!"#$%&'()"&*%+*),
[email protected]
-1502.03,
&.,9-0
+)$0%(35*:
-%&./0)$1#$/*%2%3'4'5675
!!!"#$%&#!'(!)*+,-!).!./&&0(*12.
!"
bankboksen hverken var «lån»,
«sikkerhet», «depot» eller
«båndlagte midler» slik
Nerdrum hevdet. Derimot
mener retten dette var midler
som var stilt til fri disposisjon
for Nerdrum og dermed skulle
vært oppført i selvangivelsen.
«Retten mener (...) at
saksøker kan bebreides for ikke
å ha opplyst saken tilstrekkelig
for ligningsmyndighetene»,
skriver tingrettsdommer Kim
Heger.
Advokat Pål Berg, som representerer Nerdrum, vet ennå
ikke om dommen vil bli anket.
– Jeg vet ikke om Nerdrum
orker en sak til, sier Berg.
I dommen fremkommer det
at advokat Berg har innlevert en
omkostningsoppgave på 787.000
kroner.
Dommer Heger mener det er
så høyt at han gjør Nerdrum
oppmerksom på muligheten til
å be retten festsette advokatsalæret.
;
(35),
),,$3 ;65
6
4
*0
*+3,
+)$0-< %,35
7
*
/
1.
-.*/01+0230#3*+3045)*3,3
%44,6*04601./*7%,8
!"#$ !!"#$"%#"#$ %&'!
(#%)(!*")+!*(!"#$
!!!"#$%&'()*+",%