Les mer her om kostnadsbesparelse.

Transcription

Les mer her om kostnadsbesparelse.
CONTAINERLØSNINGER
FOR BYGG OG ANLEGG
RIKTIG VARE - RIKTIG MENGDE
- RIKTIG TID!
For byggeleder og bas er det viktig
å sørge for god fremdrift gjennom
hele prosjektet. Ikke minst må gutta til
FAKTA
Würth tilbyr utlån, leie og salg av containere fra 8 til
40 fot.
• Lager-container
• Verksted container
• Verktøy-container
• Betong-container
• Kjemi-container
• Miljø-containere
• Sag-container
• Spesialtilpassede containere
Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon.
E-post: [email protected]
enhver tid ha riktig utstyr tilgjengelig.
Når tømrerne mangler skruer, er det
både dyrt og tidkrevende å dra av
gårde for å hente noen pakker. Da er
det viktig med gode logistikkløsninger,
som for eksempel en Würth-container,
på byggeplassen. Ikke bare inneholder den det du trenger av verktøy,
­festemateriell, kjemikalier, HMSprodukter og liknende, men den er
også ryddig og hele tiden oppdatert.
Det sørger Würths salgskonsulent for
– Et gratis, vedlikeholdsfritt lager midt
på anleggsplassen!
Nye Akershus universitetssykehus
(Ahus) er en av Norges største innlandsprosjekter. Siemens AS fikk
totalentreprisen på elektroteknisk infrastruktur i tillegg til en kontrakt om IKTkabling. Med en stram fremdriftsplan
er viktig at alle, uansett funksjon, drar
i samme retning.
For å lette logistikken omkring verktøy
og forbruksmateriell, valgte Siemens
en ­­containerløsning fra Würth på
Norges største innenlandsprosjekt - det
nye Akerhus universitetssykehus.
”– Jeg vil si det så sterkt at uten containeren
fra Würth, ville det ha blitt mange stopp i
arbeidet. En containerløsning gir et vedlikeholdsfritt lager som inneholder det viktigste
av verktøy og forbruksmateriell som elektromontørene trenger, sier Morgan Jansson i
Siemens. Han har ansvaret for at montørene
har det de trenger og holder oversikt over
hvor mye som går med av kniver, hullsager,
bor, skrutrekkere, ­avbitertenger, hansker,
festemateriell og etc.
Containeren benyttes av mellom 40 og 50
montører daglig. Som regel inneholder
­containeren det montørene trenger der og
da, men dersom forbruket har vært spesielt
stort av et produkt i en periode, kan
vi bare ringe til Würth – så har vi det her
på kort tid. Enkelte ganger har vi fått varer
tilsendt på timen, forteller Jansson.
Et enkelt regnestykke viser at det er svært kostbart for en entreprenør å skaffe
forbruksmateriell når det oppstår et akutt behov på byggeplassen
KOSTNADSBESPARELSE CONTAINER/ORSY 1
Unngå å lete og rydde
(3 ganger pr. dag à 5 min.
= 57,5 timer pr. år à kr. 450,-)
kr 25.873,-
Unngå situasjoner med henting
(3 ganger i uken à 1 time
= 120 timer pr. år à kr. 450,-)
kr 54.000,-
Mindre tidsforbruk til bestilling
(15 min. annen hver uke
= 5 timer pr. år à kr. 450,-) kr 2.250,-
Kostnadsbesparelse kr 82.123,-