NÆRING 

Transcription

NÆRING 
NÆRING
Lørdag 1. november 11
750 kvm.
Felleskjøpet har gjort en avtale
med Minera som innebærer at
sistnevnte overtar den gamle
butikkdelen. Felleskjøpet skal
beholde lageret hvor de i dag har
tonnvarer som kraftfôr og såvarer,
og tanken er å knytte en 750 kvadratmeter stor butikkdel på østveggen av denne.
– Det vi ønsker å få på plass, er en
mer ryddig og hensiktsmessig
butikkdel. I tillegg har vi tegnet
inn en stor og praktisk parkeringsplass og snuplass for trailere
utenfor bygget. Sjåførene trenger
armslag når de skal levere varer og
det får de nå.

plass til en maskinutstilling og
parkering for traktorer. Bøndene
er tross alt våre største kunder,
sier Karlsen, og legger til:
– For oss er det i tillegg viktig å ha
lokaler i tilknytning til kai, fordi vi
får tonnvarene levert med båt
Vi har også i den nye planen fått
GRØNT LYS? Butikksjef Mona Karlsen og arkitekt Dag Magnussen i MJ arkitekt og
ingeniørkontor fikk onsdag positive signaler fra planutvalget på planene om nybygg
for Felleskjøpet. (Foto: Tom Skoglund)
Når de store byggentreprenørene er ferdige med å støpe og
spikre, kommer Bengt
Slettlis gutter inn og
tar seg av finishen. I
år har det tatt helt
av.
Jeg er litt
stolt av det vi
gjør, for vi er
involvert i
det meste
som reises
av større
bygg i
Finnmark.
Av Vidar Kristensen
[email protected]
– Vi bikker nok 50 millioner i
omsetning, antar Slettli, daglig
leder og største eier i 2tal AS.
– En dobling fra fjoråret, altså?
– Ja, det er vel omtrent det. Jeg er
litt stolt av det. Vi er involvert i det
aller meste som reises av større
bygg i Finnmark, hvor vi tar oss av
finishen og drar med gode skussmål. Og når vi i tillegg har et lite
overskudd igjen, så er vi godt fornøyd, beskriver entreprenøren.
Har funnet sin nisje
I det stille, nærmest i skyggen av
de store byggentreprenørene, har
Slettli og kompanjong Odd
Magne Alexandersen bygd opp et
solid foretak i en helt spesiell og
ganske smal nisje: bygginnredning. Når det er støpt, hamret,
sagd og malt ferdig, rykker Slettli
& Co inn med sine innredningsløsninger. Med himlinger og lettvegger deler de tomme betongskall inn i meningsfylte arealer
for kontorrotter, skoleelever,
leger, soldater og offiserer.
– Dette er et fagfelt som de store
entreprenørene ikke har ønsket å
spesialisere seg i. De lar oss ta
denne delen av entreprisen, i stedet for å bale med det selv, fordi de
vet at vi har kompetansen og erfaringen som skal til for å skape et
godt sluttresultat, sier Slettli.
Den ivrige rypejegeren har imponerende mange hakk i kolben, her
er en kjapp oppsummering av de
to siste årene:
tal-leder Bengt Slettli
OMSETNING GJENNOM TAKET: Bengt Slettli og Dag Frode Thomassen følger med mens Kai Ronny
Svane bygger himling i det nye legesenteret i Byhagen (Foto: Vidar Kristensen)
■ Kunnskapsparken i Alta
■ Vitenskapsbygget i Kautokeino
■ Amfi Alta
■ Hammerfest rådhus
■ Kirkenes skole
■ Messebygget til GSV i
Sør-Varanger
■ Parksenteret, modernisering
■ Byhagen i Alta
5 i samme uke
I år har 32 fast ansatte og 25 innleide vært i sving for å få unna fem
store prosjekter som har gått
parallelt; tre i Kirkenes og to i Alta.
Alle fem ble overlevert denne uka.
– Det som er spesielt, er at vi som
Alta-bedrift har vært en av hovedaktørene på det største byggeprosjektet i Kirkenes på mange år, og
det største skoleprosjektet i
Finnmark; Kirkenes skole. Det
kommer til å bli et referanseprosjekt for skolebygg i hele landet i
mange år fremover. Og SørVaranger kommune er superfornøyd, forteller Slettli.
– Vi har også vært Roald Johansens
hovedsamarbeidspartner på messebygget på GSV. I tillegg har vi bygd
vårt eget bygg i Kirkenes, for vår avdeling der og for utleie, legger han til.
Ingen ledige hender
Men det har tatt på. Å doble
omsetningen uten å røre på administrasjonen er bare mulig i en
kort overgangsperiode. Å drive
slik rovdrift over tid er den sikreste veien til sykesenga. Slettli medgir at det har vært myyye jobb.
– Vi skulle gjerne ansatt flere i
både Alta og Kirkenes, men det er
jo ingen å få tak i! To ganger har
jeg søkt etter formann og prosjektleder til avdelingen i
Kirkenes, med annonse i alle avisene i Nord-Norge. Jeg har ikke fått
en eneste seriøs henvendelse.
Situasjonen er håpløs, sier Slettli.
Likevel; han sier seg godt fornøyd
med størrelsen og den sterke posisjonen til 2tal, og har ingen ambisjoner om å vokse. Han gleder seg
bare over at de har kommet dit de
er i dag, etter å ha vært en ubetydelighet i entreprenørbransjen
fram til 2007.
Nøkkelpersonell ble eiere
– Du spør om når det snudde? Det
var da vi i 2007 fant ut at vi ikke
lenger ville hete noe så misvisende som Total Brannsikring AS.
Vi byttet navn, og fikk inn nøkkelpersonell på eiersiden. Å gi sentrale ansatte et eierforhold til selskapet øker motivasjonen og etter
hvert også totalverdien. At vi to
som eide selskapet gikk fra 50 til
35 prosent eierandel var slett ikke
noe tap, når vi ser konsekvensene
av denne beslutningen på litt sikt.
Det er min påstand at både verdien av selskapet og overskuddene
har økt mer enn de ville gjort dersom vi ikke hadde invitert inn
flere eiere, sier Slettli.
Nå eier avdelingsleder Tommy
Bjørklund i Kirkenes og Dag Frode
Thomassen og Jan Gunnar Vian i
Alta 10 prosent hver i selskapet.
– Vi ble litt mer entreprenør enn
vi hadde vært, og de fire, fem siste
årene har vært gode, konkluderer
Slettli.
Ser mot Tromsø
Nå sitter han spent og venter på
det neste store prosjektet i
Finnmark; nye Kirkenes sykehus.
Det skal bygges bare et steinkast
unna
avdelingskontoret
på
Hesseng.
– Det er svært, og som det eneste
lokale selskapet i vår bransje, er
det naturlig å ha forventninger til
det vi kan få, enten som anbudsvinner eller som underentreprenør.
– Det betyr at det er Alta og
Kirkenes som vil fortsette å ha
2tals totale fokus?
– Vi får se. Etter Amfi Alta-jobben,
der vi bygde alt av vegger og himlinger til butikker og fellesarealer,
har vi god dialog med Consto i
Tromsø. Kanskje ser vi den veien
neste år…, sier Slettli kryptisk.
NØKKELTALL
tal AS
I EGEN REGI: tal Kirkenes har fått nye lokaler, som stod innflyttingsklare denne uka. Mesteparten er imidlertid leid ut til andre.
(Foto: tal)
År



1
Omsetning
1  
  
 1 
  
Driftsresultat
 1 
 1 
  
 
Årsresultat
  
  
  
  