Instruksjon for å ta i bruk Digipost i Huldt & Lillevik Lønn

Transcription

Instruksjon for å ta i bruk Digipost i Huldt & Lillevik Lønn
Instruksjoner for å ta i bruk Digipost i Huldt&Lillevik Lønn:
1) Opprette brukeravtale med Digipost
Last ned avtalen på https://www.digipost.no/bedrift/brukeravtale eller send en mail til
[email protected]. Returner avtalen underskrevet til: Posten Norge AS, Digipost, Kreditt
og Kundeajourhold, Postboks 500 Alnabru, 0024 OSLO. Når Posten Norge mottar
avtalen så vil din virksomhetskonto bli satt opp. Den som er satt opp som administrator i
brukeravtalen vil så motta en bekreftelse på mail. Hvis du har spørsmål rundt
brukeravtalen eller har problemer med å laste den ned ta kontakt med [email protected]
2) Aktiver din Digipost-virksomhetskonto for bruk av
Huldt&Lillevik Lønn
Når valgt administrator har fått beskjed på mail om at deres virksomhetskonto i Digipost
har blitt opprettet, må han/hun gjøre følgende: Logg inn på
https://www.digipost.no/virksomhet
For å kunne gjøre dette, trenger administrator sin personlige BankID eller Buypass
tilgjengelig. Etter innlogging vil man få ett valg mellom Testmiljø og Produksjonsmiljø.
Velg Produksjonsmiljø. Du vil da få se administrasjonssiden for din virksomhetskonto i
Digipost.
Verifiser at kontoinformasjon er korrekt
Under Kontoinfo-fanen, verifiser at informasjonen om din virksomhet er korrekt. Noter
deg også Teknisk avsender-id for din konto da denne skal legges inn i din Huldt&Lillevik
Lønn applikasjon.
Noter deg avsender-ID
Dersom noe av informasjonen ikke er korrekt, ta kontakt med [email protected]
Last ned påloggingsnøkkel
For at Huldt &Lillevik Lønn skal kunne kommunisere sikkert med Digipost, trenger du en
privat nøkkel. Denne kan du laste ned fra Masseutsendelser fanen: Trykk på «Generer
en nøkkel» og følg så instruksjonene. Digipost vil her la deg lagre din private nøkkel på
din datamaskin. Pass på å lagre denne på ett sted du enkelt finner den igjen. Du vil
senere bli bedt om å laste opp denne private påloggingsnøkkelen i Huldt & Lillevik Lønn
Ekstra sikring av nøkkelfil (valgfritt)
Dersom du skal lagre nøkkelen på en delt eller lett tilgjengelig PC, anbefaler vi at du i
tillegg sikrer nøkkelen ytterligere ved å kryptere filen. I Windows kan du gjøre dette ved
å høyreklikke på nøkkelfilen og velge Egenskaper -> Avansert -> Krypter innhold. Du
kan også begrense lesetilganger slik at det er kun applikasjonsbrukeren som kan lese
nøkkelfilen. I Windows kan du gjøre dette ved å høyreklikke på filen og velge
Egenskaper -> Sikkerhet, og deretter begrense leserettigheter til den brukeren som skal
kjøre applikasjonen.
Bruke egengenerert nøkkel (valgfritt)
Dersom du allerede har et nøkkelpar, kan du lime inn den offentlige nøkkelen direkte (da
trenger du ikke å generere nytt nøkkelpar). Hvis du ikke har et nøkkelpar, men ønsker å
generere ditt eget kan du følge denne instruksen:
https://api.digipost.no/documentation/ssh
Gi tilgang til andre brukere (valgfritt)
Dersom administrator ønsker å gi tilgang til flere brukere enn seg selv, kan dette gjøres
under Kontotilganger-fanen. Brukere som legges til kan da også logge seg på
https://www.digipost.no/virksomhet med Bank ID eller Buypass.
Skru autogodkjenning av eller på (alternativt)
Under Jobber-fanen kan du velge om utsendelsesjobber som sendes fra din
virksomhetskonto til Digipost skal automatisk sendes til mottakere, eller om du ønsker å
godkjenne hver utsending manuelt.
Vi anbefaler at du bruker manuell godkjenning på de første utsendelsene.
Send inn logo til Digipost (alternativt)
Ønsker du å benytte logo på konvoluttene som sendes fra din virksomhet må du sende
denne inn til [email protected]
Krav til logo:
 Format: PNG
 Maks høyde: 25 piksler
 Maks bredde: 200 piksler
Nå er Digipost-kontoen din klar til bruk. Nå kan du konfigurere din Huldt&Lillevik Lønn til
å sende til Digipost. Hvordan du gjør dette ser du på neste side.
3) Konfigurer din Huldt & Lillevik lønn applikasjon for Digipost
1) Gå til firmaoppsett så oppsett integrasjon, i din applikasjon, og legg inn
detaljer for Digipost.
Tips: For å finne igjen din private påkoblingsnøkkel trykk * og enter så vil filtret bli satt til «let i alle filer»
2) Marker de ansatte som skal ha Digipost
3) Kjør lønn som vanlig
4) Hvordan genereres lønnslipper til Digipost?
•
•
•
•
I forbindelse med vanlig lønnskjøring bestiller du elektroniske lønnsslipper
Mottakerinformasjon blir generert og oversendt til Digipost
Digipost kvitterer med liste over gyldige Digipost brukere
PDF-lønnsslipper blir så generert for Digipostbrukere og sendt ut. Hvis auto
godkjenning er skrudd på oversendes jobben til Digipost for endelig manuell
godkjenning.
Velg elektroniske lønnsslipper
Neste gang du sender ut lønnsslipper, sender Huldt&Lillevik lønnslipper til de
lønnsmottakerne som har Digipostkasse.
Du vil så bli fakturert av Posten direkte for de lønnslippene som blir sendt i Digipost.
Administrator kan til en hver tid logge seg på https://www.digipost.no/virksomhet for å se
historikk på hvor mange lønnslipper som har blitt sendt via Digipost.