PROTOKOLL NORGES FLERIDRETTSFORBUND TINGET 2011

Transcription

PROTOKOLL NORGES FLERIDRETTSFORBUND TINGET 2011
PROTOKOLL
NORGES FLERIDRETTSFORBUND
TINGET 2011
Åpning
President i Norges Fleridrettsforbund, Hedi Anne Birkeland, ønsket velkommen til Norges
Fleridrettsforbunds Ting, 2. april 2011 på Scandic Asker Hotell.
Ragnhild Mizda, Tor Erling Johnsen og Ellie Lein ga en kort presentasjon av de tre seksjonene
i Norges Fleridrettsforbund.
Sak 1
Opprop og godkjenning av fullmakter
Det ble foretatt opprop over de tilstedeværende på Tinget. Følgende var til stede:
Bergen P.K
Follo P.K
Follo P.K
Holmestrand PK
Oslo P.C.
Oslo P.C.
Oslo P.C.
PC Hølen
Økern P.C
Økern P.C
Økern P.C
Petanque
Seksjon Petanque
Representanter (tale-, forslags- og stemmerett)
1 Kenneth Larsen
2 Oddvar Karlsen
3 Elin Rue
4 Jan Øyvind Lønn
5 Lars Bentsborg
6 Signe Hovind
7 Jean Jacques Razaka
8 Rolf Finstad
9 Steinar Andersen
10 Ronny Gudmundsen
11 Hanne Arnesen
___________________________________________________________________________
Norges Fleridrettsforbunds Ting, 2. april 2011
Side 1
12
13
14
15
16
17
Ole Hågensen
Benny Ble-Lafkih
Elin Gjengstø
Elisabeth Hågensen
Freddy Bruu
Svein Woldsund
Østkanten
Østkanten
Østkanten
Østkanten
Forbundsstyret
Forbundsstyret
Gjester
Arvid Uleberg
Hervé Socquet-Juglard
Bergen P.K
Bergen P.K
Alta IF
Asker HSL
Askim og Omegn HSL
Askøy HSL
Forsøk IL
Fredrikstad HIL
Friskus HIL
Fræna HSL
Futt HSL
Gjøvik HIL
Helios HIL
Horten HSL
Kristiansand HSL
Larvik HIL
Moss HIL
Moss HIL
Nedre Romerike HIL
Nedre Romerike HIL
Oslo HIL
Ringerike HSL
Ringerike HSL
SAFF
Sarpsborg HIF
Sarpsborg HIF
Strømsgodset
Trondheim FIL
Tønsberg FIL
Tønsberg FIL
Vestre Toten HIL
Øvre Romerike HIL
Boccia/Teppecurling
Seksjon Boccia/Teppecurling
Representanter (tale-, forslags- og stemmerett)
18 Gunnvor Thomassen
19 Wenche Sætartvedt
20 Torbjørn Christensen
21 Jan Petter Karlsen
22 Arne Røberg
23 Arne Spetaas
24 Sigbjørn Sørlie
25 Sigmund Julshamn
26 Ingrid L. Nilsen
27 Roy Sveum
28 Anbjør U. Johnsen
29 Per Aanrud
30 Lisbeth Nielsen
31 Willy Rasmussen
32 Nina Ringstad
33 Egil Olsen
34 Jorunn Audrey Hynes
35 Eddie Stefors
36 David Heyerdahl
37 Gerd Bøhlerengen
38 Egil Iversen
39 Thorbjørn Kristiansen
40 Egil Lundin
41 Grethe Osvik
42 Morten Didriksen
43 Odd Olsen
44 Dag Østerud
45 Ruth Lilleås
46 Jorunn Løvdal
47 Bente Hansen
___________________________________________________________________________
Side 2
Norges Fleridrettsforbunds Ting, 2. april 2011
48
49
50
51
52
Olaf Hyldmo
Harald Grande
Kjell Mathisen
Rudy Rodriguez
Hedi Anne Birkeland
Øvre Romerike HIL
Ålen HSL
Ås Delta HIL
Forbundsstyret
Forbundsstyret
Med tale- og forslagsrett i de saker som ligger
innenfor sitt arbeidsområde:
Arnstein Nesset
Elisabeth Wilhelmsen
Vigdis Mørdre
Ann Kjellmann Pedersen
Jarle Vordal
Seksjonsstyret
Seksjonsstyret
Seksjonsstyret
Seksjonsstyret
Seksjonsstyret
Gjester
Reidun Christensen
Else Nilsen
Vigdis Nesse
Helge Haugen
Mia Irene Nilsen
Reidar Skogli
Ingerid Bøe
Karin Vordal
Oscar Sjølie
Kurt Helleberg
Ann Elise Rasmussen
Otto Osvik
Turid Didriksen
Tore Zahl
Vidar Johansen
Sigrid Hyldmo
Solveig Ruud
Reidar Mylius
Askim og Omegn HSL
Askim og Omegn HSL
Askøy HSL
Friskus HIL
Futt HSL
Gjøvik HIL
GØIF
Helios HIL
Helios HIL
Kristiansand HSL
Larvik HIL
Sarpsborg HIF
Strømsgodset
Trondheim FIL
Tønsberg FIL
Øvre Romerike HIL
Ås Delta HIL
Ålen HSL
Asker og Bærum
Asker og Bærum
Asker og Bærum
Asker og Bærum
Asker og Bærum
Bergen
Fredrikstad
Fredrikstad
Friskis&Svettis
Seksjon Friskis&Svettis
Representanter (tale-, forslags- og stemmerett)
53 Ulf Mortensen
54 Toril Magnussen
55 Sidsel Forsang Stangebye
56 Frode Meltzer
57 Claes-Göran Bernbäck
58 Grethe-Karin Lysne
59 Marianne Klever Næss
60 Knut Marthinsen
___________________________________________________________________________
Norges Fleridrettsforbunds Ting, 2. april 2011
Side 3
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Øystein Olsen
Kirstin Bruland
Anne Mari Bjurholt
Carina Aalberg
Jan Tore Flodberg
Nina Hjorth
Tone Øvregård
Terje Jacobsen
Per Pedersen
Ida Westgaard
Tom Nesje
Bente C. Iversen
Trine Tenvik
Eline Oftedal
Fredrikstad
Førde
Grenland
Hønefoss
Lillehammer
Lillehammer
Nedre Romerike
Oppegård
Oslo
Oslo
Oslo
Stavanger-Sandnes
Tønsberg/Nøtterøy
Forbundsstyret
Med talerett
Ellie Lein
Generalsekretær
Norges Fleridrettsforbund
Med tale- og forslagsrett i de saker som ligger
innenfor sitt arbeidsområde:
Evy Ann Hagen
Valgkomiteen
Gjester
Kathrine Sole Semb
Gunn Bjerke
Beate Nustad
Tone Lyrstad
Stefanie Rehn
Inger Bjelland
Asker og Bærum, ansatt
Lillehammer, ansatt
Lillehammer, ansatt
Nedre Romerike, ansatt
Oppegård, ansatt
Stavanger-Sandnes, ansatt
Sak 2
Forslag
Ordstyrer
Andre
Andre/nøytrale
Gjester
Thor Erik Kleppe
Godkjenning av forretningsorden
Styret i Norges Fleridrettsforbund fremmet følgende forslag:
Forretningsorden, slik den ble gjengitt i sakslisten godkjennes.
Avstemning
Forretningsorden ble enstemmig godkjent
___________________________________________________________________________
Side 4
Norges Fleridrettsforbunds Ting, 2. april 2011
Sak 3
Forslag
Valg av Tingets funksjonærer
Styret i Norges Fleridrettsforbund fremmet følgende forslag:
1 ordstyrer
1 sekretær
2 representanter til å
underskrive protokollen
2 personer til
opptellingskomiteen:
Avstemning
Sak 4
Forslag
Forslag til funksjonærer ble enstemmig valgt
Godkjenning av saksliste
Styret i Norges Fleridrettsforbund fremmet følgende forslag:
Sak 1
Sak 2
Sak 3
Sak 4
Sak 5
Sak 6
Sak 7
Sak 8
Sak 9
Sak 10
Sak 11
Sak 12
Avstemning
Sak 5
Forslag
Thor Erik Kleppe
Ellie Lein, Norges Fleridrettsforbund
Signe Hovind, Oslo P.C.
Øystein Olsen, Friskis&Svettis Fredrikstad
Ragnhild Mizda, Norges Fleridrettsforbund
Tor Erling Johnsen, Norges Fleridrettsforbund
Godkjenning av de frammøtte representanter
Godkjenning av forretningsorden
Valg av Tingets funksjonærer
Godkjenning av sakliste og tidsplan
Beretning for 2009 - 2010
Regnskap for 2009 - 2010
Saker til Tinget
Handlingsplan 2011 – 2013
Langtidsbudsjett 2012 - 2013
Valg av revisor
Valg
Representanter til Ting og møter
Forslag til saksliste ble enstemmig vedtatt
Beretning 2009 – 2010
Styret i Norges Fleridrettsforbund ba Tinget om å fatte følgende vedtak:
Den framlagte beretning for Norges Fleridrettsforbund for 2009 - 2010
godkjennes.
Debatt
Hedi Anne Birkeland innledet. Deretter ble det åpnet for spørsmål og
diskusjon.
Avstemning
Den framlagte beretning for 2009 - 2010 ble enstemmig godkjent
___________________________________________________________________________
Norges Fleridrettsforbunds Ting, 2. april 2011
Side 5
Sak 6
Forslag
Regnskap for 2009 og 2010
Styret i Norges Fleridrettsforbund ba Tinget om å fatte følgende vedtak:
De framlagte regnskapene for Norges Fleridrettsforbund for 2009 og 2010
godkjennes.
Debatt
Freddy S. Bruu gikk gjennom regnskapene for 2009 og 2010, samt revisors
beretninger for 2009-2010 og kontrollkomiteens rapporter for 2009 – 2010.
Kontrollkomiteens kommentar om at post 3-midler bør brukes til aktivitet
ihht. føringene fra NIF, ikke administrasjon, ble spesielt nevnt.
Deretter ble det åpnet for spørsmål og diskusjon.
Avstemning
De framlagte forslagene til regnskap for 2009 og 2010 ble enstemmig
godkjent.
Sak 7
Saker til Tinget
Det har ikke kommet inn noen saker til Tinget.
Sak 8
Forslag
Handlingsplan 2011 – 2013
Styret i Norges Fleridrettsforbund ba Tinget om å fatte følgende vedtak:
Den fremlagte Handlingsplan for perioden 2011 – 2013 for Norges
Fleridrettsforbund vedtas.
Debatt
Hedi-Anne Birkeland innledet i saken. Deretter ble det åpnet for spørsmål og
diskusjon.
Følgende hadde ordet i saken:
Grethe-Karin Lysne, spørsmål om opptak for evt. nye idretter inn i forbundet,
besvart av Hedi Anne Birkeland og Freddy S. Bruu.
Avstemning
Forslaget til Handlingsplan for perioden 2011 – 2013 ble enstemmig vedtatt.
___________________________________________________________________________
Side 6
Norges Fleridrettsforbunds Ting, 2. april 2011
Sak 9
Langtidsbudsjett: 2012 – 2013
Langtidsbudsjettet skal oppfattes som et rammebudsjett som Styret har som
styringsverktøy ved budsjettbehandlingen for Norges Fleridrettsforbund i
2012 og 2013.
Forslag
Styret i Norges Fleridrettsforbund ba Tinget om å fatte følgende vedtak:
Med bakgrunn i den vedtatte Handlingsplan, andre tingvedtak og vedlagte
langtidsbudsjett gis Styret fullmakt til å vedta budsjett for året 2012 og 2013.
Debatt
Eline Oftedal innledet i saken. Deretter ble det åpnet for spørsmål og
diskusjon.
Avstemning
Forslaget til Langtidsbudsjett 2012 – 2013 ble enstemmig vedtatt
Sak 10
Forslag
Valg av revisor
Styret i Norges Fleridrettsforbund ba Tinget om å fatte følgende vedtak:
Revisorfirmaet BDO får ansvaret for revisjonen av Norges Fleridrettsforbunds
sitt regnskap for Tingperioden 2011 – 2012. Styret gis fullmakt til å fastsette
honorar.
Debatt
Thor Erik Kleppe innledet. Deretter ble det åpnet for spørsmål og diskusjon.
Avstemning
Forslaget til ny revisor for Tingperioden 2011 – 2012 ble enstemmig vedtatt
Sak 11
Valg
Styret i Norges Fleridrettsforbund
Forslag
Valgkomiteen la fram følgende forslag til Styret i Norges Fleridrettsforbund for
perioden 2011 – 13:
President
Hedi Anne Birkeland
1. visepresident Freddy S Bruu
2. visepresident Morten Richardsen
TC/Boccia
Oslo
Petanque
Lillestrøm
Friskis&Svettis Bærum
Gjenvalg
Opprykk
Tidl. 1.visep
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Friskis&Svettis Oslo
Petanque
Kråkerøy
TC/Boccia
Bærum
Gjenvalg
Ny
Ny
Friskis&Svettis Bærum
Petanque
Bærum
TC/Boccia
Stokke
Gjenvalg
Ny
Ny
Eline Oftedal
Rolf Hermansen
Arnstein Nesset
Personlig vara Frode Meltzer
Personlig vara Signe Hovind
Personlig vara Jan Otto Møller
___________________________________________________________________________
Norges Fleridrettsforbunds Ting, 2. april 2011
Side 7
Debatt
Valgkomiteens medlem Evy Ann Hagen presenterte forslaget til nytt styre.
Deretter ble det åpnet for spørsmål og diskusjon.
Avstemning Valgkomiteens forslag til nytt styre ble enstemmig valgt
Forslag
Debatt
Kontrollkomité i Norges Fleridrettsforbund
Valgkomiteen la fram følgende forslag til Kontrollkomité i Norges
Fleridrettsforbund for perioden 2011 – 13::
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Lill Kristin M Granlund
Trond Rekdahl
Hans Opsahl
Sigrid Hyldmo
Friskis&Svettis
Petanque
Friskis&Svettis
TC/Boccia
Opprykk
Opprykk
Ny
Opprykk
Personlig vara, leder
Personlig vara
Personlig vara
Personlig vara
Evelyn Bjørkås
Ellen Christine Støa
Ingunn Monsen
Tore Smidt
Friskis&Svettis
Petanque
Friskis&Svettis
TC/Boccia
Ny
Tidl. medl
Gjenvalg
Ny
Valgkomiteens medlem Evy Ann Hagen presenterte forslaget til ny
kontrollkomité. Deretter ble det åpnet for spørsmål og diskusjon.
Avstemning Valgkomiteens forslag til ny kontrollkomité ble enstemmig valgt
Forslag
Debatt
Valgkomité i Norges Fleridrettsforbund
Styret i Norges Fleridrettsforbund legger fram følgende forslag til valgkomité
for perioden 2011 – 13:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Grethe Fossli
Evy Ann Hagen
Rudy Rodriguez
Grethe Johansen
Nøytral
Friskis&Svettis
TC/Boccia
Petanque
Ny
Gjenvalg
Ny
Gjenvalg
Personlig vara, leder
Personlig vara
Personlig vara
Personlig vara
Odd-Roar Thorsen
Eli Bell
Ann Kjellman Pedersen
Jan Øyvind Lønn
Nøytral
Friskis&Svettis
TC/Boccia
Petanque
Ny
Gjenvalg
Ny
Gjenvalg
Svein Woldsund presenterte forslaget til ny valgkomité. Deretter ble det
åpnet for spørsmål og diskusjon.
Avstemning Styrets forslag til ny valgkomité ble enstemmig valgt
___________________________________________________________________________
Side 8
Norges Fleridrettsforbunds Ting, 2. april 2011
Sak 12 Representanter til Ting og møter
Norges Fleridrettsforbund deltar på blant annet på Idrettstinget og
ledermøter i regi av Norges Idrettsforbund olympiske og paralympiske
komité.
Forslag
Styret i Norges Fleridrettsforbund ba Tinget om å fatte følgende vedtak:
Styret i Norges Fleridrettsforbund gis fullmakt til å utpeke representantene.
Avstemning
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
Avslutning
Gjenvalgt president Hedi Anne Birkeland takket for tilliten, samt delte ut gaver til avgåtte
styremedlemmer og andre som hadde hatt ansvar i forbindelse med Tinget.
Sted/dato
_________________________
___________________________
_________________________
___________________________
Signe Hovind
Oslo Petanque Club
Øystein Olsen
Friskis&Svettis Fredrikstad
___________________________________________________________________________
Norges Fleridrettsforbunds Ting, 2. april 2011
Side 9

Similar documents