Last ned brosjyren vår om listverk

Transcription

Last ned brosjyren vår om listverk
Alt du trenger å vite om listverk
Listig særpreg
Listverksprodusenten
- m e d ove r 1 0 0 å r s e r fa r i n g
1
Innhold
Håndverk med lange
tradisjoner er videreført og
utviklet til moderne industri.
K. Kværner på Kløfta har spesialisert
seg på produksjon av listverk.
STILHISTORIE … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 4
Utformingen av listverk har vært en motesak helt tilbake til 1700-tallet.
Dagens utvalg av listverk har elementer fra historiske stilarter.
KARMLIST… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 6
Karmlister er med på å ramme inn vinduer og dører. Det finnes enkle
og profilerte lister.
TAKLIST… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 8
Tenk stil, romstørrelse, type rom og høyde under tak når du velger
taklister.
FOTLIST… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 10
Fotlister finnes med og uten profil, og bør stå i stil til karm- og taklister.
Tenk stil og farge - velg kvalitet på listverk!
REHABILITERING … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 12
Ved fornyelse vil det ofte være en utfordring å ivareta tilstrekkelig egenart
og særpreg.
PROFILKART … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 14
Listverk fra K. Kværner er et interiørprodukt som skal bidra til å understreke og fremheve
bomiljøet. Bedriften vektlegger å ivareta kunnskap og tradisjoner for bruk av listverk.
K.Kværner eies av Stangeskovene AS.
Dette profilkartet gir en oversikt over utvalget av fot-, karm- taklister og
øvrig listverk.
RÅD OG TIPS … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 32
Generelt om listverk og ting du bør tenke på ved montering av disse.
Ta kontakt med oss:
Telefon: 63 93 48 50
E-post: [email protected]
Vi ser frem til å høre fra deg.
2
3
Stilhistorie
Utformingen av listverk i små og store hus har vært en motesak helt fra 1700-tallet.
Utformingen skiftet like brått som nye stiler slo igjennom. Håndverket krevde sin tømmermann,
og med maskinhøvling økte mulighetene ytterligere. Nåtidens utvalg av listverk har elementer
fra historiske stilarter.
1700 - 1760 BAROKK
Listenes profiler består av brede, konkave og konvekse hulkiler. Forbildet
var 1600- og 1700-tallets europeiske murpussarkitektur.
1905 - 1930 DET NYE NORGE
Stort mangfold med stort utvalg hos høvleriene, og arkitekter som
tegnet egne profiler for å uttrykke tidens nye nasjonale stil.
1925 - 1940 FUNKSJONALISME
Alle detaljer skulle begrunnes ut fra funksjon. Så å si uten profilering,
men av og til en liten, rett avtrapping langs hver sidekant.
1760 - 1780 ROKOKKO
1940 - 1955 GJENREISING
I finere hus får listene nå en stadig mer svungen form der den krummer
seg på midten.
Smalt og tynt listverk uten spesiell profilering. Vekten legges på lite
materialforbruk og lav pris. Fremdeles vanlig i ferdighus.
1780 - 1810 KLASSISISME
Den bryter over tvert med rokokko-stilen med lister som er symmetriske,
flate i toppen og med tydelige tettstilte rifler.
1800 - 1835 EMPIRE
Enkel og nøktern profilering, avbrutt av brede, flate partier.
Forbildet er fra Frankrike under napoleonstiden.
1835 - 1870 BIEDERMEIER
Det egentlige navn på denne perioden er senempire. Stilen sees best i
dekorasjon på interiøret, kanskje spesielt møblene.
1840 - 1920 SVEITSERSTIL
Den har svært rik og sammensatt profilering, med både fas, karniss og halveller trekvartstaff. Gjort mulig fordi maskinhøvling nå var kommet langt.
1890 - 1920 JUGENDSTIL
Symmetriske listeprofiler er tilbake. Enkel og nøktern, med få detaljer,
i en relativt flat, buet form.
4
5
Nå kommer de gamle dype vinduskarmene
tilbake - med plass til blomster og nips.
Rammen rundt verket
Karmlist
I noen hus gir både materialvalg og fargevalg seg selv.
Det som skal sette farge på tilværelsen her er menneskene
og solskinnet, maten og stearinlysene.
Skal du kle et hus innvendig med malt panel og listverk,
finnes nå maskinelt ferdig overflatebehandlede
produkter. Med ferdigmalt listverk sparer du deg for
mye tidkrevende pirkearbeid, og unngår sjenerende
malingslukt under arbeidet.
Innramming
Karmlister er med på å ramme inn vinduer og dører.
Listene fås fra helt enkle uten profil til lister med utpreget
profil. Benytt gjerne en spikerpistol ved festing av lister for
å unngå hammermerker.
Karmlister monteres sammen med utfóringer.
6
HUSETS ALDER, størrelse, høyde
under tak, materialvalg og farger er
faktorer som må vurderes når listverk
skal velges.
Velg riktig
Taklist
Interiørmagasiner skaper drømmer og utløser
behov. Det er lov å la seg inspirere, men gjør dine
valg i overensstemmelse med egne behov og egne
forutsetninger. Skap et stilfullt hjem basert på dine
verdier. Veien er kortere enn du tror.
I alle profiler og størrelser
Det finnes enkle taklister uten profil og lister med
utpreget profil.
Tenk stil, romstørrelse, type rom og høyde under tak,
bredde på list, malt, lakkert eller ubehandlet.
For å unngå synlige skjøter i lengderetningen, anbefales det å gjære og lime. Listene i hjørner kan enten
gjæres i 45° eller gå butt i butt mot hjørnekloss, hvis
dette benyttes.
Innvendig listverk selges hovedsakelig i furu, men
interessen for andre treslag vokser.
8
VALG AV LISTVERK påvirker
husets stil, og bør samsvare
med annet interiør.
Naturlig valg av
Fotlist
Godt innemiljø skapes av ekte treverk. Hvitpigmentert
panel og listverk kan oppfylle dine forventninger. Dette
kan gjerne betegnes som snarveien til et stilfullt og
koselig innemiljø.
Trevirke er et levende materiale som påvirkes av
ytre faktorer som temperatur, luftfuktighet og sollys.
I vår overflatbehandlingsprosess er det lagt stor vekt
på å ivareta produktets egenskap som et miljøvennlig
naturprodukt. All benyttet behandling er derfor
vannbasert og miljøvennlig.
Moderne og minimalistisk
Profilert listverk kan fremstå både moderne og
minimalistisk ved riktig bruk. Fotlister finnes med og
uten profil, og bør stå i stil med karm- og taklister.
Fotlist kan monteres som utenpåliggende, inntrukken eller innskutt list. Fotlister monteres til slutt,
og avsluttes gjerne mot dørlist slik at endeved ikke
blir synlig.
10
VED REHABILITERING er det viktig å skape
en helhet, der listverket passer sammen
med stilen i huset for øvrig.
Rehabilitering og
Når nye generasjoner flytter inn i gamle hus ønskes
ofte forandringer - man vil gjerne gjøre det til sitt
eget. Men å kvitte seg med alle spor av gammel
storhet vil som regel bryte for mye med omgivelsene
og skape ubalanse. Ved å velge riktig listverk
tilpasset datidens byggestil, skapes den nødvendige
helheten.
Tidligere var ikke miljø-kunnskapen ved valg av
maling og lakk så stor. I dagens sortiment ­er det lagt
vekt på miljøvennlig overflatebehandling.
Per Bjørklund, Åsgårdbakken 1
Tilpasning
Egen produksjon
Listverket vi fører kommer fra egen produksjon.
Det meste er furu. Trenden de siste årene har vært
ferdigmalte eller lakkerte lister.
12
13
Per Bjørklund, Åsgårdbakken 1
Skal du restaurere eller bygge nytt i gammel stil,
lager vi lister på bestilling der standardsortimentet
ikke dekker behovet.
Taklist
Taklist
TAKLISTER FURU
PROFILERTE TAKLISTER FURU
FA 02
FA 04
15 x 34 mm
21 x 34 mm
FK 02
15 x 21 mm
FA 06
FA 10
21 x 45 mm
15 x 45 mm
FK 06
21 x 34 mm
FK 09
FK 08
21 x 58 mm
21 x 45 mm
FA 11
FK 03
15 x 45 mm
FA 12
15 x 45 mm
21 x 45 mm
FK 14
28 x 58 mm
FK 16
34 x 58 mm
FA 20
21 x 34 mm
FA 16
21 x 34 mm
FA 24
21 x 45 mm
FK 01
15 x 34 mm
FK 17
34 x 70 mm
FK 91
21 x 45 mm
14
Finnes kun som hvitmalt
Finnes også i hvitmalt
Taklist
Taklist
TAKLISTER FURU - HULKIL
TAKLISTER FURU - HULKIL
FK 37
21 x 21 mm
FA 34
21 x 45 mm
FK 13
21 x 120 mm
FA 35
21 x 58 mm
FA 36
FT 41
21 x 70 mm
21 x 120 mm
FK 04
15 x 58 mm
FK 10
21 x 70 mm
FT 38
21 x 95 mm
FK 12
21 x 95 mm
FT 37
21 x 70 mm
16
Finnes også i hvitmalt
Karmlist
Karmlist
GERIKTER/KARMLISTER FURU
FC 02
10 x 58 mm
FT 50
21 x 120 mm
FC 04
12 x 45 mm
FT 70
25 x 70 mm
FC 06
12 x 58 mm
FT 51
21 x 120 mm
FC 07
24 x 58 mm
FT 47
16 x 70 mm
FC 08
12 x 70 mm
FK 19
15 x 58 mm
FC 10
FK 82K
15 x 58 mm
15 x 70 mm
FC 12
15 x 95 mm
18
Finnes kun som hvitmalt
Finnes også i hvitmalt
FK 44
FK 20
21 x120 mm
15 x 70 mm
Karmlist
Karmlist
Profilerte Gerikter / Karmlister Furu
Profilerte Gerikter / Karmlister
FK 40 kombilist
FK 22 kombilist
FK 49
15 x 70 mm
15 x 70 mm
21 x 95 mm
FK 34
21 x 95 mm
FK 24 stilgerikt
FK 25
15 x 70 mm
15 x 70 mm
FK 36 kombilist
FK 39
21 x 120 mm
27 x 70 mm
FK 26 barokk
FK 27 hoppski
15 x 70 mm
15 x 95 mm
FK 38
21 x 120 mm
FK 28
FK 79 hoppski
15 x 70 mm
FK 30
15 x 95 mm
21 x 70 mm
FK 93
15 x 95 mm
FK 45 kombilist
21 x 95 mm
FK 32 antikk
21 x 95 mm
FK 94
15 x 70 mm
20
Finnes kun som hvitmalt
Finnes også i hvitmalt
FK 92
21 x 95 mm
Fotlist
Fotlist
FOTLISTER FURU
PROFILERTE FOTLISTER FURU
FE 04
12 x 45 mm
FE 05
15 x 45 mm
FK 41
FE 06
FE 02
15 x 58 mm
12 x 58 mm
10 x 58 mm
FK 42
FK 18
15 x 70 mm
15 x 70 mm
FK 46
15 x 95 mm
FE 12
15 x 45 mm
FE 08
FE 14
12 x 70 mm
FK 47
15 x 70 mm
21 x 58 mm
FK 48 antikk
21 x 95 mm
FK 50
21 x 95 mm
FE 16
15 x 95 mm
FK 51 antikk
21 x 120 mm
22
Finnes kun som hvitmalt
Finnes også i hvitmalt
Fotlist
Øvrig
PROFILERTE FOTLISTER FURU
BRYSTNINGSLISTER FURU
12 mm
FK 65
FK 66
FK 68
21 x 45 mm
21 x 45 mm
21 x 45 mm
FK 53
21 x 95 mm
FK 54
21 x 120 mm
FK 52
21 x 120 mm
FK 69
FK 70
28 x 45 mm
28 x 45 mm
BRANNMURLISTER FURU
FK 88
FK 55
15 x 95 mm
21 x 145 mm
FB 02
FB 04
FB 06
9 x 21 mm
9 x 28 mm
9 x 34 mm
FB 08
9 x 45 mm
24
Finnes kun som hvitmalt
Finnes også i hvitmalt
Øvrig
Profilkart listverk
Listverk fra K. Kværner er et interiørprodukt som skal bidra til å understreke
og fremheve bomiljøet. Listverket skal fremheve rommets karakter. I dette
profilkartet får du en oversikt over utvalget av fot-, karm- og taklister. Når det
gjelder kvaliteter og avviksnormer, forholder K.Kværner sine leveranser seg
til norsk standard 3187 (NS-3187). Der annet ikke er spesifisert gjelder også
generelle krav til høvellast i NS 3180.
PYNTELISTER FURU
FK 56
FK 58
FK 59
9 x 21 mm
9 x 21 mm
12 x 45 mm
Hvitmalt listverk
Malingskode NCS S 0502Y.
Lagerføres i 4450 mm lengder.
DØRSETT / KARMLISTSETT
2 stk lengder á 2,2 meter og 1 stk lengde á 1,13 m pr sett/pk.
Dekker 1 stk side pr dør.
FK 60
FK 61
FK 62
9 x 28 mm
9 x 34 mm
15 x 45 mm
TYPE
Karmlist
Karmlist
Profilert karmlist
Profilert karmlist
MÅL
12 x 58
12 x 70
15 x 58
15 x 70
HVITMALT
FC06MD
FC08MD
FK19MD
FK20MD
RAMMELIST FURU
VINDUSSETT
Hvert sett inneholder 2 like lengder hvitmalt furu.
FK 80
21 x 34 mm
HÅNDLØPER
FK 86
46 x 68 mm
26
VARE
FC06MV
FC06MV
FC06MV
FK20MV
FK20MV
FK20MV
MÅLLENGDE
12 x 58
1200 mm
12 x 58
1400 mm
12 x 58
1600 mm
15 x 70
1200 mm
15 x 70
1400 mm
15 x 70
1600 mm
UBEH. FURU
FC06UD
FC08UD
FK19UD
FK20UD
grått
Profilkart listverk
FURU RUNDSTOKK
FURU UTFORINGER
EIK FEILIST Fl. lgd./1m
FURU GLATTKANT
VAREDIAMETER
FI 02
9 mm
FI 04
12 mm
FI 06
15 mm
FI 08
21 mm
FI 10
28 mm
FI 12
34 mm
FI 14
42 mm
VARE MÅLFJÆR
FG 02
21 x 34
10 mm
FG 04
21 x 45
20 mm
FG 06
21 x 58
20 mm
FG 08
21 x 70
25 mm
FG 11
21 x 95
30 mm
FG 13
21 x 120
30 mm
FG 15
21 x 145
30 mm
FG 16
21 x 170
30 mm
FG 18
21 x 195
30 mm
VAREDIAMETER
GB 02
9 x 15
GB 04
9 x 20
GB 06
9 x 25
GB 08
9 x 30
GB 10
9 x 40
GB 12
9 x 50
GB 14
9 x 60
GB 16
9 x 70
GB 17
9 x 80
GB 18
9 x 100
GB 19
9 x 120
GB 22
11 x 150
FURU UTFORINGER HVITMALT
EIK KVARTSTAFF
VARETEKSTLENGDE
18 x 045 20 mm fjær 2400/4450 mm
18 x 070 30 mm fjær 2400/4450 mm
18 x 095 35 mm fjær 2400/4450 mm
18 x 120 35 mm fjær 2400/4450 mm
18 x 145 35 mm fjær 2400/4450 mm
18 x 170 35 mm fjær 2400/4450 mm
18 x 195 35 mm fjær 2400/4450 mm
18 x 220 35 mm fjær 2400/4450 mm
18 x 250 60 mm fjær 2400/4450 mm
18 x 300 60 mm fjær 2400/4450 mm
18 x 350 60 mm fjær 2400/4450 mm
18 x 400 60 mm fjær 2400/4450 mm
GB 31
GB 32
GB 34
VAREMÅL
FF 04
6 x 21
FF 06
6 x 28
FF 08
6 x 34
FF 10
6 x 45
FF 12
9 x 15
FF 14
9 x 21
FF 16
9 x 28
FF 18
9 x 34
FF 20
9 x 45
FF 22
9 x 58
FF 24
9 x 70
FF 28
12 x 12
FF 30
12 x 15
FF 32
12 x 21
FF 34
12 x 28
FF 36
12 x 34
FF 38
12 x 45
FF 40
12 x 58
FF 42
12 x 70
FF 44
12 x 95
FF 50
15 x 15
FF 52
15 x 21
FF 54
15 x 28
FF 56
15 x 34
FF 58
15 x 45
FF 60
15 x 58
FF 62
15 x 70
FF 65
15 x 95
FF 67
15 x 120
FF 69
15 x 145
FF 72
21 x 21
FF 74
21 x 34
FF 76
21 x 45
FF 78
21 x 58
FF 80
21 x 70
FF 83
21 x 95
FF 85
21 x 120
FF 81
21 x 145
FF 88
21 x 170
FF 90
21 x 195
FF 92
28 x 28
FF 93
34 x 34
FF 94
45 x 45
FURU KVARTSTAFF
FH 02
9 mm
FH 04
FH 06
FH 08
12 mm
15 mm
21 mm
HULKIL
FA 28
FA 32
15 x 15 mm
21 x 21 mm
TREKANTLIST GRAN
GS 04
GS 06
15 x 15 mm
21 x 21 mm
BADSTUEBORD
GRAN GS 02 21 x 58 mm
OSP GB 96 21 x 65 mm
MDF FLEKSILISTER
2400 mm lengde
HVIT
HVIT
CAFFE LATTE
CAFFE LATTE
SKAGEN
BENKEPLATER FURU
TYKKELSE
28
28
BREDDE
600
800
LENGDE
2500 mm
2000 mm
VAREMÅL
FJ 04
21 mm
FJ 14
21 mm
FJ 06
28 mm
FJ 16
28 mm
FJ 08
32 mm
FJ 18
32 mm
FJ 10
42 mm
FJ 20
42 mm
EIK BRANNMURLIST
GB 50
9 x 34
EIK KARMLIST
GB 24
9 x 55
EIK FOTLIST
GB 25
GB 26
GB 27
GB 28
GB 29
12 x 50
14 x 45
15 x 57
14 x 45
14 x 45
EIK GLATTKANT
FURU VINKELLIST
50 mm
70 mm
50 mm
70 mm
70 mm
9
12
15
LENGDE
–
2700 mm
–
2700 mm
–
2700 mm
–
2700 mm
GB 60
GB 61
GB 62
GB 63
GB 64
GB 65
15 x 45
15 x 70
15 x 95
21 x 45
21 x 95
21 x 145
EIK VINKELLIST
GB 28
28 x 28
EIK KOMBILIST
GB 48
15 x 68
ASK FOTLIST
GB 66
14 x 45
BØK FOTLIST
GB 67
28
Finnes også i hvitmalt
Hvitlasert
Eik røkt
14 x 45
* Malt på alle fire sider
- ikke trist
Jotun LADY 5343 Industriell grå
Perlegrå vegg
Pute fra IKEA
*
*
Ferdigmalt fotlist i grått
hvitt
Profilkart listverk
HOBBYPLATER FURU
TYKKELSE
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
BREDDE
200
200
250
250
300
300
400
400
500
500
600
600
200
250
300
400
500
600
- lysets farge
MDF UTFORINGER HVITMALT
LENGDE
1200 mm
2500 mm
1200 mm
2500 mm
1200 mm
2500 mm
1200 mm
2500 mm
1200 mm
2500 mm
1200 mm
2500 mm
2400 mm
2400 mm
2400 mm
2400 mm
2400 mm
2400 mm
VARETEKST
18 x 045 20 mm fjær
18 x 070 20 mm fjær
18 x 095 30 mm fjær
18 x 120 30 mm fjær
18 x 145 30 mm fjær
18 x 170 30 mm fjær
18 x 195 30 mm fjær
18 x 220 30 mm fjær
18 x 250 30 mm fjær
18 x 300 30 mm fjær
2500 mm
1220 mm
1500 mm
2100 mm
2500 mm
1220 mm
1500 mm
2100 mm
2500 mm
3000 mm
1220 mm
1500 mm
2100 mm
2500 mm
3000 mm
1220 mm
1500 mm
2100 mm
2500 mm
3000 mm
2500 mm
1220 mm
1500 mm
2100 mm
2500 mm
3000 mm
FEILIST FURU
LENGDE
2440/4200 mm
2440/4200 mm
2440/4200 mm
2440/4200 mm
2440/4200 mm
2440/4200 mm
2440/4200 mm
2440/4200 mm
2440/4200 mm
2440/4200 mm
MDF TAKLIST RUND
21 x 034
Brystningslist
Karmlist
4200 mm
MDF FOTLIST
12 x 058
4200 mm
MDF KARMLIST
12 x 058
Jotun LADY 1622 Refleksjon
4200 mm
LIMTREUTFORING FURU
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
150
170
170
170
170
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
300
300
300
300
300
350
400
400
400
400
400
VAREMÅL
FD 02
9 x 15 mm
FD 04
9 x 21 mm
FD 06
9 x 28 mm
FD 08
9 x 34 mm
FD 10
9 x 45 mm
Jotun LADY Supreme
Finish Halvblank
Ferdigmalt gulvlist
Fotlist
Pyntelist
Pute fra LILLE MAISON
Matt mot blank maling kan være den stilfulle kontrasten som gir den ekstra
finishen i hjemmet. Her har vi brukt Jotun LADY Supreme Finish.
30
Finnes også i hvitmalt
Finnes kun som hvitmalt
Råd og tips
Montering av listverk - generelle momenter
Ved listing av nye rom er det naturlig å starte med tak,
deretter dører og vinduer, for så å avslutte med gulv.
Generelt ved listing anbefales å benytte en elektrisk kappog gjæringssag, da dette gir pene og presise snitt.
Alle skjøter bør limes. Spikre 3-4 cm fra enden,
deretter med mellomrom på 40-60 cm. Dor spikeren
ca. 1 mm ned i lista. Vær nøyaktig!
Montering av taklister
Listene gjæres i 45° i hjørnene, og kan om mulig spikres i
himlingen.
Hulkil kan benyttes som en taklist og hjørnelist. De små hulkilene blir ofte benyttet som avslutning til innvendige hjørner.
Montering av lister rundt dører og vinduer
Listene monteres ca. 5 mm inn på dør-/vinduskarm, og
gjæres 45° i hjørnene.
Bruk utforing i kombinasjon med en karmlist til å lage en pen
og harmonisk avslutning i overgangen mellom dør/vegg og
vindu/vegg.
Montering av gulvlister
Gulvlister monteres etter at dørlist er montert, og
avsluttes mot denne. Listene gjæres i 45° i hjørnene. For å
unngå endeved i avslutninger, kan det tilpasses en kile på 45°
som limes på i enden. Ved montering av eikelister anbefales
forboring for å unngå at listen sprekker.
Forenklet gjæring - bruk av klosser
For glatt listverk uten profiler kan alternativt benyttes
forenklet gjæring. Listene kappes rett, og monteres i 90°
vinkel mot hverandre.
For profilert listverk kan det benyttes hjørneklosser.
Ensartede klosser tilpasses, og listene avsluttes i
rett vinkel mot klossene i hjørnene.
Overflatebehandlet listverk
Montering av overflatebehandlet listverk utføres på samme
måte som ubehandlet. Til sparkling av spikerhull benyttes
gjerne akrylmasse.
32
DET SIES at listverk er snekkerens beste
venn. Med lister kan du dekke over skjøter
og sprekker. Og skape en helhet.
Notater
34
Idé og design: www.gdesign.no - Fotografer: Getty Images, Per Bjørklund, Håkon Thiis-Evensen, Helge Eek, Urban Jören, Margaret M. De Lange.
Stangeskovene Kværner AS
Trondheimsvegen 79, 2040 Kløfta
Tlf. 63 93 48 50, Fax: 63 93 48 77
www.kkvaerner.no