Les hele programmet her, med utfyllende informasjon om

Transcription

Les hele programmet her, med utfyllende informasjon om
HØSTSEMINARET 2014
Ernæring i media
Hvordan påvirker dette barn og unges
kosthold og helse?
Norsk Forening for Ernæringsfysiologer (NFE) inviterer
til høstseminar fredag 21. november 2014
Tema for årets seminar er ernæringskommunikasjon
i media og på ulike arenaer, med spesielt fokus
på barn og unge som mottakere. Hvem sier hva,
og på hvilken måte kan det påvirke barn og unges
kosthold og syn på egen kropp?
Vi har samlet foredragsholdere fra akademia,
helsemyndighetene, matindustrien,
interesseorganisasjoner og media for
å belyse problemstillingen.
Seminaret avsluttes med diskusjon.
STED
Høgskolen i Oslo
og Akershus,
Pilestredet Park 35
(PP35)
TID
21. november
kl 9.00 – 16.00
Registrering:
fra kl.8.30
PRIS
Medlemmer:
600 kr
Ikke-medlemmer:
850 kr
PÅMELDING
Påmeldingen er bindende og skjer ved å registrere seg og betale
seminaravgiften på: www.deltager.no/hostseminar2014
Studenter må fremvise studentbevis ved registrering.
Frist for påmelding er 1. november 2014
Studenter:
350 kr
Inkluderer:
Lunsj, kaffe/te og
frukt. Gi beskjed
ved allergier.
HVORDAN KOMMER DU DIT
Reise kollektivt:
Ta T-bane til Nationaltheatret stasjon og gå deretter opp til
Høgskolen i Oslo og Akershus.
Trikk nr. 11, 17 og 18 stopper i Pilestredet, like utenfor Høgskolen.
Kjøre bil:
Det er gateparkering med parkeringsautomater i gatene rundt
Høgskolen, men det kan være vanskelig å finne plass på dagtid.
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Kart-og-veibeskrivelser
Har du spørsmål angående høstseminaret, ta kontakt via mail til [email protected]
HØSTSEMINARET 2014
Program
(Med forbehold om endringer)
8:30 – 09:00
TEMABLOKK 1
Registrering
Barn og unges kosthold og psykiske helse
Mona Bjelland,
postdoktor, UiO:
Barn og unges kosthold: Utfordringer
og oppfordringer
Finn Skårderud, prof. Dr.,
Institutt for mentalisering:
Matens psykologi og psykopatologi
Kristin Brinchmann Lundestad,
mastergrad i samfunnsernæring,
Sunn jenteidrett:
Kosthold og kommunikasjon – hvordan
jobber Sunn Jenteidrett med dette?
TEMABLOKK 2
Å formidle budskap i media
Silje Bjørnstad,
journalist i Nettavisen:
Helsejournalistikk: Kvalitativ informasjonsformidling eller bloggunderholdning?
Erik Arnesen,
mastergrad i samfunnsernæring,
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke:
Ernæringsforskning i media
– ikke tråkk i salaten!
Gunn Helene Arsky,
ernæringsfysiolog, BAMA:
Bendit-effekten – også for de minste. Om
BAMAs fokus på frukt- og grøntglede hos
barn og unge.
Ida Berg Hauge,
daglig leder av Melk.no:
Vi lever i en jungel av kostholdsformidlere.
Hvem påvirker hvem og hvordan opptrer
vi i Melk.no i denne jungelen?
Anne Mari Halsan,
direktør, Matprat.no:
Presentasjon av matstart.no
– et eget nettsted for barn
Marit Røttingsnes Westlie,
blogger på frutimian.no:
Erfaringer fra å skrive blogg
Anita Thorolvsen Munch og Liv Bøe Henriksen,
seniorrådgivere i Helsedirektoratet:
Små grep, stor forskjell – Erfaringer fra
kampanjearbeid på kostholdsfeltet.
15:30
Avslutning
Har du spørsmål angående høstseminaret, ta kontakt via mail til [email protected]
HØSTSEMINARET 2014
Om foredragsholderne
Anita Thorolvsen Munch jobber som
seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Hun
er utdannet sosiolog, har jobbet med
kommunikasjon de siste 10 årene og jobber
som prosjektleder for Helsedirektoratets
kommunikasjonssatsing på kosthold,
Små grep, stor forskjell.
Kristin Brinchmann Lundestad har en
mastergrad i samfunnsernæring fra
Høgskolen i Oslo og Akershus, og har
jobbet som ernærings­f ysiolog i Sunn
Jenteidrett. Kristin har mye erfaring med
formidling av ernæringsinfor­masjon til
ulike målgrupper.
Anne Mari Halsan er utdannet innen internasjonal ledelse, økonomi og markedsføring, og har omfattende ledererfaring fra
forskjellige bransjer i inn- og utland. Anne
Mari har ledet MatPrat/OEK siden 2009. Hun
har ingen matfaglig bakgrunn men er en
selverklært matentusiast.
Live Bøe Henriksen jobber også som
seniorrådgiver i Helsedirektoratet, er
utdannet medieviter og tekstforfatter
og jobber med all kommunikasjon og
PR knyttet til fysisk aktivitet og ernæring.
Erik Arnesen har en mastergrad
i samfunnsernæring og jobber som
helsefaglig rådgiver i Landsforeningen
for hjerte- og lungesyke (LHL).
Finn Skårderud er psykiater, forfatter og
professor og er en internasjonalt anerkjent
ekspert på spiseforstyrrelser. Han driver
egen psykoterapeutisk praksis i Oslo,
samt at han arbeider som psykiater med
toppidrettsutøvere for Norges Olympiske
Komité.
Gunn Helene Arsky er utdannet ernæringsfysiolog cand.scient. fra Universitetet i Oslo
og jobber i BAMA. Hun har jobbet som
ernæringsrådgiver og foredragsholder
i en flere år. Hun har også forfattet flere
bøker innen temaene ernæring og helse.
Marit Røttingsnes Westlie er utdannet
markedsfører fra Norges Markedshøyskole,
men har de siste årene jobbet som
kokebokforfatter, spaltist og blogger
(frutimian.no).
Mona Bjelland er klinisk ernæringsfysiolog
med doktorgrad i samfunnsernæring.
Hun jobber på avdeling for ernæringsvitenskap på Universitetet i Oslo og
har lang erfaring med skolebaserte
intervensjoner.
Silje Bjørnstad er utdannet journalist og
har en bachelor i samfunnsernæring. Hun
jobber i redaksjonen Side2 – Mediehuset
Nettavisen. Hun har også et eget foretak
der hun tilbyr kostveiledning og ernæringsråd til privatpersoner.
Ida Berg Hauge er siviløkonom og har
bred erfaring innen forbrukeradferd,
markedsføring og kommunikasjon fra
media-, reklame- og analysebyråer. Som
daglig leder i Melk.no, har hun tilegnet
seg solid kunnskap om helse og ernæring,
og meieriprodukters plass i kostholdet.
Har du spørsmål angående høstseminaret, ta kontakt via mail til [email protected]