Her kan du laste ned foreløpig program. Programmet vil bli

Transcription

Her kan du laste ned foreløpig program. Programmet vil bli
SØVNSEMINARET 2015
NORSK ODONTOLOGISK SØVNMEDISINFORENING
NOSMED inviterer til
«SØVNSEMINARET 2015»
som vil bli arrangert sentralt i Oslo
fredag 24. og lørdag 25. april
www.nosmed.no
www.nosmed.no
FREDAG 24. APRIL OG LØRDAG 25. APRIL
SØVNSEMINARET 2015
FREDAG 24. APRIL har vi fått en anerkjent amerikansk foredragsholder, Michael F. Hnat,
til å holde en grundig forelesning om søvnmedisin. Han er utdannet tannlege og arbeider
mye med søvnmedisin i sin praksis. Han er akkreditert av American Board of Dental S
­ leep
­Medicine som foredragsholder og han er aktiv medlem av Amercan Academy of Dental
Sleep medicine. Det meste av fredagen vil bli viet til dette. Dette kurset vil være godkjent av
­NOSMED som obligatorisk kurs etter trinn 1 i vår utdanningstrapp. Vi har invitert s­ entrale
aktører til å være med og stille ut sine produkter. Leverandører av søvnapnéskinner og
­diagnoseutstyr vil være representert og bidra med en kort presentasjon som avslutning
på dagen.
LØRDAG 25. APRIL vil bli ledet av Roy Dookun. Han er tannlege og bruker mye av sin tid på
søvnmedisin. Han leder British Society of Dental Sleep Medicine (BSDSM) og sitter i styret til
European Society of Dental Sleep Medicine (EADSM). I sitt foredrag lørdag vil han fortelle om
arbeidet med dental søvnmedisin i Storbritannia og om sitt eget arbeid med søvnapnéskinner.
Michael Nat vil gi oss en grundig innføring i arbeidet med akustisk pharyngometri som er et
nyttig verktøy når man behandler pasienter med søvnapnéskinner. I dag benytter de ­fleste
George Gauge til registrering av bittet. Michael F. Hnat vil vise oss hvordan vi ved hjelp av
­akustisk pharyngometri kan bestemme hvilken posisjon av underkjeven som vil gi skinnen
best effekt. Den gir muligheten til også å vurdere om pasienten vil profitere på økt vertikal
åpning i tillegg til protrusjon.
Njord Nordstrand er kardiolog og arbeider ved avdeling for sykelig overvekt ved sykehuset i
­Tønsberg. Han har tatt på seg oppgaven med å forelese om obstruktiv søvnapné og følgesykdommer som h
­ ypertensjon og diabetes. Han vil også belyse sammenhengen mellom overvekt og søvnapné.
Alle foredrag vil bli holdt på engelsk
2
Forts. neste side
FORELØPIG PROGRAM
SØVNSEMINARET 2015
DAG 1
fredag 24. april
Dr. Michael F. Hnat
Søvnmedisin, ca 5 timer
”The Dentist’s Role in the Identification, Diagnosis and
Treatment of Sleep-Related Breathing Disorders”
Course overview:
Obstructive Sleep Apnea is a growing epidemic in our adult populations that
is very under­diagnosed and under-treated. This lecture will provide a foundation of knowledge of basic sleep medicine principles and sleep-related
breathing problems. Dentists will recognize the opportunity and vital role
they have in identifying patients at risk and needing treatment within their
practices
UTSTILLERNE PRESENTERER SINE PRODUKTER
DAG 2
lørdag 25. april
09:00–10:00 3
Dr. Roy Dookun
”Dental Sleep Medicine - a U.K Perspective”
”The ResMedCC device - Practical Experience and Evidenced Based Data”
10:00–13:00
Dr. Michael F. Hnat
“Use of Acoustic Airway Imaging as a diagnostic and treatment guide with Oral
Sleep Appliances for Sleep-Related Breathing Disorders”
Course overview: This lecture reviews the use of a unique technology that can
help the dentist identify patients that can benefit from the use of an oral sleep
appliance and guide therapy to produce successful treatment outcomes.
13:00–14:00 Lunsj
14:00–15:30 Lege, Phd Njord Nordstrand, SIV
Forts. neste side
OSAS, obesity, hypertension and diabetes
BAKGRUNNSINFORMASJON OM FOREDRAGSHOLDERNE
SØVNSEMINARET 2015
DAG 1 : FREDAG 24. APRIL
Michael F. Hnat
D.M.D.
Dr. Michael Hnat is a 1979 graduate of the University of Pittsburgh School of Dental Medicine and has
been in private practice for over thirty years. In addition to general dental procedures, Dr. Hnat
dedicates a regular part of his clinical practice to oral appliance therapy. He has received advanced
­training and holds certifications for the use of specialty oral appliances-for snoring/sleep apnea,
TMJ pain and headaches. Dr. Hnat is credentialed by the American Board of Dental Sleep Medicine.
He maintains active memberships in the American Academy of Dental Sleep Medicine and the
­American Academy of CranioFacial Pain and pursues ongoing advanced education through each.
He is also a member of the Appliance Therapy Practitioners Association - a national dentist group
­skilled in providing oral appliances for TMJ and sleep apnea therapy. Dr. Hnat speaks locally to
community and civic groups on sleep apnea awareness and lectures nationally to dentists, dental
­students and residents and other health care professionals on dental sleep medicine and the use of
oral sleep appliance therapy for the treatment of snoring and sleep apnea. His passion in the field of
dental sleep medicine is quite apparent in the care of his sleep patients and his lectures.
DAG 2 : LØRDAG 25. APRIL
Njord Nordstrand
lege ved medisinsk avdeling og Senter for Sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst,
Sykehuset i Vestfold
Forsket på karstivhet og 24 timers blodtrykksvariasjon ved sykelig overvekt
PhD 2013
(«Arterial stiffness and nocturnal hypertension in morbidly obese individuals - clinical characteristics
and the effects of various weight loss strategies»)
Nå Postdocprosjekt på sykelig overvektige diabetikere ved SSO
Dr. Roy Dookun
BDS, MFGDP (UK), MGDSRCS (ENG), FFGDP (UK), DIP DENT SED
Roy is a GDP with a special interest in the dental management of snoring and obstructive sleep a
­ pnoea.
He works in private practice in Guernsey and Wimpole Street, London. He is the president and
co-founder of the British Society of Dental Sleep Medicine (BSDSM), a board member of the European
Academy of Sleep Medicine (EADSM) and is co author of the BSDSM Snoring Pre treatment Screening
Protocol. Roy works as part of a multi disciplinary team treating both apnoeic patients and simple
snorers with dental appliances. He has attained ‘expert’ level EADSM accreditation and is the author of
the Standards of Care Document for Mandibular Repositioning Devices (MRDs) which has been adopted
by two of the largest U.K third party Dental Indemnity Insurance providers as well as the Association
for Respiratory Technology and Physiology (MRD Standards of Care Document). Roy is a member of the
Multidisciplinary Advisory Council and Core Teaching Faculty of the Australasian Academy of Dental
Sleep Medicine.
4
Forts. neste side