Jeg vil ikke – odontofobi - Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør

Transcription

Jeg vil ikke – odontofobi - Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør
Kommunikasjon og
forebygging av odontofobi
Psykologspesialist Therese Varvin Fredriksen
Tannlege med spesialkompetanse
Vibeke Kranstad
Haugar tannklinikk/Tannhelsetjenestens
Kompetansesenter Sør (TKS)
€
€
€
€
€
€
€
€
Odontofobiens etiologi
Tannbehandling som risiko for psykisk uhelse
Smerte og frykt
Klinisk kommunikasjon
Opplevelse av mestring og kontroll
Kommunisere om smerte og frykt?
Oppsummering
Referanser
Tannbehandling
Personlige
faktorer
Angst
Eksterne/sosiale
faktorer
Smerte under lege-/tannbehandling
€ Mangel på kontroll
€
€
Definisjon på smerte;
› «Det pasienten sier at gjør vondt»
€
«Smerte og frykt kan ikke skilles. De
påvirker hverandre gjensidig»
(Simons, Potter, Temple, 2007)
Verbal
€ Non-verbal/kroppsspråk
€
› Ansiktsuttrykk
› Blikkontakt
› Gester
› Kroppsholdning
› Bevegelse
› Stemmeleie
€
«Forskning viser at 90 % av
påvirkningskraften i en muntlig
overlevering, stammer fra den nonverbale
delen av kommunikasjonen»
(Språkforsker Live Bressendorf Lindseth)
Møte foreldrene med et ”godt ansikt”
som inviterer til gjensidighet
€ Åpen kroppsholdning
€ Mentale holdninger
€ Synkronisering av kroppsspråket
€ Tilby øyekontakt
€
€
Tilpasse dialogen til barnets kognitive
utvikling og språklige forutsetninger
Egosentrisk logikk
› Konkretisering
› Finne de rette assosiasjonene
› Magisk tenkning
›
€
€
Skriftlig informasjon til hjemmet
Konkret informasjon til barnet
›
Eks: bilder, dukke, kosedyr
Å lytte er noe mer enn «å høre»
€ Nysgjerrig og avventende holdning
€ Oppmerksom på verbale og non-verbale
signaler fra barnet/foreldre
€ Aktivt hjelpe med å finne ord hvis behov
€
God tid
€ Gradvis tilnærming
€ Avledning
€ Avtale stopp signal
€ Borer i 5 sekunder for så og stoppe
€ Bruk av speil
€ Puste- og avslapningsøvelser
€
Numeric rating scale (nrs)
«Hvordan var det å være her i dag?»
€ Eventuelt bearbeiding
€ Fokus på det barnet fikk til
€ Forberedelse til neste gang
€
God tid
€ Bevisst kommunikasjon
€ Gradvis tilnærming
€ God anestesi
€ Stoppsignal
€ Bruk av speil
€ Puste-/avslapningsøvelser
€
Respekt
Tillitt
Empati
Trygg
relasjon
€
€
€
€
€
€
€
€
€
”Cognitive Behavior Therapy for Dental Phobia and
Anxiety” Öst, Skaret
”Klinisk kommunikasjon i praksis” Johnsen, Engvold
«Samtaler med barn», Øvreeide
«Hypnosis and communication in dental practice»,
Simons, Potter, Temple
«Utviklingspsykologi», Vigdis Bunkholdt
«Ditt kompetente barn», Jesper Juul
«Foreldrefokusert arbeid med barn», Hafstad og
Øvreeide
«Trygge barn på tannklinikken», Bacheloroppgave i
tannpleie (2013), Mjelde og Bekkevold
«Den dialogiske barnesamtalen», Langballe (2011)

Similar documents