Vestølmarka

Transcription

Vestølmarka
Østre Kleivvassknuten
Drivheia 440
Skåptjenn
Løkjefjelltjenn
Kleivvann
Saghausen
Lille Steinvorstjenn
Holmvasslia
Steinvasshei
Torskjerrlia
Ulvskrin
Bjortjenn
Almenningsheia
Almenningsvann
Holmvann
Høgbråt
Bjortjennlia
Landsverk
Osmunddalen
Eldstøbekken
Eldstøheia 404
Stormyr
Rønningen
Finnliheia
Eldstøtjenn
Eldstøbukta
Finnli
Vik
Tjennheitjenn
Viksbukta
Sundodden
Plenttjenn
Tjennheia
Tverrmyråsen
Tjennene
Vegårsvann
Holta
Forbudalen
Vindodden
Viksdalen
Småtjennene
Barlinddalen
Barlindbrikene
Hegna Bessli
Besstjenn
Jørenshaug
Brattli
Myrkjerr
GJERSTAD
TEGNFORKLARING
Kraftlinje
Dyrka mark
Merka løype
Hus, Hytte, ruin
Bispestien
Kulturminne/Severdighet
Sti
Friluftsymboler
Høydekurver
Grendelaget Vestøl Vel, Gjerstad kommune, Finn Pettersen
Neverhøl
Kutangen
Vrangstad
Kalvåsliene
Skaldrup
Kalvåstjenn
Stittlonene
Vestølelva
Heimre Lyngtjenn
Svåene
Vehustjenn
Vestre Lyngtjenn
Toksheia
Sveiknuten
Igletjenn
Grønbergtjenn
Lyngstøl
Botnane
Smørtjenn
Fugleliåsen
Stemtjenn
Svarthøl
Fuglelitjenn
Kruseshus
Hundsvann
Stemtjenndalen
Vehusmyr
Øygarden
Øygardsheia
Fjellstølåsen
Hundsvassøygard
Gjerstad 1999
Målestokk 1:25000
Høydekurver 10 M
Spjøstjenn
Spjøtåsen
Brattås
Lyngtjennliene
VEGÅRSHEI
Bilveg
Egdetjennliene
Myrkjerrheia
Fjellet
Lauvreistjenn
Kvernåsen
Taraldsbråt
Bjørnstjenn
Vaet
Lille Kalvås
Svarvardalen
Egdetjenn
Tyttebærholmen
Lonene
Egdelva
Kringletjenn
Kjeldekjerrlia
Myrkjerrdalen
Bjørns
Prestliene
ØSTLØYPA 5,3 KM
Skauliene
Prestekleiva
Egdefjell
Holmen
Meseltjennene
Ulltveit
Trollbekk
Ulvmyrheia
Spondalen
Lonheia
TURKART FOR VESTØLMARKA
Vann, bekk, myr
Vestøl
Vestøl
P Vestølåsen
Bakken
Monen
Haugane
Bjørkkjerrdalen
Det brente fjellet
222
Stemtjenn
275
Halvorshei
Kvernhaugane
Lona
Øgndalen
Røykjerrheia 380
Fjellheim
Brattli
Blandtjenn
Timmeråsen
Ormtjenn
Lia
Prestehagen
Hellåsen
Mesel
Vrangtjenn
VESTLØYPA 10 KM
Sautangen
Stølstjenn
Stavåsen
Sekkanbekken
Kjotliene
Fantheia
Stormyrdalen
Huldheia
Regnfjella
Holstøl
Kubbdekkane
GJERSTAD
Igletjenn
Stølstjennåsen
Geitryggen
Lille Steinsås
Dråpetjenn
Igletjennåsen
Kleivane
Rossåsen
Tegårsvann
Stemkjær
Bråtane
Bjellås
Luttjenn
Stien
Ramsåsen
Jensjordet
Trevoll
Kjerstismyrfjella
Gjestidalen
Store Steinsås
Høgkjerrheia
Almenningshovet
Melås
Lydarberga
Sjølvskottdalen
Koltjenn
Steinsvann
Holmvassknatten
Vefall
Urodden
Lia
Myråsen
Skjertjenn
Grautpytt
Luten
Lunde
Løyte
Luttjennmyra
Grimstjenn
Steinvorstjenn
Luttoppen
Fløyheia
Bråten
Åsbø
Varden
Hagen
Mykland
Fåtjenn
Myklandstjenn
Askjellsmyrknatten
Kleivvassdalen
Vestre Kleivassknuten
Teinlaget
Apalåsen
Brekka
Bråten
Laugarhølen
P
Kattheia
Hekkentjenn
Svarvaren
Kleivvassknuten
Kattheitjenn
Vegvisaren
Åsmundstøl
Haugen
Lille Kleivvasstjenn
Grisbekk
Dalen
Rød
Sjellauslia
Kleivvasslia
Søndre Skavlen
Øygarden
Dalane
Lillelv
Haukedalen
Løkjefjell
Store Kleivvasstjenn
Nordre Skavlen
Svindalen
Steiklia
Sortmyrknuten
Grøtåna
Kasplassen
Jomfruland
Storelva
Dukheia
Halvtekka
Torbjørnsli
Trydal
Holmane
Rognbråten
Vevstad
Stutlia
Ormholene
Svåene
Rauen
Sletteberg
Sagdalsheia
Oterstjenn
Vrangfoss
Lunden
Eikbulia
Øygardstjenn
Tormodsknuten
Stuptjenn
Tormodsmyr
Vehus
Bjørnåsen
Fjellstøl
Fjøstjenn
Ulvsåsen
Storfisktjenn
Sorttjenn
Ramsåsen
Åsen
Listøl
Skarkås